Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Medium theory revisited hvad kan det bruges til publ_4

401 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Medium theory revisited hvad kan det bruges til publ_4

 1. 1. Hvad kan det bruges til? — Websidens elementers genealogi Nye medier skal ligne gamle — i et stykke tidHåndskrift Trykt bog IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 1 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 2. 2. Hvad kan det bruges til? — Websidens elementers genealogiAvisen — den tynde bog:•består af relativt få sider•et periodisk udgivet mobilmedie•når et større publikum•er det væsentligste nye medie i perioden1840-1930•væsentlig bærer af den kulturelle og politiskeoffentlighed Den første dansksprogede avis Den Danske Mercurius, 1666-77 IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 2 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 3. 3. Hvad kan det bruges til? — Websidens elementers genealogiAvisen — den tynde bog:•består af relativt få sider•et periodisk udgivet mobilmedie•når et større publikum•er det væsentligste nye medie i perioden1840-1930•væsentlig bærer af den kulturelle og politiskeoffentlighed1840erne: telegraf, papir af træ,rotationspresse, jernbane1880erne: telefon, linotypi, dampskibe, cykler Den første dansksprogede— og glødelampen avis Den Danske Mercurius, 1666-77 IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 3 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 4. 4. Hvad kan det bruges til? — Websidens elementers genealogi Mest politisk stof, færre nyheder En politisk artikel kan fylde næsten en hel avis Lægger op til fortløbende læsning, fra ende til anden Derfor mindre brug for særlig meget navigation — avisen er bogagtig • spalter med streger • titel mv. på plads • få rubrikker i løbende tekst • fortløbende sidetal (ses ikke) Almuevennen (1843) IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 4 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 5. 5. Hvad kan det bruges til? — Websidens elementers genealogi Stadig relativt kompakt tekstbillede I den politiske presse fylder fx referater fra Rigsdagen meget Men der er nu også mindre annoncer og notitser Avisen er stadig bogagtig, men det kompakte tekstbillede opløses lidt efter lidt — brug for mere navigation • spalter med streger • titel mv. på plads • rubriksystem — med flere rubrikker i den løbende tekst • fortløbende sidetal (ses ikke) Fyns Tidende (1882) IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 5 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 6. 6. Hvad kan det bruges til? — Websidens elementers genealogi Det kompakt tekstbillede er under opløsning — første danske avis med fast illustration på forsiden Fotos, xylografier og litografier fylder fremover mere og mere — fra 1890erne i farver Mange annoncer — avisen er meget mindre bogagtig • spalter med streger • titel mv. på plads • komplekst rubriksystem — få i den løbende tekst, men mange i de annoncerne • fortløbende sidetal (ses ikke) Dags-Avisen (1882) IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 6 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 7. 7. Hvad kan det bruges til? — Websidens elementers genealogiPolitiken (1890) Politiken (1914) IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 7 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 8. 8. Hvad kan det bruges til? — Websidens elementers genealogi3.000 f.kr. 600-1500 1455- 1634- IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 8 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 9. 9. Hvad kan det bruges til? — Websidens elementers genealogi De store linjer (forsimplet) — med fokus på tekstualitet Det overordnede tekstbillede Paratekster Navigation, samlet set sideopdeling i spalter ordadskil- ordover- titel mv. rubrik indholdsfor- register, sidetal note lelse stregning tegnelse indeksLertavler få let linjer v.hj.a. spalter horisontal/vertikal kun 2 sider i altVolumen, få pr. side mediatet vanskeliggør;papyrus tekstkorpus ingen tekstuelle vertikal navigationshjælpereKodex, få pr. side mellemrum sted- rubrikker i farver i enkelte bøger rubricato- mediatet letter;pergament tekstkorpus (og senere) navne rens liste flere tekstuelle vertikal navigationshjælpereTryk, papir få pr. side titelblad få rubrikker, sort ja ja ca. 1600 og ja mediatet letter; tekstkorpus senere flere tekstuelle vertikal navigationshjælpereAvis flere pr. side titel på både simpelt og i starten mediatet letter; linjer forside kompliceret fortløbende, øget mængde af vertikal/horisontal og andre rubriksystem, senere pr. tekstuelle sider flere niveauer eksemplar navigationshjælpereWeb få/mange pr. side titel på som på tryk/avis menulinje sitemap ingen sidetal som på tryk mediateten linjer for- og evt. som link (lodret/vandret) eller som vanskeliggør; nye bundfarver under- link tekstuelle vertikal/horisontal sider navigationshjælpere må kompensere IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 9 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 10. 10. Hvad kan det bruges til? — Websidens elementers genealogi Søgeord, der kan skrives ind i et søgefelt — her er søgeordet paratekst til den tekst, der findes, og som vises i en resultatliste Dropdown-menu — er i bogen gemt af mediemæssige grunde (sider og indbinding), men på web af tekstuelle grunde, for at kunne have mere tekst oven i hinanden; en slags underliggende tekst Dobbelt paratekst — rubrik som paratekst både for det, der står umiddlebart nedenunder, og for det der linkes til Den ikke-umiddelbart synlige og ikke-indikerede postfestum paratekst — mouse-over tekster, der ikke umiddelbart er synlige og som ikke indikeres i den tekst, de er paratekst til, og som først vises efter den egentlige tekst IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 10 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 11. 11. Hvad kan det bruges til? — Summeøvelse Summe 2 og 2 — 3 minutter•Kan jeg — helt eller delvist — bruge etrevideret medium theory perspektiv og/eller etlangt genealogisk vue i mit projekt?•Hvorfor?•Hvorfor ikke? IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 11 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2

×