Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pvs f.davidqui

329 views

Published on

comparacio entre flickr i picasa

Published in: Sports, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pvs f.davidqui

  1. 1. PICASA
  2. 2. Picasa: El Juliol del 2004, Google va comprar Picasa, i el va començar a oferir gratuïtament. Picasa es un programa que et fa l'inventari de totes les fotos de l'ordinador, la seva classificació i ordre, també porta una aplicació de retoc i edició de fotografies. El programa interactua amb picasaweb, i et permet fer àlbums directes. EDITOR ALBUM
  3. 3. Diferencia entre Flickr i Picasa 1. Picsasa pertany a Google i Flickr a Yahoo. 2. Picasa es gratuït i Flickr després d'un temps, et demana subscripció. 3. Flickr només et permet tindre 3 àlbums i penjar 100M al mes. 4. Flickr te millor resolució respecte a Picasa

×