Successfully reported this slideshow.

Escola Joan Juncadella

703 views

Published on

Published in: Travel, Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Escola Joan Juncadella

 1. 1. Escola Joan Juncadella Edifici nou, bones instal·lacions i molta llum.
 2. 2. LA NOSTRA ESCOLA <ul><li>Una comunitat de convivència i aprenentatge adreçada a l’educació integral dels nens i nenes dels 3 als 12 anys. </li></ul><ul><li>Responsabilitat compartida amb les famílies i la comunitat. </li></ul><ul><li>Una comunitat viva, que evoluciona i aprèn ella mateixa. Aprenen alumnes, mestres, personal, pares i mares... </li></ul>
 3. 3. Nivells educatius. <ul><li>Educació infantil EI3, EI4, EI5 </li></ul><ul><li>Primària: </li></ul><ul><ul><li>Cicle inicial: 1r, 2n </li></ul></ul><ul><ul><li>Cicle mitjà: 4t i 5è </li></ul></ul><ul><ul><li>Cicle Superior: </li></ul></ul><ul><ul><li>5è i 6è </li></ul></ul>
 4. 4. Trets d’identitat (1) <ul><li>Escola amb història i permanent renovació. Compromesa en la millora educativa. </li></ul><ul><li>Implicació de tota la comunitat: alumnat, famílies, mestres, personal, administracions. </li></ul><ul><li>Diversitat d’estratègies i dinàmiques educatives (aula, petit grup, racons, projectes, desdoblaments, reforç a l’aula, ...) </li></ul><ul><li>Metodologia moderna, participativa i activa. </li></ul><ul><li>Ús quotidià de les TAC. </li></ul>
 5. 5. Percentatges de retenció - mètode d’aprenentatge ( National Training Labs., Bethel, Maine) Aprenentatge a l’escola activa: “Aprenem fent” “ Escolto i oblido, veig i crec, faig i comprenc ” ( Confucio) Grups de discussió Demostrant Audiovisual Llegint Escoltant 95 % Ensenyant i avaluant mútuament 90 % Ensenyant mútuament 75 % Fent 50 % 30 % 20 % 10 % 5 %
 6. 6. Intel·ligències múltiples. Si ensenyem de forma múltiple, fent créixer les diferents intel·ligències, augmentem la possibilitat de que els alumnes es puguin desenvolupar millor.
 7. 7. Trets d’identitat (2) <ul><li>Laica i plural, respectant totes les creences i ideologies, dins la Declaració Universal dels drets Humans. </li></ul><ul><li>Treball educatiu per a la igualtat i la no discriminació per sexe, origen, ideologia, religió, condició social. </li></ul>
 8. 8. Trets d’identitat (3) <ul><li>Procurem que l’alumnat adquireixi els valors, les actituds, les habilitats i les competències intel·lectuals, emocionals i socials bàsiques que li permetin créixer amb autonomia, llibertat i responsabilitat en el canviant món actual. </li></ul><ul><li>Això, però, sense les famílies i la resta de la comunitat no es pot aconseguir. ÉS FEINA DE TOTS!! </li></ul>
 9. 9. RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA <ul><li>Reunió d’inici de curs. </li></ul><ul><li>Entrevistes amb el tutor/a. </li></ul><ul><li>EI: Entrades /sortides. PRI: Agenda escolar. </li></ul><ul><li>Informes escrits (2 a Ed. Inf, 3 a Primària) </li></ul><ul><li>Comunicats a les famílies. </li></ul><ul><li>Festa de fi de cicle. Festa fi de curs (AMPA) </li></ul><ul><li>Exposicions de treballs. </li></ul><ul><li>Concerts de les corals. </li></ul><ul><li>Hores de visita a Direcció-Secretaria. </li></ul><ul><li>WEB: h ttp://www.xtec.cat/ceipjuncadella </li></ul>
 10. 10. Tractament de les llengües <ul><li>Català, llengua vehicular. </li></ul><ul><li>Castellà, segona llengua a Primària. </li></ul><ul><li>Anglès, llengua estrangera a Primària. </li></ul><ul><li>OBJECTIUS: </li></ul><ul><li>Millorar el domini de català i castellà. </li></ul><ul><li>Millorar el coneixement de l’anglès. </li></ul>
 11. 11. Òrgans de govern. <ul><li>Equip directiu. Direcció, Cap d’estudis i Secretària. </li></ul><ul><li>Consell escolar. Eq. Directiu, 6 mestres, 6 pares, 1 PAS, 1 Ajuntament. </li></ul><ul><li>Claustre de mestres. </li></ul>
 12. 12. Òrgans de coordinació. <ul><li>Equip pedagògic. </li></ul><ul><li>C. Atenció a la Diversitat. </li></ul><ul><li>Comissió Social. </li></ul><ul><li>Cicles. </li></ul><ul><li>Comissions: Ciències, Informàtica, Biblioteca. </li></ul>
 13. 13. Personal del centre. <ul><li>Docent: 30,25 mestres i 1 TEI. </li></ul><ul><li>2 Conserges i 1 administrativa. </li></ul><ul><li>Menjador: 1 cuinera, 1 coordinadora, i 7 monitores. </li></ul><ul><li>Acollida: 4 monitores. </li></ul><ul><li>Activitats extraescolars: 10 monitors. </li></ul><ul><li>Tallers d’estudi assistit: 4 monitores. </li></ul><ul><li>4 senyores de la neteja. </li></ul><ul><li>Servei de Jardineria IRIS. </li></ul><ul><li>T0TS (+ DE 60) TREBALLEM PEL MATEIX PROJECTE EDUCATIU. </li></ul>
 14. 14. Projectes del Centre (1) <ul><li>Biblioteca escolar. </li></ul><ul><ul><li>Animació a la lectura. </li></ul></ul><ul><ul><li>Racó del conte. </li></ul></ul><ul><ul><li>Temes monogràfics: Tintín, Xina, Índia... </li></ul></ul><ul><ul><li>Recerca i tractament de la informació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kit d’internet d’altes prestacions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Servei de prèstec. </li></ul></ul><ul><ul><li>Oberta dilluns i dimecres de 17 a 18 h. </li></ul></ul>
 15. 15. Projectes del Centre (2) <ul><li>Tecnologies de l’Aprenentatge i de la Comunicació (TAC): </li></ul><ul><ul><li>Xarxa. Aula d’informàtica i armari per 20 portàtils. </li></ul></ul><ul><ul><li>10 pissarres digitals, una per nivell i una a Anglès. </li></ul></ul><ul><ul><li>Integració dels Mitjans </li></ul></ul><ul><ul><li>Audiovisuals i Informàtics a l’aula. </li></ul></ul><ul><ul><li>Renovació i ampliació dotació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Web del centre actualitzada. </li></ul></ul>
 16. 16. Projectes del Centre (3) <ul><li>AULA DE CIÈNCIA: </li></ul><ul><ul><li>Dotació recent amb tecnologies TAC. </li></ul></ul><ul><ul><li>Per treballar la ciència de manera experimental i fent ús de les TAC. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mig grup quinzenalment a l’aula de ciència. </li></ul></ul><ul><ul><li>En projecte: Hort, arbres fruiters i jardí ecològics. </li></ul></ul>
 17. 17. Projectes del Centre (4) <ul><li>INSTRUMENTS ORFF DE 1r A 3r. </li></ul><ul><li>CANT CORAL A 4t I A 6è. </li></ul><ul><ul><li>Assaig setmanal dins l’horari lectiu </li></ul></ul><ul><ul><li>Concert de fi de trimestre. </li></ul></ul><ul><ul><li>Trobada Comarcal de Corals escolars. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cantània. </li></ul></ul><ul><ul><li>Trobades amb escoles. </li></ul></ul>
 18. 18. Activitats Complementàries <ul><li>Sortides Pedagògiques. </li></ul><ul><li>Colònies Escolars a fi de cicle. </li></ul><ul><li>Setmana Cultural / Jocs Florals. </li></ul><ul><li>Festes Populars. </li></ul><ul><li>Mostra de teatre. </li></ul><ul><li>Acte obert de fi de cicle. Comiat de sisè. </li></ul><ul><li>Festa de fi de curs. (AMPA). </li></ul>
 19. 19. Serveis. <ul><li>Menjador escolar, amb cuina. </li></ul><ul><ul><ul><li>Projecte educatiu. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Monitors/es. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Migdiada/descans (EI 3) </li></ul></ul></ul><ul><li>Servei d’acollida: </li></ul><ul><ul><ul><li>Matí de 7,30 a 9h. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tarda de 16:30 a 17h. </li></ul></ul></ul>
 20. 20. Associació de Mares i Pares <ul><li>Junta: Presidenta, Secretaria i Vocals. </li></ul><ul><li>Pares i mares col·laboradors. </li></ul>Activitats extraescolars - Pla català de l’Esport - Servei d’acollida - Consergeria extraescolar - Reutilització de llibres - Col·laboració en les festes i celebracions d’escola - Suport econòmic a projectes d’escola - Xerrades per pares i mares - Festa de fi de curs, ...
 21. 21. Activitats Extraescolars (AMPA) <ul><li>Taekwon-do. </li></ul><ul><li>Play in inglish. </li></ul><ul><li>Taller de contes. </li></ul><ul><li>Teatre. </li></ul><ul><li>Esport rotatori. </li></ul><ul><li>Dansa </li></ul><ul><li>Psicomotricitat. </li></ul><ul><li>Futbol. </li></ul><ul><li>Pla Català de l’Esport: Iniciació esportiva . </li></ul>
 22. 22. Preinscripció i matrícula 2010-2011. Segon cicle d’Educació Infantil. Primària. ESO <ul><li>Període de presentació de sol.licituds: del 2 al 16 de febrer de 2010. Per Internet, el termini es tanca a les 24 h del 15 de febrer de 2010. </li></ul><ul><li>Publicació de les llistes baremades definitives: 4 de març de 2010. </li></ul><ul><li>Publicació de les llistes d’alumnat admès: 9 d’abril de 2010. </li></ul><ul><li>Període de matrícula: del 7 a l’11 de juny de 2010. </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Gràcies pel vostre interès. </li></ul><ul><li>Quedem a la vostra disposició. </li></ul><ul><li>Equip directiu de l’escola. </li></ul>

×