Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stijn Bijnens

573 views

Published on

Presentaties Seminarie Hernieuwbare Energie, 5 maart 2009

Published in: News & Politics, Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Stijn Bijnens

  1. 1. Geothermie en Efficiënte Energie Voorziening Stijn Bijnens Seminarie Hernieuwbare Energie en Innovatie 5 maart 2009
  2. 2. Grootschalige vastgoedprojecten een opportuniteit Grootschalige vastgoedprojecten op stapel : • Hoogwaardig Bedrijventerrein Waterschei – stad Genk 93ha waarvan 25ha voorbehouden voor Wetenschapspark Waterschei; kantoorachtige bedrijfsgebouwen; PPS procedure lopende voor 1ste cluster van 22.510m²; zijnde ca. 40.000 vloeroppervlakte en een parkeergebouw. • Kristalpark III – stad Lommel 330ha waarvan: • zone logistiek trimodaal ontsloten : 41ha • zone grootschalige projecten : 143ha • zone regionaal bedrijventerrein : 68ha • zone groen bedrijvenpark : 20ha ontsluitingwerkzaamheden in uitvoering • Beringen Mijn – stad Beringen
  3. 3. Efficiënte energievoorziening Opportuniteit om out of the box te denken om tot efficiënte energievoorziening te komen voor deze sites; Afzonderlijke systemen per gebouw kunnen efficiënter; Schaalvoordelen mogelijk; Doelstelling: • laag calorisch energiesysteem; • centrale energieopwekking; • efficiënt lokaal distributienet – geïsoleerde buizen; • aangepaste energie afgiftesystemen in de gebouwen – vloer- en wandverwarming.
  4. 4. Bronnen van Energie Koppeling met de beschikbare energiebronnen: • Restenergie afkomstig van industriële processen in de omgeving: - productieprocessen; - verbrandingsprocessen (afvalverbranding, energiecentrales, …); - warmte van data centra, etc. • Geo-energie: Limburgse eigenheid 30 mio m³ water aan 23°C tot 42°C in mijngangen
  5. 5. Besluit Nu aanzetten tot anders denken: • bij het ontwerpen van gebouwen; • het opwekken en distribueren van energie; • het benutten van restenergie. Stakeholders overtuigen om te gaan voor innovatieve aanpak. LRM als katalysator – doelstellingen • Luik Innovatie: uitvoeren van een laag calorisch energiesysteem met centrale energieopwekking op de sites Waterschei en Beringen; status: haalbaarheidstudie Waterschei en Beringen Mijn (oplevering eind 2009). • Luik Energie: waar mogelijk koppeling met geo-energie en restenergie.

×