Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Působení Agentury
v Kolíně a na Mělnicku
Zkušenosti z prvního roku
lokálních partnerství
Petr Kučera – Jakob Hurrle – Luci...
Partnerství Kolín
●
Fokus na lokalitu
„Zengrovka“
●
Důležitá role obč.
sdrůžení „Prostor“
●
„Záslužný systém“
pro odbydlen...
Partnerství Mělnicko
●
Spojení města a dvou
venkovských obcí (Horní
Počaply, Spomyšl)
●
Problémy s technickou
infrastruktu...
Metodika evaluace a zdroje dat
•
Rekonstrukce logiky intervence
Definice problému > vstupy > výstupy > záměr
předpoklad př...
Rozhovory
Kolín
Pracovníci Agentury: 2
Vedení města Kolín: 1
Ředitelé a pracovníci odborů na
MÚ Kolín: 7
Úřád práce: 1
Měs...
Dokumenty
●
Různé dokumenty k fungování a metodologickým
postupům Agentury
●
Dokumenty od Agentury k jednotlivým partnerst...
Vybrané momenty
z evaluace
1. výzkum – 2. participace a aktivace – 3. komunikace – 4. diskriminace
1. Výzkum
PROSTŘEDKY AGENTURY
1.Mapování potřeb – Mapování potřeb obyvatel
obce, nejen v sociálně vyloučených lokalitách,
ale i osta...
Situáční analýza
v Kolíně a na Mělnicku
●
Nebyla hotová na začátku intervence
●
Rozsáhlé, mnoho nadbytečných
informací, kt...
Nedostatečné
mapování/metodolog
ické know-how
LP Kolín
●
Omezená práce
samosprávy s daty
(školky, mapování
ubytoven)
●
Kva...
Inspirace pro výzkum
●
V čem může být přidaná hodnota SA?
●
Kritické zhodnocení výběru SVL
●
Konfrontace různých narativ
●...
2. Participace a aktivace
Participace a aktivace
POSLÁNÍ AGENTURY
Agentura je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu
sociálního začl...
CÍLOVÉ SKUPINY
Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách pracuje s následujícími
cílovými skupinami:
1.) Nep...
●
Participace občanů všeobecně
jako slabina české demokracie
●
Přístup Agentury dobře reflektuje
top-down tradici českých
...
Inspirace pro participaci / aktivaci
●
Mikrogranty pro komunitní rozvoj?
●
Participační metodika jako princip
v projektové...
3. Komunikace
Komunikace
●
Komunikace jako síťování aktérů první cílové
skupiny
●
Komunikace s veřejností (PR)
●
Komunikační bariéry v o...
Komunikace jako síťování
Mělnicko
●
Už existující sítě mezi mělnickými institucemi
●
Asymetrie ve vztahu Mělníka a venkovs...
Komunikace jako síťování
Mělnicko
●
Už existující sítě mezi mělnickými institucemi
●
Asymetrie ve vztahu Mělníka a venkovs...
Komunikace jako PR
Mělnicko
●
lokální média zatím problematiku sociálního vyloučení
nereflektují
●
krize přišla přes „word...
Komunikace jako PR
Mělnicko
●
lokální média zatím problematiku sociálního vyloučení
nereflektují
●
krize přišla přes „word...
Komunikační bariéry
●
Obyvatelé SVL vs. ostatní, i obyvatelé SVL
navzájem, LP/Agentura vs. veřejnost, ...
●
Praktiky segre...
●
Obyvatelé SVL vs. ostatní, i obyvatelé SVL
navzájem, LP/Agentura vs. veřejnost, ...
●
Praktiky segregace/nekomunikace tr...
4. Diskriminace
• Kolín:
– faktory / politiky které vedly k transformaci
Zengrovky;
– Do jaké míry potrvají („stop stav“)
• Mělnicko:
– šp...
• Tendence tabuizovat diskriminaci
• Občanské práva vs. vnímaní místních Romů jako
kolektivu
• Odlišná interpretace sociál...
Inspirace pro zacházení s
diskriminací
• De-tabuizace diskriminace
• Nabídka anti-diskriminačního auditu politik obcí
(jak...
SPOT, o. s., Evaluace Kolín a Mělnicko, 9. 10. 2012
Děkujeme.
Evaluace působení Agentury pro sociální začleňování v Kolíně a na Mělnicku
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Evaluace působení Agentury pro sociální začleňování v Kolíně a na Mělnicku

417 views

Published on

Prezentace k uveřejnění výsledků evaluací, viz http://spot.bzzzwa.net/evaluace-prace-agentury-pro-socialni-zaclenovani-v-koline-a-na-melnicku/

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Evaluace působení Agentury pro sociální začleňování v Kolíně a na Mělnicku

 1. 1. Působení Agentury v Kolíně a na Mělnicku Zkušenosti z prvního roku lokálních partnerství Petr Kučera – Jakob Hurrle – Lucie Trlifajová SPOT, o. s. SPOT, o. s., Evaluace Kolín a Mělnicko, 9. 10. 2012
 2. 2. Partnerství Kolín ● Fokus na lokalitu „Zengrovka“ ● Důležitá role obč. sdrůžení „Prostor“ ● „Záslužný systém“ pro odbydlení ● Poměrně přiznivá politická situace
 3. 3. Partnerství Mělnicko ● Spojení města a dvou venkovských obcí (Horní Počaply, Spomyšl) ● Problémy s technickou infrastrukturou (přístup k pitné vodě, přístupové cesty, stav domů) ● Aktivní město, spíše pasivní venkovské obce
 4. 4. Metodika evaluace a zdroje dat • Rekonstrukce logiky intervence Definice problému > vstupy > výstupy > záměr předpoklad předpoklad předpoklad ● Formulace otázek, kterými ověříme splnění předpokladů ● Otázky základem pro strukturu rozhovorů ● Volba témat případových studie po domluvě s Agenturou
 5. 5. Rozhovory Kolín Pracovníci Agentury: 2 Vedení města Kolín: 1 Ředitelé a pracovníci odborů na MÚ Kolín: 7 Úřád práce: 1 Městská policie: 2 Ředitelé škol: 3 O. s. Prostor: 2 Obyvatelé lokality Zengrova: 6 domácností Mělnicko Pracovníci Agentury: 2 Starostové Mělníka a Horních Počaplů, zastupitel Spomyšle: 3 Ředitelé a pracovníci odborů a organizací MÚ Mělník: 3 Úřád práce: 1 Ředitelé škol: 1 Obyvatelé lokality Spomyšl: 3 Obyvatelé lokality Horní Počaply – Křivenice: 2
 6. 6. Dokumenty ● Různé dokumenty k fungování a metodologickým postupům Agentury ● Dokumenty od Agentury k jednotlivým partnerstvím (memoranda o spolupráci, situační analýzy, zápisy ze setkání LP a PS, strategické plány) ● Dokumenty z webů zúčastněných obcí (strategické plány, komunitní plán sociálních služeb, atd.) ● Různé další (rešerše médií, internetových diskuzí)
 7. 7. Vybrané momenty z evaluace 1. výzkum – 2. participace a aktivace – 3. komunikace – 4. diskriminace
 8. 8. 1. Výzkum
 9. 9. PROSTŘEDKY AGENTURY 1.Mapování potřeb – Mapování potřeb obyvatel obce, nejen v sociálně vyloučených lokalitách, ale i ostatní veřejnosti. Mapování absorpčních kapacit obce a místních institucí v oblasti sociálního začleňování. Klíčový nástroj: situační analýza. (Zdroj: Agentura pro sociální začleňování - Základní dokument pro podporu sociálního začleňování ve městech, obcích a mikroregionech)
 10. 10. Situáční analýza v Kolíně a na Mělnicku ● Nebyla hotová na začátku intervence ● Rozsáhlé, mnoho nadbytečných informací, které lze najít i v jiných oficiálních dokumentech ● Není zohledněna relevance informací ve vztahu k účelu studie ● Relativně málo informací o SVL ● (Budoucí) členové LP jako primární zdroj informací ● „Potratový indikátor“ jako pokus o objektivizaci sociálního vyloučení ● Část respondentů vnímá studii jako důležitou, téma sociálního začleňování získává oficiální povahu ● Využití pro grantové žádosti, atd. ● U některých obcí může být demografická analýza vítána
 11. 11. Nedostatečné mapování/metodolog ické know-how LP Kolín ● Omezená práce samosprávy s daty (školky, mapování ubytoven) ● Kvantifikace sociálního vyloučení (např. ve školách)?
 12. 12. Inspirace pro výzkum ● V čem může být přidaná hodnota SA? ● Kritické zhodnocení výběru SVL ● Konfrontace různých narativ ● Důraz na kvantitativní šetření v lokalitě? ● Mediální obraz a veřejný diskurs? ● Výzkumy nad rámec vstupního mapování potřeb – agentura jako arbitr? ● Kvalitnější práce s daty ● Metodologie kvantifikace sociálního vyloučení, aj
 13. 13. 2. Participace a aktivace
 14. 14. Participace a aktivace POSLÁNÍ AGENTURY Agentura je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu sociálního začleňování. Agentura pro sociální začleňování podporuje obce a města, aby mohly plnit svoji funkci - zajišťovat či pomáhat zajistit všem občanům rovný přístup ke vzdělávání, bydlení, zdravotní péči, zaměstnání, sociálním službám a bezpečí. Agentura podporuje taková opatření, která pomohou samosprávám v procesu sociální integrace obyvatel ohrožených sociálním vyloučením a v rozvoji sociálně vyloučených lokalit v kontextu a zájmu celé obce/města a všech jejích občanů. Posláním Agentury je propojovat subjekty na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při sociálním začleňování. Agentura podporuje nadresortní přístup a propojování působení veřejné správy a neziskového sektoru. (Zdroj: http://www.socialni-zaclenovani.cz/vize-a-poslani)
 15. 15. CÍLOVÉ SKUPINY Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách pracuje s následujícími cílovými skupinami: 1.) Nepřímo - obyvatelé sociálně vyloučených lokalit 2.) Přímo - obce (obecní a městské úřady, magistráty) - instituce působící na území obce (ostatní úřady, školy, policie, nestátní neziskové organizace, zaměstnavatelé) - veřejnost. (Zdroj:http://www.socialni-zaclenovani.cz/cilove-skupiny )
 16. 16. ● Participace občanů všeobecně jako slabina české demokracie ● Přístup Agentury dobře reflektuje top-down tradici českých veřejných institucí ● Výsledky evaluace ukazují omezené úspěchy pokusů o výraznější učast obyvatel SVL / Romů v lokalním partnerství ● Tendence podcenit význam informací získaných od obyvatel SVL ● Je profesionalizace sociálních služeb dostačující pro dlouhodobou změnu situace vyloučených osob? ● Vede top-down approach k pozitivní identifikaci (ownership) obyvatel SVL s výsledky intervence? ● V menších obcích nemůže běžná strategie Agentury fungovat, protože chybějí osoby a instituce pro vytvoření lokálního partnerství. Participace občanů (ne jenom z SVL) jako šance
 17. 17. Inspirace pro participaci / aktivaci ● Mikrogranty pro komunitní rozvoj? ● Participační metodika jako princip v projektovém poradenství? ● Podpora vzniku lokálních iniciativ / NNO? ● Participační metodika pro terénní práci?
 18. 18. 3. Komunikace
 19. 19. Komunikace ● Komunikace jako síťování aktérů první cílové skupiny ● Komunikace s veřejností (PR) ● Komunikační bariéry v obci, lokalitě
 20. 20. Komunikace jako síťování Mělnicko ● Už existující sítě mezi mělnickými institucemi ● Asymetrie ve vztahu Mělníka a venkovských obcí ● Velmi omezený počet aktérů první cílové skupiny v malých obcích Kolín ● Síťování Agentury pomohlo propojit aktéry ● Školy – často velká rezistence komunikovat
 21. 21. Komunikace jako síťování Mělnicko ● Už existující sítě mezi mělnickými institucemi ● Asymetrie ve vztahu Mělníka a venkovských obcí ● Velmi omezený počet aktérů první cílové skupiny v malých obcích Kolín ● Síťování Agentury pomohlo propojit aktéry, ● Školy – často velká rezistence komunikovat Síťování jako „drahá forma“ spolupráce? Jak Agentura zajistí efektivitu? Síťování v malých venkovských obcích? Agentura: nové nástroje participace a aktivizace? Jak může Agentura systematicky aktivovat školy? Speciální nástroje?
 22. 22. Komunikace jako PR Mělnicko ● lokální média zatím problematiku sociálního vyloučení nereflektují ● krize přišla přes „word of mouth“ a webové diskuze ● ve venkovských obcích PR „starosta v hospodě“ ● Kolín ● lokální média mají Zengrovku jako téma už pár let ● na krizi se podílela i lokální média, ale pomohla i při „hašení“ ● pozitivní vliv „preventivní“ komunikace, na Prostor navázal LK
 23. 23. Komunikace jako PR Mělnicko ● lokální média zatím problematiku sociálního vyloučení nereflektují ● krize přišla přes „word of mouth“ a webové diskuze ● ve venkovských obcích PR „starosta v hospodě“ ● Kolín ● lokální média mají Zengrovku jako téma už pár let ● na krizi se podílela i lokální média, ale pomohla i při „hašení“ ● pozitivní vliv „preventivní“ komunikace, na Prostor navázal LK Lze předcházet drbům? Kdo to zajistí? Role Agentury? Systematicky vyhodnocovat komunikaci při neúspěchu? Občansky „využít neúspěch“? Zohlednit různé druhy komunikačních kanálů?
 24. 24. Komunikační bariéry ● Obyvatelé SVL vs. ostatní, i obyvatelé SVL navzájem, LP/Agentura vs. veřejnost, ... ● Praktiky segregace/nekomunikace trvají a reprodukují se v čase ● Symbolický rozměr bariér ● Samotná SVL jako bariéra v sociálních sítích
 25. 25. ● Obyvatelé SVL vs. ostatní, i obyvatelé SVL navzájem, LP/Agentura vs. veřejnost, ... ● Praktiky segregace/nekomunikace trvají a reprodukují se v čase ● Symbolický rozměr bariér ● Samotná SVL jako bariéra v sociálních sítích Komunikační bariéry Jak přiblížit různé pohledy a narativy v obci? Jak stmelit obec? Outsourcovat krizovou komunikaci a „rebranding Romů“ profesionálům?
 26. 26. 4. Diskriminace
 27. 27. • Kolín: – faktory / politiky které vedly k transformaci Zengrovky; – Do jaké míry potrvají („stop stav“) • Mělnicko: – špatná dostupnost lokality ve Špomyšli – Kauza pitná voda – Spomyšl a město Mělník: nesouhlas s projekty, které „zvýhodňují Romy“
 28. 28. • Tendence tabuizovat diskriminaci • Občanské práva vs. vnímaní místních Romů jako kolektivu • Odlišná interpretace sociálního vyloučení ze strany Romů a většinové společnosti → potenciál pro konflikt • Problematické výsledky zdánlivě rovného přístupu (nepřiklad u přístupu k předškolním vzdělávání) • Problematické postavení Agentury jako partnera obce v případě zjištění diskriminačních praktik
 29. 29. Inspirace pro zacházení s diskriminací • De-tabuizace diskriminace • Nabídka anti-diskriminačního auditu politik obcí (jako součást situační analýzy?) a anti- diskriminačních školení pro obce • Širší perspektiva (ženy, důchodci, děti, invalidé) pro získání větší akceptace koncepce diskriminace • Úkol pro Agenturu: přispět k vzájemném poznání a porozumění interpretací a narativů (→ situační analýza, pracovní skupiny, návštěvy v lokalitách, práce s medií)
 30. 30. SPOT, o. s., Evaluace Kolín a Mělnicko, 9. 10. 2012 Děkujeme.

×