Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Di perpustakaan

8,956 views

Published on

Published in: Education, Sports

Di perpustakaan

 1. 1. Di perpustakaan ( Shafie Abu Bakar)
 2. 2. Maksud sajak <ul><li>Rangkap 1 </li></ul><ul><li>Apabila penyair melangkah di perpustakaan </li></ul><ul><li>pertukaran suasana berlaku daripada suasana </li></ul><ul><li>panas kepada suasana dingin (berpunca daripada </li></ul><ul><li>penghawa dingin). Suasana senyap kerana tempat </li></ul><ul><li>orang yang banyak ilmu berada. Keadaan senyap </li></ul><ul><li>di merata-rata tempat. Setiap orang tunduk </li></ul><ul><li>menelaah ilmu dengan tekun. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Rangkap 2 </li></ul><ul><li>Apabila penyair berada di ruang buku, penyair </li></ul><ul><li>berasa kerdil seolah-olah terapung di lautan ilmu </li></ul><ul><li>yang dalam. Terlalu banyak ilmu di perpustakaan </li></ul><ul><li>dan tidak mampu untuk diteroka semuanya. Yang </li></ul><ul><li>akan dicatat oleh penyair hanyalah sedikit ilmu </li></ul><ul><li>dari sebuah buku yang terdapat di perpustakaan. </li></ul><ul><li>Perpustakaan adalah pusaka nenek moyang yang </li></ul><ul><li>terhimpun buku-buku sejak berzaman. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Rangkap 3 </li></ul><ul><li>Penyair berada di perpustakaan dan tidak </li></ul><ul><li>pernah sama sekali berasa puas dan ilmu yang </li></ul><ul><li>diperoleh penyair di perpustakaan tidak pernah </li></ul><ul><li>berakhir. </li></ul>
 5. 5. TEMA <ul><li>Perpustakaan merupakan gedung ilmu pengetahuan </li></ul>
 6. 6. PERSOALAN <ul><li>Isi perpustakaan. </li></ul><ul><li>Contoh: Perpustakaan merupakan gedung ilmu yang menyimpan pelbagai khazanah manusia dan buku-buku . </li></ul><ul><li>Suasana di perpustakaan </li></ul><ul><li>Contoh: Suasana perpustakaan yang senyap di mana-mana sahaja dan dipenuhi dengan buku-buku. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Perpustakaan merupakan gedung ilmu </li></ul><ul><li>Contoh: Berada di perpustakaan seperti berada di lautan ilmu yang kedalamannya tidak terselam. </li></ul><ul><li>Penerokaan ilmu di perpustakaan tidak akan berakhir </li></ul><ul><li>Contoh: Bagi yang dahagakan ilmu tidak sama sekali berasa puas apabila berada di perpustakaan. </li></ul>
 8. 8. GAYA BAHASA <ul><li>Personifikasi </li></ul><ul><li>Contoh: “kedinginan yang menerpa” </li></ul><ul><li>Anafora </li></ul><ul><li>Contoh: Pengulangan “di” pada awal baris pada rangkap pertama. </li></ul><ul><li>“ Di puncak sepi” dan “Di sana sini” </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Metafora </li></ul><ul><li>Contoh: “puncak sepi” </li></ul><ul><li>Sinkope </li></ul><ul><li>Contoh: Penggunaan perkataan </li></ul><ul><li>“ mu” dalam baris “Melangkah ke ruangmu” </li></ul>
 10. 10. Nilai murni <ul><li>Kegigihan </li></ul><ul><li>Contoh: Penyair tidak pernah berasa puas berada di perpustakaan di sebabkan kegigihannya menggali ilmu pengetahuan. </li></ul><ul><li>Kerajinan </li></ul><ul><li>Contoh: Penyair sering berada di perpustakaan . </li></ul>
 11. 11. pengajaran <ul><li>Kita hendaklah sentiasa berkunjung ke perpustakaan. </li></ul><ul><li>Contoh: Penyair selalu ke perpustakaan. </li></ul><ul><li>Kita perlu mencari ilmu setiap masa. </li></ul><ul><li>Contoh: Penyair mencari inmu sebanyak mungkin semasa berada di perpustakaan . </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Kita hendaklah mengetahui yang digali tidak akan tamat </li></ul><ul><li>Contoh: Semasa penyair berada di perpustakaan, penyair menggambarkan beliau seolah-olah berada di lautan tidak berpantai yang menunjukkan banyak ilmu di perpustakaan. </li></ul>

×