Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Etableringen af DR Online, 1994-96

1,859 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Etableringen af DR Online, 1994-96

 1. 1. Etableringen af DR Online Hvilken rolle spillede ideen om public service i etableringen og udviklingen af DR Online? “ The idea of public service in the early history of DR Online” , N. Brügger & M. Burns (eds.): Public Service Broadcasters on the Web: A Comprehensive History . Peter Lang: New York (udkommer ultimo 2011).
 2. 2. 1. PSB og internet 2. Hvad er historie(skrivning) 3. Kilder og teoretisk tilgang 4. DR og internettet, 1994-96 5. Public service begrebet i DR, 1994-96 6. Etableringen og udviklingen af DR Online 7. Hvilken rolle spillede ideen om public service? 8. Hvad skete der så, da DR mødte web? Kort pause & diskussion Program for den næste halvanden time
 3. 3. Bestyrelsesformand Finn Aaberg åbner officielt DR Online d. 5. januar 1996 ved et arrangement i TV-Byen Beretning og regnskab 1996. Satsninger og resultater, p. 20 (DR 1997) Hvilken rolle spillede ideen om public service i etableringen og udviklingen af DR Online?
 4. 4. 1. PSB og internet PSBs selvforståelse som PSB De muligheder, som det nye medier tilbyder TV/Radio Internet
 5. 5. 2. Hvad er historie(skrivning) Paul Klee: Angelus Novus, 1920 There is a painting by Klee called Angelus Novus. An angel is depicted there who looks as though he were about to distance himself from something which he is staring at. [...] The Angel of History must look just so. His face is turned towards the past. Where we see the appearance of a chain of events, he sees one single catastrophe, which unceasingly piles rubble on top of rubble and hurls it before his feet. [...] a storm is blowing from Paradise, it has caught itself up in his wings and is so strong that the Angel can no longer close them. The storm drives him irresistibly into the future, to which his back is turned, while the rubble-heap before him grows sky-high. That which we call progress, is this storm. Walter Benjamin: On the concept of history, 1938
 6. 6. Som historiker skal vi hele tiden forholde os dobbelt og paradoksalt til kilderne. På den ene side skal vi glemme kildernes eftertid for at kunne se deres samtid På den anden side skal vi huske deres eftertid — også for at kunne se deres samtid 2. Hvad er historie(skrivning) 1996 historikeren, der senere skriver historie
 7. 7. <ul><li>Som historikere er vi udspændt mellem: </li></ul><ul><li>hele tiden at måtte glemme , hvad en begivenhed udviklede sig til i kildernes eftertid, for at kunne se det, der var ved at ske i kildernes samtid </li></ul><ul><li>og samtidig hele tiden at måtte huske på , hvad en begivenhed udviklede sig til i kildernes eftertid </li></ul><ul><li>Det vigtige i den forbindelse: at vi er os denne dobbelthed bevidst og tematiserer den der, hvor det vil kunne give et analytisk problem med hensyn til, hvordan man fortolker kilderne. </li></ul>2. Hvad er historie(skrivning)
 8. 8. 3. Kilder og teoretisk tilgang Eksterne og interne dokumenter Website history: An analytical grid, Web History (ed. N. Brügger), Peter Lang, New York 2010: 29-59
 9. 9. Statistik og brugeranalyser 3. Kilder og teoretisk tilgang Computernetværk (BBS, internet, web) Betænkninger EBU Internetaviser Kultur og webkultur Nordvisionen Mediepolitik Politik Public service, (begrebs)diskussion uden for DR Eksterne samarbejder Konkurrenter Andre landes PSB online Lokaliteter Diverse afdelinger Organisation Personer Teknik Økonomi Strategier og planer Video DAB Økonomi Bestyrelsen Direktionen Computerbrug i DR Forlaget Radio Danmark Reklame og sponsorering Tekst-tv Mobilmedier TV Radio Tv-Åben Diverse begreber: public service, multimedialitet Strategier og planer Organisation Lokaliteter Struktur Design, layout Delnetsteder Navigation
 10. 10. 4. DR og internettet, 1994-96 1993 (juni)- 1996 (sommer) Bestyrelse Generaldirektør Programdirektør, radio Programdirektør, tv Sekretariat mv. Amtspro-gramråd Programråd DRs forlag TV-International DRIVE samt DR-VIDEO TV-Aktualitet og sport Tekst-tv 12. februar 1994 : Bestyrelsen ansætter Christian Nissen som Generaldirektør 1. april 1994 : Nissen frigøres før tid fra sit job på Rigshospitalet og begynder i DR 1. april, med en rundtur i DR 1. juni 1994 : Nissen tiltræder som Generaldirektør 10. juni 1994 : Nissen søsætter den store plan for DR 1995-2005, et projektarbejde, der løber de kommende måneder — ender i november med Redegørelsen
 11. 11. 4. DR og internettet, 1994-96 Tekst-tv Teledata 'Internet' Diatel www DR Online Forskellige logikker, der hver især er nichelogikker, som ikke i sig selv formår at få bredt brugerunderlag, men først når de flyder sammen lykkes det TeleDanmark Internet BBS 1980 1990 1994 Historien om andre netværksmedier i Danmark end radio og tv
 12. 12. 4. DR og internettet, 1994-96
 13. 13. 4. DR og internettet, 1994-96 Tekst-tv September 1978 : Statsministeriet nedsætter ’ Udvalget vedrørenede eventuel indførelse af teletekstsystemer i Danmark ’ ; tekst-tv og teledata uklart defineret 1981 : Det anbefales at indføre tekst-tv (Teletekstsystemer. Betænkning afgivet af statsministeriets udvalg vedrørende eventuel indførelse af teletekstsystemer i Danmark. Betænkning nr. 935); dagbladene og DR strides om, hvem der skal have den nye tjeneste 1983, maj : tekst-tv indføres som offentlig tjeneste 1991 : DRs tekst-tv bruges dagligt af mere end 500.000, 800.000 i weekenden Begyndelsen af 90erne : tekst-tv er stort, og man har forhåbninger til tekst-tv som fremtidens multimedie, fx intelliTEXT, der kan hente tekst-tvsider via antennestikket ind på en PC og vise dem som vinduer (1991), tekst-tv skal åbnes for politiske partier som nyt politisk debatforum (1992), mmm.
 14. 14. 4. DR og internettet, 1994-96 DRåben, 16. juli 1993
 15. 15. 4. DR og internettet, 1994-96 JyllandsPosten, 31. januar 1995
 16. 16. 4. DR og internettet, 1994-96 Mogens Boman: Teledata — fremtidens informationssystem, 1981 Teledata, hvad var det?
 17. 17. 4. DR og internettet, 1994-96 September 1978 : Statsministeriet nedsætter ’ Udvalget vedrørenede eventuel indførelse af teletekstsystemer i Danmark ’ ; tekst-tv og teledata uklart defineret 1982-84 : Forsøg med Teledata, i Silkeborg og Lyngby, til private og erhverv samt offentlige steder (biblioteker, o.lign.) Teletekstudvalget: Rapport fra seminar om teletekstsystemer, Hotel Christiansminde 17.-18. oktober 1979
 18. 18. 4. DR og internettet, 1994-96 1985 : Statsministeriet giver Teledata lov at fortsætte, max. 3.000 tilslutninger; regner med 100.000 omkring 1990 1987 : Teledata omstruktureres til ’ omstillingsbordet ’ 1991-92 : danner sammen med Kommunedata Diatel (senere kommer også Girobank samt dagbladene Politiken og Jyllands- Posten til) 1993 : Teledata lukkes 30. september 1995, marts : Diatel åbnes af forskningsminister Frank Jensen, adm.dir. Svend Ladegaard regner med 25.000 brugere inden årets udgang 1995, september : Diatel har 7.500 abonnenter, adm.dir. Svend Ladegaard fyres, og Diatel lukkes kort efter
 19. 19. 4. DR og internettet, 1994-96 Hvorfor lave computernetværk? Den er stor Den er dyr — 600.000 i 1960 = 7 mil. i dag Og så er der ingen skærm! 1960, GIER. Selve maskinen bag trælågerne. På bordet, forrest: perforator, kontrolborde, skrivemaskine og strimmellæser. Magnetbåndstationer i tre grønne skabe. GIER står for Geodætisk Instituts Elektroniske Regnemaskine. Baseret på transistorer (DASK var med radiorør). 1968, RC4000. Alle de gulbrune kasser. Kontrolbord, 4 pladestationer, 5 lodretstående båndstationer, og de to aflange computere bagest. Baseret på integrerede kredsløb.
 20. 20. 4. DR og internettet, 1994-96 Computernetværk og inter nettet Forskelle i protokol (ip, osi, uucp...) og opbygning TCP/IP tages i brug på ARPANET, 1983 og frem
 21. 21. 4. DR og internettet, 1994-96 1972 RECAU, 1971 (Århus, AU) NEUCC, 1965 (Lyngby, DTH) RECKU, 1972 (København, KU) A B Danmarks vej til internettet — hovedtræk
 22. 22. USA, ARPANET England RECAU (Århus, AU) NEUCC (Lyngby, DTH) RECKU (København, KU) Norge A B 1973
 23. 23. USA, ARPANET Norge England RECAU (Århus, AU) NEUCC (Lyngby, DTH) RECKU (København, KU) Centernet (1977-83) 'Internet'-test af TCP gennem tre forskellige netværk A B 1977 Centernet
 24. 24. Norge England RECAU (Århus, AU) NEUCC (Lyngby, DTH) RECKU (København, KU) Centernet (1977-83) 'Internet' USA, ARPANET A B Holland mcvax Svejts USA, usenet USA, csnet USA, bitnet Frankrig DIKU 1982 EUnet (unix) Centernet
 25. 25. 4. DR og internettet, 1994-96 En emails vej gennem nettet — vis lang header
 26. 26. Norge England USA, ARPANET Holland mcvax Svejts Frankrig USA, usenet USA, csnet USA, bitnet Sverige Finland Paris DIKU 1984 EUnet (unix) Centernet EARN RECAU NEUCC RECKU Centernet (1977-83) A B
 27. 27. Norge England 1989 USA, ARPANET Holland mcvax Svejts Frankrig USA, usenet USA, csnet USA, bitnet Sverige Finland UNI-C UNI-C UNI-C DENet A B Paris KTH EUnet (unix) Centernet EARN RARE DENet NORDUnet CERN USA, nsfnet DIKU
 28. 28. Norge London 1992 USA, ARPANET Geneve Paris USA, usenet USA, csnet USA, bitnet Stockholm Finland UNI-C UNI-C UNI-C DENet A B KTH EUnet (unix) Centernet EARN RARE DENet NORDUnet USA, nsfnet DIKU Ebone Amsterdam Bonn Montpelier
 29. 29. 4. DR og internettet, 1994-96 1991 Den fattige mands internet: Bulletin Board Systems (BBS), 1986 og frem, stor udbredelse i Danmark 1990 og frem
 30. 30. 4. DR og internettet, 1994-96 1993
 31. 31. 4. DR og internettet, 1994-96 November 1994
 32. 32. 4. DR og internettet, 1994-96 Marts 1995
 33. 33. 4. DR og internettet, 1994-96 ... og adresseringsstandarden er X.400. Tele Danmarks e-post hotline: X.400: O=tele-danmark/S=adresse-oplysning/A=dk400/C=dk Tele Danmark udgiver i 1995 Telepakken... ... og emailadresser kommer i 'telefonbøger' (Tele Danmark, maj 1995)...
 34. 34. 4. DR og internettet, 1994-96 Februar 1996
 35. 35. Public servicebegrebet Skal en tekst indeholde ordet ’ public service ’ for at omhandle public service? Nej — men så må man udlede begrebet af teksterm der eksplicit omtaler det. Hvor kommer det konkret til udtryk? Skrift, tale, tavs viden Hvad skal man tage udgangspunkt i? a) som det forståes internt i DR b) som det forståes udenfor DR (lovgivere, medieindustri, medieforskere...) 5. Public service begrebet i DR, 1994-96
 36. 36. Danmarks Radio 1995-2005: en redegørelse om DR's idégrundlag, programpolitik og udvikling , p. 6 & 17 5. Public service begrebet i DR, 1994-96 <ul><li>Ca. 20 projektgrupper: </li></ul><ul><li>’ Projekt: Marketing ’ </li></ul><ul><li>’ Projekt: Lytter-/seerdialog ’ </li></ul><ul><li>'Projekt: DR's forretningsmæssige muligheder uden for den egentlige udsendelsesvirksomhed ’ </li></ul>
 37. 37. 6. Etableringen og udviklingen af DR Online Hvad skete der egentlig? Hvilken rolle spillede public service som strategisk begreb i det, der skete? 1994 1995 1996 1. fase 2. fase 3. fase 4. fase
 38. 38. 6.1. DR Onlines forhistorie, juli 1994 til januar 1995 1994 1995 1996 1. fase 2. fase 3. fase 4. fase Juli : Harddisken skriver til radioledelsen Brev fra Hanne Møller, Harddisken til Hanne Rasmussen, ”Overvejelser og ønsker angående Harddisken og den ny teknologi.”, 14. juli 1994 (3 sider)
 39. 39. Oktober : TV på banen med Projekt Internet Brev fra Carl Otto Dethlefsen og C.P. Christensen til TV-ledelsen: &quot;Information om projekt INTERNET ”, 10. oktober 1994 (5 sider) 1994 1995 1996 1. fase 2. fase 3. fase 4. fase 6.1. DR Onlines forhistorie, juli 1994 til januar 1995
 40. 40. December : Harddisken igen til radioledelsen December : Direktionen beslutter, at der kan arbejdes videre med at få DR Online etableret Anders Kjærulff Christensen: &quot;Forslag til homepage for Danmarks Radio ”, 7. december 1994 (4 sider) 1994 1995 1996 1. fase 2. fase 3. fase 4. fase 6.1. DR Onlines forhistorie, juli 1994 til januar 1995
 41. 41. 6.2. To adskilte internetprojekter, februar til maj 1995 1994 1995 1996 1. fase 2. fase 3. fase 4. fase Februar : Projektleder Christian Schade ansættes (under TV) Februar/marts : DR Onlines ’ dåbsattest ’ , ” Internetprojektet ” Christian Schade og C.P. Christensen: ” Internetprojektet ”, februar-marts 1995 (5 sider) Public service nævnes ikke — kunne være om en hvilken som helst medievirksomhed, der ville online
 42. 42. 21. april : ’ Dåbsattesten ’ offentliggøres internt i DR Christian Schade: ” Internet — hvad kan du bruge det til? ”, 21. april 1995 Public service nævnes indirekte i én sætning 1994 1995 1996 1. fase 2. fase 3. fase 4. fase 6.2. To adskilte internetprojekter, februar til maj 1995
 43. 43. Marts og frem : Projektlederen forsøger at skabe interesse for internettet i DR Christian Schades powerpointpræsentation om DR og internettet, 1995. 1994 1995 1996 1. fase 2. fase 3. fase 4. fase 6.2. To adskilte internetprojekter, februar til maj 1995
 44. 44. Forår 1995 : problemer med at få indpasset DR Online i DRs organisation 1994 1995 1996 1. fase 2. fase 3. fase 4. fase 6.2. To adskilte internetprojekter, februar til maj 1995
 45. 45. 6.3. DR Online er på vej — maj til december 1995 1994 1995 1996 1. fase 2. fase 3. fase 4. fase Maj : ’ Oplæg til plan for Internet-projektet i Danmarks Radio. Ekstern del ’ <ul><li>Projektlederen har tilføjet nye typer af muligt indhold: </li></ul><ul><li>supplerende materiale til radio/tv </li></ul><ul><li>et ftp forum for dansk shareware </li></ul><ul><li>en newsgroup om DR </li></ul><ul><li>på længere sigt: DR kan sælge serverplads og ekspertise til danske kulturinstitutioner, politiske partier, osv. </li></ul><ul><li>Disse initiativer knyttes ikke til public service , som ikke nævnes. </li></ul>Oplæg til plan for Internet-projektet i Danmarks Radio. Ekstern del , maj 1995 (4 sider)
 46. 46. Juni : Direktionen beslutter at etablere det offentligt rettede pilotprojekt ’ DR Online ’ <ul><li>Beslutningsgrundlag: 'Indstilling vedr. etablering af Delprojekt: DR-Online (i.e. DR/Internet - eksternt)' (2. juni, 2 sider): </li></ul><ul><li>public service berøres ikke, kun indirekte via henvisning til 'Projekt: lytter-/seerdialog' </li></ul>Ledes af Informationschefen og hører under Informationsafdelingen Knyttes til to grupper fra Redegørelsen : — ’ Projekt: Marketing ’ — ’ Projekt: Lytter-/seerdialog ’ 1994 1995 1996 1. fase 2. fase 3. fase 4. fase 6.3. DR Online er på vej — maj til december 1995
 47. 47. Bilaget: 'Pilotprojekt for etablering af DR-Online tjeneste primo 1996'. Gentager indstillingen Nyorientering antydes i en enkelt sætning: anknytning til 'Projekt: DR's forretningsmæssige muligheder uden for den egentlige udsendelsesvirksomhed' 1994 1995 1996 1. fase 2. fase 3. fase 4. fase 6.3. DR Online er på vej — maj til december 1995
 48. 48. September : ’ Danmarks Radios forretningsmæssige muligheder uden for den egentlige udsendelsesvirksomhed'. Delrapport i 'Projekt: DR's forretningsmæssige muligheder', og derfor ikke direkte knyttet til etableringen af DR Online, men er første gang public service nævnes direkte i forbindelse med DR Online. Danmarks Radios forretningsmæssige muligheder uden for den egentlige udsendelsesvirksomhed, Delrapport, september 199595 (4 sider, ukomplet) <ul><li>En slags double bind: </li></ul><ul><li>public service begrebet legitimerer, at DR bevæger sig i retning af nye medier </li></ul><ul><li>og de nye medier kan hjælpe med at legitimere en særlig bred fortolkning af public service begrebet i fremtiden </li></ul>1994 1995 1996 1. fase 2. fase 3. fase 4. fase 6.3. DR Online er på vej — maj til december 1995
 49. 49. <ul><li>Og videre: </li></ul><ul><li>supplering af licensindtægterne med andre indtægtskilder </li></ul><ul><li>foreslåes oprettet en helt ny enhed i DR — DR Udgivelse — som skal skabe indtægter. </li></ul><ul><li>Skulle bl.a. stå for DR Online </li></ul>Dette er kun løse ideer i en delrapport i et projekt, som endnu ikke er koblet med DR Online, der stadig er forankret i Informationsafdelingen 1994 1995 1996 1. fase 2. fase 3. fase 4. fase 6.3. DR Online er på vej — maj til december 1995
 50. 50. 7. november : første ’ offentlige ’ visning af DR Online, presseforevisning kl. 13-14, 14. sal, TV-Byen 1994 1995 1996 1. fase 2. fase 3. fase 4. fase 6.3. DR Online er på vej — maj til december 1995
 51. 51. 17. november : første offentlige visning af DR Online, Bogforum 1995 DR Online præsenteres for første gang for en bred offentlighed på Bogforum 95, 17. november 1995 1994 1995 1996 1. fase 2. fase 3. fase 4. fase 6.3. DR Online er på vej — maj til december 1995
 52. 52. 6.4. Forsøgsperioden — januar til juli 1996 1994 1995 1996 1. fase 2. fase 3. fase 4. fase Bestyrelsesformand Finn Aaberg åbner officielt DR Online d. 5. januar 1996 ved et arrangement i TV-Byen DR Online, januar 1996
 53. 53. Meyers Elektroniske Køkken, 1996 Riget på DR Online, 1996 Nyheder på DR Online — i form af Tekst-TV, 1996 1994 1995 1996 1. fase 2. fase 3. fase 4. fase 6.4. Forsøgsperioden — januar til juli 1996
 54. 54. TV Direktør Bjørn Erichsen deltager i DR Onlines første programsatte internetdebat 29. april 1996 ... og her er bl.a., hvad han skrev 1994 1995 1996 1. fase 2. fase 3. fase 4. fase 6.4. Forsøgsperioden — januar til juli 1996
 55. 55. DR Online på 'Thule-basen' ved TV-Byen, 1996 — man aner lige kablet til internettet DR Onlines første redaktion, 1996 — Christian Schade, Bo Andersen og Jørgen Poulsen (siddende) 1994 1995 1996 1. fase 2. fase 3. fase 4. fase 6.4. Forsøgsperioden — januar til juli 1996 Informationschefen Redaktion (3 personer) Webmastere i afdelingerne (ca. 50 personer)
 56. 56. DR Multimedie, sommer 1996 26. marts : Bestyrelsen beslutter at etablere en helt ny selvstændig forretningsenhed i DR 1994 1995 1996 1. fase 2. fase 3. fase 4. fase 6.4. Forsøgsperioden — januar til juli 1996
 57. 57. 1996 (sommer) Bestyrelse Generaldirektør Programdirektør, radio Programdirektør, tv Sekretariat mv. Amtspro-gramråd Programråd DRs forlag TV-International DRIVE samt DR-VIDEO TV-Aktualitet og sport Tekst-tv 1994 1995 1996 1. fase 2. fase 3. fase 4. fase 6.4. Forsøgsperioden — januar til juli 1996 DRs forlag bliver del af DR Multimedie Tekst-tv bliver del af DR Multimedie DR Multimedie DR Multimedie oprettes, selvstændig enhed uden for DR radio og tv, men organisatorisk placeret under tv-direktøren DRIVE samt DR-VIDEO bliver del af DR Multimedie
 58. 58. DR Multimedie 1996 (sommer) Bestyrelse Generaldirektør Programdirektør, radio Programdirektør, tv Amtspro-gramråd Programråd <ul><li>Online (indoptager Tekst-tv samt DRIVE) </li></ul><ul><li>DR Online </li></ul><ul><li>Tekst-tv </li></ul><ul><li>audio on-demand </li></ul><ul><li>video on-demand </li></ul><ul><li>pay-tv </li></ul><ul><li>Udgivelse (indoptager Forlaget samt DR-VIDEO) </li></ul><ul><li>bøger </li></ul><ul><li>audio/CD </li></ul><ul><li>video/DVD </li></ul><ul><li>CD-ROM </li></ul><ul><li>merchandising </li></ul><ul><li>salg af arkivstof </li></ul><ul><li>Rådgivning og produktion </li></ul><ul><li>kommunikation </li></ul><ul><li>multimedie- og AV-produktion </li></ul>1994 1995 1996 1. fase 2. fase 3. fase 4. fase 6.4. Forsøgsperioden — januar til juli 1996
 59. 59. Fremsendelsesbrev fra Direktionen, 12. marts 996 (4 sider) Bestyrelsens beslutning hviler på en række dokumenter. Opsamles i ’ Til Bestyrelsen. Fremsendelsesbrev fra Direktionen' (12. marts). Det afgørende nye er, at tingene nu er vendt: public service er nu det væsentligste begreb, mens lytter-/seerdialog er underordnet. Desuden slås det fast, at internationalt så anses multimedier for at være et potentielt forretningsområde, som man kan forvente sig meget af i fremtiden. Konklusion : DR Online er først nu ved at blive tæt knyttet til såvel public service som til et krav om at skabe indtægter . 1994 1995 1996 1. fase 2. fase 3. fase 4. fase 6.4. Forsøgsperioden — januar til juli 1996
 60. 60. 7. Hvilken rolle spillede ideen om public service? Hvilken rolle spillede ideen om public service i etableringen og udviklingen af DR Online? Beretning og regnskab 1996. Satsninger og resultater , p. 20 (DR 1997) Hvad er de væsentligste transformationer mellem de fire faser?
 61. 61. 7.1. Drivkræfter i hovedfaserne i DR Onlines udvikling — 1994-1996 1994 1995 1996 1. fase 2. fase 3. fase <ul><li>at få DR på internettet </li></ul><ul><li>radio vil lave internetindhold og i kontakt med sine lyttere </li></ul><ul><li>tv ser internettet som et researchværktøj </li></ul><ul><li>public service nævnes kun én enkelt gang (lette dialog med lyttere/seere) </li></ul>Fase 1 <ul><li>internettet som endnu en kanal til distribution af information om DRs aktiviteter, generelt, og om radio og tv, men ikke knyttet til public service </li></ul><ul><li>DR Online er ikke klart forankret i DRs organisation </li></ul>Fase 2 <ul><li>stadig internettet som endnu en kanal til distribution af information om DR </li></ul><ul><li>ny platform for dialog med lyttere/seere, tæt knyttet til Redegørelsens idé om lytter-seerdialog, og dermed indirekte til public service (som middel) </li></ul><ul><li>derfor logiskt forankret i Informationsafdelingen </li></ul>Fase 3
 62. 62. <ul><li>(fortsat) </li></ul><ul><li>Spirende nye drivkræfter: </li></ul><ul><li>DR skal bevæge sig ind på området for interaktive multimedier, idet de vil blive væsentlige redskaber til at hjælpe DR med at leve op til public service i fremtiden </li></ul><ul><li>multimedier — herunder DR Online — kan skabe indtægter for DR, som gør det muligt at leve op til public service forpligtelserne </li></ul>Fase 3 <ul><li>ønsket om at tilbyde information om DR </li></ul><ul><li>ønsket om at eksperimentere med det nye medie </li></ul><ul><li>De tidligere spirende drivkræfter bliver centrale: </li></ul><ul><li>DR Online skal hjælpe DR med i fremtiden at kunne leve op til public service </li></ul><ul><li>DR Online skal blive kilde til at skabe indtægter </li></ul><ul><li>Forankres i den nye forretningsenhed DR Multimedie </li></ul>Fase 4 1994 1995 1996 3. fase 4. fase 7.1. Drivkræfter i hovedfaserne i DR Onlines udvikling — 1994-1996
 63. 63. 7.2. De væsentligste transformationer af DR Online 1994-1996 <ul><li>Første transformation — juni 1995 : </li></ul><ul><li>Direktionens beslutning om at fortsætte arbejdet med DR Online </li></ul><ul><li>transformeret fra at være et løst konciperet projekt uden nogen entydig retning og styring til en klart integreret del af DRs fremtidige marketing- og informationsaktivitet </li></ul><ul><li>Drivkraft: </li></ul><ul><li>ønsket om at få endnu en platform til at formidle information om DR samt om at lette dialogen med lyttere og seere med henblik på at leve op til public service </li></ul>1994 1995 1996 1. fase 2. fase 3. fase 4. fase <ul><li>Anden transformation — marts 1996 : </li></ul><ul><li>Bestyrelsens beslutning om at integrere DR Online i DR Multimedie </li></ul><ul><li>transformeret fra at være et marketings- og informationsprojekt til et public service projekt for fremtiden samt en mulig indtægtskilde </li></ul><ul><li>Drivkraft: </li></ul><ul><li>ønsket om at leve op til public service i fremtiden, når nye medier bliver et naturligt middel til at nå hele befolkningen, samt om at få en supplerende indtægtskilde </li></ul>
 64. 64. 8. Hvad skete der så, da DR mødte web? <ul><li>Tre tendenser: </li></ul><ul><li>jo tættere på dagligdagen på DR Online, jo mere opmærksohed på indhold og tekniske løsninger, og jo mindre på public service </li></ul><ul><li>jo tættere på organisationens top, jo mere opmærksomhed på public service </li></ul><ul><li>jo længere tid, der går, jo klarere bliver ideen om, hvordan DR Online skal kobles med public service </li></ul><ul><li>Hovedkonklusion: </li></ul><ul><li>public service bliver først ret sent en væsentlig legitimerende drivkraft i etableringen og udviklingen af DR Online </li></ul><ul><li>og det sker i et dynamisk felt af mange andre drivkræfter </li></ul><ul><li>den selvfølgelighed, hvormed DR Online knyttes til public service i Beretningen for 1996 er i høj grad en efterrationalisering ud fra, hvad det endte med at blive </li></ul>
 65. 65. <ul><li>Mulige grunde til den lidt vaklende holdning til public service i relation til DR Online — generelt stor usikkerhed om: </li></ul><ul><li>hvordan kan DR Online indpasses i DRs organisation? </li></ul><ul><li>hvordan vil internettet udvikle sig teknisk, både i og udenfor DR? </li></ul><ul><li>hvordan ville DR Online påvirke DRs økonomi? </li></ul><ul><li>lovgivningsmæssige forhold? </li></ul><ul><li>Kort sagt: i 1994-1996 var det på ingen måde entydigt om — og hvordan — DR skulle engagere sig i de nye medier. </li></ul><ul><li>Men i løbet af 1996 er usikkerhederne åbenbart mindsket i en sådan grad, at DR Online tydeligere kan knyttes til public service, som en mulig redningsplanke for public service og økonomien i fremtiden. </li></ul>8. Hvad skete der så, da DR mødte web?
 66. 66. TV/Radio Internet <ul><li>Faktiske implementering: </li></ul><ul><li>public service forståes næsten udelukkende sådan som public service har været forstået i en ren radio-/tv-verden </li></ul><ul><li>og ikke som noget, der udspringer af, hvad det nye medie — internettet — faktisk kan og har været brugt til i årevis, fx med hensyn til indholdsformer og brugerinteraktion </li></ul><ul><li>Eksempler: </li></ul><ul><li>undtagelsen: konkurrencen om at lave webside til Riget </li></ul><ul><li>ikke-realiseret: ftp-forum for dansk software </li></ul><ul><li>realiseret som radio/tv public service: DR i dialog med lyttere/seere om DR — ikke dialog mellem lyttere om andet end DR </li></ul>8. Hvad skete der så, da DR mødte web?
 67. 67. Det nye medie blev langt overvejende forstået i forlængelse af, hvad DR havde gjort som broadcaster i årevis og stort set ikke i lyset af den historie, som internettet bar på (fx BBS). I DRs udvikling af public service forpligtelsen i forbindelse med DR Online overskyggede traditionelle broadcastideer det, som DR også kunne have udviklet DR Online til. 8. Hvad skete der så, da DR mødte web?
 68. 68. Mere om DR Online og dr.dks historie ” dr.dk's historie 1996-2006 — et eksempel på webhistorie ” , Magasinet Humaniora, 25, 1, København 2010, 12-15 http://www.fi.dk/publikationer/2010/magasinet-humaniora-1-10/Humaniora%201-10%20.pdf ” Dræber dr.dk dagbladene? ” , www.kommunikationsforum.dk, 25 Nov, København 2009: 4 sider http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/draeber-dr-dot-dk-dagbladene Fem små videoer på http://danmarkshistorien.dk/film/filmarkiv Webstedet: www.drdk.dk 8. Hvad skete der så, da DR mødte web?

×