Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Lektorské dovednosti –
lidé s postižením
Eva Cerniňáková
Výběrový semináře Lektorské dovednosti
Ústav informačních studií ...
Lidé se specifickými potřebami
 se zrakovým postižením
 se sluchovým postižením
 s mentálním postižením
 s tělesným po...
4 + 1 P
Příprava
Prostor
Prezentování
Přístupnost materiálů
Přístup k člověku
Příprava akce
 Informace a přihlášky na
akci přístupnou formou
Informace o speciálních
opatřeních
 Vhodný popis cesty
...
Prostor a jeho úprava
Označení místa,
orientace
Zajištění přístupnosti
všech prostor konání
akce
Vhodné uspořádání
pros...
Prezentování vhodnými formami
 Tvorba prezentace
 Vhodné prezentační
a komunikační
postupy
 Alternativní způsoby
prezen...
Přístupnost (studijních) materiálů
Dostupnost prezentace
během výuky
Vhodné formy a formáty
Přístupné elektronické
doku...
Přístup k člověku s postižením
Na prvním místě je člověk
(ne jeho postižení)
Seznámit se základy
komunikace s ohledem na...
Lidé se zrakovým postižením
Zrak je nejvyužívanějším zdrojem informací.
Různé stupně a druhy postižení (slabozrakost,
úpln...
Příprava
Informace a přihlášky přístupnou formou
(přístupné elektronické informace, vhodné
kontrasty a velikost písma u t...
Ukázka mapy pro nevidomé
Mapy lze získat na http://hapticke.mapy.cz
Možnosti tisku na mikrokapsulový papír pro použití na ...
Prostor
Odstranění překážek v prostoru
Přirozené vodící linie
Seznámení klientů s prostorem
Vhodné světelné a akustick...
Prezentování (a komunikace)
Udělat první krok v komunikaci
Znát základy orientace a vedení nevidomých
Upozornit, co se ...
Prezentování (pokračování)
Dát k dispozici elektronickou prezentaci (např. e-mail,
odkaz na web, přenos na tablety v reál...
Jak nemá vypadat prezentace
Přístupnost materiálů
Tištěné texty
 Velké písmo
 Dostatečný kontrast textu a pozadí
Přístupnost materiálů (pokrač.)
Zvětšovací programy, hlasové výstupy
Ukázky hlasových syntéz: http://www.pcvox.cz/pcvox/
...
Přístupnost materiálů (pokrač.)
Elektronické dokumenty
Strukturování obsahu pomocí nadpisů a stylů
Tabulky čitelné po ř...
Přístupnost materiálů (pokrač.)
Pravidla přístupnosti webu
 Přístupná navigace
 Co nejkratší cesta k informaci
 Strukt...
Lidé se sluchovým postižením
Různé problémy a skupiny (nedoslýchaví, neslyšící, šelestáři,
Neslyšící (jazyková a kulturní ...
Příprava
Informace o opatřeních pro lidi se
sluchovým postižením
Popis, jak se dostat na akci, popis
prostoru …
Elektro...
Příprava
Odstranění překážek v přístupu (např.
elektrický vrátný)
Zajištění bezpečnosti (vč. evakuace)
Vhodné světelné ...
Prezentování
 Upozornit, že se chystáme něco sdělit.
 Mluvit zřetelně, nepříliš rychle, používat jednoduchá sdělení, děl...
Prezentování (pokračování)
Alternativní formy komunikace a
prezentace
 Tlumočení
 Simultánní přepis
 Titulky pro nesly...
Tlumočení do znakového jazyka
Online přepis
Přístupnost informací
Jednoduchá, srozumitelná sdělení (pro prelingválně
neslyšící je čeština cizí jazyk)
Alternativa ke...
Lidé s mentálním postižením
Různé druhy a stupně postižení,
často kombinované s dalšími problémy
Prostor
Srozumitelné označení místností
Odstranění bariér a potenciálních
krizových bodů
Vytvoření klidného prostoru be...
Prezentování
Střídat činnosti (krátká doba pozornosti)
Zapojit klienty do aktivit
Přizpůsobit komunikaci individuálnímu...
Prezentování (pokračování)
Vizuální komunikace (gestikulace, piktogramy,
obrázky, fotografie, názorné předměty)
Vhodný j...
Přístupné materiály
Jednoduchá slova
Konzistentní používání termínů
Krátké věty
Nepříliš dlouhé texty
Formát vhodný „...
Příklad srozumitelného textu
Zdroj: INCLUSION EUROPE. Informace pro všechny: evropská pravidla pro tvorbu snadno srozumite...
Osoby s tělesným postižením
Různé stupně a typy postižení (nejen vozíčkáři)
Příprava
 Možnost elektronické komunikace
 Informace o bezbariérovosti prostoru
Příklad: Virtuální průvodce architektoni...
Prostor
Odstranění bariér (prahy, schody, kabely, nábytek,
otvírání dveří)
 Začlenění osob s postižením mezi ostatní pos...
Prezentování
Zvážit vhodnost některých aktivit,
především kontaktní a pohybové
Přístupnost materiálů
 Dálkový přístup ke studijním materiálům
(elektronické texty)
Dodržení pravidel přístupnosti
elekt...
Dotazy ?
Eva Cerniňáková
cernin@jabok.cz
Jabok – Vyšší odborná škola sociálně
pedagogická a teologická
Doporučená literatura
 INCLUSION EUROPE: Zásady úspěšné komunikace s lidmi s mentálním postižením:
doporučené přístupy k ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lektorské dovednosti - lidé s postižením

410 views

Published on

Přednáška zaměřená na různé aspekty lektorských dovedností se zaměřením na cílovou skupinu posluchačů s postižením zraku, sluchu, s mentální a s tělesným postižením.
Zmíněny jsou specifikace s uvedenými skupinami, vhodné prezentační postupy, příprava akcí a příprava studijních/učebních materiálů. Přednáška obsahuje také odkazy na další zdroje informací.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lektorské dovednosti - lidé s postižením

 1. 1. Lektorské dovednosti – lidé s postižením Eva Cerniňáková Výběrový semináře Lektorské dovednosti Ústav informačních studií a knihovnctví FF UK Poslední aktualizace 23.3.2016
 2. 2. Lidé se specifickými potřebami  se zrakovým postižením  se sluchovým postižením  s mentálním postižením  s tělesným postižením Kromě lidí s postižením existují i další skupiny osob se specifickými potřebami
 3. 3. 4 + 1 P Příprava Prostor Prezentování Přístupnost materiálů Přístup k člověku
 4. 4. Příprava akce  Informace a přihlášky na akci přístupnou formou Informace o speciálních opatřeních  Vhodný popis cesty Informace o přístupnosti prostoru, kde se akce koná
 5. 5. Prostor a jeho úprava Označení místa, orientace Zajištění přístupnosti všech prostor konání akce Vhodné uspořádání prostoru
 6. 6. Prezentování vhodnými formami  Tvorba prezentace  Vhodné prezentační a komunikační postupy  Alternativní způsoby prezentování
 7. 7. Přístupnost (studijních) materiálů Dostupnost prezentace během výuky Vhodné formy a formáty Přístupné elektronické dokumenty, webové stránky a e-learning
 8. 8. Přístup k člověku s postižením Na prvním místě je člověk (ne jeho postižení) Seznámit se základy komunikace s ohledem na dané postižení Obracet se na člověka, ne na jeho průvodce Akceptovat specifické projevy
 9. 9. Lidé se zrakovým postižením Zrak je nejvyužívanějším zdrojem informací. Různé stupně a druhy postižení (slabozrakost, úplná slepota, poruchy barvocitu aj.)
 10. 10. Příprava Informace a přihlášky přístupnou formou (přístupné elektronické informace, vhodné kontrasty a velikost písma u tištěných materiálů) Elektronická komunikace Popis cesty vhodnou formou (příklad: http://www.okamzik.cz/main/okamzik/Kontakty/popis_trasy.html)
 11. 11. Ukázka mapy pro nevidomé Mapy lze získat na http://hapticke.mapy.cz Možnosti tisku na mikrokapsulový papír pro použití na fuseru (informace o tisku např. https://www.teiresias.muni.cz/knihovna-a-vydavatelstvi/sluzby/vyroba- hmatove-grafiky/reliefni-tisk)
 12. 12. Prostor Odstranění překážek v prostoru Přirozené vodící linie Seznámení klientů s prostorem Vhodné světelné a akustické podmínky Wifi připojení
 13. 13. Prezentování (a komunikace) Udělat první krok v komunikaci Znát základy orientace a vedení nevidomých Upozornit, co se děje Nepoužívat nejasné slovní obraty (tam, tudy, aj.) „Dívat se“ není zakázané slovo Využívat alternativní formy prezentování informací Zpřístupnění prezentace
 14. 14. Prezentování (pokračování) Dát k dispozici elektronickou prezentaci (např. e-mail, odkaz na web, přenos na tablety v reálném čase apod.) Vhodně popisovat obrazové informace Více času při zapojení účastníků V elektronické prezentaci použít dostatečný kontrast a velikost písma Prezentace a další výstupy ve formátu přístupném pro nevidomé
 15. 15. Jak nemá vypadat prezentace
 16. 16. Přístupnost materiálů Tištěné texty  Velké písmo  Dostatečný kontrast textu a pozadí
 17. 17. Přístupnost materiálů (pokrač.) Zvětšovací programy, hlasové výstupy Ukázky hlasových syntéz: http://www.pcvox.cz/pcvox/ ukazka.html Jak fungují screanreadery: http://www.pristupnost.cz/ screen-readery/ Slepec hovno vidí: https://www.youtube.com/watch ?v=-NSo7EiLQTo)
 18. 18. Přístupnost materiálů (pokrač.) Elektronické dokumenty Strukturování obsahu pomocí nadpisů a stylů Tabulky čitelné po řádcích Alternativy pro obrazové informace Možnost zvětšování bez ztráty informace Nestačí text naskenovat, je nutné OCR Kde to jde, nepoužívat PDF (když už to nejde jinak, pro tvorbu PDF nepoužívat virtuální tiskárny)
 19. 19. Přístupnost materiálů (pokrač.) Pravidla přístupnosti webu  Přístupná navigace  Co nejkratší cesta k informaci  Strukturování obsahu (sémantické znaky pro nadpisy, seznamy …)  Alternativy k obrazovým informacím  Vhodný kontrast textu a pozadí  Více viz např. http://www.blindfriendly.cz
 20. 20. Lidé se sluchovým postižením Různé problémy a skupiny (nedoslýchaví, neslyšící, šelestáři, Neslyšící (jazyková a kulturní menšina) Prelingvální hluchota – český znakový jazyk jako mateřský jazyk (čeština je cizím jazykem)
 21. 21. Příprava Informace o opatřeních pro lidi se sluchovým postižením Popis, jak se dostat na akci, popis prostoru … Elektronická komunikace, SMS, využití tlumočníka, nahrání zprávy ve znakovém jazyce apod, aplikace pro mobilní zařízení
 22. 22. Příprava Odstranění překážek v přístupu (např. elektrický vrátný) Zajištění bezpečnosti (vč. evakuace) Vhodné světelné a akustické podmínky Mikrofony, indukční smyčka Úprava prostoru pro alternativní formy komunikace a prezentace
 23. 23. Prezentování  Upozornit, že se chystáme něco sdělit.  Mluvit zřetelně, nepříliš rychle, používat jednoduchá sdělení, dělat pauzy.  Ověřovat porozumění, uvědomit si možnost neporozumění gestům a mimice  Faktory ovlivňující komunikaci  Vzájemná poloha (vzdálenost, výškový rozdíl, vzájemný postoj)  Velikost skupiny  Osvětlení a okolní hluk  Souběžně vykonávané činnosti  Ukázka komunikace s neslyšícími:  Ze seriálu Sue Thomas, agentka FBI: https://www.youtube.com/watch?v=Km_qqXGjKqc (9:48 od zač. filmu)  Jak komunikovat s neslyšícím: https://www.youtube.com/watch?v=PN50FLhpsfM
 24. 24. Prezentování (pokračování) Alternativní formy komunikace a prezentace  Tlumočení  Simultánní přepis  Titulky pro neslyšící
 25. 25. Tlumočení do znakového jazyka
 26. 26. Online přepis
 27. 27. Přístupnost informací Jednoduchá, srozumitelná sdělení (pro prelingválně neslyšící je čeština cizí jazyk) Alternativa ke zvukovým informacím (např. titulky pro neslyšící, tlumočení do znakového jazyka) Ukázka „alternativního“ příspěvku ve sborníku z konference INSPO 2015 https://www.youtube.com/watch? v=2MNK0OVI9c0&feature=youtu.be&list=PLIvMwIF5oLTLZPIDIfLtLk8boNcb5FlBo Možnosti přidání titulků s časováním do videa na Youtube: https://support.google.com/youtube/answer/2734796?hl=cs Maximální využívání vizualizace (obrázky, pohybové aktivity, filmy …) Ukázka uměleckého tlumočení: https://www.youtube.com/watch?v=SiYQCUQdIAg&list=PLFA18067A006BB4CE Překlad delších textů do znakového jazyka
 28. 28. Lidé s mentálním postižením Různé druhy a stupně postižení, často kombinované s dalšími problémy
 29. 29. Prostor Srozumitelné označení místností Odstranění bariér a potenciálních krizových bodů Vytvoření klidného prostoru bez rušivých vlivů
 30. 30. Prezentování Střídat činnosti (krátká doba pozornosti) Zapojit klienty do aktivit Přizpůsobit komunikaci individuálnímu klientovi Používat jednoduchá sdělení Popisovat jednotlivé kroky, ne sled úkonů Pozor na doslovné chápání smyslu Dát si pozor na výslovnost
 31. 31. Prezentování (pokračování) Vizuální komunikace (gestikulace, piktogramy, obrázky, fotografie, názorné předměty) Vhodný jazyk (nemluvit na dospělé jako na děti) Ověřovat porozumění nepřímými otázkami Pomoci klientům, aby se věci učili sami Neděsit se taktilních projevů (dotyky, objetí, pohlazení)
 32. 32. Přístupné materiály Jednoduchá slova Konzistentní používání termínů Krátké věty Nepříliš dlouhé texty Formát vhodný „do ruky“ Vhodný font (bezpatkový, větší velikost, bez speciálního formátování, bez barev) Vhodný kontrast textu a pozadí
 33. 33. Příklad srozumitelného textu Zdroj: INCLUSION EUROPE. Informace pro všechny: evropská pravidla pro tvorbu snadno srozumitelných informací. Praha, [Společnost pro odporu lidí s mentálním postižením], [2009]. ISBN 2-87460-119-5. Dostupné také z http://www.inclusion- europe.com/pathways2/images/Information_for_all-CZ.pdf Více viz http://www.spmpcr.cz/co-delame/pristupnost
 34. 34. Osoby s tělesným postižením Různé stupně a typy postižení (nejen vozíčkáři)
 35. 35. Příprava  Možnost elektronické komunikace  Informace o bezbariérovosti prostoru Příklad: Virtuální průvodce architektonickou přístupností univerzitních budov Masarykovy univerzity v Brně: http://guide.teiresias.muni.cz:8090/  Popis cesty (parkování, veřejná doprava, povrch cesty, nájezdy)
 36. 36. Prostor Odstranění bariér (prahy, schody, kabely, nábytek, otvírání dveří)  Začlenění osob s postižením mezi ostatní posluchače  Dostatek místa pro invalidní vozík / pohyb s berlemi  Podjezdnost stolů / studijních míst  Přístupnost toalet a všech dalších používaných prostor  Místo pro odpočinek
 37. 37. Prezentování Zvážit vhodnost některých aktivit, především kontaktní a pohybové
 38. 38. Přístupnost materiálů  Dálkový přístup ke studijním materiálům (elektronické texty) Dodržení pravidel přístupnosti elektronických dokumentů (pro lidi, kteří využívají alternativní vstupní / výstupní zařízení)
 39. 39. Dotazy ? Eva Cerniňáková cernin@jabok.cz Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
 40. 40. Doporučená literatura  INCLUSION EUROPE: Zásady úspěšné komunikace s lidmi s mentálním postižením: doporučené přístupy k lidem s mentálním postižením v rámci jejich celoživotního vzdělávání i mimo něj. Praha, [Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením], [2009]. ISBN 2-87460-137-3. Dostupné také z: http://www.spmpcr.cz/uploaded /PATHII/Komunikace_FINAL_web.pdf  INCLUSION EUROPE. Informace pro všechny: evropská pravidla pro tvorbu snadno srozumitelných informací. Praha, [Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením], [2009]. ISBN 2-87460-119-5. Dostupné také z: http://www.inclusion- europe.org/pathways2/images/Information_for_all-CZ.pdf.  GLOZAR, Jiří et al. Přístupnost e-learningu pro studenty s postižením. Brno: Středisko pro pomoc studentům se specifickými potřebami Masarykova Univerzita, 2007. 15 s. Dostupné z: https://www.teiresias.muni.cz/download/pristupnost_e-learningu.pdf  MASARYKOVA UNIVERZITA. Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Kurz komunikace se sluchově postiženými. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 45 s. Dostupné z: https://www.teiresias.muni.cz/download/komunikace-sluchove-postizeni.pdf  MASARYKOVA UNIVERZITA. Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Kurz komunikace se zrakově postiženými. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 63 s. Dostupné z: https://www.teiresias.muni.cz/download/komunikace-zrakove-postizeni.pdf  SLOWÍK, Josef. Komunikace s lidmi s postižením. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, 155 s. ISBN 978-80-7367-691-9.  CERNIŇÁKOVÁ, Eva, ed. a HUBATKOVÁ SELUCKÁ, Helena, ed. Rovný přístup - Standard Handicap Friendly: metodická příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut, 2014. 92 s. ISBN 978-80-7050-641-7. Dostupné také z: http://www.nkp.cz:8080/ipk/ipk/docs/Rovny_pristup.pdf.

×