Petit treball d'investigació i de síntesi

934 views

Published on

Petit treball d'investigació i de síntesi final de curs. Vicenç Messeguer.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Petit treball d'investigació i de síntesi

 1. 1. Experiències TAC a la Formació de Persones Adultes | juny de 2010 PETIT TREBALL D'INVESTIGACIÓ I DE SÍNTESI FINAL DE CURS V. Meseguer [email_address] CFA EGARA / TERRASSA Informática inicial M2 5è SETICPA Curs 2009 / 2010
 2. 2. Experiències TAC a la Formació de Persones Adultes | juny de 2010 Objectius: L’alumne en acabar el mòdul ha de ser capaç de realitzar un petit treball d'investigació, ( selecció de la temàtica, cerca i obtenció de la informació, selecció de la informació textual i gràfica més rellevant, integració en un document .doc, presentació i transmissió ). <ul><ul><li>Posar a prova de forma integrada el grau de domini d’un conjunt de competències digitals adquirides al llarg del curs.
 3. 3. Treballar amb diverses finestres obertes a la vegada,
 4. 4. El domini del processador de text,
 5. 5. La cerca d'informació per mitjà d'internet,
 6. 6. La selecció de la informació més rellevant.
 7. 7. Integració informació textual i gràfica en un document .doc
 8. 8. Presentació de la informació, transmissió de la informació via e-mail. </li></ul></ul>Requeriments tècnics: <ul><ul><li>Guia orientativa escrita
 9. 9. Ordinador
 10. 10. Connexió a Internet
 11. 11. Visionament “l estip.pps
 12. 12. Programari: Ms word, navegador, ... </li></ul></ul>PETIT TREBALL D'INVESTIGACIÓ 5è SETICPA Curs 2009 / 2010
 13. 13. <ul><li>En què consisteix, en concret això de... El tractament i processament de la informació ? </li></ul>Font: http://www.xtec.cat/~vmessegu/personal/ppropia/lestic.pps PERCEPCIÓ RECERCA OPTENCIÓ SELECCIÓ ORGANITZACIÓ ESTRUCTURACIÓ ASSIMILACIÓ INTEGRACIÓ DIFUSIÓ TRANSMISSIÓ COMPARTICIÓ EL PROCESSAMENT DE LA INFORMACIÓ PETIT TREBALL D'INVESTIGACIÓ Experiències TAC a la Formació de Persones Adultes | juny de 2010 5è SETICPA Curs 2009 / 2010 ENTRADA PROCESSAMENT SORTIDA
 14. 14. Experiències TAC a la Formació de Persones Adultes | juny de 2010 Descripció A. Realització 1.Escollir un tema o qüestió del teu interès sobre el qual desitges informar-te 2.Amb Google, cercar informació sobre el tema 3.De les adreces trobades, seleccionar 4 ó 5 webs rellevants 4.Desar-les en la teva carpeta local per extreure’n informació. 5.D’aquestes webs, seleccionar i extreure la informació textual i gràfica que consideris més rellevant. 6.Incrustar I integrar aquesta informació en un document .doc 7.Confeccionar un títol per al document en Wordart 8.Organitzar, estructurar la informació adequadament 9.Desar el document a la teva carpeta local 10.Enviar-lo com a document adjunt a l'e-mail del professor: B. Temps disponible per a la realització: 2h. C. Petita presentació del treball als companys de l'aula. PETIT TREBALL D’INVESTIGACIÓ 5è SETICPA Curs 2009 / 2010
 15. 15. Experiències TAC a la Formació de Persones Adultes | juny de 2010 · PETIT TREBALL D'INVESTIGACIÓ Imatges de l'experiència 5è SETICPA Curs 2009 / 2010
 16. 16. Experiències TAC a la Formació de Persones Adultes | juny de 2010 Conclusions i comentaris <ul><li>S'observen dificultats de comprensió en les instruccions donades per escrit
 17. 17. Alguns segueixen el procés de forma desordenada
 18. 18. El grau d'assoliment demostrat de les competències requerides és dispar
 19. 19. En general les competències es dominen però es nota la necessitat de més entrenament i més pràctica
 20. 20. Les destreses adquirides, el ritme i l’agilitat en l’execució del procés és divers
 21. 21. La presentació i el formatat del treball és un aspecte a millorar en el futur
 22. 22. Tots els alumnes completen la feina i la fan arribar al professor vía e-mail </li></ul>! -? ·PETIT TREBALL D’INVESTIGACIÓ 5è SETICPA Curs 2009 / 2010
 23. 23. Experiències TAC a la Formació de Persones Adultes | juny de 2010 Gràcies V. Meseguer [email_address] CFA EGARA / TERRASSA 1 de juny 2010 ______________________________________________ · PETIT TREBALL D’INVESTIGACIÓ 5è SETICPA Curs 2009 / 2010

×