Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Spring summer 2014 presentation new
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

Download to read offline

Walka z mitami o Otwartych Zasobach Edukacyjnych

Download to read offline

Prezentacja Justyny Hofmokl i Kamila Śliwowskiego z wykładu o mitach wokół Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Targi EduTrendy 2012.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Walka z mitami o Otwartych Zasobach Edukacyjnych

 1. 1. Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce - walka z mitami Warszawa, 27-28 września 2012 r. wykładowcy: dr Justyna Hofmokl Centrum Cyfrowe Projekt: Polska Kamil Śliwowski Koalicja Otwartej EdukacjiWIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA
 2. 2. Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce - walka z mitami 65% dzisiejszych uczniów szkół podstawowych będzie wprzyszłości zajmować stanowiska, które dziś jeszcze nie istniejąŹródło: United States Department of Labor: Futurework - Trends andChallenges for Work in the 21 st Century
 3. 3. Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce - walka z mitamiW jakim stopniu dzisiejszy system edukacji jest w stanieich do wykonywania tych zawodów przygotować?● W Polsce garstka szkół eksperymentuje z technologiami cyfrowymi● Uczniowie uczą się z podręczników, których treści są zbyt rzadko aktualizowane● Polscy uczniowie nie korzystają z kursów online ani źródeł stale aktualizowanych● Na lekcjach informatyki uczymy ich obsługi pakietów biurowych a nie umiejętności wyszukiwania informacji w internecie i programowania● Mimo panującego powszechnie przekonania, że ludzie młodzi to pokolenie “digital natives” (cyfrowych tubylców) uczniowie nie umieją korzystać z technologii w celach szkolnych/naukowych
 4. 4. Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce - walka z mitami Treści cyfrowe są elastyczne● Łatwa aktualizacja bez dodatkowych kosztów (dodruk, redystrybucja)● Dostępność na wszystkich platformach, offline i online, w miejscach gdzie nauczyciel i uczeń tego potrzebują● Dają możliwość personalizacji, dostosowania do potrzeb indywidualnych ucznia I nauczyciela● Treści cyfrowe są bardziej atrakcyjne ze względu na możliwość dołączenia do nich materiałów graficznych, filmów i dźwięku
 5. 5. Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce - walka z mitami Te cechy najpełniej realizująOtwarte Zasoby Edukacyjne
 6. 6. Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce - walka z mitami Otwarte Zasoby EdukacyjneOtwarte Zasoby Edukacyjne to powszechnie dostępnezasoby (podręczniki, kursy, scenariusze lekcji i inne),udostępniane swobodnie, za darmo wraz z prawem do ichdalszego wykorzystywania i adaptacji.Termin Otwarte Zasoby Edukacyjne (angielski termin OpenEducational Resources – w skrócie OER) po raz pierwszyzostał użyty podczas Forum on the Impact of OpenCourseware for Higher Education in Developing Countriesprzy UNESCO w roku 2002. W 2012 r. UNESCO przyjęłoDeklarację Paryską na rzecz wspierania rządów w tworzeniu ipromowaniu Otwartych Zasobów Edukacyjnych.
 7. 7. Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce - walka z mitamiW Polsce od 5 lat działa Koalicja Otwartej Edukacji,porozumienie organizacji pozarządowych i instytucjidziałających w obszarze edukacji, nauki i kultury. Celem jejdziałania jest budowanie, promocja i aktywizm na rzeczotwartych zasobów edukacyjnych rozumianych jako materiały,które są udostępnione w sposób otwarty i gwarantujący ichodbiorcom wolność wykorzystywania i odtwarzania utworu,wolność poznawania dzieła oraz stosowania zawartych w niminformacji, wolność redystrybucji i wolność dystrybucji dziełpochodnych.
 8. 8. Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce - walka z mitamiMythbusting otwartych e-podręczników
 9. 9. Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce - walka z mitami1. Otwarte Zasoby Edukacyjne nie zastąpią profesjonalnych ikomercyjnych modeli wydawniczych.Otwarte Zasoby Edukacyjne są już nie tylko co raz powszechniejstosowane na całym świecie, ale zyskały uznanie UNESCO*,Banku Światowego, rządów USA, Holandii, Australii i wielu innych.Dla UNESCO jest to konieczna droga, jaką powinny obierać rządyfinansujące zasoby edukacyjne w swoich krajach. OZE sąpowszechnie używane i wspierane przez najlepsze uczelnie naświecie jak MIT i Harvard, innowacyjne firmy jak Google czyCoursera, ogromne fundacje takie jak Open Society Foundations,Fundację Billa i Melindy Gatesów, Fundacje Hewlettów i SaylorFoundation.
 10. 10. Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce - walka z mitami
 11. 11. Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce - walka z mitamiWikiWijs – korzysta z niego 70% procent nauczycieli z HolandiiKursy MIT OpenCourseWare odwiedziło 1,25 miliarda osób, a 125milionów skorzystało z ich otwartych kursów.90 podręczników fundacji CK-12 jest kluczowym zasobem dlastanu Kalifornia, który rozwija model otwartych podręcznikówtworzonych przez komercyjnych wydawców i organizacjepozarządowe.
 12. 12. Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce - walka z mitami2. Przygotowanie e-podręcznika jest drogie, po co wydawaćpubliczne pieniądze?Co roku państwo dokłada kilkaset milionów złotych dotradycyjnych podręczników – w formie pomocy ubogim rodzinom,grantów do opracowania podręczników itp. E-podręcznik tojednorazowy koszt, który wyeliminuje znaczną część bieżącychwydatków. Zaoszczędzone pieniądze można przeznaczyć nadofinansowanie sprzętu dla uczniów i szkół.
 13. 13. Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce - walka z mitamiWg. szacunków rynekpodręczników jest wart 1 mld. złotychOkoło 15% podręcznikówjest finansowanych przezPaństwo w programachwyprawek dla najuboższychuczniów.Wydawcy masowokorzystają również zfinansowania unijnegoNa badania i rozwój.
 14. 14. Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce - walka z mitami3. E-podręcznik to nieuczciwa konkurencja, ponieważ będzie dostępny zadarmo, na co nie mogą sobie pozwolić prywatni wydawcy. Do tegodoprowadzi to do monopolizacji rynku przez jedną, rządową, pozycję.E-podręcznik to forma zapewnienia darmowej edukacji przez państwo. Państwonie jest uczestnikiem rynku i ma obowiązek zapewniać obywatelom niezbędneim do rozwoju materiały, wyrównywać szanse w dostępie do edukacji.Strategia rozwoju, zwłaszcza w zakresie edukacji, to nie część ryku i nie jestprzedmiotem konkurencji. Podręczniki będą dostępne na otwartych licencjach,co pozwala wydawcom czerpać z nich korzyści finansowe.Otwarte Zasoby Edukacyjne to konieczna, podstawowa infrastruktura w erzecyfrowej (jak publiczny transport), na bazie której można tworzyć dodatkowąwartość komercyjną (usługi premium, komunikacja prywatna etc.).
 15. 15. Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce - walka z mitamiOtwarte zasoby publiczne współwystępują z ofertąkomercyjną – dodatkowo umożliwiając generowanie wartościdodanej na ich podstawie.Potencjał ekonomiczny wykorzystania OZERaport Vickery’ego: Publiczne zasoby edukacyjne, naukowe ikulturowe, udostępnione publicznie, posiadają potencjałwykorzystania rynkowego i nie-rynkowego, i służą produkcjiproduktów komercyjnych.Już dziś istnieją wydawnictwa publikujące i sprzedającedrukowane otwarte podręczniki lub sprzedające materiałymetodyczne do nich.
 16. 16. Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce - walka z mitamiPotencjał zasobów będących dobrem wspólnym:Tim Berners- Lee i sieć World Wide Web (wyobraźmysobie rozwój Sieci w warunkach płacenia opłat za każdewykorzystanie HTML).Mintel – komercyjna sieć internetowa nigdy nie zdobyłapopularności, ludzie potrzebowali darmowejinfrastruktury na której mogli stworzyć wartość dodaną.
 17. 17. Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce - walka z mitami4. Do przetargów na podręcznik nie stanęło dużo instytucji, niebyło wyboru – efektem będzie słaba jakość.Wydawcy sami zrezygnowali z uczestnictwa w programie bojkotującgo. Do programu przystąpiły czołowe polskie uczelnie, naprzykładzie amerykańskich uczelni, które rewolucjonizują właśniekursami online rynek edukacyjny warto sprawdzić podobny model wPolsce. Poza tym, podręczniki będą musiały przejść taki sam procesoceny jakości jak każdy podręcznik komercyjny, nie więc mowy ojakości niższej niż minimum wymagane przez MEN.
 18. 18. Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce - walka z mitami5. E-podręcznik to koszt dla uczniów – internet mobilny,dodatkowy komputer, telefon, tablet.Należy oddzielić w takich programach argumenty dot. sprzętu odzasobów. Otwarte podręczniki można również drukować imodyfikować do różnych urządzeń dzięki dostępności na wolnychlicencjachPoza tym koszty sprzętu są jednorazowe, jego zakup i tak jestniezbędnym krokiem, jeśli łączymy zasoby z reformątechnologiczną w edukacji.Lepiej, żeby państwo subsydiowało jednorazowy zakup elektronikidla najuboższych, niż corocznie płaciło im za papier, który i takpójdzie do śmieci po roku.
 19. 19. Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce - walka z mitamiW USA Stany Indiana, Iowa i Georgia redefiniują rynek za pomocąspecjalnych funduszy „podręcznikowych”, które uwzględniająmożliwość finansowania sprzętu komputerowego i mobilnegozamiast lub jako uzupełnienie podręczników; Utah i Kaliforniaprzestawiają się coraz bardziej na Otwarte Zasoby Edukacyjne.W sumie 22 stany wprowadziły już politykę edukacyjnąnastawioną na różnego rodzaju produkcję i wsparcie cyfrowychpodręczników oraz sprzętu mobilnego, bardzo często łącząc to ztworzeniem otwartych zasobów edukacyjnych.
 20. 20. Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce - walka z mitami6. Aktualizacja podręczników służy uczniom, bo pozwala im uczyćsię o najnowszych osiągnięciach nauki.Aktualizacja materiałów cyfrowych będzie jeszcze szybsza idokładniejsza, ponadto uczniowie korzystając z otwartych zasobówmogą również uczyć się weryfikować dane z różnych źródeł irozróżniać różne modele dostępności treści (treści chronionychprawem autorskim, dostępnych na wolnych licencjach etc.).
 21. 21. Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce - walka z mitami7. Rewolucje w informatyce były inicjatywami prywatnymi.Projekt rządowy nie gwarantuje jakości i wyklucza innowatorów,którzy konkurują na wolnym rynku.E-podręcznik to nie rewolucja techniczna, a systemowa, służyzmianie sposobu, w jaki działa edukacja w kraju. Rząd musi, a dziękinowym technologiom może wdrażać zmiany, które maja na celuwypełnianie jego konstytucyjnego obowiązku zapewnianiapowszechnej i bezpłatnej edukacji.Równocześnie powstaje nowa infrastruktura dla wszystkich, w tymprywatnych podmiotów, aby rozwijać kolejne innowacje na jej bazie.
 22. 22. Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce - walka z mitami
 23. 23. Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce - walka z mitami
 24. 24. Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce - walka z mitami8. Wprowadzanie cyfrowych podręczników nie udało się w Peru,Korei czy Norwegii.Programy w tych krajach miały inny charakter, niż w Polsce i niesposób je porównywać... Mimo to, Peru kontynuuje programcyfryzacji udowadniając, że mitem byłe liczenie na poprawę wynikównauczania (poprawiły się za to kompetencje komunikacyjne uczniów).Korea nie odrzuciła e-podręczników, a raczej zwiodła się na ichbardzo podstawowej wersji (PDF) które nie spełniły swej roli.Jest też wiele przykładów sukcesów, jak holenderskie WikiWijs, stanyCalifornii i Utah i inn. Ważne jest aby nie próbować mierzyć różnychprogramów tymi samymi kryteriami, a badać i szukać takichrozwiązań, które będą najlepiej pasować do charakteru systemuedukacyjnego danego państwa.
 25. 25. Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce - walka z mitami9. E-podręczniki mogą doprowadzić do uzależnienia dzieci odkomputera.Nie jest to zarzut wobec otwartości zasobów, a wobec nadużywaniaokreślonej technologii. Dlatego KOED rekomenduje, aby otwarte e-podręczniki były łatwe do druku, tak aby można było z nich korzystaćzależnie od potrzeb zarówno w formie cyfrowej jak i analogowej.
 26. 26. Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce - walka z mitami10. Otwarte Zasoby Edukacyjne nie mogą gwarantować wysokiejjakości bo są współtworzone przez wolontariuszy i będąmodyfikowane przez inne osoby niż profesjonalni autorzy.Po pierwsze należy jasno odróżnić sytuację gdy zasoby edukacyjnesą tworzone przez lub na zlecenie państwa, podlegają procesowioceny jakości i akredytacji do użycie w szkole, od zasobówtworzonych w modelach wolontariackich, które takich procesów nieprzechodzą.Po drugie, gdy otwarte podręczniki zaczną być modyfikowane musząbyć zgodnie z licencją, opisywane pod kątem tego jakie zmianyzostały dokonane względem oryginału. Użytkownik dzięki temuświadomie może wybrać wersje oryginalną lub zmodyfikowaną.Nauczyciele już dziś modyfikują treści edukacyjne do potrzeb swoichuczniów, teraz będą mogli robić to legalnie dzieląc się nimi z innyminauczycielami.
 27. 27. Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce - walka z mitamiDziękujemy za uwagę!www.creativecommons.plwww.centrumcyfrowe.plwww.centrumcyfrowe.pl
 • tarkowski

  Nov. 21, 2012

Prezentacja Justyny Hofmokl i Kamila Śliwowskiego z wykładu o mitach wokół Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Targi EduTrendy 2012.

Views

Total views

1,032

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

11

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×