Avantprojecte

1,293 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,293
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
134
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Avantprojecte

 1. 1. AVANTPROJECTE :PRECISIONS I ACLARIMENTS• L’ avantprojecte és un plantejament inicial del projecte final que anirà variant i millorant i completant al llarg dels primers mòduls• Podrà ser una unitat didàctica/tema, un paquet d’exercicis, una seqüència didàctica (un apartat d’una unitat didàctica),etc. ...”• El disseny d’un avantprojecte: serà elaborat en format *.doc (Microsoft Word) o *.odt (Writer del programari Open Office) ha de contemplar com a mínim, els següents apartats: 1. Títol 2. Àrea/àrees 3. Nivell educatiu de l’alumnat destinatari 4. Objectius competencials 5. Continguts curriculars• En acabar el Mòdul 3 farem una revisió del seu contingut i mentre enllestim els Mòduls -des del 4 fins el 8- haurem danar elaborant en paral·lel el nostre projecte (tot i així, lliurat el Mòdul 8, tindrem 15 dies per acabar de polir-lo)• En lelaboració del recurs heu de contemplar el que sha explicat sobre les teories dels aprenentatges multimèdia i sobre els elements bàsics per a realitzar una bona presentació. .• Models de programació final i que per tant va ser un avantprojecte en un inici:
 2. 2. UNITAT DIDÀCTICA DE CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL: ELS ANIMALS DE LA GRANJA Marc Curto CidGRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR MESTRE/A1r CICLE INICIAL 4 setmanes aprox. 3r TRIMESTRE 2009-10 Tutors/esÀREES TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT ELS ANIMALS DE LA GRANJA Aquesta unitat didàctica intenta establir una aproximació al món dels animals. En ella, ens hem plantejat començar a treballar els animals de la granja. També pretenemCONEIXEMENT DEL MEDI, i totes les altres que els alumnes coneguin les diferents classificacions que es poden fer segons les característiques del animals. COMPETÈNCIES BÀSIQUES OBJECTIUS D’APRENENTATGE CRITERIS D’AVALUACIÓ C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8• Conèixer les característiques més importants 1. Saber escoltar els altres i respectar el torn dalguns animals: morfologia, alimentació, X X de paraula. reproducció, etc.• Evocar experiències viscudes amb animals. x x X X 2. Participar activament en les converses de• Identificar els aliments que ens ofereix cada animal i classe, utilitzant un llenguatge comprensible i elaborar una recepta senzilla a partir d’un d’ells i x x X X adequat a la situació comunicativa. degustar aliments saludables.• Utilitzar de forma responsable els recursos naturals. La cura del medi ambient. x x X 3. Identificar les característiques més importants d’alguns animals de la granja.• Compartir experiències a través del diàleg i participar adequadament en converses col·lectives i x x X 4. Conèixer i saber explicar el cicle vital dels en altres activitats proposades essers vius.• Explicar el cicle vital dels éssers vius i dramatitzar-lo x x X fent ús del propi cos• Cercar, triar i processar la informació provinent de 5. Mostrar actituds de respecte, conservació i X x tot tipus de mitjans. ús correcte dels recursos materials, tècnics i• Comprendre i composar missatges diferents, amb naturals. intencions comunicatives o creatives, i en suports x X diversos, convencionals o digitals.• Utilitzar les tècniques plàstiques com a forma X x d’expressió i comunicació.• Comprendre, utilitzar i relacionar: els números, les seves operacions bàsiques, els símbols i les formes x x X d’expressió i raonament matemàtic.• Ser capaç d’autoavaluar-se i autoregular-se així com X X d’adquirir responsabilitat i compromís personal.• Relacionar-se, cooperar, tenir empatia, valorar les idees dels altres, dialogar, negociar, fer saber als X X altres les pròpies decisions i treballar en equip.• Fomentar l’autoconeixement. X x
 3. 3. UNITAT DIDÀCTICA DE CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL: ELS ANIMALS DE LA GRANJA Marc Curto CidCONTINGUTS• Observació de la realitat: la vida en una granja.• Observació directa i indirecta de les característiques morfològiques i funcionals dels animals de la granja. (parts, alimentació, comportament, reproducció, etc).• Recollida d’informació a través de l’observació directa i indirecta del procés d’elaboració de la llana i d’obtenció de la llet.• Descripció del cicle vital dels éssers vius.• Identificació dels aliments que obtenim dels animals.• Característiques bàsiques del mamífers, aus i peixos.• El cicle vital dels éssers vius(animals i plantes).• Diferents tipus d’aliments segons la seva procedència.• La morfologia, l’hàbitat, i la locomoció com a criteris per agrupar animals.• L’ofici del granger/a.• Interès per conèixer la realitat que ens envolta.• Participació i col·laboració en activitats col·lectives.• Foment de l’autoconeixement i d’opinions personals pròpies. AT. MATERIALS S SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS DIVERS AGRUP. C. AV. RECURSOS A B C INICIALS X X X PDI GG 1 Saps què? Presentem unes imatges d’animals a la PDI a partir de les quals es desenvolupa una xerrada. Els nens i nenes parlen dels animals que tenen o han tingut a casa, de les seves experiències viscudes amb animals, etc. Anunciem als nens i GG nenes la sortida a la granja. 2 Dibuixem animals de la granja. Els alumnes, de manera lliure, aniran sortint a la pissarra per dibuixar alguns animals de granja que coneguin. Jugarem amb la resta de x x X PDI I la classe a encertar-los. D’aquesta manera treballarem els coneixements previs dels nens i nenes i els animarem a familiaritzar-se amb l’ús de la PDI.
 4. 4. UNITAT DIDÀCTICA DE CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL: ELS ANIMALS DE LA GRANJA Marc Curto Cid DESENV Cantem tots plegats! Presentem en un fitxer notebook les cançons “El gall i la gallina” OLUPAM i “Un ou fa la gallina”. A través del fitxer adjunt de so les escoltem, memoritzem i X X X PDI GG 2,3 ENT cantem tots plegats les cançons. Després, expliquem com viu la gallina i com es reprodueix a través d’una petita presentació d’imatges. Els animals de granja. Per iniciar el tema, farem servir un JClic que segurament els nens ja coneixen d’infantil Ens servirà per presentar-ne les característiques i comentar- x x PC-PDI I/GG 3,5 les entre tots. També podran fer les activitats i jocs que es proposen.http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3000 Naixem, creixem, ens reproduïm i morim. Prèviament parlem de la figura dels mims i escenifiquem a través del cos el cicle vital dels éssers vius. Així podem explicar tot el cicle i fer-lo més comprensiu. x x x El propi cos GG 1,3,4 El cicle vital dels essers vius. Per explicar el cicle vital dels essers vius i explicar-los 3,4 les diferents classificacions que podrem establir, prepararen una presentació amb el x x x PDI GG notebook. La granja. Activitat clic on apareixen els diferents animals que treballarem així com les seves cries i diferents classificacions. Podem realitzar entre tots les activitats a la x x PC-PDI I/GG 3 pissarra. http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1135 Fem la llista! Elaborem el llistat de coses que necessitem per emportar-nos a l’excursió . EL mestre escriu a la pissarra el llistat. Després ho copien en un ful tamany 1,2,5 X X X Fulls I/GG A5, amb línies guia que han fabricat prèviament. Anem a la granja! Visitem una granja-escola que previament ja hem visitat online a traves de la pissarra digital. Ens desplacem amb autocar. Realitzem alguns tallers i x x x Camera, GG 3,5 observacions: el procés d’obtenció de la llana, munyir les vaques, etc. farmaciola... Conte: Les 7cabretes i el Llop. Dintre de l’activitat del contacontes, llegim i comentem el conte. Visualitzem el video del you tube que ens ajudarà a treballar la x x x PDI GG comprensió. http://www.youtube.com/watch?v=xULSuAyZUcM 1,2 Llet, estris de Mmmm... què bo! Elaborarem mató amb llet que portarem de casa. Recordem com fer cuina... 1,5 una recepta, la buscarem a internet, la llegirem a la pissarra i la copiarem en un full. Culleretes, X x x plats, GG Ens mengem el mató!! servilletes... El mural de la Vaca. Després de fer el mató amb la llet de la vaca i menjar-lo, Paper blanc per aprofitem per treballar to el que en podem fer amb la seva llet. Així, demanarem als fer un mural, 1,2,5 projecció del alumnes que portin de casa seva els envasos dels derivats de la llet que consumeixen i
 5. 5. UNITAT DIDÀCTICA DE CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL: ELS ANIMALS DE LA GRANJA Marc Curto Cid amb els seus embolcalls folrarem el dibuix d’una vaca en forma de mural. Treballem X X X dibuix de la GG vaca, també el reciclatge. embolcalls de pots de llet, iogurts, formatge, etc.
 6. 6. UNITAT DIDÀCTICA DE CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL: ELS ANIMALS DE LA GRANJA Marc Curto Cid DESENV OLUPAM Classifiquem animals. Repassem tots els animals que hem vist fins ara i proposem ENT una activitat a la pissarra digital per classificar-los i després fer 4 murals amb 3, 5 fotografies que els nens i nenes han anat portant de revistes i diaris. El classifiquem x x PDI, Fulls I/GG segons la seva forma de néixer, de desplaçar-se, de viure o segons el que mengen. SÍNTESI Els animals de la granja. Elaborem un full de treball en què els nens i nenes han X X X Full I 3 d’encerclar quin dels animals que apareixen dibuixats han vist a la granja. Unim-los bé! Realitzem una proposta sobre paper en la que han d’associar cada X X X Full/PDI I 3 animal amb els aliments que obtenim d’ells. REFORÇ i Puzzle / memory dels animals de la granja X X x PDI GG 1,3 AMPLI La reproducció dels animals. Proposta sobre PDI i paper en la que relacionen cada X PDI i Fulls I 3 animal amb la seva cria i n’escriuen el nom.Atenció a la diversitat • Els sons onomatopeics ens ajuden a treballar la producció de sons. • També ens ajuden a consolidar el so /s/ (nen amb problemes fonològics). • A l’activitat “què t’ha agradat més” fomentem l’autoconeixement i la formació d’opinions personals pròpies (educació sòcio-emocional). • Introduïm lèxic nou relacionat amb el món rural. És un vocabulari que és de fora del context escolar i que pot ser de gran utilitat per a l’alumnat nouvingut.COMPETÈNCIES BÀSIQUES 1. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 2. Competència social i ciudadana 3. Competencia comunicativa lingüística i audiovisual 4. Tractament de la informació i competencia digital 5. Competencia matemàtica 6. Competències artística i cultural
 7. 7. UNITAT DIDÀCTICA DE CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL: ELS ANIMALS DE LA GRANJA Marc Curto Cid 7. Competència d’aprendre a aprendre 8. Competencia d’autonomia i iniciativa personal
 8. 8. TÍTOL: Expressions algebraiques Nivell educatiu: 2n ESOCONTINGUTS OBJECTIUS COMPETÈNCIES CRITERIS D’AVALUACIÓ 1 2 3 4 5 6 7 8 Observar si saben identificar una expressió algebraica 1. Què és una expressió Identificar una expressió algebraica x x x x x x x Verificar que calculen el valor numèric d’una algebraica? Reconèixer els termes i coeficients duna expressió expressió algebraica. 2. Valor numèric duna algebraica. x x x x x x Constatar que saben operar amb termes expressió algebraica semblants d’una expressió algebraica. Expressar en llenguatge algebraic enunciats donatsÀREA: matemàtiques Observar si saben identificar un factor comú a en llenguatge usual. x x x x x x 3. Multiplicacions de factors dos o més termes . repetits Identificar termes semblants. Constatar que manegen la calculadora per fer x x x x operacions. 4. Sumes algebraiques de Realitzar sumes i restes de termes semblants. factors repetits x x x x x Comprovar si saben utilitzar les expressions algebraiques en diverses situacions de la vida Fer multiplicacions i divisions amb factors repetits. 5. Factor comú. x x x x x quotidiana per solucionar problemes. Treure un factor que es repeteix (comú) de dos o 6. Quocients algebraics més termes. x x x x x Aplicar aquests coneixements a la resolució de x x x x x x x problemes de la vida quotidiana Competències 1. Matemàtica 5. Ser capaç de traslladar una situació real a llenguatge 2. Comprendre patrons, relacions i funcions matemàtic per tal de comprendre-la i resoldre-la. 3.Representar i analitzar situacions i estructures matemàtiques 6. Interpretar i fe ús de símbols i expressions pròpies del utilitzant símbols algebraics llenguatge algebraic per expressar situacions I resoldre-les 4. Utilitzar models matemàtics per representar i comprendre 7. Autonomia i iniciativa personal relacions quantitatives 8. Aprendre a aprendre
 9. 9. Programació d’aula 3r Nivell de Concreció TEMA: Expressions algebraiques CURS: 2n ESO Temporalització: 10hores ÀREA: Matemàtiques PROCEDIMENTALS OBJECTIUS DIDÀCTICS CONTINGUTS ACTIVITATS D’ENSENYAMENT- AVALUACIÓ APRENENTATGE Competències Bàsiques a assolirAspectes teòrics 1. Traduir enunciats a expressions algebraiques A- Desenvolupar les competències Criteris avaluació 2. Sumar i restar termes semblants següents: 1. Identificació d’una expressió1. Què és una expressió 3. Multiplicar i reduir termes semblants algebraica algebraica? 4. Calcular el valor numèric d’un polinomi donat Competències matemàtiques 2. Obtenir el valor d’una un valor per x expressió algebraica donat2. Valor numèric duna expressió 5. Extreure factor comú d’un polinomi 1. Comprendre patrons, relacions i funcions un valor per x . algebraica 2.Representar i analitzar situacions i estructures 3. Fer sumes i restes de termes 6. Aplicar la propietat distributiva 7. Simplificar fraccions de polinomis. matemàtiques utilitzant símbols algebraics d’una expressió algebraica.3. Multiplicacions de factors 3. Utilitzar models matemàtics per representar i 4. Reduir i simplificar les 8. Exercicis del llibre digital . Ed. Teide repetits comprendre relacions quantitatives expressions algebraiques. 4. Ser capaç de traslladar una situació real al Recursos específics utilitzats4. Sumes algebraiques de factors llenguatge matemàtic per tal de comprendre-la i Notebook – Pissarra Digital resoldre-la. Procediment d’avaluació repetits Jclic 5. Interpretar i fe ús de símbols i expressions Exercicis on-line pròpies del llenguatge algebraic per expressar Participació a classe5. Factor comú. Folis d’ampliació amb exercicis situacions I resoldre-les Interès per aprendre preparats Exercicis pissarra6. Quocients algebraics Calculadora. Ús en el càlcul amb enters Competències transversals i específiques Exercicis enviats per email 1. Competències en Ciències de la Exercicis ordinadorDestresa en l’operació naturalesa. Prova del tema (1)1. Aplicar la prioritat en la 2. Competències lingüístiques de Nota del dossier personalrealització doperacions (jerarquia compressió i expressiód’operacions)2. Cura en al supressió de B- Assolir els aprenentatges següents:parèntesis. 1. Expressar en llenguatge algebraic2.Suma, resta, multiplicació i enunciats donats en llenguatge usualquocient de termes semblants. 2.Calcular el valor numèric d’una expressió3.Càlcul mental. algebraica 3.Simplificar l’escriptura d’expressions algebraiques 4.Manejar correctament la prioritat d’operacions i l’ús de parèntesis en l’àmbit dels nombres enters.
 10. 10. GUIA D’ÚSA cada pàgina he intentat posar un enllaç per tal de facilitar la tornada a l’índex del tema.Dintre de cada apartat, generalment, hi ha un apartat de conceptes, un altre d’exercicis per practicar a la PDI i un altre apartat detasca individual de cada alumne.Aquest últim apartat contindrà tres tipus d’exercicis:- una document Word- un enllaç per fer exercicis online- un jocAquestes pràctiques serviran per saber si l’alumne ha entès tan els conceptes com els procediments.Algunes d’aquestes pràctiques seran enviades per l’alumne al correu del professor per tal que es pugui tenir constància de la sevarealització i de l’aprenentatge fet per l’alumne.Les altres pràctiques seran emmagatzemades a l’ordinador de l’alumne en forma de fitxers i posteriorment corregits pel professor.

×