Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació Cerdanyola Oberta (v. 1.0)

806 views

Published on

Presentació del projecte Cerdanyola Oberta i les fases i serveis que ha d'oferir aquesta plataforma digital adreçada a l'ocupació i la cooperació empresarial impulsada des del Servei de Promoció de l'Ocupació de l'Ajuntament de Cerdanyola

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació Cerdanyola Oberta (v. 1.0)

 1. 1. Presentació de la plataforma digital Cerdanyola Oberta Presentació projecte FEDER 2007-2013 Servei Municipal de Promoció de l’Ocupació Plataforma digital Cerdanyola Oberta Ajuntament de Cerdanyola del Vallès FEDER 2007-2011 www.cerdanyolaoberta.cat Servei municipal de Promoció de l’Ocupació Ajuntament de Cerdanyola del VallèsAmb el cofinançament i suport de:
 2. 2. Què és Cerdanyola Oberta? Plataforma digital que oferirà serveis i continguts interactius d’alt valor afegit als diferents agents   econòmics   del territori, fomentant la cooperació empresarial i la projecció global de les entitats i empreses locals del nostre municipi. ➡ La plataforma sobre la qual se sustentarà el portal es basarà en:  ➡ Un model obert i col·laboratiu Presentació projecte ➡ Utilitzarà eines web 2.0 ➡ Utilitzarà tecnologies de fonts obertes  Plataforma digital Cerdanyola Oberta FEDER 2007-2011 Cerdanyola Oberta tindrà en compte els criteris d’accessibilitat amb l’objectiu de facilitar el seu accés per part dede l’Ocupació Servei municipal de Promoció tots els usuaris inclosos aquells que tenen alguna discapacitat de Cerdanyola del Vallès Ajuntament (visual o auditiva).Amb el cofinançament i suport de:
 3. 3. A qui s’adreça? Cerdanyola Oberta sadreça a tots els agents econòmics del territori. ADMINISTRACIÓ PÚBLICA ASSOCIACIONS COMERCIALS PARC DE L’ALBA ASSOCIACIONS SINCROTÓ Presentació projecte EMPRESARIALS - AECV - EMPRESES PTV PRUAB Plataforma digital Cerdanyola Oberta - CERDANYOLA EMPRESARIAL PARC de la CIÈNCIA FEDER 2007-2011 Servei Municipal d’Ocupació PTV Ajuntament de Cerdanyola del Vallès Servei municipal de Promoció de l’Ocupació Ajuntament de Cerdanyola del Vallès EMPRENEDORIA CIUTADANIA INVERSIÓ (Business Angels) + Empresa Administració Ciència +Amb el cofinançament i suport de:
 4. 4. @Can Serraparera -Incorporació i foment de les TIC ➡ Incentivem l’ocupació del nostre municipi: la nostra raó de ser. ➡ El Servei de Promoció de l’Ocupació, Can Serraparera, ha creat una nova eina digital que incorpora i fomenta l’ús de les (TIC) “Cerdanyola Oberta”. ➡ Amb Cerdanyola Oberta posem a disposició d’empreses, Presentació projecte emprenedors/es institucions, associacions, universitat i ciutadans del territori, una nova eina digital que: Plataforma digital Cerdanyola del territori. ➡ Oberta promogui la transferència de coneixement ➡ optimitzi els recursos ja existents FEDER 2007-2011 ➡ contribueixi a la dinamització i creixement econòmic del nostre municipi. Servei municipal de Promoció de l’Ocupació alguns dels nostres serveis que ➡ permeti accedir a Ajuntament de Cerdanyola actualment s’ofereixen d’una forma presencial. del VallèsAmb el cofinançament i suport de:
 5. 5. Etapes de Cerdanyola Oberta FASE 1. Web informativa. Canals 2.0. Presentació projecte Plataforma digital Cerdanyola Oberta FASE 2. Posa’t en xarxa. FEDER 2007-2011 Comunitat digital. Servei municipal de Promoció de l’Ocupació Ajuntament de Cerdanyola del VallèsAmb el cofinançament i suport de:
 6. 6. FASE 1 Web informativa - Canals de comunicació 2.0 Presentació projecte Plataforma digital Cerdanyola Oberta FEDER 2007-2011 Servei municipal de Promoció de l’Ocupació Coopera! Innova! Emprèn! Ajuntament de Cerdanyola del Vallès Forma’t! Talent!Amb el cofinançament i suport de:
 7. 7. FASE 1 Coopera Presentació projecte La cooperació és un instrument clau i estratègic pel desenvolupament empresarial i tecnològic de la Plataforma digital Cerdanyola Oberta nostra ciutat.  Cerdanyola Oberta t’ofereix un espai virtual de cooperació i desenvolupament empresarial. Un punt de trobada entre el teixit empresarial (pimes, grans empreses, emprenedors), i les institucions acadèmiques i científiques presents al nostre territori, amb el propòsit d’intercanviar FEDER 2007-2011 tecnologia, serveis i generar noves oportunitats de negoci tan a nivell nacional com internacional. A través d’aquest espai, els usuaris de la plataforma, podran interactuar entre sí, compartir coneixement,Servei municipal seus productes i/ol’Ocupació promocionar els de Promoció de servies, accedir als diferents serveis i productes digitals i estar al dia de les de Cerdanyola del Vallès Ajuntament noves tendències en matèria de cooperació.Amb el cofinançament i suport de:
 8. 8. FASE 1 Innova Presentació projecte Cerdanyola, s’està convertint en un dels pols d’atracció de l’economia del coneixement degut a l’alta concentració d’entitats científic-educatives-empresarials que estan instal·lades al nostre municipi. Plataforma digital Cerdanyola Oberta Cerdanyola oberta aposta per la Innovació Oberta. Un model on les empreses e individus innoven, no d’una forma aïllada, sinó interactuant amb el seu entorn.Cerdanyola Oberta t’ofereix FEDER 2007-2011 un espai virtual d’innovació, amb l’objectiu de difondre, compartir i implantar, la cultura i la gestió de la innovació a nivell empresarial, persones emprenedores, ciutadans i institucions. A través d’aquest espai, els usuaris de Promoció de l’Ocupació interactuar, compartir coneixement, Servei municipal de la plataforma, podran promocionar Ajuntament de Cerdanyola del Vallès serveis i productes digitals i estar al dia de les els seus projectes, accedir als diferents noves tendències en matèria d’innovació.Amb el cofinançament i suport de:
 9. 9. FASE 1 Emprèn Presentació projecte Cerdanyola Oberta creu en l’emprenedoria com a factor fonamental del creixement econòmic i social del nostre municipi. Plataforma digital Cerdanyola Oberta Cerdanyola Oberta t’ofereix un espai virtual adreçat a l’emprenedoria permetent i afavorint la creació de xarxes de cooperació i networking, la transmissió de coneixements, els intercanvis comercials i des d’on es FEDER 2007-2011 pugui accedir als serveis oferts per un viver d’empreses per aquelles empreses que tinguin de 0-3 anys de vida. A través d’aquest espai, els usuaris de la plataforma, podran interactuar entre ells, compartir coneixement, cercar socis, promocionar els seusde Promoció de als diferents serveis i productes en funció del seu perfil Servei municipal projectes, accedir l’Ocupació (idea-creació, consolidació) i les seves necessitats, estar al dia de les noves tendències en matèria d’emprenedoria. Ajuntament de Cerdanyola del VallèsAmb el cofinançament i suport de:
 10. 10. FASE 1 Forma’t Presentació projecte L’accés a la nova tecnologia ens ha fet canviar la forma de treballar, comunicar i de formar-nos. Cerdanyola Oberta t’ofereix una aula virtual destinada a la formació continua entre els Plataforma digital Cerdanyola Oberta treballadors i empresaris de Cerdanyola. Cerdanyola FEDER 2007-2011 Oberta fomenta l’aprenentatge virtual (e-learning) basat en les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació), permetent a l’usuari/a flexibilitat d’horaris, ritme i planificacions, independentment Promoció de l’Ocupació d’aquest espai, els usuaris de la Servei municipal de del lloc on sigui. A través plataforma, podran accedir a diferents cursos relacionats amb les TIC, innovació, cooperació Ajuntament de Cerdanyola del Vallès empresarial i emprenedoria.Amb el cofinançament i suport de:
 11. 11. FASE 1 Talent Presentació projecte El reconeixement de la UAB com a Campus d’Excel·lència Internacional i la instal·lació d’empreses d’alt valor afegit com Sincrotró Alba en el nostre municipi, permetrà posicionar-nos com a un dels pols científics i tecnològics més importants de la Mediterrània. Plataforma digital Cerdanyola Oberta Crear i retenir el talent, és i serà el nostre repte. FEDER 2007-2011 Cerdanyola Oberta t’ofereix un espai virtual d’intermediació on candidats amb un perfil mitjà-alt puguin localitzar i ser localitzables per les empreses del nostre territori. També a través d’aquest espai, elsde Promoció de l’Ocupació Servei municipal usuaris podran accedir a diferents serveis que ofereix @Can Serraparera, compartir les bones pràctiques, estar al dia de les noves tendències en matèria de recursos humans i talència. Ajuntament de Cerdanyola del Vallès Actualment, mitjançant la nostra web:  www.portalexcellence.cat, es poden publicar les seves ofertes de feina i trobar el candidat/a ideal.Amb el cofinançament i suport de:
 12. 12. FASE 2 Posa’t en xarxa - Comunitat digital Serveis ServeisEspais EspaisProductes Cooperació Emprenedoria Productes Presentació projecte Serveis Plataforma digital Cerdanyola Oberta Serveis Innovació FEDER 2007-2011 Talent Espais Espais @Formació Servei municipal de Promoció de l’OcupacióProductes Ajuntament de Cerdanyola del Vallès Serveis Amb el cofinançament i suport de:
 13. 13. www.cerdanyolaoberta.cat contacte’ns Presentació projecte Plataforma digital Cerdanyola Oberta FEDER 2007-2011 Servei municipal de Promoció de l’Ocupació Ajuntament de Cerdanyola del VallèsAmb el el cofinançament i suport de:

×