IV Jornada innovem La societat del coneixement a l'aula Llengua i TIC , un mòdul per competències. CFA Tarragona – 2n de ...
INTRODUCCIÓ: CONTEXT <ul><li>Grup de treball. </li></ul><ul><li>Mòdul opcional àmbit de la comunicació: Llengua i TIC. </...
LA PROGRAMACIÓ <ul><li>Segons el nou currículum LOE  dossier: programació (3r nivell concreció curricular) </li></ul><u...
COMPETÈNCIES <ul><li>Competències específiques/Dimensions: </li></ul><ul><li>Dimensió comunicativa </li></ul><ul><li>Dimen...
ESTRUCTURA DEL MÒDUL <ul><li>OBJECTIU FINAL del mòdul : Ser capaços de produir textos escrits ortogràficament correctes i...
ESTRUCTURA DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES <ul><li>1. PER APRENDRE </li></ul><ul><li>2. LLENGUA I SOCIETAT </li></ul><ul><li>3....
EXEMPLE UNITAT DIDÀCTICA: UNITAT 2. COM KDM? [1] Vegeu annex 24 per a la prova proposada per a la Unitat 5 al mòdul Lleng...
RESUM DE LES ACTIVITATS D’APRENENTATGE I D’AVALUACIÓ PER TIPUS: PER APRENDRE 1. a. En grups de 3, els alumnes reflexione...
1 1, 2 8. Competència plurilingüe i intercultural (Comp. social i ciutadana) 1 5 6. Competència d´autonomia i iniciativa p...
AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS PER TASQUES Registre d´activitats fetes amb el SALC… Act. 1: Text lliure… Act. 2: Text dictat… Pr...
METODOLOGIA <ul><li>Dossier web (aprenentatge en acció): http:// www.xtec.cat / ~madseria /dossier  </li></ul><ul><li>Ap...
AVALUACIÓ DEL MÒDUL RECURSOS 60% Examen de continguts i competències i treballs d’autoformació ( criteris d’av . del bloc...
avaluació
CFA TARRAGONA - GES – AUTOCOAVALUACIÓ DEL PORTAFOLIS DE L'ALUMNE/A (20% de la nota final) NOM DE L’ALUMNE/A_______________...
<ul><li>PAUTA I CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL BLOC </li></ul><ul><li>MÒDUL: LLengua i TIC </li></ul><ul><li>En l' elaboració de...
RECURSOS <ul><li>Ordinador amb connexió a Internet. </li></ul><ul><li>Llapis de memòria/llibreta d’anotacions. </li></ul><...
VALORACIÓ GLOBAL <ul><li>Del docent: </li></ul><ul><ul><li>Gran oportunitat per desenvolupar diverses competències de l’al...
CONCLUSIONS <ul><li>Programació i pràctica docent per competències. </li></ul><ul><li>Contempla elements ARC: aprenentatge...
“ El concepte de competència indica que els aprenentatges han de concretar-se sempre de manera funcional i significativa,...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Llengua i TIC, un mòdul per competències.

2,975 views

Published on

Llengua i TIC, un mòdul de GES per competències.

Published in: Education
2 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,975
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
547
Actions
Shares
0
Downloads
62
Comments
2
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Llengua i TIC, un mòdul per competències.

  1. 1. IV Jornada innovem La societat del coneixement a l'aula Llengua i TIC , un mòdul per competències. CFA Tarragona – 2n de GES Maria Adserias i M. José Gregori
  2. 2. INTRODUCCIÓ: CONTEXT <ul><li>Grup de treball. </li></ul><ul><li>Mòdul opcional àmbit de la comunicació: Llengua i TIC. </li></ul><ul><li>Transversalitat : llengua-ciències-TIC. </li></ul>
  3. 3. LA PROGRAMACIÓ <ul><li>Segons el nou currículum LOE dossier: programació (3r nivell concreció curricular) </li></ul><ul><li>Competències </li></ul><ul><li>CONTINGUTS ACTIVITATS </li></ul><ul><li>Criteris d´avaluació </li></ul><ul><li>Generals i específiques </li></ul>
  4. 4. COMPETÈNCIES <ul><li>Competències específiques/Dimensions: </li></ul><ul><li>Dimensió comunicativa </li></ul><ul><li>Dimensió literària </li></ul><ul><li>Dimensió plurilingüe i intercultural. </li></ul><ul><li>Competències generals: </li></ul><ul><li>Competència comunicativa, lingüística i audiovisual. </li></ul><ul><li>Competència artística i cultural. </li></ul><ul><li>Tractament de la informacíó i competència digital. </li></ul><ul><li>Competència matemàtica. </li></ul><ul><li>Competència per aprendre a aprendre. </li></ul><ul><li>Competència d´autonomia i iniciativa personal. </li></ul><ul><li>Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. </li></ul><ul><li>Competència social i ciutadana. </li></ul>
  5. 5. ESTRUCTURA DEL MÒDUL <ul><li>OBJECTIU FINAL del mòdul : Ser capaços de produir textos escrits ortogràficament correctes i orals mitjançant l'eina TIC del bloc . </li></ul>Unitat 3 Elaborar un bloc tenint en compte tots els aspectes treballats . Unitat 2 Familiaritzar-se amb les eines TIC per preparar l’elaboració d´un bloc. Unitat 1 Sensibilitzar-se cap a l’ús significatiu de les eines TIC.
  6. 6. ESTRUCTURA DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES <ul><li>1. PER APRENDRE </li></ul><ul><li>2. LLENGUA I SOCIETAT </li></ul><ul><li>3. GRAMÀTICA </li></ul><ul><li>4. LÈXIC </li></ul><ul><li>Teoria + activitats d´aprenentatge + activitats d´avaluació + activitats d'autoformació + autoavaluació + coavaluació. </li></ul>
  7. 7. EXEMPLE UNITAT DIDÀCTICA: UNITAT 2. COM KDM? [1] Vegeu annex 24 per a la prova proposada per a la Unitat 5 al mòdul Llengua i TIC. [2] Vegeu annex 11 per al document d’auto-coavaluació. <ul><li>CONTINGUTS </li></ul><ul><li>Dimensió comunicativa : </li></ul><ul><li>Distinció entre comunicació sincrònica i asincrònica.  </li></ul><ul><li>Diferència entre les característiques del SMS i del correu electrònic del correu postal. </li></ul><ul><li>Ús d’un compte de correu electrònic. </li></ul><ul><li>La cerca de recursos audiovisuals a la xarxa. </li></ul><ul><li>La caracterització dels recursos audiovisuals a la xarxa. </li></ul><ul><li>Treball de punts de l'ortografia catalana dels quals l'alumne/a coixeja a partir de recursos a la xarxa. </li></ul><ul><li>Identificació, d´entre els dialectes del català, aquell que li és propi. </li></ul><ul><li>Reconeixement de mots de les Terres de l´Ebre. </li></ul><ul><li>Inici de la creació d’un bloc (autoformació)  </li></ul><ul><li>Dimensió literària </li></ul><ul><li>Elaboració de textos en eines TIC (bloc) </li></ul><ul><li>Dimensió plurilingüe i pluricultural : </li></ul><ul><li>Reflexió sobre les utilitats que ofereixen el bloc, el correu electrònic i els SMS. </li></ul><ul><li>Valoració dels recursos audiovisuals de ràdio i televisió a la xarxa. </li></ul><ul><li>Plantejaments de dubtes ortogràfics i cerca de solucions amb d'exercicis a la xarxa. </li></ul><ul><li>Actitud positiva i respecte davant els diferents dialectes del català. </li></ul><ul><li>OBJECTIU FINAL DE LA UNITAT DIDÀCTICA: Familiaritzar-se amb les eines TIC per preparar l'elaboració d'un bloc. </li></ul><ul><li>MATÈRIA O ÀMBIT DES D’ON ES TREBALLA LA UNITAT : </li></ul><ul><li>Comunicació, llengua catalana, informàtica (i Internet), TIC i TAC. </li></ul><ul><li>DURADA DE LA UNITAT DIDÀCTICA : 11 hores. </li></ul><ul><li>OBJECTIUS COMPETENCIALS : </li></ul><ul><li>Ser capaç de: </li></ul><ul><li>Identificar les utilitats de les següents eines telemàtiques: el bloc, el correu electrònic i els SMS.* </li></ul><ul><li>Seleccionar els recursos audiovisuals de ràdio i televisió a la xarxa més adequats per elaborar el propi bloc.* </li></ul><ul><li>Prendre consciència de les mancances ortogràfiques i treballar-les a partir de recursos a la xarxa (SALC).* </li></ul><ul><li>Prendre consciència de les diferents varietats dialectals. </li></ul><ul><li>Tenir una actitud positiva davant els diferents dialectes del català. </li></ul><ul><li>*Aquests són els objectius que s'avaluaran en aquesta unitat </li></ul>
  8. 8. RESUM DE LES ACTIVITATS D’APRENENTATGE I D’AVALUACIÓ PER TIPUS: PER APRENDRE 1. a. En grups de 3, els alumnes reflexionen en suport paper sobre per què els serveix un bloc, un correu i un SMS .(I) i (PG). b. En grup, els alumnes classifiquen 5 textos en funció si són blocs, e-mails i SMS. (Justificant la resposta) (PG) c. Es presenten 5 situacions i per resoldre-les han de decidir amb quina eina ho farien.(Justificant la resposta) (PG) LLENGUA I SOCIETAT      2. De manera organitzada amb la resta de la classe, en grups de 2 o 3 persones, s'han de connectar a les emissores de ràdio i televisió que hi ha al llistat del &quot;Per aprendre&quot; tenint en compte els següents aspectes: si la pàgina web és clara; si és fàcil saber com escoltar o visualitzar els canals; de quina temàtica general tracta: informatius, música, general, cultura...; si escoltar o veure la televisió requereix programes; quina programació té; si es pot escoltar-la o visualitzar-la 24 hores i donar-ne una opinió personal. (PG)   3.   A partir de la informació extreta a l'activitat anterior, posar en comú totes les dades amb la resta de la classe fent grups d'unes 4 persones i fer una classificació de tipus d'emissores de ràdio i de televisió. (PG) 4.    Consultar per Internet altres emissores de ràdio i de televisió en altres llengües que es puguin escoltar o veure i seguir les passes de la primera activitat. (PG) GRAMÀTICA 5.   Mitjançant l’avaluació inicial del SALC, l’elaboració d’un t ext lliure amb processador de textos sense corrector (200 p.) i després activant-lo, s’analitzaran les faltes més comunes que ha fet cada alumne/a mitjançant una taula. Segons els resultats, l’alumnat treballa, a partir de la pàgina web del SALC ( http :// salc.upf.edu /) d’ortografia, un aspecte de manera consensuada amb el/la professor/a (I) LÈXIC 6.  Després de veure un vídeo penjat a la xarxa (del programa Caçador de paraules ), analitzar els mots propis de les Terres de l´Ebre; i comparar-los amb el català estàndard.(I) o (PG). Plantejament: anar apuntant les paraules pròpies que vagin escoltant en el vídeo (I). Després, en PG busquen, amb l´ajuda del diccionari i entre ells, la varietat o forma estàndard. Després es posen en comú els resultats en GG i entre tots es “diuen” el significats i es manifesta la varietat dialectal. ACTIVITATS D’AUTOFORMACIÓ: CREACIÓ D'UN BLOC 1: Aquest és un treball que, com es preveure pel títol es basa en la creació d'un bloc. En aquesta unitat es faran els preparatius, en la següent, s'acabarà d'executar. El treball es farà en parelles. Pautes: Lectura del document, “Què és un bloc?”; visualització d'altres blocs per extreure'n algunes idees; decidir la temàtica del bloc; enregistrar-se a Blogger. Els punts 1 i 2 s'hauran de fer evidents mitjançant un breu resum del que és un bloc i d'un llistat d'almenys 4 blocs amb un petit comentari de cadascun d'ells. Els punts 3 i 4 es mostraran al/a la professor/a en la data que es marqui. (PG)
  9. 9. 1 1, 2 8. Competència plurilingüe i intercultural (Comp. social i ciutadana) 1 5 6. Competència d´autonomia i iniciativa personal 1 2, 3, 5 5. Competència per aprendre a aprendre 1 1-6 3. Tractament de la informació i competència digital 1 2. Competència artística i literària 1 1-6 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual, Activitats d´autoformació Activitats d´aprenentatge Taula d´activitats per competències
  10. 10. AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS PER TASQUES Registre d´activitats fetes amb el SALC… Act. 1: Text lliure… Act. 2: Text dictat… Prendre consciència de les mancances ortogràfiques… Segons la quantitat d´eines que caracteritzen… Act. 1: Anar a la web de TV· i fer cerques… Seleccionar els recursos audiovisuals… Segons la quantitat d´eines que caracteritzen… Act. 1: Reflexionar en suport paper.. Act. 2… Act. 3... Identificar les utilitats de les diferents eines telemàtiques: bloc… Indicadors d´assoliment Com ho observaré Objectiu avaluable
  11. 11. METODOLOGIA <ul><li>Dossier web (aprenentatge en acció): http:// www.xtec.cat / ~madseria /dossier </li></ul><ul><li>Apartats del dossier: </li></ul><ul><ul><li>Per aprendre: món de les TIC. </li></ul></ul><ul><ul><li>Llengua i societat: la comunicació a través o no de les TIC. </li></ul></ul><ul><ul><li>Gramàtica: la concordança en l’escriptura de textos escrits i recursos a la xarxa per practicar ortografia (SALC). </li></ul></ul><ul><ul><li>Lèxic: JClick i vídeos sobre lèxic dialectal. </li></ul></ul><ul><li>Competències. </li></ul><ul><li>Transversalitat. </li></ul><ul><li>Aprenentatge significatiu. </li></ul><ul><li>Treballs individuals i grupals (petit i gran grup). </li></ul><ul><li>Autoformació: ús de diccionaris a la xarxa i elaboració d’un bloc (molt pautat). </li></ul>
  12. 12. AVALUACIÓ DEL MÒDUL RECURSOS 60% Examen de continguts i competències i treballs d’autoformació ( criteris d’av . del bloc ). Av. Sumativa (certificadora) 20% 10% 10% <ul><li>C oavaluació del portafolis </li></ul><ul><li>Assistència a classe </li></ul><ul><li>Assistència a l’aula d’autoformació </li></ul>Av. Formativa (autoreguladora, reguladora i certificadora) 0% <ul><li>Punt de partida (graella). </li></ul><ul><li>U1: formulari a la xarxa amb resum de resultats . </li></ul>Av. Inicial (diagnòstica i autoreguladora) % NOTA FINAL DEL MÒDUL COM S’AVALUA TIPUS D’AVALUACIÓ ( i les seves funcions )
  13. 13. avaluació
  14. 14. CFA TARRAGONA - GES – AUTOCOAVALUACIÓ DEL PORTAFOLIS DE L'ALUMNE/A (20% de la nota final) NOM DE L’ALUMNE/A________________________MÒDUL__________________ Cada criteri superat tindrà un màxim de 2 punts: Malament: 0 punts Regular: 1 punt Bé: 2 punts Molt bé: 2,5 punts Posa una X on creguis oportú: OBSERVACIONS avaluació CRITERIS Malament Regular Bé Molt bé 1- El portafolis té bona presentació: està ordenat i es llegeix clarament. 2- El portafolis s’ha portat al dia, la feina s’ha anat fent quan tocava. 3- Totes les activitats estan fetes i corregides, les de l’aula i les d’autoformació. 4 – S’hi recull informació extra o resums que demostren que hi has dedicat de més a més (apunts de classe, ampliacions...) NOTA FINAL
  15. 15. <ul><li>PAUTA I CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL BLOC </li></ul><ul><li>MÒDUL: LLengua i TIC </li></ul><ul><li>En l' elaboració del bloc heu de tenir en compte els següents elements: </li></ul><ul><li>1. Que hi hagi un títol relacionat amb el tema que tracta el vostre bloc. </li></ul><ul><li>2. Que contingui elements que ofereix les aplicacions de Blogger, per exemple, fotografies, vídeos, estadístiques... </li></ul><ul><li>3. Compte amb l'ortografia, reviseu-la fent servir el corrector d'un editor de textos, diccionaris, etc. </li></ul><ul><li>4. Vigileu l'ordre, que sigui clar i entenedor. </li></ul><ul><li>En la presentació oral del bloc heu de tenir en compte que responeu al següent: </li></ul><ul><li>1. Quina és la temàtica del vostre bloc i per què? </li></ul><ul><li>2. Quins elements formen el vostre bloc? </li></ul><ul><li>3. Quines dificultats heu trobat en l'elaboració del bloc? </li></ul><ul><li>4. Què és el que més us ha agradat de la seva realització? </li></ul><ul><li>5. Com heu preparat el treball en equip? Qui ha pres la iniciativa? Com us heu repartit la feina? </li></ul><ul><li>CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LA REALITZACIÓ I PRESENTACIÓ DEL BLOC: </li></ul><ul><li>Cada criteri serà valorat de 0 a 2 punts. </li></ul><ul><li>El bloc conté un títol i uns apartats clars. </li></ul><ul><li>El contingut del bloc és evident. </li></ul><ul><li>Hi ha varietat en els elements que conformen el bloc: imatges, vídeos, enquestes, participacions, informacions... </li></ul><ul><li>La presentació és clara i conté tots els elements que es demanen. </li></ul><ul><li>Es fa evident que tots els integrants del grup han treballat equitativament. </li></ul>avaluació
  16. 16. RECURSOS <ul><li>Ordinador amb connexió a Internet. </li></ul><ul><li>Llapis de memòria/llibreta d’anotacions. </li></ul><ul><li>Material d’escriptura: bolígrafs, llapis… </li></ul><ul><li>Dossier en format fitxer. </li></ul><ul><li>(Impressora). </li></ul><ul><li>Full de tasques d’autoformació setmanal. </li></ul><ul><li>Full d’assistència a l’aula d’autoformació. </li></ul>
  17. 17. VALORACIÓ GLOBAL <ul><li>Del docent: </li></ul><ul><ul><li>Gran oportunitat per desenvolupar diverses competències de l’alumant en un mòdul de manera indirecta. </li></ul></ul><ul><ul><li>Perspectives de futur: més uniformitat en la gramàtica (tot SALC?)... </li></ul></ul><ul><li>De l’alumnat ( formulari ). </li></ul>
  18. 18. CONCLUSIONS <ul><li>Programació i pràctica docent per competències. </li></ul><ul><li>Contempla elements ARC: aprenentatge significatiu, treball col·laboratiu, treball per competències, autoregulació de l’alumnat, TIC i TAC, portafolis, co i autoavaluació, tractament de la diversitat, autonomia de l’aprenent, reflexió </li></ul><ul><li>Obert a futures modificacions. </li></ul>
  19. 19. “ El concepte de competència indica que els aprenentatges han de concretar-se sempre de manera funcional i significativa, és a dir, atribuint sentit a allò que s'aprèn ” Antoni Zabala (2009)* *Zabala Vidiella, A (2009). “L'ensenyament basat en competències, una nova oportunitat”. Guix , Núm. 351 (Gener 2009), p. 63-66. [en línia] < http:// www.xtec.es / crp - terrassa / comp_bas / Antoni %20Zabala%202009. pdf >

  ×