Θέματα Φυσικής γ' Γυμνασιου

35,853 views

Published on

0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
35,853
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
1,043
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Θέματα Φυσικής γ' Γυμνασιου

  1. 1. ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Στο διπλανό σχήµα δίνονται δυο όµοιες σφαίρες Α και Β µε φορτία QA=+10µC και QB =-30µC αντίστοιχα. Α Β Α)Να σχεδιάσετε τις ηλεκτρικές δυνάµεις που ασκούνται στα φορτία αυτά. ● ● Β)Αν γνωρίζετε ότι το µέτρο της δύναµης που ασκεί το φορτίο Α στο φορτίο Β είναι 100Ν , τότε το µέτρο της δύναµης που ασκεί το φορτίο Β στο φορτίο Α είναι : (ι) µεγαλύτερο από 100Ν (ιι) µικρότερο από 100Ν (ιιι) ίσο µε 100Ν 2. Σχετικά µε το προηγούµενο πρόβληµα να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: Α) Να υπολογίσετε το ολικό φορτίο των δυο σφαιρών. Β) Αν ανάµεσα στα δύο φορτία και στη µέση της απόστασής τους τοποθετήσουµε ένα ηλεκτρικό εκκρεµές (ένα µπαλάκι µε (θετικό) φορτίο που κρέµεται µε µονωτικό σχοινί) σε ποια θέση φαντάζεστε ότι θα ισορροπήσει; Την απάντησή σας να την παρουσιάσετε µε ένα σχήµα στο οποίο θα πρέπει να σχεδιάσετε τις δυνάµεις που πιστεύετε ότι ασκούνται στο εκκρεµές. 3. Στο προηγούµενο πρόβληµα φέρνουµε σε επαφή τις δυο σφαίρες και µετά τις αποκρίνουµε. Μετά την επαφή οι σφαίρες έχουν φορτία: (α) -10µC και -10µ C (β) -40 µC και -40C (γ) -20 µC και 20µC Εξηγήστε την επιλογή της απάντησης σας ( µε ποιού νόµου τη βοήθεια καταλήξατε στην παραπάνω επιλογή σας;) …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………… 3. Συµπληρώστε κατάλληλα τα κενά : α) Το κοριτσάκι του διπλανού σχήµατος τρίβει την αφόρτιστη ράβδο πάνω στο τρίχωµα του αρκούδου. Αν η ράβδος αποκτήσει φορτίο -5 ηC το τρίχωµα του αρκούδου θα αποκτήσει φορτίο …………………………………… β) Μετά την αποµάκρυνση της ράβδου από το τρίχωµα του αρκούδου, η ράβδος θα µπορεί να έλκει µικρά κοµµάτια χαρτιού; ∆ικαιολογείστε την απάντησή σας. γ)Κατά την ηλέκτριση µε επαφή ισχύει η αρχή της ………………………………… ( κβάντωσης / διατήρησης ) του ηλεκτρικού φορτίου. 4. ∆ύο µικρά λαµπάκια που εδώ θα τα αντιµετωπίζουµε ως αντιστάτες έχουν αντιστάσεις R1=15Ω και R2=5Ω. τα δύο λαµπάκια συνδέονται σε σειρά και στα άκρα του συστήµατος εφαρµόζεται τάση V=6V. Α) Να σχεδιάσετε το παραπάνω κύκλωµα.
  2. 2. Β) Να υπολογίσετε την ισοδύναµη αντίσταση του συστήµατος των δύο λαµπτήρων. Γ) Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα. 5. ∆ύο αντιστάτες R1=4Ω και R2=12Ω συνδέονται όπως φαίνεται στα παρακάτω σχήµατα R1 R2 R2 V V (α) (β) α) Με ποιο τρόπο συνδέονται οι δύο αντιστάτες σε κάθε περίπτωση; β) Πόση είναι η ολική αντίσταση σε κάθε περίπτωση; γ) Αν η τάση τροφοδοσίας είναι 16V πόση είναι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος που διαρρέει τον αντιστάτη R1 σε κάθε περίπτωση; 6. Γράψτε στο γραπτό σας τις παρακάτω προτάσεις σωστά συµπληρωµένες. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί µια ή περισσότερες λέξεις. α) Η συσκευή µε την οποία µετράµε την ένταση του ρεύµατος ονοµάζεται …………… β) Αίτια δηµιουργίας ηλεκτρικού ρεύµατος είναι …………… γ) Το µέγεθος που εκφράζει την δυσκολία στο πέρασµα του ηλεκτρικού ρεύµατος λέγεται …………… δ) Όταν δύο διαφορετικοί αντιστάτες συνδέονται σε σειρά το µέγεθος που είναι ίδιο γ’ αυτούς είναι …………… ε) Η φορά κίνησης των ελεύθερων ηλεκτρονίων στους µεταλλικούς αγωγούς ονοµάζεται …………… στ) ∆ύο αντιστάτες µε R1=6Ω και R2=6Ω σε ένα κύκλωµα δίνουν συνολικά Rολ=3Ω όταν συνδέονται …………… 7.Να µεταφέρετε στο γραπτό σας ολόκληρες τις προτάσεις σωστά συµπληρωµένες µε τις κατάλληλες λέξεις διαλέγοντας τη κατάλληλη λέξη από αυτές που σας δίνονται: 1. Η ………… (προσανατολισµένη/ άτακτη )κίνηση των φορτισµένων σωµατιδίων λέγεται ηλεκτρικό ρεύµα 2. Η φορά κίνησης των …………(θετικών/ αρνητικών) φορτίων ονοµάζεται συµβατική φορά του ηλεκτρικού ρεύµατος 3. Η τάση στους πόλους µιας πηγής είναι η ………… (αιτία/ αντίδραση )δηµιουργίας του ηλεκτρικού ρεύµατος σε ένα κύκλωµα. 4. Ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος που διαρρέει έναν αγωγό ορίζουµε το πηλίκο του ………… (ρεύµατος/ φορτίου) που διέρχεται από µια διατοµή του αγωγού σε κάποιο χρονικό διάστηµα προς το αντίστοιχο ………… …………(χρονικό διάστηµα/ ρεύµα) 5. Τη διαφορά δυναµικού ανάµεσα στα άκρα ενός λαµπτήρα την µετράµε µε το ………… (αµπερόµετρο/ βολτόµετρο) ενώ την ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος που τον διαρρέει µε το …………(αµπερόµετρο/ βολτόµετρο). 6. Το σταθερό πηλίκο της τάσης που εφαρµόζεται στα άκρα ενός αντιστάτη προς την ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος που τον διαρρέει ονοµάζεται ………… ( ειδική αντίσταση/ αντίσταση) του αντιστάτη.
  3. 3. 8. Στο κύκλωµα του διπλανού σχήµατος οι δύο αντιστάτες έχουν αντιστάσεις R1=2Ω και R2=3Ω. Αν η τάση ανάµεσα στα σηµεία Α και Β είναι VAB=3V. Να υπολογιστούν α) Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος που διαρρέει τον αντιστάτη R1 και πόση τον αντιστάτη R2. Β β) Η τάση µεταξύ των σηµείων ΒΓ. Α Γ γ) Η ισοδύναµη αντίσταση του κυκλώµατος. R1 R2 δ) Η τάση στα άκρα της πηγής. 9. Το διπλανό σχήµα παριστάνει µια ακτίνα φωτός να πέφτει στην επιφάνεια µιας λίµνης. φ θ α) Πώς ονοµάζονται οι γωνίες φ,θ και ω β) Ποιες από τις παραπάνω γωνίες είναι ίσες µεταξύ τους αέρας και γιατί; γ) Ποια από τις παραπάνω γωνίες είναι η µικρότερη και νερό γιατί. ω

×