Presentació currículum llengua anglesa jornada lleida

559 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
559
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentació currículum llengua anglesa jornada lleida

 1. 1. El nou currículum de llengua anglesa a l’educació d’adults Lleida, 12 de juny de 2014 L’educació d’adults: una porta al futur
 2. 2. 2 El currículum de llengua estrangera als centres de formació d’adults Orientacions metodològiques i propostes didàctiques Font imatge: Gareth Shaw/National Geographic Creative (Royalty free)
 3. 3. 3 Document d’orientacions per al professorat  Introducció  Presentació del currículum  Objectius  Continguts  Aportació a les competències bàsiques  Estructura del currículum  Les programacions didàctiques a l’aula  Criteris metodològics  El perfil de l’alumnat adult  Recursos didàctics  L’avaluació  Proposta de blocs temàtics per a llengua anglesa  Annexos
 4. 4. 4 •Nivell bàsic A2 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) •Finalitat: comunicar-se en situacions quotidianes. •Normativa: Resolució de 10 de maig de 2013 : Objectius, continguts i criteris d’avaluació en tres nivells (1, 2 i 3) •Aprenentatge competencial (tasques / estratègies) Introducció Document d’orientacions per al professorat
 5. 5. 5 DESCRIPTORS DEL NIVELL USUARI BÀSIC DE LLENGUA AL MECR USUARI BÀSIC A2 És capaç de comprendre frases i expressions d’ús freqüent relacionades amb àrees de rellevància immediata (informació bàsica sobre si mateix i la seva família, compres, llocs de residència, ocupació). Pot comunicar-se en tasques simples i quotidianes que no requereixin més que intercanvis senzills i directes d’informació sobre qüestions conegudes o habituals. Sap descriure en termes senzills aspectes del seu entorn immediat i assumptes en les àrees de necessitat immediata. A1 És capaç de comprendre i utilitzar expressions quotidianes i frases molt senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats. Pot presentar-se a si mateix/a i als altres, demanar i donar informació personal bàsica sobre on viu, la gent que coneix i les coses que té. Pot interactuar d’una manera senzilla a condició que l’altra persona parli a poc a poc i amb claredat i estigui disposada a ajudar.
 6. 6. 6 De què parlem? Nivell A2 MECR © British Council/EAQUALS 2010 How much does the room cost? I go to bed early because my job starts at 7. Please don’t smoke in here. This is my laptop. When did it happen? I need some advice. Have you ever been to the United States? FOOD and DRINK WORK and JOBS HOLIDAYS Let’s get some fish and chips. The kitchen is the warmest room in the house. HOBBIES and PASTIMES We must hurry. We are late. First we went to Naples. We stayed there for 5 days and visited Heracleum and the Pompeii. After that we went to Progida, but I didn’t like it. Finally we stayed a week in Capri.
 7. 7. 7 Objectius Competències per dimensions  Dimensió Comunicativa: – Comunicació oral – Comprensió lectora – Expressió escrita  Dimensió Actitudinal Document d’orientacions per al professorat
 8. 8. 8 Canvis en els nous currículums de llengües Currículum anterior: RESOLUCIÓ 14 de maig de 2007. Ensenyaments inicials i bàsics OBJECTIUS GENERALS OBJECTIUS TERMINALS CONTINGUTS PROCEDIMENTALS CONTINGUTS CONCEPTUALS CONTINGUTS ACTITUDINALS Nous currículums de llengües: RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2013 OBJECTIUS CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ Dimensió comunicativa Comunicació oral Comprensió lectora Expressió escrita Dimensió literària* Dimensió actitudinal Dimensió comunicativa Comunicació oral Comprensió lectora Expressió escrita Dimensió literària* Dimensió actitudinal Dimensió comunicativa Comunicació oral Comprensió lectora Expressió escrita Dimensió literària* Dimensió actitudinal *només en llengua catalana, castellana i aranesa.
 9. 9. 9 Un canvi d’enfocament: cap a l’acció Competències generals: Saber: resultat de l’experiència i de l’aprenentatge Saber fer: habilitat de dur a terme uns procediments (parlar, escriure, escoltar, comprendre,…) Saber ser: la suma de característiques individuals (personalitat, actitud, imatge, etc…) Saber aprendre: habilitat per descobrir nous coneixements Competències lingüístiques comunicatives : Lingüística: domini del codi, de les regles, de la gramàtica Discursiva: domini de la tipologia textual i estructura del text Pragmàtica: domini de l’ús funcional dels recursos lingüístics
 10. 10. 10 Aportacions a les Competències Bàsiques  Competència d’aprendre a aprendre  Competència de l’autonomia i iniciativa personal  Competència plurilingüe i intercultural  Competència sociocultural  Competència digital i tractament de la informació  Competència social i ciutadana Document d’orientacions per al professorat
 11. 11. 11 Continguts CURRÍCULUM DE LLENGUA ESTRANGERA Competència lingüística comunicativa Competència pragmàtica Competència discursiva Competència lingüística Funcions Aspectes Sociolingüístics Organització del discurs Tipus de text Lèxic i aspectes semàntics Morfosintaxi Ortografia i aspectes gràfics Fonètica i fonologia Document d’orientacions per al professorat
 12. 12. 12 Estructura Nivell 1 105 h. A1 Nivell 2 105 h. A2.1 Nivell 3 105 h. A2.2 NIVELL BÀSIC A2
 13. 13. 13 Correspondència d’hores en l’ensenyament d’anglès Marc Europeu Comú de Referència Educació d’Adults Escoles Oficials d’Idiomes IOC Cambridge USUARI BÀSIC A2 (Waystage) Nivell 1: 105h Nivell 2: 105h Nivell 3: 105h Primer: 130h Mòdul 1A: 70h Mòdul 1B: 70h Segon: 130h Bàsic Mòdul 2A: 70h Mòdul 2B: 70h KEY (Key English Test) Total hores 315h 260h 280h
 14. 14. 14 Punt de partida per a les programacions: •Objectius i Competències del currículum •Situacions funcionals i significatives •Seqüenciació d’unitats didàctiques amb tasques competencials •Activitats d’aprenentatge i avaluació Orientacions didàctiques Document d’orientacions per al professorat
 15. 15. 15 •Comunicatiu •Col·laboratiu •Significatiu •Reflexiu •Autònom Enfocament metodològic Document d’orientacions per al professorat
 16. 16. 16 COMUNICATIU Imatge: Joe Planas (1/1/2014, Exposició Asterix s’affiche à Bercy Village)
 17. 17. 17 COL·LABORATIU Font Imatge: Norman Kent / Barcroft Media
 18. 18. 18SIGNIFICATIU Imatge: Stockshots / Alamy
 19. 19. 19 REFLEXIU Imatge: http://amyfeelings.tumblr.com/
 20. 20. 20 AUTÒNOM Imatge: Sony World Photography 2014 / Nicolas Reusens
 21. 21. 21 •Comunicació •Col·laboració •Creativitat •Critical Thinking •Cultura •CLIL Cap a les Cs
 22. 22. Transcompetència lingüística
 23. 23. Imatge: Adria Richards [CC-BY-SA-2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons Creativitat
 24. 24. 24 Critical Thinking Imatge: tumblr artxsmart / Kim Dong-kyu after The card players by Paul Cézanne (1894)
 25. 25. Culture Imatge:http://www.theguardian.com/world/shortcuts/2014/feb/02/rio-residents-fighting-inflation-fake-currency
 26. 26. CLIL Imatge:http://en.wikipedia.org/wiki/Mars Video de: https://www.khanacademy.org Is Mars really RED? Answer
 27. 27. 27 Image source: Getty Images Aprenentatgesignificatiu Learning by doing Scaffolding
 28. 28. 28 Bastides per construir el coneixement  Knowledge: What items or people can you name with the vocabulary you know?  Comprehension: What is happening in the photo?  Application: What one sentence caption would you write?  Analysis: Where do you think they are?  Synthesis: Why do you think they are doing this?  Evaluation:Can everybody take part in this event? Why or why not? Image source: Getty Images
 29. 29. 29 El perfil de l’alumnat adult  Formació prèvia  Motivacions  Aptituds  Ritme d’aprenentatge  Aprendre a desaprendre  Aprendre a aprendre Document d’orientacions per al professorat
 30. 30. 30 Imatge: Alexander Remnevs/Caters news agency:
 31. 31. 31 Tipus de recursos didàctics http://pennystocks.la/internet-in-real-time/ Document d’orientacions per al professorat
 32. 32. 32 TIC/TAC: Quantitat o Qualitat? Síndrome de l’ant irlandès Imatge: http://blogs.sundaymercury.net/weirdscience/2009/10/extinct-animals-making-a-comeb.html
 33. 33. 33 Com avaluar?  Avaluació competencial  Autoavaluació Eines d’avaluació:  Portafoli (Què és?)  Rúbriques (exemple) Document d’orientacions per al professorat
 34. 34. 34 Graella amb descriptors d’avaluació (Nivell Bàsic MECR)
 35. 35. 36 Proposta de blocs temàtics  6 blocs temàtics per nivell (2 blocs per trimestre).  Cada bloc temàtic està pensat per a ser desenvolupat en 18 hores de classe aproximadament (11 sessions d’una hora i mitja + 1 sessió per a l’avaluació). Nivell 3 6 blocs Nivell 2 6 blocs Nivell 1 6 blocs Document d’orientacions per al professorat
 36. 36. 37 Temes de comunicació1  INFORMACIÓ PERSONAL  HABITATGE I ENTORN  VIDA QUOTIDIANA  TEMPS LLIURE I ENTRETENIMENT  VIATGES  RELACIONS AMB ELS ALTRES  SALUT I BENESTAR  EDUCACIÓ  COMPRES  ALIMENTACIÓ I BEGUDA  SERVEIS  LLOCS  LLENGUA  CONDICIONS METEOROLÒGIQUES [1] Common European Framework for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Steering Committee for Education. Language Policy division, Strasbourg. Council of Europe 2001. Imatge creada amb TAGXEDO Document d’orientacions per al professorat
 37. 37. 38 Temporització dels blocs temàtics Anglès Nivell 1 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre Blocs temàtics (105 hores) 1.All about me 2.In the classroom 3. Who is it? 4. Everyday life 5. My free time 6. My city Anglès Nivell 2 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre Blocs temàtics (105 hores) 7. Let’s exercise 8. Shopping 9. Eating out 10. It’s a wide wide world 11. Last night 12. Looking back Anglès Nivell 3 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre Blocs temàtics (105 hores) 13. Making friends 14. Celebrations 15. Growing up 16. A bad day 17. Play it again 18. Looking ahead Document d’orientacions per al professorat
 38. 38. 39 Estructura dels blocs temàtics NIVELL 1 1r trimestre BLOC TEMÀTIC 1: All about me Anglès Nivell 1 Competència pragmàtica Competència discursiva Competència lingüística Funcions i aspectes sociolingüístics Organització del discurs i tipus de text Lèxic i aspectes semàntics Morfosintaxi Ortografia i aspectes gràfics Fonètica i fonologia 1.Saludar 1.Diferències d’ús de les fórmules de salutació 1.Expressions de salutació, comiat 1.Present simple del verb be en frases afirmatives i negatives 1.L’alfabet anglès 1.Introducció al sistema vocàlic anglès (vocals curtes i llargues i diftongs) Descriptors d’avaluació de la dimensió comunicativa Anglès Nivell 1 Comunicació oral Comprensió lectora Expressió escrita 1.Utilitza fórmules elementals per establir contactes socials: salutacions, presentacions i comiats. 1.Entén missatges escrits útils sobre dades personals bàsiques i nacionalitats. 1.Omple formularis o fulls de registre amb dades personals. Document d’orientacions per al professorat
 39. 39. 40 Què suposa la proposta de blocs temàtics? És prou flexible Permet la progressió És competencial Permet la revisió Afavoreix l’avaluació Té en compte la diversitat de l’alumnat És realista S’ajusta al currículum Permet diversos enfocaments metodològics
 40. 40. 41 Exemple de projecte competencial a partir dels blocs temàtics Going Global Project NIVELL: ANGLÈS NIVELL 3 BLOC: 13. Making Friends Why and how (template) All about me (worksheets) All about me (recording rubric) Oral presentation instructions (rubric) Project assessment (teacher) Project self assessment (students) Document d’orientacions per al professorat
 41. 41. 42 Pàgines de recursos per a l’ensenyament de llengua anglesa SITES Llengües estrangeres- Educació d’Adults (https://sites.google.com/a/xtec.cat/llengua- estrangera-adults/home) BLOG Anglès Adults (http://anglesadults.blogspot.com.es) Grup a la xarxa docent 2.0 (http://educat.xtec.cat/group/angles-adults) Materials ARC (http://apliense.xtec.cat/arc/cercador)
 42. 42. 43 Contacte Josep Mª Planas Assessor tècnic docent del Servei d’Ordenació Curricular de l’Educació d’Adults jplanas2@xtec.cat Imatges de clipart amb domini públic: openclipart.org
 43. 43. 44 Thanks Imatge: Penkdik Palme Newsteam Gràcies

×