Successfully reported this slideshow.

Integracio continguts sabadell_web

1

Share

1 of 14
1 of 14

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Integracio continguts sabadell_web

 1. 1. Avancem cap a la integració de coneixements 04/07/2016 Sabadell
 2. 2. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas Mario Benedetti Avancem cap a la integració de coneixements
 3. 3. Existència de continguts, objectius i competències presents simultàniament en diferents àrees del currículum Nota: La transversalitat del currículum es fa palesa a través dels eixos transversals Tranversalitat Avancem cap a la integració de coneixements
 4. 4. Principi d’organització del procés d'ensenyament i aprenentatge en l’educació infantil i en la primària, contrari a la fragmentació dels coneixements en disciplines, que consisteix a proposar àrees àmplies de coneixements que es presenten en grans blocs o unitats interrelacionades. Nota: El primer i principal defensor de la globalització va ser Ovide Decroly Globalització Avancem cap a la integració de coneixements
 5. 5. Interacció entre dues o més disciplines, que implica confrontació i intercanvi de mètodes i punts de vista, i que aporta un nou enfocament a un objecte d’estudi. Interdisciplinareitat Avancem cap a la integració de coneixements
 6. 6. La nostra opció: Integració de coneixements Avancem cap a la integració de coneixements
 7. 7. Un aprenentatge que s’hauria de basar en resoldre demandes complexes amb autonomia i esperit crític. El desenvolupament de les competències de l’alumnat implica: Avancem cap a la integració de coneixements
 8. 8. Tres competències genèriques: • Actuar de manera autònoma i reflexiva • Utilitzar eines de manera interactiva • Vincular-se i funcionar en grups heterogenis Avancem cap a la integració de coneixements
 9. 9. • superar les dicotomies tradicionals entre aspectes cognitius, emocionals i ètics • estar alerta del risc de posar tot l'èmfasi en els resultats deixant de banda el procés d’aprenentatge La integració de coneixements demana... Avancem cap a la integració de coneixements
 10. 10. • Connexions • Emocions La neurociència evidencia la importància de: Avancem cap a la integració de coneixements
 11. 11. • Es tinguin en compte els processos a més dels conceptes i les habilitats • Intervinguin aprenentatges de diverses àrees en un context que ajudi a donar-hi sentit • Es treballi l’autonomia personal, la vinculació al grup i també els aspectes ètics i emocionals La integració de coneixements implica estructurar l’aprenentatge de manera que: Avancem cap a la integració de coneixements
 12. 12. Procés compartit entre els àmbits Avaluar Avancem cap a la integració de coneixements Integrem coneixements: compartim el procés
 13. 13. Característiques d’una activitat que integri coneixements: • Produir aprenentatge en les àrees implicades. • Explicitar la relació entre els diversos aspectes que intervenen i la seva contribució a la resolució de la situació. • Jugar amb diversitat de processos i de llenguatges. • Ajudar a prendre consciència del que s’ha après. Avancem cap a la integració de coneixements
 14. 14. Continuem treballant... ... i us convidem a acompanyar-nos! http://agora.xtec.cat/cesire/ @cesirecat Avancem cap a la integració de coneixements

×