Kreativiti present[1]

2,782 views

Published on

Published in: Technology, Economy & Finance
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,782
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
140
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kreativiti present[1]

 1. 1. “ KREATIVITI: PEMBANGUNAN DAN AMALAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN”
 2. 2. Minit Mesyuarat Khas Kreativiti dan Inovasi dalam Pendidikan 23 Oktober 2009 Y. Bhg Tan Sri KPPM <ul><li>Kreativiti perlu dibangunkan dalam kalangan murid </li></ul><ul><li>Guru perlu memahami tujuan kreativiti dan inovasi dalam p&p </li></ul><ul><li>Mulai tahun 2010 taklimat/makluman selama 1 jam mengenai kreativiti dan inovasi wajib dilaksanakan dalam semua kursus/perjumpaan anjuran Bhg KPM/JPN/PPD untuk memberi kefahaman kepada pentadbir sekolah dan guru. </li></ul>
 3. 3. Apakah Kreativiti? “ Satu penghasilan karya atau produk atau ciptaan asli dan sesuai . Asli merujuk kepada karya yang original, karya atau produk atau ciptaan yang tidak dijangkakan. Sesuai merujuk kegunaan karya atau produk atau ciptaan terhadap suatu keperluan (Sternberg & Lubart 1996; Lubart 2000)” “ Kreativiti adalah menggunakan imaginasi untuk sampai ke satu penyelesaian masalah, cabaran, soalan atau tugasan yang asli ” (QCA, 2007). “ Kemampuan atau kebolehan mencipta ..” (Kamus Dewan, 1997) “ ..i dea kreatif ialah idea yang original dan asli . Pemikiran kreatif memerlukan individu berfikir dalam arah atau hala yang baru; meninggalkan corak pemikiran yang sedia ada dan ke arah corak yang baru ” (Paul E. Plsek, 1997). “ .. kebolehan untuk mencernakan dan menghasilkan idea baru dan asli . Idea tersebut dihasilkan melalui ilham atau gabungan idea yang ada…(PPK, 1999). “… aspek penting dalam kreativiti ialah kelancaran ( fluency ), keluwesan ( flexibility ), kejelasan ( elaboration ) dan keaslian ( originality )” (Torrance, 1979
 4. 4. <ul><li>Kreativiti – </li></ul><ul><li>Tindakan penghasilan idea, pendekatan , atau tindakan baru </li></ul><ul><li>Inovasi – </li></ul><ul><li>Proses menjana idea dan mengaplikasikan idea kreatif dalam konteks tertentu </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Kreativiti boleh dijelaskan sebagai: </li></ul><ul><li>kebolehan atau kemampuan individu untuk menghasilkan atau mencipta sesuatu, menyelesaikan masalah dan mencapai sesuatu objektif. </li></ul><ul><li>kebolehan atau kemampuan individu untuk menggunakan daya imaginasi, idea kreatif dan pemikiran kreatif. </li></ul><ul><li>kebolehan atau kemampuan individu untuk menghasilkan idea yang tulen, asli atau baru. </li></ul><ul><li>hasil kreativiti mempunyai nilai, kegunaan atau memenuhi sesuatu keperluan. </li></ul>
 6. 6. Matlamat & Objektif 01/22/12 Bahagian Pembangunan Kurikulum Menghasilkan modal insan yang kreatif dan inovatif melalui pelaksanaan kurikulum persekolahan. Daya kreativiti dan inovatif murid perlu dikembangkan ke tahap optimum supaya mereka berdaya cipta dan berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti, dan seterusnya menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan warganegara Malaysia pada masa hadapan. <ul><li>Mempunyai keterampilan diri dan personaliti individu kreatif. </li></ul><ul><li>Menguasai kemahiran dalam proses kreatif. </li></ul><ul><li>Menghasilkan idea kreatif dan inovatif. </li></ul><ul><li>Menguasai kemahiran komunikasi. </li></ul><ul><li>Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif. </li></ul><ul><li>Menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan mengurus kehidupan harian secara kreatif dan inovatif. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Pembangunan Pemikiran </li></ul><ul><li>Lima Bentuk Pemikiran (Gardner) </li></ul><ul><li>Taksonomi Bloom (revised) </li></ul><ul><li>Remembering, Understanding, Applying, Analysing, Evaluating, Creating </li></ul>Rasional <ul><li>Kejayaan k ekonomi (Profesor Andy Hargreaves) </li></ul><ul><li>Kreativiti: </li></ul><ul><li>keperluan masa kini/masa depan </li></ul><ul><li>menjamin kejayaan </li></ul><ul><li>k ekonomi sesebuah negara . </li></ul><ul><ul><li>New Basics Skills </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Multiliteracy </li></ul></ul></ul><ul><li>Creativity </li></ul><ul><li>Communication </li></ul><ul><li>IT </li></ul><ul><li>Teamwork </li></ul><ul><li>Lifelong learning </li></ul><ul><li>Adaptation and change </li></ul><ul><li>Environmental responsibility </li></ul>01/22/12 Pembangunan Negara: Perspektif Wawasan 2020 Malaysia Sebagai Negara Perindustrian Masyarakat negara maju adalah masyarakat yang didorong oleh kemahiran dan kepakaran sains dan teknologi… mestilah boleh mencipta, menambah dan memperbaharui. (Tun Mahathir) <ul><li>Successful Knowledge Economics </li></ul><ul><li>Characterized by: </li></ul><ul><li>Creativity </li></ul><ul><li>Flexibility </li></ul><ul><li>Problem solving </li></ul><ul><li>Ingenuity </li></ul><ul><li>Collective intelligence </li></ul><ul><li>Profesional task </li></ul><ul><li>Risk taking </li></ul><ul><li>Continuous improvement </li></ul>Disciplined Mind Creating Mind Respectful Mind Ethical Mind Synthesizing Mind
 8. 8. <ul><li>KONSEP KERANGKA </li></ul><ul><li>MODEL PROSES KREATIF </li></ul><ul><li>ALAT BERFIKIR </li></ul><ul><li>HALANGAN KREATIF </li></ul>
 9. 9. <ul><li>PDK DIBINA BERDASARKAN EMPAT PRINSIP UMUM DAN EMPAT PRINSIP TUNJANG </li></ul><ul><li>PRINSIP UMUM: </li></ul><ul><li>ETIKA </li></ul><ul><li>BUDAYA </li></ul><ul><li>KOMUNIKASI </li></ul><ul><li>PERSEKITARAN </li></ul><ul><li>PRINSIP TUNJANG: </li></ul><ul><li>PENGETAHUAN </li></ul><ul><li>MOTIVASI </li></ul><ul><li>KECERDASAN </li></ul><ul><li>PERSONALITI </li></ul>
 10. 10. BUDAYA PENGETAHUAN KECERDASAN PERSEKITARAN ETIKA PERSONALITI KOMUNIKASI MOTIVASI INSAN YANG KREATIF KONSEP KERANGKA PEMBANGUNAN DOMAIN KREATIVITI (PDK)
 11. 11. 1. Persediaan 2. Imaginasi 3. Perkembangan 4. Tindakan Pemerhatian Analisis Penjanaan idea Sintesis idea Penambahbaikan Penilaian Pelaksanaan Amalan berterusan metakognisi metakognisi metakognisi metakognisi MODEL PROSES KREATIVITI
 12. 12. MODEL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KREATIF <ul><li>Strategi P&P yang bermakna dalam pelaksanaan dan pembangunan kreativiti ialah: </li></ul><ul><li>Konstruktivisme </li></ul><ul><li>Inkuiri penemuan </li></ul><ul><li>Pembelajaran berasaskan masalah </li></ul><ul><li>Membuat keputusan </li></ul><ul><li>Pembelajaran berasaskan projek </li></ul>
 13. 13. Perkaitan Proses Kreatif Terarah dengan Model P&P <ul><li>Strategi-strategi pembelajaran tersebut mempunyai keserasian dengan proses kreatif terarah kerana ia dapat diaplikasikan dengan semua disiplin ilmu. </li></ul>
 14. 14. 1. Persediaan 2. Imaginasi 3. Perkembangan 4. Tindakan Pemerhatian Analisis Penjanaan idea Sintesis idea Penambahbaikan Penilaian Pelaksanaan Amalan berterusan
 15. 15. Fokus Guru dan Murid bagi Setiap Fasa <ul><li>Proses kreatif terarah dalam P&P, perlu diikuti langkah demi langkah bermula daripada fasa </li></ul><ul><li>Persediaan, </li></ul><ul><li>Imaginasi, </li></ul><ul><li>Perkembangan dan </li></ul><ul><li>Tindakan </li></ul>
 16. 16. FASA PERSEDIAAN FASA PERSEDIAAN <ul><li>Fokus Guru </li></ul><ul><li>Mewujudkan kesedaran, minat </li></ul><ul><li>dan perasaan ingin tahu murid. </li></ul><ul><li>Menyediakan situasi/konteks </li></ul><ul><li>pembelajaran yang bermakna. </li></ul><ul><li>Mengemukakan soalan/masalah </li></ul><ul><li>untuk mencetus dan menjana </li></ul><ul><li>idea murid. </li></ul><ul><li>Mencungkil idea murid dan </li></ul><ul><li>membanding beza idea mereka. </li></ul><ul><li>Fokus Murid </li></ul><ul><li>Membuat pemerhatian secara aktif. </li></ul><ul><li>Menyampaikan idea individu. </li></ul><ul><li>Menghubung kait pengalaman </li></ul><ul><li>sedia ada dengan pengalaman baru. </li></ul><ul><li>Menyediakan minda murid untuk aktiviti dan tugasan akan datang. </li></ul><ul><li>Orientasi idea, pengetahuan dan pengalaman. </li></ul>
 17. 17. Sambungan.. <ul><li>Sampel Soalan </li></ul><ul><li>Apa yang dimaksudkan dengan…? </li></ul><ul><li>Beritahu secara lanjut tentang..? </li></ul><ul><li>Apa yang buat anda/saya berfikir sedemikian..? </li></ul><ul><li>Bagaimana anda/saya pasti? </li></ul><ul><li>Bagaimana anda/saya mendapat idea sedemikian? </li></ul>
 18. 18. FASA IMAGINASI <ul><li>Fokus Guru </li></ul><ul><li>Menyediakan situasi yang lebih berfokus supaya murid dapat menjana idea. </li></ul><ul><li>Menyediakan pengalaman untuk sesuatu konsep atau pemahaman. </li></ul><ul><li>Meneroka dan menyiasat soalan murid. </li></ul><ul><li>Menguji dan membahaskan idea murid. </li></ul><ul><li>Mengenal pasti tahap kefahaman murid. </li></ul><ul><li>Mengesan miskonsepsi/salah tanggap yang wujud. </li></ul><ul><li>Memperkenalkan alat berfikir yang sesuai. </li></ul><ul><li>Membina pelbagai bentuk penjelasan berdasarkan eviden yang dikumpul. </li></ul><ul><li>Membandingkan penjelasan murid/kumpulan. </li></ul><ul><li>Fokus Murid </li></ul><ul><li>Melibatkan secara langsung dengan fenomena/bahan/ konsep/alat. </li></ul><ul><li>Membangunkan asas pengalaman bagi sesuatu konsep/fenomena. </li></ul><ul><li>Mengkonstruk idea baru </li></ul><ul><li>Membina asas kepada pengalaman yang selari bagi/untuk membantu mereka dalam proses perkongsian dan berkomunikasi </li></ul><ul><li>Mentafsir maklumat/eviden/bukti dan menjelaskan konsep/fenomena/idea. </li></ul>
 19. 19. Sambungan.. Sampel Soalan Bagaimana anda/saya akan..? Bagaimana anda/saya boleh..? Apa anda/saya akan buat jika..? Bagaimana anda/saya tahu jika..? Apa yang diperlukan untuk tahu lebih lanjut tentang….? Mengapa anda/saya menggunakan kaedah/cara/teknik/ tersebut? Bagaimana anda/saya dapat idea tersebut?
 20. 20. FASA PERKEMBANGAN <ul><li>Fokus Guru </li></ul><ul><li>Mewujudkan situasi/konteks baru </li></ul><ul><li>untuk menguji kefahaman </li></ul><ul><li>Fokus Murid </li></ul><ul><li>Konstruk semula dan memberi </li></ul><ul><li>penjelasan lanjut /kefahaman </li></ul><ul><li>dalam pelbagai mod (bertulis, </li></ul><ul><li>grafik, peta minda dll). </li></ul><ul><li>Membuat hubung kait pelbagai </li></ul><ul><li>konsep yang berkaitan (related </li></ul><ul><li>concept) </li></ul><ul><li>Aplikasikan pemahaman dengan </li></ul><ul><li>aktiviti harian. </li></ul>
 21. 21. Sambungan Sampel Soalan Bagaimana anda/saya mengesahkan/membuktikan…? Apa akan berlaku jika…? Apa lagi yang perlu diketahui..? Apa lagi yang mungkin perlu dilakukan untuk memastikan…?
 22. 22. FASA TINDAKAN <ul><li>Fokus Guru </li></ul><ul><li>Menggunakan pelbagai bentuk pentaksiran terhadap perubahan kefahaman, kemahiran dan sikap.. </li></ul><ul><li>Fokus Murid </li></ul><ul><li>Menyelesaikan tugasan . </li></ul><ul><li>Mempersembahkan hasil akhir tugasan dalam pelbagai bentuk. </li></ul><ul><li>Membuat penilaian dan refleksi tentang pembelajaran dan kefahaman serta kemahiran baru. </li></ul>
 23. 23. Sambungan Sampel Soalan Apakah cara lain untuk mempersembahkan hasil tugasan anda/saya? Adakah anda/saya berpuas hati dengan hasil kerja anda/saya? Apakah kemahiran/pengetahuan baru yang anda/saya peroleh? Adakah cara lain untuk menyelesaikan masalah/tugasan anda/saya?
 24. 24. <ul><li>… creating a community of inquiry in the classroom…. </li></ul><ul><li>Building this climate includes: </li></ul><ul><li>organizing curriculum around the processes of creativity, </li></ul><ul><li>providing students with content and processes that allow them to investigate and communicate within disciplines, </li></ul><ul><li>teaching general techniques that facilitate creative thinking across disciplines and </li></ul><ul><li>providing a classroom atmosphere that support creativity </li></ul><ul><li>( Starko A.J, 2005. Creativity in the Classroom) </li></ul>Teaching for Creativity 01/22/12 Bahagian Pembangunan Kurikulum
 25. 25. <ul><li>Menyelaras pengajaran kreativiti </li></ul><ul><li>Memastikan pengajaran guru terarah </li></ul><ul><li>Mematuhi prinsip kerangka pembangunan domain kreativiti </li></ul>Mengapa Perlu Standard Pengajaran ? 01/22/12 Bahagian Pembangunan Kurikulum
 26. 26. STANDARD PENGAJARAN PEMBANGUNAN DOMAIN KREATIVITI <ul><li>Merancang Pengajaran dan Pembelajaran </li></ul><ul><li>Membimbing dan Menjadi Fasilitator </li></ul><ul><li>Mentaksir Berterusan </li></ul><ul><li>Mengurus Persekitaran Pembelajaran </li></ul><ul><li>Membangunkan Komuniti </li></ul>
 27. 27. AMALAN KREATIVITI DALAM P&P <ul><li>Fasa Persediaan </li></ul><ul><li>Fasa Imaginasi </li></ul><ul><li>Fasa Perkembangan </li></ul><ul><li>Fasa Tindakan </li></ul>4 Fasa Model Proses Kreatif
 28. 28. <ul><li>Indikator Amalan </li></ul><ul><li>Penggunaan deria </li></ul><ul><li>Pemerhatian menyeluruh </li></ul><ul><li>Penggunaan ABM yang sesuai </li></ul><ul><li>Pengendalian ABM dengan betul </li></ul><ul><li>Penggunaan kaedah atau prosedur yang sesuai </li></ul><ul><li>Mengenal ciri objek dengan tepat </li></ul><ul><li>Mendapat makna dengan betul </li></ul><ul><li>Mengenal objek sekeliling yang berkaitan </li></ul><ul><li>Indikator Amalan </li></ul><ul><li>Membuat banding beza </li></ul><ul><li>Mengkategorikan kriteria </li></ul><ul><li>Mengumpul maklumat </li></ul><ul><li>Menyusun maklumat </li></ul><ul><li>Mengesan sebab berdasarkan maklumat berwibawa </li></ul><ul><li>Mengkaji kesan baik dan buruk </li></ul><ul><li>Mengimbas kembali idea </li></ul><ul><li>Mencari banyak bukti yang diterima dan disokong berdasarkan fakta </li></ul>Fasa Persediaan Pemerhatian Analisis
 29. 29. <ul><li>Indikator Amalan </li></ul><ul><li>Menghasilkan idea baru </li></ul><ul><li>Menghasilkan idea secara berterusan </li></ul><ul><li>Menghasilkan idea yang bermakna </li></ul><ul><li>Mencari hubungkait, gabungjalin atau corak berdasarkan maklumat yang ada </li></ul><ul><li>Indikator Amalan </li></ul><ul><li>Membuat kesimpulan, itlak dan membina tajuk </li></ul><ul><li>Menghasilkan bentuk komunikasi yang unik </li></ul><ul><li>Menentukan maklumat mencukupi atau memerlukan tambahan </li></ul><ul><li>Membuat keputusan tentang sintesis akhir </li></ul><ul><li>Membincang penilaian </li></ul><ul><li>Menilai maklumat baharu </li></ul><ul><li>Membuat refleksi </li></ul>Fasa Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea
 30. 30. <ul><li>Indikator Amalan </li></ul><ul><li>Menokok tambah idea </li></ul><ul><li>Mengubah suai idea </li></ul><ul><li>Memberi pelbagai penerangan rasional tentang idea </li></ul><ul><li>Memberi pelbagai contoh berkaitan dengan tugasan </li></ul><ul><li>Memberi pelbagai kategori atau aspek </li></ul><ul><li>Indikator Amalan </li></ul><ul><li>Memberi alasan yang tepat untuk menolak atau menerima idea </li></ul><ul><li>Menyatakan kekuatan dan kelemahan berdasarkan bukti </li></ul><ul><li>Membuat wajaran dengan betul </li></ul><ul><li>Membuat pilihan berdasarkan fakta tanpa prasangka </li></ul>Fasa Perkembangan Penambahbaikan Menilai
 31. 31. <ul><li>Indikator Amalan </li></ul><ul><li>Menghuraikan idea dengan terperinci </li></ul><ul><li>Menyusun idea secara tersusun dan mudah difahami </li></ul><ul><li>Menghasilkan idea baru </li></ul><ul><li>Indikator Amalan </li></ul><ul><li>Peka kepada perkara sekeliling </li></ul><ul><li>Membuat pemerhatian untuk mengenalpasti masalah kesilapan dan kelemahan </li></ul><ul><li>Mempratikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea baru secara berterusan </li></ul>Fasa Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan
 32. 32. INDIKATOR PEMBANGUNAN DOMAIN KREATIVITI <ul><li>Indikator Amalan Operasi Metakognisi </li></ul><ul><li>Indikator Pentaksiran Kreativiti </li></ul><ul><li>- Indikator Pemikiran Kritis </li></ul><ul><li>- Indikator Pemikiran Kreatif </li></ul>
 33. 33. <ul><li>Indikator </li></ul><ul><li>Mengenal pasti proses pemikiran kreatif </li></ul><ul><li>Mengenal pasti pelaksanaan pemikiran kreatif yang berkesan </li></ul><ul><li>Murid menentukan matlamat </li></ul><ul><li>Mengenal pasti halangan dan cara mengatasi </li></ul><ul><li>Meramal keputusan dan memberi alasan </li></ul><ul><li>Mengenal pasti konteks, hubungkait dan analogi </li></ul><ul><li>Indikator </li></ul><ul><li>Menentukan kualiti pencapaian matlamat </li></ul><ul><li>Menilai ketepatan atau kesilapan keputusan </li></ul><ul><li>Mengenal pasti keperluan untuk tindakan lanjutan </li></ul><ul><li>Menentukan keberkesanan proses berfikir </li></ul><ul><li>Pempertimbangkan untuk menggunakan proses pemikiran kreatif dalam situasi lain </li></ul><ul><li>Indikator </li></ul><ul><li>Mengesan matlamat dan objektif yang ingin dicapai </li></ul><ul><li>Menentukan murid mendapat jawapan kepada persoalan </li></ul><ul><li>Mengesan kesilapan dan halangan </li></ul><ul><li>Tahu perkara yang belum diketahui </li></ul><ul><li>Mengenal pasti keperluan untuk tindakan susulan </li></ul><ul><li>Mereka bentuk struktur, kaedah dan pendekatan sesuai </li></ul><ul><li>Mengesan kaedah dan strategi betul </li></ul><ul><li>Membuat keputusan meneruskan atau mengubahsuai strategi dan kaedah </li></ul>
 34. 34. Indikator Pentaksiran Kreativiti <ul><li>Indikator Pemikiran Kritis </li></ul><ul><li>Indikator Pemikiran Kreatif </li></ul>Indikator Pentaksiran Kreativiti menjelaskan kriteria dan indikator yang boleh digunakan oleh guru semasa membuat pentaksiran terhadap proses dan hasil kerja murid dalam P&P secara berterusan. Indikator Pentaksiran Kreativiti merangkumi 2 sub indikator iaitu
 35. 35. <ul><li>Indikator </li></ul><ul><li>Kaedah yang dipilih sesuai dengan tugasan </li></ul><ul><li>Kemahiran berfikir yang dipilih sesuai dengan tugasan </li></ul><ul><li>Hujah, alasan dan bukti berdasarkan data dan maklumat </li></ul><ul><li>Alat berfikir yang dipilih sesuai </li></ul><ul><li>ABM yang dipilih betul dan sesuai </li></ul><ul><li>Indikator </li></ul><ul><li>Mempelbagaikan kaedah </li></ul><ul><li>Mengulangi kaedah yang digunakan </li></ul><ul><li>Mengemukan banyak bukti yang boleh diterima </li></ul><ul><li>Mempunyai alasan terperinci </li></ul><ul><li>Indikator </li></ul><ul><li>Langkah kemahiran berfikir diikuti dengan betul </li></ul><ul><li>Kaedah dan prosedur dijalankan dengan betul </li></ul><ul><li>Hujah dan alasan berdasarkan data dan maklumat yang disokong dengan fakta yang tepat </li></ul><ul><li>Sumber maklumat dan data berwibawa </li></ul><ul><li>ABM digunakan dan dikendalikan dengan betul </li></ul>Indikator Pemikiran Kritis Keobjektifan Kejituan Kegigihan
 36. 36. <ul><li>Idea yang logik </li></ul><ul><li>Idea berterusan </li></ul><ul><li>Idea yang bermakna </li></ul>Indikator <ul><li>Idea boleh ditokok tambah </li></ul><ul><li>Idea boleh diubah suai </li></ul><ul><li>Pelbagai penerangan rasional tentang idea </li></ul><ul><li>Pelbagai contoh berkaitan tugasan </li></ul><ul><li>Pelbagai kategori atau aspek </li></ul><ul><li>Idea dihurai secara terperinci </li></ul><ul><li>Idea tersusun dan mudah difahami </li></ul><ul><li>Idea adalan asli </li></ul><ul><li>Idea tidak seperti yang biasa </li></ul><ul><li>Idea belum ada sebelumnya </li></ul><ul><li>Frekuansi idea kecil </li></ul>Indikator Pemikiran Kreatif Kelancaran Keluwesan Kejelasan Keaslian
 37. 37. TERIMA KASIH

×