Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Actualitatea problemei intoxicațiilor acute neprofesionale exogene de etiologie chimică. Nicolae Roşca

42 views

Published on

Actualitatea problemei intoxicațiilor acute neprofesionale exogene de etiologie chimică. Nicolae Roşca - șef secție Controlul și prevenirea bolilor netransmisibile, Centrul de Sănătate Publică din municipiul Chișinău

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Actualitatea problemei intoxicațiilor acute neprofesionale exogene de etiologie chimică. Nicolae Roşca

 1. 1. Ministerul Sănătății al Republicii Moldova Centrul de sănătate Publică din municipiul Chișinău Actualitatea problemei intoxicațiilor acute neprofesionale exogene de etiologie chimică Secția Controlul și Prevenirea Bolilor Netransmisibile, Determinantelor Sănătății, Grup Nutriție și Actrivitate Fizică, Grup Prevenirea traumatismului și Violenței
 2. 2. Intoxicațiile acute neprofesionale de origine chimică o problemă majoră de sănătate publică Intoxicațiile acute neprofesionale de origine chimică trebuie prevenite! „Asigură un mediu fără pericole chimice pentru copilul tău” – acesta este genericul Săptămânii de prevenire a intoxicațiilor acute neprofesionale exogene de etiologie chimică, care se va desfășura în perioada 04-09 septembrie 2017. Cu acest prilej, în Republica Moldova vor fi organizate și realizate mai multe activități de informare a populației și comunicare, inclusiv discuții publice, instruiri, emisiuni radio și TV, informații în presă etc., despre cauzele intoxicațiilor de etiologie chimică și măsurile de prevenție și protecție, cu accent pe evitarea a astfel de cazuri printre copii și adolescenți.
 3. 3. Actualitatea problemei Problema intoxicaţiilor exogene acute in ultimele decenii a căpătat o actualitate deosebita, ca urmare a acumularii in mediul ambiant a unei cantităţi enorme de diverse preparate chimice - circa 6 mln de denumiri. Anual in lume se înregistrează câteva milioane de intoxicaţii în urma utilizarii in alimentare a diferitor produse afectate cu pesticide, sau utilizarea directă a substanțelor psihotrope (alcool, droguri), medicamentelor etc. Pesticidele în țările în curs de dezvoltare anual provoacă peste 200000 de intoxicații. In ultimii ani se observa o tendinţa de creştere a numărului de intoxicaţii mortale cu alcool și surogate.
 4. 4. STUDIILE EPIDEMIOLOGICE AU ARĂTAT CĂ INTOXICAŢIILE APAR ŞI SE MANIFESTĂ DIFERIT ÎN FUNCŢIE DE VÂRSTĂ. TOTODATĂ FRECVENŢA ŞI CARACTERUL INTOXICAŢIEI VARIAZĂ ÎN FUNCŢIE DE SPECIFICUL SUBSTANŢELOR IMPLICATE. POTRIVIT UNOR STUDII: la copii predomină intoxicaţiile accidentale, faţă de adulţi unde majoritatea sunt voluntare, în scop de suicid; majoritatea intoxicaţiilor la copii se produc sub vârsta de 5 ani, când copii sunt lăsaţi fără supravegherea părinţilor; sub vârsta de 1 an predomină intoxicaţiile cu medicamente, prin supradozaj sau utilizarea necorezpunzatoare a acestora; între 1-5 ani predomină intoxicaţiile accidentale cu diverse substanţe casnice: detergenţi, şampon, săpun, diverşi solvenţi casnici, dezinfectanţi, etc.; la adolescenţi şi la adulţi predomină intoxicaţiile voluntare cu alcool, intoxicaţiile cu medicamente (barbiturice, benzodiazepine) şi intoxicaţiile accidentale (insecticide, pesticide sau substanţe caustice).
 5. 5. Mortalitatea generală prin intoxicații acute Cauzate de Intoxicațiile Abs. 2011 2012 2013 2014 2015 Monoxid de carbon 15 23 27 24 26 Alcool 18 25 15 32 11
 6. 6. Incidența generală prin otrăviri în municipiul Chișinău Sursa. Anuarele Statistice. CNMS Abs. la 100 mii 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Adulț i 530 526 579 579 672 80,4 78,9 86,1 86,1 98,4 Copii 62 105 62 103 96 46,7 80,0 47,6 79,1 74,5 Total 592 631 641 682 768 74,7 79,1 79,9 85,0 94,6
 7. 7. Incidența în dinamică pe anii 2011-2015 a intoxicațiilor acute neprofesionale exogene de etiologie chimică în municipiul Chişinău
 8. 8. INTOXICAŢIILE ACUTE Intoxicațiile acute sunt urgențe toxice Definiție: Urgenţă toxică (Intoxicație acută) – o stare patologică, care se instalează după pătrunderea unui toxic în organism. Ca urmare, se produce dereglarea, alterarea sau chiar abolirea unor funcţii vitali, uneori cu sfârşit letal.
 9. 9. Actualitatea problemei ➢Sporirea considerabilă în ultimii ani a numărului de cazuri de IANEEC la nivel municipiu, republică în ultimii ani; ➢ Accesibilitatea crescută și ușoară a diferitor categorii a populației la procurarea pesticidelor, medicamentelor, substanțelor psihotrope (alcool, droguri), ca rezultat al marchetingului agresiv al rețelelor de comerț naționale și transnaționale; ➢ Amplificarea numărului de intoxicaţiile acute în condiții casnice
 10. 10. Etiologia Intoxicațiile acute neprofesionale exogene de etiologie chimică sunt provocate de: ➢Medicamente ➢Alcool ➢ Gaze (Monoxid de carbon, Clor ➢Pesticide ➢Amoniac ➢Azot ➢Acizi etc.
 11. 11. Cauzele Intoxicațiilor acute Intoxicațiile acute cu substanțe chimice, inclusiv pesticide survin din cauza: ➢utilizării substanțelor chimice (medicamentele, pesticidele) în scop suicidal; ➢ transportării, păstrării sau administrării incorecte a substanțelor chimice, pesticide, medicamente; ➢ nivelul scăzut de trai a populației; ➢ nerespectarea regulilor elementare de igienă personală; ➢ mijloace financiare mici alocate pentru promovarea modului sănătos de viața și educația populației la compartimentul dat.
 12. 12. Republica Modova o zonă endemică În plan istoric, Republica Moldova a fost poligonul de experimentare a pesticidelor şi elaborare a regulamentelor de prelucrare a culturilor agricole a ex-URSS; În perioada respectivă au fost utilizate peste o jumătate de milion tone de pesticide, dintre care peste 22 mii tone sunt prezentate de produsele interzise încă în anul 1970 prin Convenția de la Stockholm; Utilizarea pesticidelor la cote maxime este caracteristică pentru perioada anilor 1975-1985;
 13. 13. Utilizarea pesticidelor • Mai grav este ca cei care fac agricultura doar ‘din auzite’ folosesc cantitați mult mai mari de substanțe decât ar trebui și astfel cantitatea de substanțe toxice este, de obicei, mai mare decât în cazul produselor din unitațile agricole mari care nu vor să irosească substanțele respective din trei motive: • - orice cantitate peste cea recomandată reprezintă costuri suplimentare inutile • - folosirea incorecta a pesticidelor și a ingrasamintelor chimice poate duce la scaderea productiei și nu la cresterea acesteia • - daca sunt supuși unui control și produsele lor au substanțe toxice peste limita maximă admisă acestea vor fi distruse.
 14. 14. Substanțe toxice Clasificare din punct vedere farmacologic Medicamente Substanțe chimice Substanțe de uz casnic Gaze Droguri Psihofarmacologice Hipnotice Analgetice Diluanți Acizi, Alcali Minerale Toxice Pesticide Detergenți Cosmetice Monoxid de carbon Bioxid de carbon Gaze iritante Alcool Nicotină Cofeină Opiate, Heroină Cocaină Amfetamină

×