Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dossier infogràfic entrevistes de selecció

60 views

Published on


Estàs preparat/ada per afrontar una entrevista de feina? Quines són les preguntes que et poden fer? Existeixen tècniques d’entrevista que s’utilitzin de forma habitual?

L'entrevista de feina és més que una conversa sobre la teva formació i experiència: és la prova final que decidirà si ets el candidat/a idoni pel lloc de feina que sol·licites. Has de transmetre la teva competència laboral i mostrar que desitges, saps i ets capaç d'ocupar aquell lloc de treball.

No deixis un pas tant important per la improvisació: l'èxit d'una entrevista té a veure amb la preparació prèvia. Cliqueu aquí per a més informació i veure un simulador.

Published in: Career
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dossier infogràfic entrevistes de selecció

  1. 1. Esbrinarsielllocdetreball s’ajustaalesseves expectatives. Demostrarqueestàcapacitati ques’ajustaalquerequereixel perfil. TransmetrelacompetènciaTransmetrelacompetència perocuparellloc. Esbrinarsielcandidatés idonialllocdetreball. Veuresiestàcapacitatité interèsencobrir-lo. Preveureelrendimentque potdonar. VerificarelsresultatsdeVerificarelsresultatsde l’exploraciópsicomètrica.

×