Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Medium theory revisited hvad kan det bruges til publ_5

427 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Medium theory revisited hvad kan det bruges til publ_5

 1. 1. Hvad kan det bruges til? — dr.dks forhistorie 1994Overordnet målat udarbejde en historisk afhandling, der beskriver og analysererdr.dks udvikling fra 1996 til 2006Forskningsspørgsmål: Hvilke drivkræfter ligger bag skabelsen af dr.dk Et analyseeksempel: dr.dks forhistorie marts-december 1994 IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 1 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 2. 2. Hvad kan det bruges til? — dr.dks forhistorie 1994 2.Hvordan omsat i mit konkrete dr.dk-projekt? 4.Koble ideen om elementerne og deres relationer med mit hovedspørgsmål: Hvilke drivkræfter ligger bag skabelsen af netstedet dr.dk?IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 2K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 3. 3. Hvad kan det bruges til? — dr.dks forhistorie 1994 Context, macroDe medievidenskabeligegenstande artikulerer sig i de Context, microtilgængelige kilder som enrække elementer, hvorimellemder kan gøre sig forskellige Mediumrelationer gældende, oghelheden af elementer og Sender Text Receiverrelationer udgør en strategisksituation på et givet tidspunkt. IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 3 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 4. 4. Hvad kan det bruges til? — dr.dks forhistorie 1994 Context, macro Context, microThe configuration of elements, actors anddriving forces as well as their relations Mediumconstitute and are constituted by a network Sender Text Receiverwhich can be considered a strategicsituation. And the aim of the websiteanalysis is to map and explain thisstrategic situation to determine the forcesthat drive the creation and development ofthe website in question. Context, macro Context, micro Medium Sender Text Receiver IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 4 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 5. 5. Hvad kan det bruges til? — dr.dks forhistorie 1994Både elementer og relationer skal være udtrykt i kilderAt vise det, der ikke umiddelbart kan ses (analysensemne) gennem det, der faktisk kan ses (kilder).IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 5K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 6. 6. Hvad kan det bruges til? — dr.dks forhistorie 1994Betænkninger EBU Kultur og webkultur Politik Andre landes PSB onlineNordvisionen Konkurrenter Mediepolitik Public service, (begrebs)diskussion uden for DR Internetaviser Eksterne samarbejder Bestyrelsen DAB Computerbrug i DR Tv-Åben Direktionen Reklame og sponsorering Tekst-tv Forlaget Mobilmedier Radio Danmark TV Video Radio Strategier og planer Økonomi Computernetværk (BBS, internet, web) Diverse begreber: public service, multimedialitet Lokaliteter Organisation Design, layout Struktur Navigation Delnetsteder Personer Statistik og brugeranalyser Organisation Strategier og planer Lokaliteter Teknik Økonomi Diverse afdelinger IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 6 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 7. 7. Hvad kan det bruges til? — dr.dks forhistorie 1994Pressemeddelelse,udsendt dec. 1995 DRs bestyrelsesformand Finn Aaberg åbner DR Online 5. januar 1996 ved et arrangement i TV-byen. Den oprindelige billedtekst lyder: "Efter at have forbundet DR og Internettet surfede bestyrelsesformand Finn Aaberg rundt på DR Online og fandt bl.a. bestyrelsens egen side" DRåben, 12. januar 1996, p. 7 IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 7 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 8. 8. Hvad kan det bruges til? — dr.dks forhistorie 1994DR Online, november 1995 (fotokopi)Hvad var gået forud? DR Online, 10. januar 1996 (The Internet archive, arkiveret 9. feb. 1997)Vi skal næsten to år tilbage IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 8 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 9. 9. Hvad kan det bruges til? — dr.dks forhistorie 1994De første impulser — uden for DR De første impulser kommer ikke (alene ) fra DR selv. De kommer fra personer dels uden for DR, dels på kanten af og i DR. Radioprogrammerne skal downloades. Et radioprogram på en halv times tid fylder 15MB, dvs. omkring 10 almindelige disketter!, samt vil tage meget, meget lang tid over et modem; det er stadig billigere på dette tidspunkt at sende radioprogrammerne som casettebånd med posten. "Selvom en dansk cyberstationskulle dukke op, skal man altså næppe regne med at kunne sætte sig ved sin computer derhjemme, drikke en kop te og tænde for den interaktive on line cyber-radio. Foreløbig." Artikel i Emil: ”Internet radio”, april 1994, Kenneth Hansen, stud.mag. i dansk og informatik, KU IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 9 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 10. 10. Hvad kan det bruges til? — dr.dks forhistorie 1994Mimer Media: ”Danmarks Radio påInternettet. Projektbeskrivelse”, 28.december 1994 (4 sider + bilag)Preambel på første side: "I forlængelse af udviklingen indenfor computermedieretkommunikation kan DR mere aktivt tage del i struktureringen af fremtidens computermedieredeoffentlighed. I denne projektbeskrivelse skitseres en række forslag til mulige initiativer.", 1 IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 10 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 11. 11. Hvad kan det bruges til? — dr.dks forhistorie 1994De første impulser— på kanten af og i DR Det starter med et emailbehov, i personkredsen omkring Harddisken. Casper Maarbjerg har åbenbart domænenavnet dr.dk samt en emailadresse herpå. Han skriver i email til DKUUG (Danish Unix User Group) med forespørgsel om priser mm. for oprettelse af webserver: "Der er nu efterhånden ved at være nogle stykker her som ved hvad email er, og efter at radioprogrammet Harddisken (P1 søndag 16-18) har haft en alias hos mig siden marts, pegende på en privat postboks hos Uni-C, har de konstateret at de får meget mere email end snailmail :-) De er nu ved at være modne til at etablere en www-server og prøver i øjeblikket at rejse nogle midler til dette.". Harddisken har altså siden marts 1994 haft en emailadresse. Email, Casper Maarbjerg, DR TV, 5. juli 1994 IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 11 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 12. 12. Hvad kan det bruges til? — dr.dks forhistorie 1994Harddisken rykker... Ny teknik er et hovedemne for Harddisken, hvorfor de har brug for at have adgang til det, de taler om og kunne afprøve det. Emailbehovet gøres der en del ud af, der står bl.a.: "Harddisken har siden starten haft et ugentligt indslag med overskriften Nyt fra nettet, hvor vi omtaler stort og småt hentet fra de globale computernet. Researchen har fungeret sådan, at en freelance- medarbejder, Peter Hesseldahl, har benyttet sin private internet adgang til at koble sig på nettet. Via den samme private internet opkobling har vi desuden haft en elektronisk postadresse, som vi har opfordret lytterne til at skrive til os på. Der kommer i øjeblikket 3-5 breve om ugen elektronisk, hvilket overstiger antallet af almindelige breve til os. Oprettelsen af vores elektroniske postadresse er sket ad kringlede veje. En tekniker i TV-byen, Casper Maarbjerg, har oprettet en primitiv server på eget initiativ. Serveren hedder dr.dk. Casper Maarbjerg henvendte sig til Harddisken, da han havde fået en række elektroniske breve stilet til Harddisken, idet lytterne havde antaget, at vi havde en e-post adresse. Vi fik en aftale med Maarbjerg om at oprette en officiel adresse på hans server, men da Harddiskredaktionen ikke selv havde internet adgang, Brev fra Hanne Møller, Harddisken til Hanne Rasmussen, blev posten automatisk videresendt til Peter Hesseldahls e-post adresse", ”Overvejelser og ønsker angående Harddisken og den ny teknologi.”, 14. juli 1994 (3 sider) 1-2. IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 12 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 13. 13. Hvad kan det bruges til? — dr.dks forhistorie 1994Nogle måneder senere, et andet stedi huset... — en noget anden historie... Der refereres i indledningen til, at TV-U har taget initiativ til en koordineret indsats omkring DRs brug af internet som elektronisk informationskilde. Opgaven hævdes at være initieret af bl.a. TV-AS. Den er siden blevet til et fællesinitiativ for TV-U, TV-IT og TV-ARC. Dette nævnes at være blevet nævnt på TV-ledelsens møde d. 6. sept. Der refereres indledningsvis til direktionens oplæg til DR 1995-2005, og de punkter der ifølge dette skal arbejdes med. I forlængelse heraf hævdes det, at "et af midlerne til efterlevelse af disse punkter er at give DR TVs medarbejdere bedre muligheder for en hurtig og dækkende research og dermed for forøgelse af udsendelsernes kvantitet og kvalitet. Anvendelse af computernetværk på en økonomisk forsvarlig måde vil være et udslagsgivende supplement til de traditionelle informationskilder som aviser, tidsskrifter og personkontakt. Formålet med projekt INTERNET er at igangsætte og understøtte brug af computernetværk i DR TV.", 1 Brev fra Carl Otto Dethlefsen og C.P. Christensen til TV- ledelsen: "Information om projekt INTERNET”, 10. oktober 1994 (5 sider) IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 13 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 14. 14. Hvad kan det bruges til? — dr.dks forhistorie 1994Harddisken igen... Første DR-dokument, hvor www diskuteres indgående. "En overbygning på internet er World-Wide-Web (WWW), et netværk, hvor man kan overføre billeder og lyd fra hele verden. Flere store udenlandske medier befinder sig på WWW, blandt andet The Economist, The Times og MTV”. "De har hver deres HOMEPAGE, en slags opslagsværk i deres medie, hvor kunderne kan bladre i artikler, se billeder, diskutere verdensproblemer og komme med forslag til indhold og form. For at kunne kommunikere med og se på disse HOMEPAGES kræver det at man er i besiddelse af en computer, et modem og en Internetforbindelse af høj kvalitet.” "En anden måde at lave computerkommunikation på, er ved at oprette et såkaldt BBS, Bulletin Board System, en elektronisk opslagstavle, der kan kaldes op via modem og som IKKE kræver Internet-forbindelse" "Når DR i løbet af 95 får oprettet en World Wide Web server på Internet, vil der således være mulighed for at give lyttere og seere med MODEMS og INTERNET-adgang ekstra service i forhold til hvad de får i dag. Dialog og kommunikation mellem lytter/seer og DR vil også kunne blive mærkbart bedre." Anders Kjærulff Christensen: "Forslag til homepage for Danmarks Radio”, 7. december 1994 (4 sider) IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 14 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 15. 15. Hvad kan det bruges til? — dr.dks forhistorie 1994Sammenfattende, perioden Der er to primære drivkræfter på banen: • Harddiskenmarts-november 1994 • Projekt Internet (TV-U, TV-IT, TV-ARC) De er begge to drivkræfter, men har hver især meget forskelligt ’drive’ Harddisken har et behov, der skal opfyldes, mens DR-TV-folkene overtager en række visioner, der skal udfyldes. Radio/R-ARC er funderet i praktiske erfaringer med de mange nye ting, og har masser af konkrete bud på indhold/navigation. (senere ’eksterne del’) TV/TV-ARC er research- og visionsfunderet. (senere ’interne del’) IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 15 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 16. 16. Medilovgivning (public service) Mediatorprojektet Kenneth HansenRivaliserende broadcaster (TV2) Internet start-up firma Strategipapiret DR 1995-2005 TV ledelse Radio ledelse WWW BBS TV-U, TV-IT, TV-ARC Projekt Internet Lyttere Harddisken TV tekniker IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 16 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 17. 17. IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 17K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2

×