Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Webhistorie Og Webanalyse 2 Pbl

1,164 views

Published on

Niels Brügger: "Webhistorie og webanalyse — med dr.dks historie 1996-2006 som eksempel", del 2, Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet, Onsdagsforelæsning, 24. februar 2010, 14.15-16.00

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Webhistorie Og Webanalyse 2 Pbl

 1. 1. Efter pause 1. dr.dks delnetsteder — forslag til en typologi 2. Tendenser i dr.dks historie 1994-2006 3. Skitse til brugerinvolveringens historie
 2. 2. 1. dr.dks delnetsteder — forslag til en typologi &quot;Dr æbe r dr.dk dagbladene?&quot;, Kommunikationsforum , København, november 2009 <ul><li>de netsteder, der primært og entydigt er medie-, kanal- eller programrelaterede </li></ul><ul><li>alle de andre netsteder </li></ul>
 3. 3. 1. dr.dks delnetsteder — forslag til en typologi De netsteder, der primært og entydigt er medie-, kanal- eller programrelaterede /nyheder, /drama, /musik Flere programmer om samme emnekreds /oernen, /riget Programserie /harddisk, /agenda, /2sektion Programrække /dendyrestoette Enkeltstående program Programrelateret /dr2, /p1 Kanalrelateret /radio, /tv, /dab Medierelateret
 4. 4. 1. dr.dks delnetsteder — forslag til en typologi
 5. 5. 1. dr.dks delnetsteder — forslag til en typologi Alle de andre netsteder Ikke-programrelateret DR-aktivitet DRs virksomhed, generelt /rso, /dr-m /omdr, /presse Virksomhedsnetsted Planlagt begivenhed Pludselig opstået begivenhed /oline, /zild, /skole, /gymnasium Målgruppedefinerede /skum Community-netsted /kina, /befrielsen Temanetsted /bryllup /1109 Begivenhedsnetsted
 6. 6. 1. dr.dks delnetsteder — forslag til en typologi
 7. 7. 1997 1999 2000 2002 2005 2. Tendenser i dr.dks historie 1994-2006 1996
 8. 8. Lokal ekspansion, opsplitning, reorganisering og relancering, strategisk tværmedialitet samt flere nye platforme i spil Det diffuse nye bliver til www -1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Det hemmelige laboratorie Konsolidering og funktionsdifferentiering Ekspansion, standardisering, begyndende oprydning, og spirende bevidsthed om tværmedialitet 2. Tendenser i dr.dks historie 1994-2006
 9. 9. Det diffuse nye bliver til www -1995 1996 'Det nye' er diffust: computer, internet, cyberspace, virtual reality, bulletin boards og informationssamfundet Ikke klart at/om www muligvis kan udvikle sig til et selvstændigt elektronisk medie Der udkrystalliseres et lidt mere klart billede af først ’internettet’, senere www 2. Tendenser i dr.dks historie 1994-2006
 10. 10. 1996 1997 Det hemmelige laboratorie DR Online lever i relativ ubemærkethed DR Online ses endnu ikke som et selvstændigt tredje medie ved siden af radio og tv DR Online et interessant forsøg med internetformidling, og en informationskanal, hvor radio og tv kan formidle oplysninger om sin udsendelsesvirksomhed 2. Tendenser i dr.dks historie 1994-2006 DR Onlines redaktion, 1996: Christian Schade, Jørgen Poulsen og Bo Andersen (The Internet archive, arkiveret 3. nov. 1996) DR Onlines første lokalitet: 'Thule-basen', ved siden af TV-Byen i Gladsaxe — bemærk kablet i luften, DR Onlines forbindelse til internettet! (foto: Valdemar Vedel)
 11. 11. 1996 1997 1998 Konsolidering og funktionsdifferentiering DR Online permanent, og begynder at konsolidere sig og finde sine egne ben, eksempelvis gennem produktion af en række meget store selvstændige webproduktioner, hvor mediets særlige potentiale prøves af 1) et selvstændigt tredje medie i sin egen ret 2) et supplerende medie for radio og tv, først informationskanal, senere supplerende udsendelsesplatformen 3) integreret del af et mediesamspil i DR 2. Tendenser i dr.dks historie 1994-2006 Amerika og Amerikanere, oktober 1996 (The Internet archive, arkiveret 2. feb. 1999) Musical of the year 1996, september 1996 Afrika, december 1996 (The Internet archive, arkiveret 20. feb. 1999)
 12. 12. 1998 1999 2000 2001 2002 Ekspansion, standardisering, begyndende oprydning, og spirende bevidsthed om tværmedialitet DR Onlines relevans og berettigelse i DR betvivles nu ikke, hvorfor netstedet begynder at ekspandere, primært ved at de store hovedområder kommer på (unge, sporten, nyheder, børn og undervisning) Delvist som en konsekvens af ekspansionen begynder der at være så mange knopskydninger på DR Online, at man bliver nødt til at rydde op og samle delnetsteder, som tematisk hænger sammen Bliver klart, at DR Online og web kan noget med interaktivitet, som tv ikke kan, og dermed også indirekte hvad henholdvis web og tv kan, hver især Mediesampil bliver mere bevidst italesat (som trimedialitet, tværmedialitet, ifm. fx /ulands tværmediale redaktion, /nyheder og /oline), men det er stadig ikke organisatorisk fuldt udfoldet som en strategi Parallelt med den ekspansive bevægelse foregår der også en øget rutinisering og standardisering Denne ekspansive periode afsluttes af én meget stor webproduktion, nemlig begivenhedsnetstedet ifm. Danmarks værtsskab for det europæiske Melodi Grand Prix i Parken, maj 2001 2. Tendenser i dr.dks historie 1994-2006
 13. 13. Lokal ekspansion, opsplitning, reorganisering og relancering, strategisk tværmedialitet samt flere nye platforme i spil 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Det tvær-/flermediale slår for alvor igennem, men nu i en klart formuleret strategisk udgave, og samtidig bevidst som en strategi, der skal bruges til at legitimere bygningen af DR Byen DR Interaktiv dannes, og DR Online bliver til dr.dk Der kommer flere nye platforme i spil, ud over dr.dk: mobiltelefonen, DAB og netradio, samt podcast (radio 2005, video 2006) dr.dk er nu blevet et af de gamle medier Lokal ekspansion Store og monumentale tværgående tema- og begivenhedsnetsteder suppleres med flere og mindre lokale Samlet set vokser dr.dk, men det vokser nu anderledes: hvor det i den foregående periode ekspanderede mest i bredden, så ekspanderer det nu mere i dybden Brugertal for dr.dk-rekorder 2. Tendenser i dr.dks historie 1994-2006
 14. 14. To spændinger gennem hele perioden 1) spænding mellem at være et selvstændigt medie i sin egen ret og samtidig at skulle servicere radio og tv 2) spænding mellem dr.dk som helhed, der har én udviklingslogik — global for hele netstedet — og så de enkelte delområder, der kan have deres egen udviklingslogik — lokal for det pågældende delnetsted 2. Tendenser i dr.dks historie 1994-2006
 15. 15. Gennemgående drivkræfter, hele perioden Følgende 10 drivkræfter er konstante gennem hele perioden, men deres praktiske udførelse varierer. 1) hele tiden at være med helt fremme med det nyeste nye, eksperimentere med nye indholds- og brugsformer, primært teknologisk, sekundært organisatorisk internt i DR Ønske om: 2. Tendenser i dr.dks historie 1994-2006 2) løbende at integrere de nye landvindinger i rutiner og standarder 3) ekspansion 4) brugerinvolvering på alle mulige måder 5) mediesamspil på alle mulige måder 6) udvikle dr.dk som et selvstændigt medie, der udnytter wwws potentialer 7) at være supplerende medie for DRs øvrige medier (radio, tv, mobil), herunder at være arkiv for udsendt radio og tv 8) at dække alle større temaer og begivenheder i den danske offentlighed 9) samlet set at være netsted for alle danskere 10) at udvikle dr.dk i samarbejde med eksterne partnere
 16. 16. 3. Skitse til brugerinvolveringens historie Kan det nu passe? Pressemeddelelse for det nye tv-koncept Blokken, oktober 2005
 17. 17. Skitsere en systematik til forståelse af brugerinvolveringens historie Punktnedslag i brugerinvolveringens historie i DR og på dr.dk 1996-2006 3. Skitse til brugerinvolveringens historie
 18. 18. Brugerinvolveringens former ifm. dr.dk — alle tilrettelagt af DR 3. Skitse til brugerinvolveringens historie <ul><li>Kommentarer til indsendt indhold </li></ul><ul><li>Brugeren leverer indhold (skrift, lyd, billede og video), der offentliggøres senere (efter vurdering, planlægning, osv.) </li></ul><ul><li>Tidsforskudt påvirkning af, hvad der skal offentliggøres (afstemning, ønsker...) </li></ul><ul><li>Softwareudvikling (apps o.lign.) </li></ul>andre brugere (indirekte) <ul><li>Spørgsmål/svar-feature (quiz, test...) </li></ul><ul><li>Spil </li></ul><ul><li>Selvbetjening </li></ul>brugeren selv <ul><li>Brugeren leverer indhold (skrift, lyd, billede og video), der offentliggøres med det samme (chat, debat, community/klub, profil, (mikro)blogging, live-webcam) </li></ul><ul><li>Samtidig påvirkning af, hvad der skal offentliggøres (afstemning, ønsker...) </li></ul><ul><li>Spil </li></ul>andre brugere ('direkte') <ul><li>Kommentar med mening om DRs virksomhed (email, telefon, brev, lytter- og seermøder, DR Panelet) </li></ul><ul><li>Offentlig pre-launch (/betalab) </li></ul><ul><li>Program- og konceptinput (lytter- og seermøder, DR Panelet) </li></ul><ul><li>Forespørgsler o.lign. fra brugere </li></ul>afsender Efter Under Før Brugerinvolvering mellem bruger og:
 19. 19. 3. Skitse til brugerinvolveringens historie Brugeren leverer indhold (skrift, lyd, billede og video) Mads Vangsø laver live interview på nettet, hvor brugerne kan skrive ind med spørgsmål, som han efterfølgende stiller 99, jan. Ifm. valg om Amsterdam-traktaten er der debat og chat med politikerne, nu med webcam 98, maj Via dr.dk kan seerne skrive direkte på tv-skærmen under en udsendelse, /rulledebat (Åben Kanal) 97, jan. Debat mellem brugere samt brugere og politikere på /afrika 96, dec. Debatforum på dr.dk, generelt om DRs virksomhed — fra dag 1. 96, jan. Brugerne på /uland kan chatte 98, jan. På /studio2000 kan indsendes en personlig hilsen, som vises på tv 99, dec. I Producerværkstedet på /uland kan brugerne lave sin egen tegnefilm (vinder vises i tv) 99, sep. Lytterne kan indsende &quot;samplede nyheder, intime optagelser, elektroniske kommentarer eller hverdagens lyd&quot; til radioprogrammet Go! på P3 94, feb. Båndværkstedet (1972), Kajplads 114 (1985) 1972-91 Strax-lytterne kan blande sig i programmet ved at indsende fax Brug af 'videobreve' i Videobrevkassen; 70 radio- og tv-forhandlere over hele landet stiller optageudstyr til rådighed 95, jan. DR TV-båndværkstedet 93, jun. Telefonvagten (1968, radio, phone-in), De ringer, vi spiller (1968) Lytternes ønskekoncert på grammofon (1946), Giro 413 (1950), novellekonkurrence (1962), Frem med det (1964, brevkasse for unge), Spørg Århus (1966-67 & 74), unge kan indsende 35 min.s lydoptagelse (1968) 1947-68 Under (offentliggøres live) Før (offentliggøres senere) Et repræsentativt panel af danskere stemmer via dr.dk, og resultatet vises samtidig i tv-programmet Debatter med Frode (virker ikke) 01, jun. Brugeren leverer indhold (skrift, lyd, billede og video) Brugerne kan oprette deres egen kanon på /kanon 06, jan. Anbefal dine favoritbøger på /bog 05, okt. Lav din egen film med Vlad og Gagarin på /angora, andre brugere kan give filmen karakterer 04, dec. /hundeparken, et visuelt chatunivers 03, okt. Brugeren kan opbygge sin egen kunstudstilling med kunstværker i A4-format på nettet 02, sep. 20 sekunders VideoMail fra sommerens festivaler 02, jun. Brugerne kan indsende barndomshistorier til /barndomshistorier 01, apr. Sporten opretter dr.dks første wiki, hvortil dr.dks brugere kan bidrage Egenkomponeret musik kan sendes ind, udvalg præsenteres på /lyttilnyt og som podcast 06, jun. Videoklip og links til klip på nettet kan indsendes til Blokken 05, sep. Unge filmskabere kan indsende deres egne film på /talentlose 05, maj Decemberfotos kan indsendes, 10 bedste vises på /julepostkort 02, nov. P3-lytterne kan på Katapults websted remixe Pet Shop Boys (bedømmes af dommerpanel) 02, apr. Forbrugerprogrammet Kontant, spørgsmål via email. 03, jan. Under (offentliggøres live) Før (offentliggøres senere)
 20. 20. Spørgsmål? Kommentarer?
 21. 21. Websiden &quot;DR Debat&quot;, 1996 (The Internet archive, arkiveret 8. sept. 1996) Tilbage DRåben, 10. maj 1996 3. Skitse til brugerinvolveringens historie
 22. 22. TV-programmet ”Hallo — du er på&quot;, DR1, 26. februar 1997, 00.05-01.05 3. Skitse til brugerinvolveringens historie Tilbage
 23. 23. Websiden &quot;Festival 2002&quot;, sommer 2002 (The Internet archive, arkiveret 6. okt. 2002) 3. Skitse til brugerinvolveringens historie Tilbage

×