Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentacio picasa ERIK

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentacio picasa ERIK

  1. 1. PICASA I FLICKRPICASA I FLICKR
  2. 2. DIFERÈNCIESDIFERÈNCIES  Picasa perteneix a Google i Flickr a Yahoo  Picasa es gratuit i Flickr es gratuit fins que ens demana subscripció  Flickr sol pot tenir 3 àlbums i pujar 100Mb al mes.  Flickr té millor resolució que Picasa
  3. 3. DIFERENCÍA DE FOTO  PICASA FLICKR
  4. 4. PICASAPICASA  Picasa va nèixer d'una companyia que va produir amb un programa de fotografíes una adaptació per a Windows  Es distribueix en 38 idiomes i acaba de sortir una nova aplicació per a MAC  Ens permet l'inventari d'arxius gràfics a l'ordinador, la seva classificació i el seu ordre, el programa interactua amb picasaweb permitin col.locar fotografies als albums.

×