Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Medium theory revisited hvad kan det bruges til publ_1

524 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Medium theory revisited hvad kan det bruges til publ_1

 1. 1. Medium Theory revisited — hvad kan det bruges til? IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 1 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 2. 2. Kort om migMedia History: Theories, Methods, Analysis (red. m. S. Kolstrup),Aarhus Universitetsforlag, Aarhus, 2002Web History (ed.), Peter Lang, New York, 2010Histories of Public Service Broadcasters on the Web (red. m. M. Burns),Peter Lang, New York, 2012— samt diverse monografier, redigerede bøger, artikler, bogkapitler mm. IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 2 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 3. 3. Program Medium Theory traditionen Generelle kendetegn Harrold Innis Marshall McLuhan Joshua Meyrowitz Summeøvelse Medium Theory Revisited Medieunivers og mediatet Udviklingsforståelser Hvad kan det bruges til? Websidens elementers genealogi — de lange historiske linjer Summeøvelse dr.dks forhistorie 1994 — en meget kort historieIN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 3K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 4. 4. Medium Theory traditionen — Generelle kendetegnMedium Theory:Media Matters IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 4 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 5. 5. Medium Theory traditionen — Generelle kendetegnMedier betyder nogetMedier er materielle’Media’ Theory:Fokus på indhold, form, producent,brugere, institutioner, økonomi... IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 5 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 6. 6. Medium Theory traditionen — Generelle kendetegnHarold InnisWalter OngErik HavelockJack GoodyMarshall McLuhanElizabeth EisensteinNeil PostmanJoshua MeyrowitzBenedict AndersonJay D. Bolter & Richard GrusinIN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 6K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 7. 7. Medium Theory traditionen — Generelle kendetegnIN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 7K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 8. 8. Medium Theory traditionen — Generelle kendetegn”What are the relatively fixedfeatures of each means ofcommunicating and how do thesefeatures make the mediumphysically, psychologically, andsocially different from other mediaand from face-to-face interaction?” J. Meyrowitz, ”Medium Theory”, 50 IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 8 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 9. 9. Medium Theory traditionen — Harrold Innis1894-1952, Canada,TorontoEmpire of Communications (1950)The Bias of Communication (1951) IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 9 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 10. 10. Medium Theory traditionen — Harrold Innis”I have attempted to suggest thatWestern civilization has beenprofoundly influenced bycommunication and that markedchanges in communications havehad important implications.” H. Innis, ”Minervas Owl”, 3 IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 10 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 11. 11. Medium Theory traditionen — Harrold Innis• Epoker, der hver især er kendetegnet af dominerende medier• Hver medietype har en bestemt bias• De forskellige medietyper virker bestemmende ind på magtstrukturerne og kulturen i den pågældende epoke• Innis genskriver vores civilisationshistorie som en kommunikationsmidlernes historie• En tour de force gennem de sidste 4000 års europæiske historie — med fokus på kommunikationsmidlernes materialitet og dens betydning for viden og magt IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 11 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 12. 12. Medium Theory traditionen — Harrold InnisTo overordnede pointer:3.De fleste medier har i deres materialitet en tid-/rummæssig biasmod enten at være stabilt, langtidsvarende, eller at være hurtigt atflytte over lange afstande. En kulturs dominerende mediums bias påvirker kulturens stabilitet, konservatisme og evne til at erobre og styre et stort område.5.Social og politisk magt opnås gennem kontrol overkommunikationsmedierne som materielle størrelser. Informationsmonopoler kan blive brudt gennem fremkomsten af nye medier. IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 12 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 13. 13. Medium Theory traditionen — Marshall McLuhan1911-1980, Canada,TorontoThe Gutenberg Galaxy (1962)Understanding Media (1964)Laws of Media (E. McLuhan, 1988) IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 13 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 14. 14. Medium Theory traditionen — Marshall McLuhan Woody Allen: Annie Hall (1977)IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 14K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 15. 15. Medium Theory traditionen — Marshall McLuhan”Each form of transport not onlycarries, but translates andtransforms, the sender, the receiver,and the message. The use of anykind of medium or extension of manalters the patterns ofinterdependence among people, as italters the ratios among our senses.” M. McLuhan, Understanding Media, 90 IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 15 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 16. 16. Medium Theory traditionen — Marshall McLuhan• McLuhan nævner selv et sted, at hans tekster kun er fodnoter til Innis værk• Meget bred medieopfattelse — veje og biler, togbaner og tog, penge, tøj, våben, boliger...• Bred samfunds- og civilisationsanalyse, med medierne som indstigningspunkt• Teknik som extensions of man: forlængelse, sansemæssig balance, historisering af forlængelse og sansemæssig balance IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 16 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 17. 17. Medium Theory traditionen — Marshall McLuhan The Medium is the MessageIN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 17K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 18. 18. Medium Theory traditionen — Marshall McLuhan The Medium is the Message The global villageIN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 18K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 19. 19. Medium Theory traditionen — Joshua Meyrowitz1949-, USA,New HampshireNo Sense of Place (1985) IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 19 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 20. 20. Medium Theory traditionen — Joshua Meyrowitz”I suggest that the mechanismthrough which electronic mediaaffect social behaviour is not amystical sonsory balance, but a verydiscernible rearrangement of thesocial stages on which we play ourroles and a resulting change in oursense of appropriate behaviour.” J. Meyrowitz, No Sense of Place, 4 IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 20 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 21. 21. Medium Theory traditionen — Joshua MeyrowitzDobbelt kritik af Goffman og McLuhanGoffman kritiseres for:•ikke at kunne gøre rede for ændringer i sociale roller•at begrænse sig til ansigt-til-ansigt rollespil•begrænse situationen til det fysiske og ikkemedie-/informationssituationen Bagscene SceneMcLuhan kritiseres for:•kan ikke forklare, hvordan og hvorfor medierne fører til ændringeri social adfærd•overser de strukturelle aspekter ved ansigt-til-ansigt interaktion IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 21 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 22. 22. Medium Theory traditionen — Joshua Meyrowitz• Medier er former for sociale settings, scener, som inkluderer eller ekskluderer, forener eller adskiller folk på forskellige måder• Medier er både fysiske og informationsbærende• Hvordan omstrukturerer en ny type medie sociale situationer? — ligesom nye vægge omstrukturerer fysiske rum. Bagscene Scene IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 22 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 23. 23. Medium Theory traditionen — Joshua Meyrowitz• Medier er former for sociale settings, scener, som inkluderer eller ekskluderer, forener eller adskiller folk på forskellige måder• Medier er både fysiske og informationsbærende• Hvordan omstrukturerer en ny type medie sociale situationer? — ligesom nye vægge omstrukturerer fysiske rum. Dyb Middle-region Forscene bagscene IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 23 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 24. 24. Medium Theory traditionen — Joshua Meyrowitz• Forskel i informationssfære kobles til to medietyper: bog og TV• Hvad kendetegner medietypernes informationssfærer, og hvad sker der, når TV kommer ind i en bogbaseret kultur?• Tidligere adskilte informationssituationer blandes sammen — TV udgør i forhold til bogen en middle-region• Generel tendens: trykte medier = formel front region form; TV = uformel og personlige backregion form• TV vil have en tendens til at sammenblande tidligere private og offentlige sfærer — uanset hvad der vises Bagscene Scene Dyb Middle-region Forscene bagscene IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 24 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2
 25. 25. Medium Theory traditionen — Summeøvelse Summe 2 og 2 — 3 minutter•Kan jeg — helt eller delvist — bruge etmedium theory perspektiv i mit projekt?•Hvorfor?•Hvorfor ikke? IN S TITU T FO R Æ S TETIK O G N ie ls Brüg g e r, C e nte rle d e r, le kto r i m e d ie vid e nskab 25 K O M M U N IK ATIO N Fo rske rku rse t M e d ie r & Virke lig h e d , 1 1 . ap ril 2 01 2

×