Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

σωκρατική μέθοδος διατύπωσης ερωτήσεων

13,931 views

Published on

Published in: Education
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

σωκρατική μέθοδος διατύπωσης ερωτήσεων

 1. 1. 1   Σωκρατική ή μαιευτική μέθοδος διατύπωσης ερωτήσεων      Η Σωκρατική προσέγγιση διατύπωσης ερωτήσεων, γνωστή και ωςμαιευτική μέθοδος, έχει τη βάση της στην πρακτική της πειθαρχημένηςσκέψης και στο στοχαστικό διάλογο. Ο Σωκράτης πίστευε ότι η πειθαρχημένηκαι συνεπής κατεύθυνση των ερωτημάτων προς το πυρήνα ενός θέματος δίνειτη δυνατότητα στο μαθητή να εξετάσει τις ιδέες του λογικά και να καθορίσειτην ισχύ αυτών των ιδεών. Η πορεία γίνεται μέσα από διαδικασίες θέσης καιαμφισβήτησης βήμα προς βήμα. Στην τεχνική αυτή, ο δάσκαλος-ερωτώνπρεσβεύει (σε γενικές γραμμές) άγνοια του θέματος, προκειμένου νασυμμετάσχει σε διάλογο με τους μαθητές του, ενώ αναρωτιέται μαζί τουςπροκαλώντας και κατευθύνοντας τη συζήτηση. Στους διαλόγους του οΣωκράτης προσπαθούσε να ενισχύσει τους μαθητές να αναπτύξουν τις ιδέεςτους. Δεν επέβαλλε τις δικές του αντιλήψεις σχετικά με θέμα της συζήτησης,αλλά τους ενθάρρυνε να αναπτύσσουν τα δικά τους δεδομένα και να βγάλουντα συμπεράσματα τουςΗ Σωκρατική τεχνική είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για τη διερεύνησηιδεών σε βάθος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα επίπεδα και είναι έναχρήσιμο εργαλείο για όλους τους εκπαιδευτικούς και μπορεί να εφαρμοστεί σεόλες τις φάσεις τις διδασκαλίας.Σε πολλές περιπτώσεις οι εκπ/κοι προσπάθησαν να προσαρμόσουν τιςμεθόδους του Σωκράτη στην τάξη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουν μεγάληεπιτυχία. Ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Σωκράτης χρησιμοποιούσε αυτήτη μέθοδο στο πλαίσιο μιας σχέσης ένας-προς-ένα μεταξύ του μαθητή και τουίδιου. Εκπαιδευτικοί όμως έχουν προσαρμόσει τη μέθοδο για όλη τη τάξη,ρωτώντας πρώτα ένα μαθητή μετά ένα δεύτερο και έτσι διαχέεται η συζήτησησε όλη τη τάξη. Η τεχνική είναι δυνατόν να έχει αποτελέσματα, αλλά είναιαρκετά δύσκολο. Αυτό συμβαίνει γιατί η βασική αρχή της μεθόδου είναι το ναδιατυπώνονται ερωτήσεις μία προς μία σε μία λογική σειρά. Στόχος είναι ηκάθε ερώτηση να οδηγεί σε λογικές συγκρούσεις και ένα βήμα παραπέρα στηκατανόηση του θέματος. Όταν ο εκπ/κος είναι υποχρεωμένος να κάνειδιάχυση των ερωτήσεων στους μαθητές ενός τμήματος είναι πολύ δύσκολο ναπαρακολουθήσουν οι ερωτήσεις τη λογική σειρά που προαναφέρθηκε καιφυσικά να κρατήσουν σε ενεργή συζήτηση το σύνολο των μαθητών.Σε μία παραλλαγή της η μέθοδος μπορεί αν εφαρμοστεί μεταξύ του εκπ/κουκαι μιας ομάδας μαθητών, ενώ οι υπόλοιποι παρακολουθούν και ενισχύουν τημία ή την άλλη άποψη με επιπλέον στοιχεία. Η διαδικασία μπορεί να έχειχρονική έκταση μερικά λεπτά και όταν το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρονκαταφέρνει να κινητοποιήσει μεγάλο μέρος των μαθητών του τμήματος. Χρήστος Γκοτζαρίδης  Σχολικός σύμβουλος ΠΕ4  
 2. 2. 2    Συμβουλές για τη χρήση της μαιευτικής μεθόδου     * Προσχεδιάζετε τα σημαντικά ερωτήματα που παρέχουν περιεχόμενο και κατεύθυνση στο διάλογο. * Αφήνετε τουλάχιστον είκοσι δευτερόλεπτα στο μαθητή ή στους μαθητές να απαντήσουν. * Παρακολουθείτε τις απαντήσεις του μαθητή ή των μαθητών και ρωτάτε διερευνητικές ερωτήσεις. * Σε τακτά χρονικά διαστήματα να συνοψίζετε (γραπτώς) βασικά σημεία που συζητήθηκαν. * Εμπλέκετε όσο είναι δυνατόν περισσότερους μαθητές στη συζήτηση. * Αφήνετε τους μαθητές να καλύψουν τομείς της γνώσης μόνοι τους μέσα από διερευνητικές ερωτήσεις που οι ίδιοι μπορεί να θέσουν, καλλιεργείτε ανάλογο κλίμα. * Αφιερώνετε επιπλέον χρόνο αν η συζήτηση δείχνει να προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών. Επιδιώκετε ένα «συναρπαστικό ταξίδι» από τη γρήγορη άφιξη στον τελικό προορισμό.  Χρήστος Γκοτζαρίδης  Σχολικός σύμβουλος ΠΕ4  
 3. 3. 3  Τύποι Μαιευτικών- Σωκρατικών ΕρωτήσεωνΗ μαιευτική τεχνική περιλαμβάνει αρκετούς διαφορετικούς τύπουςερωτήσεων. Μερικά παραδείγματα αυτών είναι:Αποσαφήνιση ερωτημάτων * Τι εννοείς λέγοντας_______; * Μπορείς να θέσεις το θέμα με διαφορετικό τρόπο; * Ποιο πιστεύεις ότι είναι το κύριο σημείο (σημείο κλειδί) του_______; * Μπορείς να μας δώσεις ένα παράδειγμα που να______________; * Μπορείς να αποσαφηνίσεις περισσότερο αυτό το σημείο ;Ερωτήσεις σχετικά με μια αρχική ερώτηση ή το θέμα * Γιατί είναι σημαντικό αυτό το ερώτημα; * Αυτή η ερώτηση βρίσκει εύκολα ή δύσκολα απάντηση; * Γιατί το λες αυτό; * Τι υποθέσεις μπορείς να κάνεις με βάση αυτό το ερώτημα; * Μήπως αυτό οδηγεί προς τα άλλα σημαντικά θέματα και ερωτήσεις;Υποθέσεις σχετικά με το αρχικό θέμα * Γιατί να κάνει κάποιος αυτή την υπόθεση; * Τι θα μπορούσαμε να υποθέσουμε αντί αυτού; * Φαίνεται να είναι οι υποθέσεις λογικές ______; * Καταλαβαίνω σωστά ότι _______ ή μήπως_________;Αιτιολογία και τα αποδεικτικά στοιχεία της ερώτησης * Ποιο παράδειγμα θα χρησιμοποιήσεις για να ενισχύσεις την_______; * Γιατί νομίζεις ότι το________ είναι αληθές; * Τι άλλο χρειάζεσαι ώστε να______; * Μπορείς να μου εξηγήσεις το λόγο που__________; * Με ποιές σκέψεις έφτασες σε αυτό το συμπέρασμα; * Υπάρχει λόγος να αμφισβητηθεί η απόδειξη; * Τι σε οδήγησε σε αυτή τη πεποίθηση; Προέλευση και στήριξη της απάντησης * Είναι αυτή προσωπική σου άποψη ή την άκουσες-έμαθες από κάπουαλλού; * Έχεις πάντα την αίσθηση ότι αυτός ο τρόπος________; * Η γνώμη σου σχετικά με ___________ έχει επηρεαστεί από κάτι ήκάποιον; * Πώς σκέφτηκες- βρήκες αυτή την ιδέα; Χρήστος Γκοτζαρίδης  Σχολικός σύμβουλος ΠΕ4  
 4. 4. 4   * Τι προκάλεσε να αισθάνεστε έτσι;Επιπτώσεις και συνέπειες της ερώτησης * Τί αποτέλεσμα θα είχε αυτό; * Θα μπορούσε να συμβεί πραγματικά ή ενδεχομένως_______; * Ποια είναι η εναλλακτική; * Τί υπονοείς λέγοντας______ βλέπεις κάποια συνέπεια σ΄αυτό; * Αν αυτό συνέβαινε τί άλλο θα είχε ως αποτέλεσμα; Για ποιο λόγο;Ερωτήσεις προσωπικής άποψης * Άλλες ομάδες ανθρώπων πώς θα απαντούσαν σε αυτή την ερώτηση; Γιαποιο λόγο; * Πώς θα μπορούσες να απαντήσεις στην ένσταση ότι ______ κάνουν(διαφορετικά)________; * Τι θα μπορούσε κάποιος που πιστεύει _____ να σκέφτεται για τοθέμα____; * Ποια είναι η εναλλακτική πρόταση που στηρίζεις;ΕπίλογοςΌπως έγινε φανερό από τα παραπάνω, όταν χρησιμοποιείται η μαιευτικήμέθοδος η έμφαση δίνεται στη διατύπωση των κατάλληλων ερωτήσεων. Γιααυτό το λόγο δε θα πρέπει να επιχειρείται με προχειρότητα, δηλαδή χωρίςσχεδιασμό των βασικών σημείων (τουλάχιστον) του διαλόγου. Το να σκεφτείκάποιος ποιοτικά ερωτήματα και διερευνητικά σχετικά με μία απάντηση τηςστιγμής, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όμως κατά την εφαρμογή της μεθόδουστην εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να δίνεται έμφαση στην ανάδειξητου τρόπου σκέψεις των μαθητών. Υπό αυτή την έννοια για τον εκπαιδευτικόείναι αποδεκτό και επιθυμητό να προ-σχεδιάζει ερωτήσεις και να κατευθύνειτη συζήτηση προς ένα επιθυμητό διδακτικό στόχο. Οι δευτερεύουσες ήδιερευνητικές ερωτήσεις θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της συζήτησης απόμαθητές και εκπαιδευτικό μαζί και πάντα έχουν σχέση με το βαθμόπαρακίνησης και εμπλοκής των μαθητών στη συζήτηση.Υλικό από το site:  http://www.socraticmethod.net/    Χρήστος Γκοτζαρίδης  Σχολικός σύμβουλος ΠΕ4  

×