Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vastgoedbelang Limburg 2011

1,015 views

Published on

Presentatie bij de vereniging Vastgoedbelang over de andere zijde van (huur)incasso.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vastgoedbelang Limburg 2011

 1. 1. HuurincassoDe andere zijde van (huur)incasso en ontruiming
 2. 2. Introductie12 vestigingen landelijk150 medewerkers22 deurwaardersHoofdkantoor ZwolleLokale vestigingenISO gecertificeerdBehoren tot TOP 5 van NL
 3. 3. LimburgAGC Vestiging LimburgGevestigd te Maastricht2 deurwaarders3 incasso-specialisten/juristenSpecialisaties:HuurincassoBuitenlandse incasso
 4. 4. OnderwerpenHuurachterstandOntruimingsvonnisFaillissement & WSNPOnderhuurOverlijdenHennepteelt
 5. 5. Huurachterstand• 1 maand achterstand: • 2 maal aanschrijven • huisbezoek / telefonisch contact• 2 maanden achterstand: • laatste maal aanschrijven • uit handen geven ter incasso• 3 maanden achterstand: • opstarten procedure tot ontruiming
 6. 6. Mogelijkheden• Procedure ontbinding en ontruiming • Gebruikelijke wijze• Aanvraag faillissement • Effectief bij bedrijven • Pressiemiddel bij woonruimte • Sneller dan ontbinding en ontruiming
 7. 7. Procedure ontbinding• Na incassotraject procederen• Biedt bepaalde zekerheid• Kosten vaak hoog• Stok achter de deur, maatschappelijk verantwoord• Resultaat positief• Minimaal 3 maanden achterstand
 8. 8. Aanvraag faillissement• Snelle beëindiging huurovereenkomst (6 weken)• Kosten laag• Minimaal 2 schuldeisers• Geen 3 maanden vereiste• Kan voor meer schuldenlast zorgen• Huurachterstand wordt waarschijnlijk niet voldaan concurrente vordering
 9. 9. De ontruiming• Vonnis betekenen (overhandigen)• Direct aanzeggen datum ontruiming• 14 dagen of 4 weken• HOvJ en slotenmaker• Spullen op openbare weg• Vernietiging “enkel” door gemeente• Beslag op waardevolle zaken• Leegconstatering
 10. 10. Huurder failliet• Huurachterstand ontstaan voor faillissement -> concurrente schuld• Curator zegt de huur op: • Curator plicht tot ontruiming • Niet voldoen nieuwe huur -> boedelschuld• Verhuurder zegt de huur op: • Curator plicht tot ontruiming • Niet voldoen nieuwe huur -> concurrente schuld
 11. 11. Huurder WSNP• Huurachterstand ontstaan voor WSNP: -> concurrente vordering• Huurachterstand ontstaan na WSNP: • procedure via rechter • eventueel ontruimen bij vonnis• Ontruimen mag niet bij correcte nakoming na WSNP • uitzondering: overlast, hennepteelt, onderhuur
 12. 12. Illegale onderhuur• Huur van onzelfstandige woonruimte (kamer)• Geen hoofdverblijf• Binnen 6 maanden ontbinden bij wegvallen huurder • Te kwader trouw • Onvoldoende financiële middelen • Redelijkheid en billijkheid
 13. 13. Overlijden (algemeen)• Einde huurovereenkomst na 2 maanden• Verhuurder mag vernietigen als: • Algemene Voorwaarden verhuurder bevatten: “Eigendom inboedel gaat over op verhuurder bij einde huurovereenkomst”• Opslag: 13 weken
 14. 14. Overlijden (medehuurder)• Aanvraag medehuurderschap bij verhuurder• Medehuurder in huurcontract genoemd • Wordt automatisch huurder• Eerste 6 maanden opzegtermijn van 1 maand voor medehuurder
 15. 15. Overlijden (huisgenoot)• Vereisten huisgenoot • Duurzame gemeenschappelijke huishouding • Hoofdverblijf• Binnen 6 maanden aanvraag huurrecht bij rechter
 16. 16. Overlijden (erfgenaam)• Bij aanvaarden erfenis, 2 maanden huurrecht• Geen aanvaarding -> beëindiging automatisch na 2 maanden• Kan al binnen 1 maand opzeggen• Gehuurde achterlaten in oorspronkelijke staat• Binnen 2 maanden ontruimen
 17. 17. Hennepteelt• Ontruimen via procedure• Bedrijfsmatige plantage • Meer dan 5 planten/bomen• Brandgevaar• Proces verbaal van politie• Schadevergoeding• Gemeentelijke verordening bij dealerlocatie
 18. 18. AGC Gerechtsdeurwaarders & Incasso Leuvenlaan 59 6229 GX Maastricht Carlo Eussen 06 - 10 16 79 40 c.eussen@agc-incasso.nl Presentatie nogmaals bekijken? http://slideshare.net/ceussen/Contact

×