Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Uživatelé knihoven s postižením
(jak čtou a jaké služby knihoven mohou
využívat )
ÚISK - Jinonické informační pondělky, 11...
Rovný přístup k informacím
●
●

●

Listina základních práv a svobod
Zákon o svobodném přístupu k informacím
(Zákon č. 106/...
Role knihoven
Veřejný prostor
Prostor pro rozvoj komunity
Překonávání informačních
propastí
Uživatelé se speciálními
potřebami
●

Člověk na prvním místě (ne postižení)

●

Jednotlivé problémy nelze vždy „zaškatulko...
Obecné zásady komunikace
s osobami s postižením
●

Mluvit s uživatelem, ne s jeho doprovodem

●

Chápat člověka s postižen...
Uživatelé se zrakovým postižením
●

Zrak je nejvyužívanějším zdrojem informací.

●

Různé stupně a druhy postižení.
●

Sla...
Zdroj obrázku: http://ona.idnes.cz/svetovy-den-zraku-nezapominejte-na-ocni-vysetreni-f8m-/zdravi.aspx?
c=A131010_103024_zd...
Zdroj obrázku: http://ona.idnes.cz/svetovy-den-zraku-nezapominejte-na-ocni-vysetreni-f8m-/zdravi.aspx?
Zdroj obrázku: http...
Jak lidé s postižením zraku čtou
●

Velké písmo

●

Braillovo písmo

●

Audioknihy

●

Speciální hardware a software (zvět...
Toto odečítač obrazovky nepřečte
(a nepřečte ani obrázky, které se zobrazí, když kliknete na „zde“)
Chtěli byste číst 200 stran nestrukturovaného textu?
(tak nějak to „vidí“ nevidomý)
Ukázka textu upraveného pro nevidomé uživatele podle metodiky
střediska Teiresias k úpravám textů pro zrakově postižené čt...
Specifika komunikace
●

Zajistit vhodné světelné a akustické podmínky

●

Stát čelem k osobě, s níž komunikuji

●

Udělat ...
Vhodné typy dokumentů
●

Knihy tištěné velkým písmem

●

Audioknihy

●

Elektonické dokumenty

●

Knihy pro děti v Braillo...
Další opatření
●

Přístupný web (metodika Blind Friendly Web)

●

Úpravy prostoru pro samostatný pohyb
●
●

Vodící linie

...
Osoby s postižením sluchu
●

nedoslýchaví

●

neslyšící

●

Neslyšící (jazyková a kulturní menšina)

●

šelestáři
Komunikace s osobami s
postižením sluchu
●
●

●

●

Různé skupiny
Prelingválně neslyšící (ohluchlí před vývojem
řeči) = če...
Jak komunikovat
●

Upozornit, že se chystáme něco sdělit.

●

Neotáčet se zády, vizuální kontakt

●

Zajistit vhodné osvět...
Vhodné typy dokumentů
●

Knihy psané jednoduchým jazykem

●

Obrázkové encyklopedie

●

Komiksy

●

Videodokumenty s titul...
Další opatření
●
●

Webkamery na počítačích pro čtenáře
Indukční smyčky (přednáškové sály, výpůjční
pulty)

●

Srozumiteln...
Osoby s mentálním postižením
●

●

●
●

●

●

Různé stupně postižení, často v kombinaci s
dalšími problémy, řečové potíže....
Vhodné typy dokumentů
●

Jednoduchá beletrie a naučná literatura

●

Upravené (zjednodušené) texty

●

Obrázkové knihy

●
...
S čím je potřeba pomoci
●

Vysvětlení, jak to v knihovně chodí

●

Výběr literatury

●

Orientace v knihovně

●

Práce s P...
Ukázka snadno srozumitelných textů
http://www.inclusion-europe.org/pathways2/images/Information_for_all-CZ.pdf
Uživatelé s tělesným postižením
●

Opatření technického typu:
●

Bezbariérový přístup do budoby

●

Bezbariérový pohyb v b...
Oblasti, které je nutné řešit ve vztahu
k osobám se specifickými potřebami
●

Obecný rámec
poskytování služeb

●

Personál...
Obecný rámec pro poskytování služeb
osobám se specifickými potřebami

●

Vytváření podmínek pro rovný přístup ve všech
obl...
Personál
(aneb, tím to začíná i končí)
●

●
●

Znalost základů komunikace s lidmi
s postižením
Obsluha speciálních zařízen...
Fond a služby
●
●

Speciální fond pro osoby s postižením
Literatura s tématem znevýhodnění pro rodiče,
pečující osoby, veř...
Technické podmínky a vybavení
●

Opatření zajišťující bezbariérovost
a samostatný pohyb

●

Speciální vybavení

●

Názorný...
Webové stránky knihovny
●

Dodržení pravidel přístupnosti

●

Důležité informace na první stránce

●

Popis speciálních op...
Akce, propagace, spolupráce
●

●

●

Spolupráce s organizacemi sdružujícími nebo
zastřešujícími osoby s postižením – přede...
Jak poznáme, kdo má speciální potřeby?
Potenciální uživatelé knihoven
se specifickými potřebami
●

Lidé s postižením

●

Pacienti a lidé se zdravotními problémy
...
Kam směřujeme
●

Koncepce rozvoje knihoven na léta 2011-2015
(Dílčí cíl 13: Zlepšit dostupnost knihoven a jejich
služeb, p...
Doporučená literatura
Obecné publikace a přehledy
●

●

●

●

●

●

●

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR. Bezba...
Zrakové postižení
●

●

●

●

●

●

●

●

●

Blind Friendly: přístupný web nejen pro zrakově postižené [online]. Brno: Tyf...
Sluchové postižení
●

●

●

●

●

●

●

●

●

ASOCIACE ORGANIZACÍ NESLYŠÍCÍCH, NEDOSLÝCHAVÝCH A JEJICH PŘÁTEL. ASNEP – Aso...
Mentální postižení

●

●

●

●

SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ČR, o. s. Společnost pro podporu lidí...
Tělesné postižení

●

●

●

●

●

●

●

ČESKÁ REPUBLIKA. Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabez...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Uživatelé knihoven s postižením (jak čtou a jaké služby knihoven využívat).

518 views

Published on

Přednáška v rámci cyklu Jinonické informační pondělky, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, 11. listopadu 2013

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Uživatelé knihoven s postižením (jak čtou a jaké služby knihoven využívat).

 1. 1. Uživatelé knihoven s postižením (jak čtou a jaké služby knihoven mohou využívat ) ÚISK - Jinonické informační pondělky, 11.11.2013 Eva Cerniňáková Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická (Knihovna Jabok) cernin@jabok.cz
 2. 2. Rovný přístup k informacím ● ● ● Listina základních práv a svobod Zákon o svobodném přístupu k informacím (Zákon č. 106/1999 Sb.) Knihovní zákon (Zákon č. 257/2001 Sb.)
 3. 3. Role knihoven Veřejný prostor Prostor pro rozvoj komunity
 4. 4. Překonávání informačních propastí
 5. 5. Uživatelé se speciálními potřebami ● Člověk na prvním místě (ne postižení) ● Jednotlivé problémy nelze vždy „zaškatulkovat“ ● Nejen lidé s postižením potřebují speciální služby ● Speciální služby přinášejí výhody i pro „běžné“ uživatele
 6. 6. Obecné zásady komunikace s osobami s postižením ● Mluvit s uživatelem, ne s jeho doprovodem ● Chápat člověka s postižením jako partnera ● Trpělivě naslouchat ● ● ● Odstranit rušivé prvky, vytvořit vhodné světelné podmínky Dbát na přístupnou formu i v písemné komunikaci „Desatera“ komunikace s osobami se specifickými potřebami
 7. 7. Uživatelé se zrakovým postižením ● Zrak je nejvyužívanějším zdrojem informací. ● Různé stupně a druhy postižení. ● Slabozrakost ● Neschopnost vnímat barvy, pohyb, aj. ● Úplná slepota
 8. 8. Zdroj obrázku: http://ona.idnes.cz/svetovy-den-zraku-nezapominejte-na-ocni-vysetreni-f8m-/zdravi.aspx? c=A131010_103024_zdravi_pet
 9. 9. Zdroj obrázku: http://ona.idnes.cz/svetovy-den-zraku-nezapominejte-na-ocni-vysetreni-f8m-/zdravi.aspx? Zdroj obrázku: http://ona.idnes.cz/svetovy-den-zraku-nezapominejte-na-ocni-vysetreni-f8m-/zdravi.aspx? c=A131010_103024_zdravi_pet c=A131010_103024_zdravi_pet
 10. 10. Jak lidé s postižením zraku čtou ● Velké písmo ● Braillovo písmo ● Audioknihy ● Speciální hardware a software (zvětšovací programy, kamerové lupy, hlasový výstup, braillský řádek) Příklady: Hlasové odečítače (http://www.pcvox.cz/pcvox/ukazka.html) Slepec hovno vidí (http://www.youtube.com/watch?v=-NSo7EiLQTo)
 11. 11. Toto odečítač obrazovky nepřečte (a nepřečte ani obrázky, které se zobrazí, když kliknete na „zde“)
 12. 12. Chtěli byste číst 200 stran nestrukturovaného textu? (tak nějak to „vidí“ nevidomý)
 13. 13. Ukázka textu upraveného pro nevidomé uživatele podle metodiky střediska Teiresias k úpravám textů pro zrakově postižené čtenáře viz http://www.teiresias.muni.cz/?chapter=7-7
 14. 14. Specifika komunikace ● Zajistit vhodné světelné a akustické podmínky ● Stát čelem k osobě, s níž komunikuji ● Udělat první krok v komunikaci ● Zareagovat, i když si nejsme jistí, kdo je osloven ● Upozornit, co se děje ● Nepoužívat nejasné slovní obraty (tam, tudy, aj.) ● ● Písemná komunikace s použitím kontrastních barev, elektronická komunikace „Dívat se“ není zakázané slovo
 15. 15. Vhodné typy dokumentů ● Knihy tištěné velkým písmem ● Audioknihy ● Elektonické dokumenty ● Knihy pro děti v Braillově písmu Nepodceňovat správnou katalogizaci!
 16. 16. Další opatření ● Přístupný web (metodika Blind Friendly Web) ● Úpravy prostoru pro samostatný pohyb ● ● Vodící linie ● Odstranění překážek ● ● Orientační systém Vhodné kontrasty Bezpečnostní opatření
 17. 17. Osoby s postižením sluchu ● nedoslýchaví ● neslyšící ● Neslyšící (jazyková a kulturní menšina) ● šelestáři
 18. 18. Komunikace s osobami s postižením sluchu ● ● ● ● Různé skupiny Prelingválně neslyšící (ohluchlí před vývojem řeči) = čeština je cizí jazyk Český znakový jazyk (Pozor! Znakovaná čeština není znakový jazyk) Odezírání – náročné, nespolehlivé, každý pro ně nemá vlohy Slovník znaků v různých světových znakových jazycích: http://www.spreadthesign.com/cz/ Ukázka komunikace s neslyšícím ze seriálu Sue Thomas, agentka FBI: http://www.youtube.com/watch?v=U03MSFD6dsU (od 9:48)
 19. 19. Jak komunikovat ● Upozornit, že se chystáme něco sdělit. ● Neotáčet se zády, vizuální kontakt ● Zajistit vhodné osvětlení a akustické podmínky. ● Dodržovat přijatelnou vzdálenost. ● Mluvit zřetelně, nepříliš rychle. ● Používat jednoduchá sdělení. ● Používat vhodná gesta a mimiku. ● Odstranit překážky odezírání. ● Obracet se na osobu, s níž mluvíme (ne na doprovod)
 20. 20. Vhodné typy dokumentů ● Knihy psané jednoduchým jazykem ● Obrázkové encyklopedie ● Komiksy ● Videodokumenty s titulky pro sluchově postižené
 21. 21. Další opatření ● ● Webkamery na počítačích pro čtenáře Indukční smyčky (přednáškové sály, výpůjční pulty) ● Srozumitelná orientace ● Zajištění komunikace ● ● ● ● Znakový jazyk Tlumočení Online tlumočení Bezpečnostní opatření (ne pouze zvukový alarm)
 22. 22. Osoby s mentálním postižením ● ● ● ● ● ● Různé stupně postižení, často v kombinaci s dalšími problémy, řečové potíže. Problematické zvládání neznámých situací, potřeba stereotypů. Snížená úroveň pozornosti Snížená schopnost porozumění složitějším sdělením. Zvýšená emocionalita, manipulovatelnost, snaha zavděčit se Nestandardní projevy.
 23. 23. Vhodné typy dokumentů ● Jednoduchá beletrie a naučná literatura ● Upravené (zjednodušené) texty ● Obrázkové knihy ● Knihy s výrazným fontem ● Audiovizuální dokumenty ● Výukové CD, DVD a tematické materiály ● Didaktické hračky ● Hry (didaktické hry na počítači, deskové hry)
 24. 24. S čím je potřeba pomoci ● Vysvětlení, jak to v knihovně chodí ● Výběr literatury ● Orientace v knihovně ● Práce s PC a technikou ● Připravit srozumitelné informace
 25. 25. Ukázka snadno srozumitelných textů http://www.inclusion-europe.org/pathways2/images/Information_for_all-CZ.pdf
 26. 26. Uživatelé s tělesným postižením ● Opatření technického typu: ● Bezbariérový přístup do budoby ● Bezbariérový pohyb v budově ● Parkovací místo ● Zajištění trvalé bezbariérovosti (úklid sněhu, vhodný postup při rekonstrukcích apod) ● Elektronické a dálkové služby ● Doručování výpůjček (pošta, osobní doručení)
 27. 27. Oblasti, které je nutné řešit ve vztahu k osobám se specifickými potřebami ● Obecný rámec poskytování služeb ● Personál ● Fond a služby ● Technické podmínky a vybavení, orientační systém ● ● Webové stránky Spolupráce s dalšími organizacemi, propagace, akce
 28. 28. Obecný rámec pro poskytování služeb osobám se specifickými potřebami ● Vytváření podmínek pro rovný přístup ve všech oblastech aktivit a služeb ● Knihovní řád ● Rozpočet ● Dlouhodobé strategie ●
 29. 29. Personál (aneb, tím to začíná i končí) ● ● ● Znalost základů komunikace s lidmi s postižením Obsluha speciálních zařízení Obecná znalost problematiky uživatelů s postižením (nejen personál ve službách)
 30. 30. Fond a služby ● ● Speciální fond pro osoby s postižením Literatura s tématem znevýhodnění pro rodiče, pečující osoby, veřejnost ● Elektronické a dálkové služby! ● Různé prostředky komunikace ● WIFI připojení ● Doručování výpůjček do domu
 31. 31. Technické podmínky a vybavení ● Opatření zajišťující bezbariérovost a samostatný pohyb ● Speciální vybavení ● Názorný a srozumitelný orientační systém ● Klidné místo/informační bod ● Pravidelná kontrola
 32. 32. Webové stránky knihovny ● Dodržení pravidel přístupnosti ● Důležité informace na první stránce ● Popis speciálních opatření ● Informace o službách a speciálních službách ● Odkazy na webové stránky týkající se znevýhodněných osob
 33. 33. Akce, propagace, spolupráce ● ● ● Spolupráce s organizacemi sdružujícími nebo zastřešujícími osoby s postižením – především konzultovat speciální opatření! Vhodná forma propagace a vhodné informační kanály, přístupná forma informací Přístupnost pořádaných akcí pro uživatele se speciálními potřebami (případně speciální akce).
 34. 34. Jak poznáme, kdo má speciální potřeby?
 35. 35. Potenciální uživatelé knihoven se specifickými potřebami ● Lidé s postižením ● Pacienti a lidé se zdravotními problémy ● Lidé s psychickými poruchami ● Cizinci, příslušníci národnostních menšin ● Sociálně vyloučení lidé ● Lidé pečující o další osoby ● Lidé v místech obtížně dostupných ● ?
 36. 36. Kam směřujeme ● Koncepce rozvoje knihoven na léta 2011-2015 (Dílčí cíl 13: Zlepšit dostupnost knihoven a jejich služeb, prosadit kritérium bezbariérovosti služeb knihoven jako kritérium hodnocení kvality služeb.) ● Standard Handicap Friendly (SKIP – Sekce služeb osobám se specifickými potřebami) ● Metodický materiál (nyní pro první čtyři cílové skupiny) ● Certifikace knihoven podle standardu
 37. 37. Doporučená literatura Obecné publikace a přehledy ● ● ● ● ● ● ● SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR. Bezbariérová.knihovna.cz [online]. [2012] [cit. 2012-03-26]. Dostupné z: http://bezbarierova.knihovna.cz/. SDRUŽENÍ BMI. Helpnet.cz: informační portál pro osoby se specifickými potřbami [online]. Sdružení BMI, ©2007 [cit. 2012-03-26]. ISSN 1802-5145. Dostupné z: http://www.helpnet.cz. HUNTINGTON, Barbara. SWANSON, Coral. Adults with Special Needs: a Resource and Planning Guide for Wisconsin's Public Libraries [online]. Madison: WI Department of Public Instruction, Division for Libraries, Technology, and Community Learning-Public Library Development, 2002 [cit. 2012-03-07]. Dostupné z http://pld.dpi.wi.gov/pld_specialasn. IRVALL, Birgitta a NIELSEN, Gyda Skat. Access to libraries for persons with disabilities - Checklist. Hague: IFLA Headquarters, 2005. 18 s. IFLA Professional Reports, ISSN 0168-1931; No. 89. ISBN 90-77897-04-6. Dostupné také z: http://archive.ifla.org/VII/s9/nd1/iflapr-89e.pdf. SLOWÍK, Josef. Komunikace s lidmi s postižením. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, 155 s. ISBN 978-80-7367691-9. SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika: prevence a diagnostika, terapie a poradenství, vzdělávání osob s různým postižením, člověk s handicapem a společnost. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, 160 s. Pedagogika (Grada). ISBN 978-802-4717-333. Služby knihoven zdravotně postiženým uživatelům. Uspořádal Vincenc Streit ve spolupráci s Miroslavem Resslerem a Zlatou Houškovou. 1. vyd. Praha : Národní knihovna ČR, 2004. ISBN 80-7050-455-2.
 38. 38. Zrakové postižení ● ● ● ● ● ● ● ● ● Blind Friendly: přístupný web nejen pro zrakově postižené [online]. Brno: TyfloCentrum Brno, ©20002010 [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: http://blindfriendly.cz. KAVALÍROVÁ, Kateřina. Nevidomý ve vaší firmě. 1. vyd. Praha: Okamžik, 2012, 52 s. ISBN 978-808-6932293. Dostupné také z: http://www.okamzik.cz/main/okamzik/Publikace/nevidomy_ve_firme.html MICHÁLEK, Miroslav, ed. Nahlédnutí do života beze zraku, aneb, Jak se vyhnout diskriminaci lidí se zrakovým postižením. Praha: Okamžik, 2007. 48 s. ISBN 978-80-86932-15-6. Dostupné také z: http://www.okamzik.cz/main/okamzik/Publikace/nahlednuti_do_zivota.html OKAMŽIK. Nevidomí mezi námi [online]. Praha: Okamžik - sdružení pro podporu nejen neidomých, (c)2011 [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: http://www.nevidomimezinami.cz/ SONS: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR [online]. Praha: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, ©2002-2010 [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: http://www.sons.cz/ Tyflocentrum.cz: rozcestník společností poskytujících služby zrakově postiženým v jednotlivých krajích [online]. Praha: SONS ČR, 2002-2011 [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: http://www.tyflocentrum.cz/ STODOLA, Jiří. Katalogizace dokumentů pro zrakově postižené se zaměřením na elektronické knihy: (podle AACR2 a MARC 21). V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2011, 57 s. ISBN 978-807-3992-514. Dostupné také z: http://www.teiresias.muni.cz/download/katalogizace.pdf WIENER, Pavel a kol. Základy komunikace se zrakově postiženými. 3., upr. vyd. Praha: Novartis, 2009. [12] s. ISBN 978-80-254-5823-5. ZDAŘILOVÁ, Renata. Bezbariérové užívání staveb: metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných a technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 1. vyd. Praha: ČKAIT, 2011. 193 s. ISBN 978-80-87438-17-6.
 39. 39. Sluchové postižení ● ● ● ● ● ● ● ● ● ASOCIACE ORGANIZACÍ NESLYŠÍCÍCH, NEDOSLÝCHAVÝCH A JEJICH PŘÁTEL. ASNEP – Asociaei organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel [online]. Praha: ASNEP, (c) 2004 - 2013 [cit. 2013-1113]. Dostupné z: http://www.asnep.cz/. Gong: časopis pro občany s vadami sluchu. Praha: Sdružení MAC, 1972- . ISSN 0323-0732. Dostupné také z : http://www.gong.cz/. HUDÁKOVÁ, Andrea. Ve světě sluchového postižení: informační a vzdělávací publikace (nejen) pro zdravotnický personál o životě a potřebách neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých lidí a lidí s kochleárním implantátem. Praha: Středisko rané péče Tamtam, 2005. 101 s. ISBN 80-86792-27-7. KOMORNÁ, Marie. Psaná čeština českých neslyšících – čeština jako cizí jazyk. 1. vyd., Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-44-4. KOSINOVÁ, Barbora. Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina - kultura neslyšících. 2., opr. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, ©2008. 61 s. ISBN 978-80-87153-94-9. PŮLPÁNOVÁ, Lucie, ed. Dívej se, povídám--: texty od neslyšících, pro neslyšící, o neslyšících. Vyd. 1. Praha: Česká unie neslyšících, 2006. 86 s. KULTURNÍ CENTRUM RUCE. Ruce.cz: informační portál o světě neslyšících [online]. Praha: Kulturní centrum RUCE, (c) 2004 - 2013 [cit. 2013-11-13]. Dostupné z: http://ruce.cz/. SOURALOVÁ, Eva. Manuál základních postupů jednání při kontaktu s osobami se sluchovým postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 36 s. ISBN 978-80-244-1630-4. Dostupné také z http://is.muni.cz/th/29868/pedf_d/Dolezalova_manual_final.pdf STRNADOVÁ, Věra. Jaké je to neslyšet. 1. vyd. [S.l.]: Česká unie neslyšících, 1995. 165 s.
 40. 40. Mentální postižení ● ● ● ● SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ČR, o. s. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR [online]. (c) 2008 [cit. 2013-10-23]. Dostupné z: http://www.spmpcr.cz/. MÁME OTEVŘENO?, o. s. Dobromysl.cz [online]. Praha: Máme otevřeno?, o. s., (c) 2002 - 2012 [cit. 201310-23]. ISSN 1214-2017. Dostupné z: http://www.dobromysl.cz/ INCLUSION EUROPE: Zásady úspěšné komunikace s lidmi s mentálním postižením: doporučené přístupy k lidem s mentálním postižením v rámci jejich celoživotního vzdělávání i mimo něj. Praha, [Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením], [2009]. ISBN 2-87460-137-3. Dostupné také z: http://www.spmpcr.cz/uploaded/PATHII/Komunikace_FINAL_web.pdf INCLUSION EUROPE. Informace pro všechny: evropská pravidla pro tvorbu snadno srozumitelných informací. Praha, [Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením], [2009]. ISBN 2-87460-119-5. Dostupné také z: http://www.inclusion-europe.org/pathways2/images/Information_for_all-CZ.pdf.
 41. 41. Tělesné postižení ● ● ● ● ● ● ● ČESKÁ REPUBLIKA. Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. In: Sbírka zákonů ČR. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2009, roč. 2009, 129, s. 6621-6647. ISSN 1211-1244. Dostupné z: www.mvcr.cz/soubor/sb129-09-pdf.aspx. HANTOVÁ, Jitka. Lidé s tělesným postižením na vozíku a jejich pohled na fyzické a psychické bariéry [rukopis]. České Budějovice, 2011. 70 l. Dostupné také z: https://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/KvalifPraceDownloadServlet?typ=1&adipidno=21573. Můžeš: časopis pro ty, kteří se nevzdávají. Praha: Sdružení přátel Konta Bariéry, 1993- . ISSN 1213-8908. Částečně dostupné také z www: http://www.muzes.cz/. Pražská organizace vozíčkářů [online]. Praha: Pražská organizace vozíčkářů, (c) 2008, [22.3.2012] [cit. 2012-03-26]. Dostupné z: http://www.pov.cz/. Svaz tělesně postižených v ČR: informace o organizaci, aktuality, služby, informace pro osoby se zdravotním postižením [online]. Praha: Svaz tělesně postižených ČR, (c)2005 [cit. 2012-03-26]. Dostupné z: http://www.svaztp.cz/. ŠESTÁKOVÁ, Irena a Pavel LUPAČ. Budovy bez bariér: návrhy a realizace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010, 125 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-3225-1. ZDAŘILOVÁ, Renata. Bezbariérové užívání staveb: metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných a technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 1. vyd. Praha: ČKAIT, 2011. 193 s. ISBN 978-80-87438-17-6.

×