İŞLETMELERDE KAPASİTE KARARININ ÖNEMİ, TÜRLERİ, KULLANILAN YÖNTEMLER

2,294 views

Published on

İŞLETMELERDE KAPASİTE KARARININ ÖNEMİ, TÜRLERİ, KULLANILAN YÖNTEMLER
VE
KISA, ORTA VE UZUN DÖNEMDEKİ KAPASİTE SYRATEJİLERİ
İŞLETMELERDE KÜÇÜLME (DOWNSIZING)

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,294
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

İŞLETMELERDE KAPASİTE KARARININ ÖNEMİ, TÜRLERİ, KULLANILAN YÖNTEMLER

  1. 1. AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ İŞLETMELERDE KAPASİTE KARARININ ÖNEMİ, TÜRLERİ, KULLANILAN YÖNTEMLER VEKISA, ORTA VE UZUN DÖNEMDEKİ KAPASİTE SYRATEJİLERİ İŞLETMELERDE KÜÇÜLME (DOWNSIZING) HAZIRLAYAN Hatice Canan GÖZE 112172035 DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Hatice ÇALIPINAR İstanbul, 2011
  2. 2. 2 İÇİNDEKİLER 1. Giriş……………………………………………………………………………… 2 2. Enformasyon Teknolojisi Bölümlerinin Değişen Rolü……………………….. 2 3. Türkiye’de Sağlık Hizmetleri ………………………………………………….. 3 4. Bilgi Teknolojileri ………………………………………………………………. 4 4.1.Bilişim Sistemleri …………………………………………………………... 4 4.2.Sağlık Bilişim Sistemleri …………………………………………………… 4 4.2.1. Klinik bilgi Sistemleri ………………………………………………. 5 a) Elektronik Sağlık / Hasta Kayıtları ………………………………... 5 b) Klinik Karar Destek Sistemleri …………………………………….. 6 c) Hemşire Bilgi Sistemleri …………………………………………….. 6 d) Tıbbi Görüntü Yönetim ve Depolama Sistemleri …………………. 6 e) Hasta Takip Sistemleri ……………………………………………… 6 f) Klinik İşletim Sistemleri …………………………………………….. 7 g) Vaka Bileşimi ………………………………………………………… 7 h) Sanal Gerçeklik Uygulamaları ……………………………………… 7 i) Akıllı Kart Uygulamaları …………………………………………… 7 j) Hastane Bilgi Sistemleri ……………………………………………... 8 4.2.2. Teşhis Tedavi Sistemleri …………………………………………….. 8 4.3. Sağlık Sektöründe İnternet Uygulamaları ………………………………… 85. Değerlendirme…………………………………………………………………………. 8KAYNAKLAR ...................................................................................................................10
  3. 3. 3Girişİşletme ve mühendislik literatüründe ‘’İşletme Teknik Kapasitesi’’, İşletme ÜretimKapasitesi’’, ‘’Tesis Kapasitesi’’ gibi farklı sözcüklerle ifade edilen kapasite genelanlamı ile, bir işletmenin belirli bir süre içerisinde mevcut üretim faktörleri ilemeydana getirebileceği üretim miktarı veya üretim gücüdür.İşletmeler belirli bir kapasitede faaliyetler yapmak için planlanarak oluşturulurlar. Birotel belirli sayıda kişiye hizmet verecek şekilde, bir fabrika bir süre içinde çıkarmasıbeklenen üretim hacmi ile, bir eğitim kurumu aynı anda belirli sayıda öğrenciyehizmet verecek şekilde tasarlanır. İşletmelerin belirlenen hedeflere ulaşabilmesi içinkapasitelerini tam olarak kullanmaları beklenir. Ancak çeşitli nedenlerle bir çokişletme kapasitesinin altında çalışır (Ömer DİNÇER, Yahya FİDAN, a.g.e. , s: 106).Kapasite planlaması yapılırken mevcut kapasitenin yanında, işletmenin tahminibeklenen satış rakamlarının da göz önünde bulundurulması ve planlamanın buölçütlere göre yapılması gerekmektedir.Günümüz sanayi işletmelerinde karşılaşılan kapasite büyüklüğü seçimi sorunu, çokyönlü olarak çeşitli araştırmalar sonucu elde edilen bilgilere göre çözümlenebilir.Kapasite seçimi işletmenin mevcut ve gelecekteki değişim ihtiyacına cevap verecekşekilde yapılmalıdır. İşletme yöneticileri optimal kapasite büyüklüğünü etkileyenişletme içi ve işletme dışı faktörleri objektif ölçülere göre değerlendirerek kapasiteplanlaması yapmalıdırlar.1. Kapasite Tanımı, Önemi ve Ölçme Kriterleriİşletmeler, stratejik misyonlarıyla tutarlı bir şekilde, mevcut ve gelecekteki talebizaman ve miktar cinsinden karşılamak için yeterli kapasiteye ihtiyaç duyarlar.Kapasite, işletmenin üretim yeteneğinin bir ölçüsüdür. “Bir işletmede belli birdönemde ulaşılabilecek çıktı hacmi” ya da “belli bir dönemde kullanılan üretimfaktörleri” şeklinde tanımlanabilir (Sevinç ÜRETEN, a.g.e. s:287).1.1. Kapasite Tanımı ve Önemi“Kapasite” konusu, işletmecilikte 1920’lerden sonra kullanılmaya başlayan ve bugünüzerinde önemle durulan konulardan biridir. Üretim planlamacıları “kapasite”kavramından, üretilecek yapının nicelik, teslim zamanı ile kazanç ya da sosyalgereksinmenin karşılanmasındaki düzeyi anlarlar (M. Hulusi DEMİR, ŞevkinazGÜMÜŞOĞLU, a.g.e. s:104).
  4. 4. 4Operasyon yöneticileri kapasiteyi ele alırken aynı anda hem ellerindeki mevcutkaynakları (teknoloji, iş gücü miktarı, makine sayısı v.b.) hem de üreteceklerimiktarları dikkate almak zorundadırlar. Belirli bir zaman periyodu için, gerekli çıktımiktarına oranla elde mevcut olan üretim kaynakları miktarı kapasite terimini nispiolarak ifade eder.Kapasite kararlarının stratejik önemi:• Ürün teslim zamanları• Müşteri odaklılık• Üretim maliyetleri• Satışlar• Esneklik• Güvenilirlik• Rekabet pozisyonu (Bersam BOLAT) KAYNAKLARÖmer DİNÇER, Yahya FİDAN, “İşletme Yönetimine Giriş” 5. Baskı, Beta, 2000Sevinç ÜRETEN, “Üretim/İşlemler Yönetimi Stratejik Kararlar ve Karar Modelleri”, 3.Baskı, Gazi Kitapevi, 2005M. Hulusi DEMİR, Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU, “Üretim Yönetimi” 5. Baskı, Beta, 1998Bersam BOLAT, “Kapasite Planlama” Ders sunum notları,http://web.itu.edu.tr/~bayraktarde/UYT_dosyalar/Kapasite_planlama.ppt

×