Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SASTANAK 
1. WHO? - (КО)? 
2. WHAT? - (ŠТА)? 
3. WHERE? - (GDЕ)? 
4. WHEN? - (КАDА)? 
5. WHY? - (ZАŠТО)? 
6. HOW? - (КАКО)...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Alati za organizovanje sprovodjenje sastanka dogadjaja

355 views

Published on

Alati za organizovanje, sprovođenje i evaluaciju sastanka ili događaja

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Alati za organizovanje sprovodjenje sastanka dogadjaja

  1. 1. SASTANAK 1. WHO? - (КО)? 2. WHAT? - (ŠТА)? 3. WHERE? - (GDЕ)? 4. WHEN? - (КАDА)? 5. WHY? - (ZАŠТО)? 6. HOW? - (КАКО)? Pre sastanka: U toku sastanka: Nakon sastanka: 01. Inicijalno pismo za održavanje sastanka 16. Spisak i lista učesnika 31. Zapisnik sa sastanka koji opisuje detaljno sve 02. Odluka o održavanju sastanka 17. Anketa učesnika o zadovoljstvu 32. Izveštaj sa sastanka opisuje sažetak i glavne rezultate sastanka 03. Plan i program, opis ciljeva, aktivnosti i očekivani rezultati 18. Komentari sa sastanka 33. Evaluacija o zadovoljstvu učesnika sastanka 04. Agenda sastanka sa opisom tema i satnicom 19. Sugestije sa sastanka 34. Analiza prikupljenih o obrađenih podataka 05. Kontakt lista 20. Predložene ideje sa sastankа 35. Odluke sa sastanka, za svaku odluku poseban dokument 06. Spisak govornika 21. Zaključci sa sastanka 36. Saopštenje, objava ili vest sa sastanka 07. Spisak prezentacija 22. Preporuke sa sastanka 37. Tenderska dokumentacija troškova računi, profakture, fakture 08. Prezentacije i druga učila 23. Fotografije sa sastanka 38. Ugovori nastali kao proizvod sastanka 09. Upitnik za komentare 24. Video zapis sastanka 39. Memorandum nastao kao proizvod sastanka 10. Upitnik za sugestije 25. Audio snimak sastanka 40. Sporazum i druga dokumenta nastala kao proizvod sastanka 11. Upitnik za predlaganje ideja 26. Verbalna evaluacija od strane učesnika 41. Pres kliping materijal narezan na CD ili USB. 12. Lista za pismenu evaluaciju sastanka 27. Proizvodi sastanka (crteži, skripte, zabeleške...) 42. Print screen sajtova i drugi digitalni otisci na internetu 13. Edukativno promotivni materijal 28. Akcioni plan budućih aktivnosti 43. Isečci iz novina TV reportaže Radio snimci 14. Radni paket materijal narezan na CD ili USB, 29. Zajednički Marketing plan 44. Priručnici, Vodiči, Smernice, Uputstva 15. TOR - opis poslova, uloga, zaduženja i odgovornosti učesnika 30. Plan za komunikaciju sa učesnicima 45. E-mail prepiska Mejl: office@aids-support.org Sajt: http://www.aids-support.org Tel: +381605030402

×