CH7F4

828 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CH7F4

 1. 1. sharifah AFIDAHSESMA 1
 2. 2. ~PENDOKONG Teori ~John Crowford1. Catatan China, Orang Arab dan Parsi telah mempunyai pusat perdagangandan petempatan di Amoy / Canton sejak tahun 300 M.2. Pedagang Arab menguasai perdagangan dari pelabuhan Iskandariah hinggake China. Perdagangan mereka berterusan terutama setelah kemunculan Islamdi Makkah pada Abad 7 M.4. Perdagangan Arab dengan China melalui pelabuhan utama Asia Tenggaraseperti Pelabuhan Melaka.5. Catatan China menyatakan wujud perkampungan Islam bernama Ta Shih diSumatera Utara [650 M]. sharifah AFIDAHSESMA 2
 3. 3. Prof.Syed Naguib Al Attas menyokong idea JohnCrowford dengan alasan:1. Persamaan bahan penulisan dan sastera AsiaTenggara dengan Tanah Arab.2. Tulisan jawi diambil dari bahasa Arab danterdapat perkataan Arab.3 Budaya dan adat resam dipengaruhi budaya Arab.Contoh amalan menghormatitetamu dan muzikseperti dabus dan zapin. 4. Sastera seperti Hikayat Raja-raja Pasaimenceritakanpengislaman rajanya MerahSilu [Malik al-Salih] olehSyeikh Ismailberrketurunan Arab. sharifah AFIDAHSESMA 3
 4. 4. ~PENDOKONG Teori ~ Emanuel Gadinho Eredia1. Khan Fo / Canton muncul pusat perdagangan di kalangan pedagang Arabsejak abad 9 M.2. Hubungan perdagangan menyebabkan Islam berkembang di kalanganpeniaga China di negara China. Pedagang China Islam menyebar ke AsiaTenggara.Pendapat Eredia disokong oleh S.Q. Fatimi dengan alasan: 1. Perpindahan beramai- ramai pedagang Islam di Canton / Amoy ke Asia Tenggara [876 M].2. Penemuan Batu Bersurat Terengganu di Kuala Sungai Tersat, Kuala Berang,Terengganu. 3 . Persamaan unsur seni bina di China dengan masjid di Kelantan, Melaka danPulau Jawa . sharifah AFIDAHSESMA 4
 5. 5. Pendokong teori~Snouck Hurgronje 1. Hubungan perdagangan India dengan Asia Tenggara telah lama wujud 2. Gujerat merupakan pelabuhan maju di bawah pemerintahanAlaudin Khilji. Pedagang India Islam menyebarkan Islam sampai ke A/T 3. Penemuan batu marmar pada batu nisan Malik Ibrahim di Gerisik, Jawa dan Malik al- Salih di Pasai bercirikan India. 4. Wujudnya unsur kebudayaan Hindu di Asia Tenggara sharifah AFIDAHSESMA 5
 6. 6. •1.Dakwah Islamiah disebarkan pedagang Arab, China dan India.•2. Mereka telah mewujudkan hubungan perdagangan denganpelabuhan di Selat Melaka, Teluk Siam, Kepulauan Rempahseperti Maluku dan Makasar.•3. Kemurnian sikap dan tingkah laku mereka menjadi ikutanpenduduk setempat.•4. Perkampungan pedagang Islam menjadi pusatperbincangan agama Islam di kalangan para pedagang.•5. Semangat dakwah di kalangan pedagang menarik minatmasyarakat tempatan di bandar pelabuhan.•6. Mereka menjalankan kegiatan dakwah di pelabuhan dgn.membawa ulama menyebarkan Islam.•7. Sifat mahmudah menarik minat penduduk tempatanmemeluk Islam.•8. Mewujudkan hubungan baik dgn pemerintah/ sultan•9. Ada yg dilantik jd syahbandar~mudahkan sebar Islam sharifah AFIDAHSESMA 7
 7. 7. • 1. Islam disebar menerusi perkahwinan siasah dan biasa.• 2. Perkahwinan siasah berlaku di kalangan kerabatdiraja seperti putera-puteri Sultan Mansur Syah dan SultanMuzafar Syah dikahwin dengan raja Siak, Kampar, Inderagiridan Jambi [di Sumatera Utara], raja Pahang dan Kedah.• 3. Perkahwinan siasah menyebabkan negeri itu dptdiIslamkan.• 4. Perkahwinan biasa berlaku antara pedagang Islam atauulama Islam dengan penduduk tempatan menyebabkan Islamtersebar di dalam keluarga dan masyarakat sekelilingpengantin. sharifah AFIDAHSESMA 8
 8. 8. 1. Masyarakat Melayu di Asia Tenggara sangat . mentaati golongan pemerintah dan pengaruh mereka sangat kuat.2. Pemelukan Islam golongan ini menyebabkan rakyat mengikutinya.3. Contoh pengIslaman Megat Iskandar Syah diikuti oleh pembesar, keluarga diraja dan rakyat Melaka4. PengIslaman Raja Pasai, Raja Malik al-Salih diikuti pembesar Pasai telah menjadi sebuah kerajaan Islam yang kuat.Pemerintah memain peranan menyebar Islam dengan cepat. sharifah AFIDAHSESMA 9
 9. 9. 1. Abad 15 M, Melaka muncul pusat penyebaran Islam terkenal.Di Melaka, Tun Perak memainkan peranan penting menyebarkan Islam.Beliau berjaya menguasai beberapa kawasan baru di pesisir pantai Sumatera Utara seperti Aru, Rokan, Siak, Kampar dan Inderagiri. Ulama dihantar untuk mengajar mereka tentang Islam.2. Kerajaan Johor Riau berusaha menawan Melaka selepas penguasaan Portugis untuk mengelakkannya menjadi pusat penyebaran agama kristian.3. Kerajaan Demak juga menyebarkan Islam ke seluruh Pulau Jawa, Pajang dan Mataram di Jawa.4. Zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam, Acheh menjadi kuasa yang kuat di Asia Tenggara. Kedatangan kuasa barat dan pengaruh agama Kristian ke Kepulauan Melayu menyebabkan Acheh berusaha menyekat perkembangannya. Acheh menaungi negeri kecil di Sumatera Utara dan menakluki negeri di Tanah Melayu dengan tujuan mengelakkan pengaruh kristian bertapak. Acheh muncul pusat perdagangan penting dan digelar Serambi Makkah. sharifah AFIDAHSESMA 10
 10. 10. Kerajaan Melayu Pattani diIslamkan pada 1457 [abad 15] setelah rajanya, Raja Phaya Tu Nakpa memeluk Islam dan bergelar Sultan Mahmud Syah. Pada zaman pemerintahan sultan Muzaffar Syah seluruh wilayah Pattani diIslamkanIslam bertapak di Brunei kerana peranannya sebagai pusatperdagangan di Borneo. Bukti pertapakan Islam berasaskancatatan China pada 977 M mencatat pembesar Brunei iaitu PuAli telah dihantar ke China. Penyebaran Islam ke Bruneidilakukan oleh Syariff Ali Mufaqih Muqaddam PengIslamanBrunei telah menyebabkan wilayah sekitar memeluk Islamtermasuk Kepulauan Sulu dan Mindanao. sharifah AFIDAHSESMA 11
 11. 11. . Pusat kebudayaan wujud di Perlak, Samudera-Pasai, Riau dan Acheh. Ia ~bertindaksebagai pusat keilmuan dan pusat penyebaran Islam serta terdapat institusipendidikan dan golongan cerdik pandai. Zaman kerajaan Samudera-Pasai, bandar inimenjadi pusat penterjemahan di Kepulauan Melayu· ~ Banyak kitab Arab diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu dan Sultan Mansur Syah[Melaka] mengirimkan Kitab al-Dur al-Manzum untuk diterjemahkan oleh ulama Pasai.· ~ Menjadi pakar rujuk kepada ulama dari luar.. ~ Zaman kerajaan Melayu Melaka,beberapa buku sastera dipengaruhi gaya tulisan Arab seperti Hikayat Muhammad AliHanafiah, Hikayat Amir Hamzah yang memberi semangat serta kekuatan untuk menentangmusuh di medan perang. ~Di Aceh, terdapat banyak karya puisi seperti syair yang dihasilkan yang dapat menarikperhatian pembaca seperti Bustanus Salatin yang mengisahkan keindahan kerajaan, istanakota dan taman-taman.· ~ Karya pemikiran Islam dihasilkan seperti Hamzah al-Fansuri, Nurudin al-Raniri,Shamsuddin al-Sumaterani dan Abdul Rauf Singkel telah memperkayakan pemikiran dankebudayaan rantau Asia Tenggara.. Abad 18, Kerajaan Johor-Riau berperanan sebagai pusat kebudayaan Islam telahmenghasilkan sastera seperti Tuhfat al-Nafis dan Peringatan Sejarah Johor sharifah AFIDAHSESMA 12
 12. 12. Mubaligh atau pendakwah, ulama dan ahli sufi berperanan langsungmenyebarkan Islam. Contoh: Syeikh Ismail dan Fakir Muhammad :Syarif Amir Sayyid al- Syirazi dan Tajudin al-Asfahani berdakwah diPasai; Syeikh Abdul Aziz, Maulana Abu Bakar dan Maulana Yusufberdakwah di Melaka~ Masjid, istana dan rumah menjadi tempat mempelajari ilmupengetahuan Islam, kemudian wujud pondok [ di Tanah Melayu],pasentren [di Jawa] dan dayah [ di Acheh] sebagai institusipendidikan.Penddikan tertinggi ialah pondok/pesantren~ Di Acheh lahir ulama tempatan seperti Hamzah Fansuri, SyamsuddinSumaterani dan Abdul Rauf Singkel.~Di Jawa, Wali Songo [wali 9] berdakwah kpd penduduk tempatan.~Pemerintahan Kerajaan Islam Demak di Jawa telah menjadi pusatpergerakan dakwah Islamiah dan Masjid Agung Demak dijadikanmarkas dakwah sharifah AFIDAHSESMA 13
 13. 13. 1 Konsep tuhan yang maha esa atau tauhid2. Keadilan, hak individu dan masyarakat.3. Kehidupan yang harmoni,4. Menyanjung akhlak mulia,5. Konsep kebahagian dunia dan akhirat6. Berfikir secara rasional telah menarik minat orang ramai menganut agama Islam sharifah AFIDAHSESMA 14
 14. 14. • ~ Institusi pemerintahahan beraja diganti dengan Institusi Kesultanan. Institusi kesultanan diperkenalkan• ~ Sultan sebagi ketua negara dan mufti sebagi penasihat sultan dalam hal ehwal agama dan pentadbiran negara.• ~ Wujud pegawai dan petugas seperti kadi, khatib, pemungut zakat, penyelia Baitul Mal dan penjaga harta wakaf.• ~ Gelaran sultan digunakan untuk mengukuhkan kedudukan kerajaan Islam• ~. Dalam Hukum Kanun Melaka, raja Melaka digelar Khalifatul Mukminin(i pemimpin orang mukmin) dan Zillulah Fil’ Alam bermaksud bayangan Allah di dalam alam ini.• ~ Islam menjadi agama rasmi di Melaka, Acheh dan Brunei.• ~ Nama negeri berasaskan Islam seperti Acheh Darus salam• ~ Nama raja menggunakan nama Islam.e.g Sultan Mansur Syah - pemerintah yang dibantu Allah; Sultan Mahmud Syah - sultan terpuji• ~ Undang-undang syariah dilaksanakan. Contoh kes jenayah seperti kecurian dan pembunuhan, urusan pernikahan, perniagaan serta pembahagian harta pusaka. sharifah AFIDAHSESMA 15
 15. 15. 1. Sebelum Islam rakyat tidak berpeluang mendapat pendidikan kecuali golonganbangsawan.2. Wujud institusi pendidikan formal di Asia Tenggara seperti istana, pondok, madrasah dansurau.3. Institusi Pendidikan Islam formal yang terawal di Asia Tenggara muncul dalampemerintahan kerajaan Perlak di Sumatera Utara dikenali pondok / dayah.4. Di Samudera-Pasai, muncul pusat terjemahan karya agama menjadi rujukan kerajaanIslam lain seperti kerajaan Melayu Melaka.5. Pendidikan pondok berkembang di Patani, Acheh dan Jawa.6. Di Melaka institusi pondok belum wujud, ilmu dipelajari di rumah ulama, masjid dan surau dan istana pusat pendidikan formal untuk golongan bangsawan.7. Acheh menggantikan Melaka sebagi pusat pendidikan Islam selepas dikuasai Portugismempunyai sistem pendidikan yang lebih tersusun berbanding kerajaan Melayu lain. Iadibahagikan kepada peringkat rendah [rangkang], menengah [muenasah] dan peringkattinggi / universiti [Jamiah Bait al-Rahman]8. Abad 16 dan 17 Acheh menjadi tumpuan pelajar dari luar hingga digelar serambi9. Wanita digalakkan belajar di dayah dan berpeluang memegang jawatan pentadbiran.10. Pendidikan Islam tersebar meluas ke Pulau Jawa, Pattani, Filipina, Riau dan TanahMelayu. sharifah AFIDAHSESMA 16
 16. 16. 1. Melahirkan tulisan jawi yang diubahsuai daripada tulisan huruf Arab 2.Tulisan jawi menjadi tulisan rasmi dalam pentadbiran dan berjaya mengambil alih tulisan Palava Dewanagari yang diperkenalkan pada zaman Hindu-Buddha..3. Istilah bahasa Arab memperkayakan bahasa Melayu seperti sultan, syukur, masjid, berkat dan alam. 4. Masyarakat Melayu boleh membaca dan menulis melalui huruf jawi sehingga lahir sasterawan tempatan seperti Tun Seri Lanang, Syamsuddin al-Sumaterani dan Abdul Rauf Singkel. 5. Bahasa Melayu menjadi bahasa lingua-franca bagi Kepulauan Melayu dan meningkat taraf menjadi bahasa ilmu 6 Gaya dan tatabahasa dan bentuk kesusasteraan Melayu banyak dipengaruhi oleh bentuk sastera Islam seperti syair, gurindam, nazam dan cerita rakyat. 7 Fungsi sastera berubah dari berhibur kepada mengkritik.Bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa perantaraan di kalangan para pedagang dari Timur dan Barat. sharifah AFIDAHSESMA 17
 17. 17. 1. Sebelum Islam cara hidup dipengaruhi animisme, agamaHindu dan Buddha.2. Islam menolak unsur kepercayaan lama seperti memujasemangat dan mempercayai keramat.3. Penyerapan Islam dalam budaya masyarakat Asia Tenggara4. Lahirlah cara hidup Islam seperti cara berpakaian iaitubertudung kepala dan bersongkok5. Islam dijadikan ad-din iaitu cara hidup yang lengkap danmenyeluruh.6. Konsep persaudaraan dan persamaan taraf sesama manusiaditekankan7. Sifat tolong menolong, hormat menghormati danbekerjasama menjadi budaya masyarakat.8. Semangat gotong royong diamalkan di kampung-kampung. sharifah AFIDAHSESMA 18
 18. 18. 1. Kesenian Islam meresap dalam kehidupan masyarakat Asia Tenggarakhususnya dalam seni khat, seni bina dan seni ukir.2. Pengaruh khat dapat dilihat pada batu nisan dan ukiran kayu. Batunisan Malik Ibrahim yang dibawa dari Gujerat mempunyai pengaruh Parsi3. Seni khat juga merakam ayat al-Quran, hadis dan catatan sejarahsesebuah pemerintahan tempatan.4. Seni khat turut diukir pada bilah mata keris yang bertatahkan emas,perak dan permata.5. Unsur seni kaligrafi mengambil contoh huruf Arab, ayat al-Quran dantulisan jawi.6. Terdapat unsur seni dicantumkan dengan unsur tumbuh-tumbuhan.7. Unsur khat boleh dilihat pada masjid, surau dan rumah kediaman.Misalnya kalimah syahadah dijadikan hiasan.8 Pengaruh seni bina Islam dapat dilihat pada bentuk bangunan masjid,kubah, mimbar, mihrab dan menara azan. sharifah AFIDAHSESMA 19
 19. 19. Thank YouCG SHARIFAH AFIDAH

×