Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Portafolis digitals

1,978 views

Published on

Portafolis digitals, evidències d'aprenentatge

Portafolis digitals

 1. 1. Portafolis digitalsEvidències d’aprenentatgeServeis Territorials a la Catalunya CentralI Jornada d’estudi i debat sobrela Formació de Persones Adultes
 2. 2. De què parlarem?• Què és un portafolis• Orígens• Tipus de portafolis• Portafolis en educació• El Portafolis i el PLE• Plantilla portafolis Educació d’Adults• Rúbriques d’avaluació
 3. 3. Què és un Portafolis?Instrument que té com a objectiu comú la seleccióde mostres de treballs o evidències deconsecució d’objectius personals que, ordenats ipresentats d’una determinada manera, compleixenla funció de potenciar la reflexió sobre cadascunade les pràctiques”(Barberà, 2005)http://farm9.staticflickr.com/8403/8682599879_aba880f569_c.jpg
 4. 4. Eina reflexiva permostrar elcreixement del’individu a travésdel tempsutilitzant Internet.(Helen Barret“Create yourown electronic portfolio”)Què és ePortafolis?http://farm4.staticflickr.com/3553/3393660820_1a96cf8579_z.jpg
 5. 5. Orígens•Anys 80Col·lecció en paperdels millors treballsd’artistes: escriptors,pintors, arquitectes,fotògrafs, periodistes,publicitaris...http://farm3.staticflickr.com/2680/4251375785_2ca04bfd4a_z.jpg
 6. 6. Orígens•1991Paulson & Meyer “Portfolios: Stories ofKnowing” per recollir el progrés, esforç ièxits d’un individu.L’estudiant participa en la selecció decontinguts, criteris d’elecció, einesd’avaluació de mèrits i evidències d’auto-reflexió.
 7. 7. Orígens•1995Judit Arter: “Portfolios for Assessment andInstruction” Evidència deldesenvolupament, avaluació decompetències. Motiva i involucral’estudiant en el seu propi aprenentatge.
 8. 8. Orígens•2000Helen Barret, primera en utilitzar unePortafolis en una publicació “Create yourown electronic portfolio”, eina reflexivaper mostrar el creixement de l’individu através del temps utilitzant Internet .
 9. 9. Orígens•2005Lorenzo e Ittelson“Un portafolis electrònic és una coleccióde materials digitalitzats que inclouendemostracions, recursos i èxits querepresenten a un individu, un grup o unainstitució...http://farm3.staticflickr.com/2302/2288908038_feeeecbd10_z.jpg
 10. 10. ProcésSi tens alguna cosa a fer o aprendre...Planifica-laFes-laRegistra-laRevisa-laComparteix-laAvalua-la
 11. 11. Portafolis en educació
 12. 12. Portafolis en educació“Sistema davaluació integrat en el procésdensenyament i aprenentatge. Consisteix en unaselecció devidències / mostres que ha de recolliri aportar lestudiant al llarg dun període detemps determinat i que respon a un objectiuconcret”(Coll et al., 2004)http://farm3.staticflickr.com/2678/4172059227_9db83a6fa1_z.jpg
 13. 13. Per què en educacióEstratègia que contribueix al desenvolupamentprofessionalInstrument d’investigacióRecurs per a la formació permanentServeix per donar orientació personal i/oprofessionalConstitueix una alternativa per a l’avaluació
 14. 14. La LleiLa Llei deducació de Catalunya estableix a larticle 89que el "dossier personal daprenentatge"emmagatzema en suport digital i fa accessibles ... elsdocuments i els objectes digitals ... de cada alumne oalumna durant el procés d’aprenentatge ... El contingut deldossier por servir d’evidència en el procés d’avaluació.http://farm6.staticflickr.com/5270/5627863135_beec727c0e_z.jpg
 15. 15. EvidènciesEvidències = ArtefactesCertificats acreditatius, fragments depel·lícules, entrevistes, activitatsacadèmiques, apunts, documents, fotos,elements multimèdia, treballsdassignatures...http://farm3.staticflickr.com/2027/2490405488_5683c8a072_z.jpg
 16. 16. Tipus*De treballCol·lecciódeliberada detreballs orientadaper objetiusd’aprenentatge*Segons Danielson y Abrutyn (1999) http://farm1.staticflickr.com/54/106493273_8fdef7c99b_z.jpg
 17. 17. Tipus*De presentacióEs mostren els millors treballs i el seu propòsités demostrar el nivell més alt e realitzacióassolit per l’alumnat.*Segons Danielson y Abrutyn (1999) http://farm1.staticflickr.com/41/74298451_cecef287dd_z.jpg
 18. 18. Tipus*D’avaluació diagnòsticaPer documentar què ha après l’alumne enrelació amb objectius curriculars específics.*Segons Danielson y Abrutyn (1999) http://jonhernandez.files.wordpress.com/2012/02/suspenso.jpg
 19. 19. TipusD’estudiantSelecció de treballsacadèmics acompanyats dereflexió sobre l’esforç perelaborar-los i del seuprocés d’aprenentatge.Faciliten l’autoavaluació il’avaluació continuada.http://www.flickr.com/photos/20715928@N02/4745222966/
 20. 20. TipusDocentSelecció de materials reflexius i representatius del treballAfavoreixen un major coneixement del procés educatiu per una millora de la pressa dedecisions educatives.http://farm1.staticflickr.com/139/320161805_4ac230895c_z.jpg?zz=1
 21. 21. El portafolis i el PLE...me he dado cuenta de que el portafolio electrónico se ha transformado en un PLE. Pocoa poco se han incluido algunos episodios de aprendizaje formal e informal, redes sociales,redes de conocimiento e información, herramientas Web 2.0 y recursos educativos de mipropia autoría ... El resultado final; un nuevo ecosistema de aprendizaje en el que seconectan diversidad de nodos digitales que ayudan a gestionar conocimientos, aumentarel nivel de productividad y extender las capacidades de la comunicación.(Prof. Antonio L. Delgado)https://sites.google.com/site/edumorfosis/
 22. 22. “Conjunt d‘ eines, serveis, relacions,connexions i interseccions queutilitzem de forma habitual i que afavoreixen elnostre aprenentatge (informal) en el dia adia y que fan que aquest aprenentatge esdevinguiconeixement.http://digitum.um.es/jspui/bitstream/10201/17247/1/Adell%26Casta%C3%B1eda_2010.pdfPLEQuè és el PLE?
 23. 23. “Una forma dusar Internet per aprendre". Adell & CastañedaPLEhttp://farm8.staticflickr.com/7022/6638184545_fba63d944e_z.jpg
 24. 24. Quelcom personal.Nosaltres prenem les decisions:    1. Quines eines utilitzar    2. Què es connecta amb ell    3. Com volem aprendre    4. Quan volem aprendrePLEhttp://farm5.staticflickr.com/4098/4942628300_9b32692362_z.jpg
 25. 25. En 3 eixos:Exploració, Expressió, IntercanviExploració: a quins llocs cerquem informació, quinessón les nostres fonts?PLEhttp://farm4.staticflickr.com/3241/3129977071_db95c4e8da_z.jpg
 26. 26. En 3 eixos:Exploració, Expressió, IntercanviExpressió: a quins llocs transformem la informacióque hem obtingut de les nostres fonts i la publiquem?PLEhttp://farm2.staticflickr.com/1324/1218971167_929d669568_z.jpg
 27. 27. En 3 eixos:Exploració, Expressió, IntercanviIntercanvi: en quins espais compartim, aprenemi ensenyem a altres persones?PLEhttp://farm6.staticflickr.com/5230/5724149243_32b7d67f2d_z.jpg
 28. 28. PLETallerdePLE/PLN/Portafolis(XavierSuñé)https://sites.google.com/site/tallerpleplnportafolis/ple-i-pln
 29. 29. PLETallerdePLE/PLN/Portafolis(XavierSuñé)https://sites.google.com/site/tallerpleplnportafolis/ple-i-pln
 30. 30. Exploracióeines daccés a la informacióPLE
 31. 31. Expressióeines de creació i edició de la informacióPLE
 32. 32. IntercanviEines de relació amb altresPLE
 33. 33. Personal Learning NetworkPLNhttp://farm3.staticflickr.com/2396/2229569056_cb4345da2d_z.jpg
 34. 34. PLNPersonal Learning NetworkUna PLN "Personal Learning Network“ és la col·lecciócompleta de persones amb les que tenim el compromísdintercanviar informació, en general en línia.És levolució natural del PLE.http://farm1.staticflickr.com/49/129594936_0f42e66ac2_z.jpg?zz=1
 35. 35. PLN sempre ha existit: família, amics, elcarrer, docents ... Amb Internet i laWeb 2.0 PLN +ric: xarxes socials,blocs, wikis, einesde marcadorssocials ...PLNhttp://farm4.staticflickr.com/3333/3222146311_6efb40d6b1_o.jpg
 36. 36. Com podem utilitzar els docents les PLN•Com a desenvolupament professionalPLN
 37. 37. •Per aprendre dels especialistesPLNhttp://farm7.staticflickr.com/6234/6283299220_b8c5a64521_z.jpg
 38. 38. PLEhttp://farm5.staticflickr.com/4012/4492905474_424e295b8b_o.png•Per localitzar recursos per alaula
 39. 39. PLE•Per obtenir idees i experiències entre igualshttp://farm8.staticflickr.com/7149/6811419045_881e519f0c_z.jpg
 40. 40. PLE•+ informació sobre tecnologies i com integrar-les a lapràctica educativahttp://farm8.staticflickr.com/7149/6811419045_881e519f0c_z.jpg
 41. 41. PLE•Per cercar solucions de col·laboracióhttp://farm5.staticflickr.com/4036/4686091427_ff46c3798d_z.jpg
 42. 42. PLE•Per trobar enllaços i notícies dinterès per a leducacióhttp://farm8.staticflickr.com/7309/8725028024_c5e0f4e2b5_c.jpg
 43. 43. Consells de la Sue Waters a l’hora de treballaramb aquestes eines1. Començar lentament i amb l’ajut d’un mentor.2. Utilitzar el mateix nom d’usuari en totes les eines.3. Compartir a la xarxa tant com agafem d’ella.4. Preguntar tant com responem.5. Provar noves eines abans de decidir si són o noútils.6. Comentar en los blogs d’altres persones.PLNhttp://farm4.staticflickr.com/3785/8872180717_baed52f875_c.jpg
 44. 44. PLEProposta de la Sue Waters per a construir el teu PLEa) Crea un compte a Twitterb) Inicia el teu propi blogc) Subscriu-te via RSS a altres blogsd) Comença a utilitzar marcadors socialse) Uneix-te a alguna comunitat (xarxasocial) educativa
 45. 45. PLEhttp://antoniogomezmartin.wordpress.com/2013/03/04/ple-cientifico-emprendedor/Identitat digitalGestió de les tasques i informacióCompartir i consumir contingutsContent curatorEmmagatzematgeXarxes socials CientífiquesGestió bibliogràfica i bases de dadesProducció de continguts i repositoris
 46. 46. Tornant als ePortafolis
 47. 47. ePortafolis
 48. 48. Plantilla Portafolis Educaciód’Adultshttps://sites.google.com/a/xtec.cat/ea-portafoli/
 49. 49. Rúbrica d’avaluació d’ePortafolid’assignaturahttp://goo.gl/2aErF
 50. 50. Portafolis a la XTEChttp://www.xtec.cat/web/recursos/tecinformacio/portafolis
 51. 51. Nota finalhttps://sites.google.com/site/microtallerstac/e-portfolioMolta informació d’aquesta presentació s’ha extret del MicrotallerTAC sobre l’ePortfolio elaborat pel Servei Educatiu del Tarragonès.Es recomana utilitzar-lo tant per a documentar-se com per ampliarinformació sobre aquest tema.La part del PLE forma part de la presentació Què, qui, comconnectem?http://www.slideshare.net/centrederecursos/ple-educaci-dadultsTotes les imatges que apareixen a la presentació tenen llicènciaCreative Commos i estan referenciades amb la URL corresponent acada diapositiva.Gràcies!
 52. 52. Juan Miguel MuñozServei d’Ordenació Curricular de l’Educació d’AdultsManresa a 7 de juny de 2013Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Espanya de CreativeCommonsI Jornada d’estudi i debat sobre la Formació de Persones AdultesServeis Territorials a la Catalunya Central

×