Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Medium theory revisited hvad kan det bruges til publ_3

533 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Medium theory revisited hvad kan det bruges til publ_3

  1. 1. Hvad kan det bruges til? — Websidens elementers genealogi Mellemrum mellem ordene — øger læsehastigheden Prøv selv — 10 sekunders læsning...Detteerenlilletestsomskalillustrerehvormegetmellemrummenemellemordenebetyderforlæsehastighedendetbetyderrigtigmegetathavedesmåmellemrumdesudenmuliggørdetatlæseindenadistedetforatlæsehøjt ... og nu med mellemrum...Dette.er.en.lille.test.som.skal.illustrere.hvor.meget.mellemrummene.mellem.ordene.betyder.for.læsehastigheden.det.betyder.rigtig.meget.at.have.de.små.mellem.rum.desuden.muliggør.det.at.læse.indenad.i.stedet.for.at.læse.højt IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 1 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
  2. 2. Hvad kan det bruges til? — Websidens elementers genealogiRubrikker, overstregningerog indekser IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 2 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
  3. 3. Hvad kan det bruges til? — Websidens elementers genealogi IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 3 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
  4. 4. Hvad kan det bruges til? — Websidens elementers genealogi Gutenberg, 1455 Underlag: papir Materielt indhold: tryksværte Skriveredskab: trykkepresse og løse typer Papir er relativt billigtÆldste bevarede danske trykkepresse (Danmarks Mediemuseum) IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 4 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2

×