Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Flickr picasa roman maniucov

Aquesta exposició del dia 15.11.10

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Flickr picasa roman maniucov

  1. 1. Diferències entre Picasa i Flickr Román Maniucov
  2. 2. Capacitat El Picasa té una capacitat d'1 GB, en canvi el Flickr té una capacitat de 100 MB mensuals.
  3. 3. Els preus El Flickr en el cas del pagament és més econòmic. Només 25 dòlars anuals tindràs transferència i la mida dels arxius il·limitada. En canvi el Picasa: 20 GB ($5.00USD al año) 80 GB ($20.00USD al año) 200 GB ($50.00USD al año) 400 GB ($100.00USD al año) 1 TB ($256.00 USD al año)
  4. 4. Captures de pantalla

×