Esport i Medi Ambient
El medi ambient com a motor de l’ecoinnovació en el
mon de l’esport
29 de Novembre de 2013, Museu Ol...
ESPORT I MEDI AMBIENT
Objectius del treball

1

Identificar l’estat de l’art de la relació Esport i Medi Ambient.

2

Iden...
MÈTODES
Dinàmiques de treball de recopilació de la informació

Focus group de treball (20 de Juny del 2013)

Enquesta a tè...
MÈTODES
Dinàmiques de treball de recopilació de la informació

Focus group de treball (20 de Juny del 2013)

Enquesta a tè...
FOCUS GROUP
Entitats participats al Focus Group

Esport i Medi
Ambient
ICTAINÈDITUAB

CRS Sports &
Culture
Management

CEO...
FOCUS GROUP
Persones participants al Focus Group

Assistens
S’invita als responsables de les principals administracions, f...
FOCUS GROUP
Blocs temàtics analitzats en el Focus Group

Blocs temàtics
Bloc I. Normatives existents sobre polítiques sost...
RESULTATS DEL FOCUS GROUP
Bloc I. Normativa en medi ambient i esport

BLOC I. Normativa en medi ambient i
esport
Principal...
RESULTATS DEL FOCUS GROUP
Bloc II. Problemes i prioritats de les polítiques ambientals

BLOC II. Problemes i prioritats de...
RESULTATS DEL FOCUS GROUP
Bloc III. Caràcter transversal de les accions i polítiques

BLOC III. Caràcter transversal de le...
RESULTATS DEL FOCUS GROUP
Bloc IV. Necessitats formatives

BLOC IV. Necessitats formatives sobre el
medi ambient en els di...
MÈTODES
Dinàmiques de treball de recopilació de la informació

Focus group de treball (20 de Juny del 2013)

Enquesta a tè...
ENQUESTA
Característiques de l’enquesta

Principals cartacterístiques
Enquestat. Tècnics de l’administració (Diputació de ...
ENQUESTA
Principals resultats
• Bloc I. Normatives existents sobre polítiques sostenibles en la pràctica esportiva
Aplique...
ENQUESTA
Principals resultats
• Bloc I. Normatives existents sobre polítiques sostenibles en la pràctica esportiva
La seva...
ENQUESTA
Principals resultats
• Bloc II. Problemes i prioritats de les polítiques ambientals
Quins considereu els principa...
ENQUESTA
Principals resultats
• Bloc III. Caràcter transversal de les accions i polítiques sostenibles en la pràctica espo...
ENQUESTA
Principals resultats
• Bloc III. Caràcter transversal de les accions i polítiques sostenibles en la pràctica espo...
ENQUESTA
Principals resultats
• Bloc IV. Necessitats formatives sobre el medi ambient en els diferents nivells d’actuació:...
ENQUESTA
Principals resultats
• Bloc IV. Necessitats formatives sobre el medi ambient en els diferents nivells d’actuació:...
MÈTODES
Dinàmiques de treball de recopilació de la informació

Focus group de treball (20 de Juny del 2013)

Enquesta a tè...
CONCLUSIONS
Principals conclusions

MARC LEGAL
• Es considera que no existeix un marc legal prou definit
sobre medi ambien...
CONCLUSIONS
Principals conclusions

DIFICULTATS PER APLICAR MILLORES
AMBIENTALS
• Dificultat d'establir un marc general de...
CONCLUSIONS
Principals conclusions

BENEFICIS I OPORTUNITATS DE POLÍTIQUES
AMBIENTALS EN L’ESPORT
• Aplicar millores ambie...
CONCLUSIONS
Principals conclusions

FORMACIÓ EN ESPORT I MEDI AMBIENT
• Es detecta un dèficit en la formació en temes ambi...
Esport i Medi Ambient
El medi ambient com a motor de l’ecoinnovació en el
mon de l’esport
29 de Novembre de 2013, Museu Ol...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Esport i Medi Ambient: El medi ambient com a motor de l’ecoinnovació en el mon de l’esport

555 views

Published on

Resultats de l'estudi de situació realitzat l'any 2013 pel CEO-UAB i Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la UAB sobre el grau d'aplicació de les normatives sobre medi ambient en la pràctica esportiva i els dèficits i oportunitats de les polítiques mediambientals aplicades a la gestió esportiva.

L’objectiu de l’estudi va ser disposar d'informació de referència per millorar les polítiques de suport, en temes medi ambientals, tant per a la gestió d'equipaments com d'esdeveniments esportius, així com detectar possibles carències de recursos i de formació especialitzada en aquest àmbit.

La presentació dels resultats va fer-se durant la Conferència sobre Esport i Medi Ambient que organitza anualment la Fundació Barcelona Olímpica i que va tenir lloc el divendres 29 de Novembre de 2013.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Esport i Medi Ambient: El medi ambient com a motor de l’ecoinnovació en el mon de l’esport

 1. 1. Esport i Medi Ambient El medi ambient com a motor de l’ecoinnovació en el mon de l’esport 29 de Novembre de 2013, Museu Olímpic i de l’Esport JA Samaranch (Contacte: ceoie@uab.cat; carles@ineditinnova.com) Equip redactor: Centre Estudis Olímpics i de l’Esport de la UAB (CEO-UAB): Dr. Emilio Fernández & Miquel Gómez Benosa Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-Sostenipra / inèdit): Dr. Joan Rieradevall, Dr. Carles M. Gasol
 2. 2. ESPORT I MEDI AMBIENT Objectius del treball 1 Identificar l’estat de l’art de la relació Esport i Medi Ambient. 2 Identificar les principals debilitats amenaces, fortaleses i oportunitats de la relació Esport i Medi Ambient segons algunes de les principals entitats de gestió esportiva del país. 3 Generar un punt de discussió i reflexió entre administracions, federacions, consultores i gestors d’equipament i events esportius.
 3. 3. MÈTODES Dinàmiques de treball de recopilació de la informació Focus group de treball (20 de Juny del 2013) Enquesta a tècnics de les entitats participants al Focus group Conclusions generals
 4. 4. MÈTODES Dinàmiques de treball de recopilació de la informació Focus group de treball (20 de Juny del 2013) Enquesta a tècnics de les entitats participants al Focus group Conclusions generals
 5. 5. FOCUS GROUP Entitats participats al Focus Group Esport i Medi Ambient ICTAINÈDITUAB CRS Sports & Culture Management CEO-UAB
 6. 6. FOCUS GROUP Persones participants al Focus Group Assistens S’invita als responsables de les principals administracions, federacions, consultors i gestors d’equipaments i esdeveniments esportius Sr. Juli Pernas. . Director de la Fundació Barcelona Olímpica. President de la comissió de medi ambient, cooperació i integració Sr. Carles Giralt Grau. Consell Català de l’Esport. Responsable de l’Àrea d’Alt Rendiment i Esport Federat Sr. Joan Anton Camulas. CRS Sports & Culture Management. Fundador i President de CRS Sr. Jordi Cavero. Diputació de Barcelona. Gerent del Serveis d’Esport Sr. Pau Pérez. Comité Olímpic Español. Membre de mèrit i membre de la comissió de medi ambient, cooperació i integració Sr. Gabriel Arranz. Institut Barcelona Esports. Direcció de promoció esportiva i d’esdeveniments esportius Sr. Oriol Paluzie. JG Ingenieros SA. Director d’obra d’instal·lacions del Grupo JG Sr. Eloi Burriel. L’Origen. Coordinador de l’Origen, innovació, ecologia i comunicació. Sr. Josep Maria Lluch. Secretari general de la unió de federacions esportives de Catalunya Sr. Lluís Morer. Cap d’unitat d’eficiència energètica i renovables de l’ICAEN Generalitat de Catalunya Sra. Montse Mas. Associació Gestiona. Directora general de UBAE Eurofitness.
 7. 7. FOCUS GROUP Blocs temàtics analitzats en el Focus Group Blocs temàtics Bloc I. Normatives existents sobre polítiques sostenibles en la pràctica esportiva • Grau de coneixement i aplicació per part dels diferents actors i sectors implicats. • Existència i utilitat de documents de caràcter divulgatiu i guies de comportament. Bloc II. Problemes i prioritats de les polítiques ambientals • Implicació de l’administració. • Capacitat de fer complir les normatives existents. • Paper de les entitats esportives en la modulació de les polítiques ambientals. Bloc III. Caràcter transversal de les accions i polítiques sostenibles en la pràctica esportiva • Grau de col·laboració entre els diferents actors i sector implicats. • Beneficis i inconvenients de les polítiques sostenibles en la pràctica esportiva. Bloc IV. Necessitats formatives sobre el medi ambient en els diferents nivells d’actuació: administració, federacions, clubs, empreses de gestió, etc.
 8. 8. RESULTATS DEL FOCUS GROUP Bloc I. Normativa en medi ambient i esport BLOC I. Normativa en medi ambient i esport Principals comentaris dels participants: • Cal promoure la seva aplicació: coercitiva, sanció vs educativa, divulgativa. • Diferència de tipologia de normes i guies (instal·lacions / esdeveniments). • Normativa escassa en medi ambient i esport. Tendència a no fer-hi cas. • Poca sensibilitat social: usuaris, gestors i responsables polítics.
 9. 9. RESULTATS DEL FOCUS GROUP Bloc II. Problemes i prioritats de les polítiques ambientals BLOC II. Problemes i prioritats de les polítiques ambientals Principals comentaris dels participants: • • • • Dificultat de fer normatives homogènies. Cada esdeveniment esportiu és un ecosistema particular. Promoure accions de divulgació de bones pràctiques. Prioritats: educació, gestió energètica, transport, salut i qualitat de vida. • Evitar equipaments poc respectuosos amb el medi ambient
 10. 10. RESULTATS DEL FOCUS GROUP Bloc III. Caràcter transversal de les accions i polítiques BLOC III. Caràcter transversal de les accions i polítiques sostenibles en la pràctica esportiva Principals comentaris dels participants: • Preservació del medi ambient. • Potencial reducció de costos. • Normatives ambientals condicionades per criteris de seguretat • Dificultat en l’evolució de les normatives. • Esport com a plataforma de difusió i conscienciació.
 11. 11. RESULTATS DEL FOCUS GROUP Bloc IV. Necessitats formatives BLOC IV. Necessitats formatives sobre el medi ambient en els diferents nivells d’actuació: administració, federacions, clubs, empreses de gestió, etc. Principals comentaris dels participants: • Nivell escolar (hàbits, actituds...), cultura cívica. • Tècnics administració valoren cursos específics de curta durada. • Oferir postgrau i màsters vinculats a la demanda laboral. • Oferta formativa en tema energètic coberta. • La pròpia administració admet una falta de coneixement en els seus tècnics en termes de medi ambient i esport
 12. 12. MÈTODES Dinàmiques de treball de recopilació de la informació Focus group de treball (20 de Juny del 2013) Enquesta a tècnics de les entitats participants al Focus group Conclusions generals
 13. 13. ENQUESTA Característiques de l’enquesta Principals cartacterístiques Enquestat. Tècnics de l’administració (Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya) Respostes obtingudes 87 Any: 2013 Blocs de preguntes • Bloc I. Normatives existents sobre polítiques sostenibles en la pràctica esportiva • Bloc II. Problemes i prioritats de les polítiques ambientals • Bloc III. Caràcter transversal de les accions i polítiques sostenibles en la pràctica esportiva • Bloc IV. Necessitats formatives sobre el medi ambient en els diferents nivells d’actuació: administració, federacions, clubs, empreses de gestió, etc.
 14. 14. ENQUESTA Principals resultats • Bloc I. Normatives existents sobre polítiques sostenibles en la pràctica esportiva Apliqueu alguns d’aquests documents de referència a les vostres polítiques en matèria de medi ambient? 75 respostes positives.
 15. 15. ENQUESTA Principals resultats • Bloc I. Normatives existents sobre polítiques sostenibles en la pràctica esportiva La seva administració / entitat desenvolupa alguna política o activitat concreta sobre esport i medi ambient: documentació tècnica, accions de difusió a la ciutadania, accions formatives, gestió sostenible d'instal·lacions,...?
 16. 16. ENQUESTA Principals resultats • Bloc II. Problemes i prioritats de les polítiques ambientals Quins considereu els principals problemes per poder desenvolupar polítiques ambientals en l’àmbit de l’esport? Recursos econòmics i dèficit de formació especialitzada
 17. 17. ENQUESTA Principals resultats • Bloc III. Caràcter transversal de les accions i polítiques sostenibles en la pràctica esportiva Quins beneficis penseu que genera la incorporació del medi ambient en la dinàmica de l'esport? Preservació del medi i reducció de costos
 18. 18. ENQUESTA Principals resultats • Bloc III. Caràcter transversal de les accions i polítiques sostenibles en la pràctica esportiva Quins inconvenients penseu que genera la incorporació del medi ambient en la dinàmica de l'esport? Conflictes administratius i costos
 19. 19. ENQUESTA Principals resultats • Bloc IV. Necessitats formatives sobre el medi ambient en els diferents nivells d’actuació: administració, federacions, clubs, empreses de gestió, etc. Considereu que falta oferta formativa pel personal que treballa en l’àmbit de la gestió esportiva en matèria de medi ambient?
 20. 20. ENQUESTA Principals resultats • Bloc IV. Necessitats formatives sobre el medi ambient en els diferents nivells d’actuació: administració, federacions, clubs, empreses de gestió, etc. Quin tipus de formació considereu que seria més adequada a les necessitats del seu àmbit d’actuació? Cursos especialitzats, tallers , seminaris i conferències
 21. 21. MÈTODES Dinàmiques de treball de recopilació de la informació Focus group de treball (20 de Juny del 2013) Enquesta a tècnics de les entitats participants al Focus group Conclusions generals
 22. 22. CONCLUSIONS Principals conclusions MARC LEGAL • Es considera que no existeix un marc legal prou definit sobre medi ambient en relació als esdeveniments esportius. Més recomanacions i guies que normativa específica. • Encara què s’han realitzat esforços d’ambientalització com el Pla d’Equipaments Esportius, la seva aplicació tant per part de les administracions locals com per les empreses no ha estat efectiva. • Una possible estratègia per afavorir la incorporació de millores ambientals en activitats i infraestructures es que les subvencions per part de l’administració estiguin condicionades a la seva aplicació.
 23. 23. CONCLUSIONS Principals conclusions DIFICULTATS PER APLICAR MILLORES AMBIENTALS • Dificultat d'establir un marc general de medi ambient i esport, cada activitat esportiva és com un subsector i necessita pautes específiques. • Algunes millores ambientals requereixen una inversió inicial alta. • Manca sensibilitat en temes ambientals per tots els agents implicats. • El esport i el medi ambient són activitats transversals, aspecte que dificulta la seva interrelació i aprofundiment.
 24. 24. CONCLUSIONS Principals conclusions BENEFICIS I OPORTUNITATS DE POLÍTIQUES AMBIENTALS EN L’ESPORT • Aplicar millores ambientals en infraestructures implica una reducció de costos d’explotació. • L’esport por ser una excel·lent plataforma per la difusió de bones pràctiques ambientals. • Es contribueix decisivament a la millora i preservació del medi ambient. • Afavorir l’impuls de plans de formació en matèria de medi ambient dels tècnics i gestors esportius.
 25. 25. CONCLUSIONS Principals conclusions FORMACIÓ EN ESPORT I MEDI AMBIENT • Es detecta un dèficit en la formació en temes ambientals per part dels professionals de l’esport, i alhora, un dèficit en l'oferta formativa. • Es prefereix cursos especialitzats específics per cada subsectors de l'esport que propostes formatives de caire més generalista. • Possibilitat de crear nous productes formatius que siguin la suma de formació + assessorament /implantació + validació d’accions de millora en activitats i infraestructures. • Demanda de creació d’un portal amb referències de bones pràctiques, exemples d'actuacions, cursos, etc., sobre medi ambient i esport.
 26. 26. Esport i Medi Ambient El medi ambient com a motor de l’ecoinnovació en el mon de l’esport 29 de Novembre de 2013, Museu Olímpic i de l’Esport JA Samaranch (Contacte: ceoie@uab.cat; carles@ineditinnvo.com) Equip redactor: Centre Estudis Olímpics i de l’Esport de la UAB (CEO-UAB): Dr. Emilio Fernández & Miquel Gómez Benosa Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-Sostenipra / inèdit): Dr. Joan Rieradevall, Dr. Carles M. Gasol

×