Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Vlaanderen als toeristische bestemming
Een economische kijk
@CentNijs Vincent Nijs
=
TELLEN
=
VERTELLEN
 Internationaal
 In Vlaanderen
 Volumes
 Trends
 Economisch gewicht
Internationale aankomsten (UNWTO)
One-billionth
tourist!
Bron:
UNWTO
64%
22%
8%
52%
16%
23%
5%
5%
X 1.000.000
Internationale aankomsten (UNWTO)
Internationale aankomsten (UNWTO)
Maandevoluties
Internationale ontvangsten (UNWTO)
Maandevoluties
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Jan 14 forecast
Sep 13 forecast...
Internationale aankomsten
Top 10
België 37e met 7,6 miljoen
Internationale
ontvangsten (groei)
24e plaats in de wereld
13,5 miljard $
Top 10 outbound
markten
(in miljard $)
n
België 13e!
Kerncijfers
basics
Buitenlandse aankomsten
in Vlaanderen 2012 – 6,4 miljoen
Nederland
Frankrijk
Verenigd Koninkrijk
Duitsland
Spanje
V.S. Ame...
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
som buitenla...
som buitenlandse aankomsten - concurrenten
relatieve groei in Vlaanderen, West-Europa en ‘som concurrenten’
-6.0%
-4.0%
-2...
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nederlandse ma...
Kerncijfers
basics
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
UnitedKingdom
Ireland
Belgium
Germany
Switzerland
Spain
Denmark
France
Netherlands
Austri...
Kerncijfers
basics
Hotelbarometer Toerisme Vlaanderen
Kerncijfers
basics
0
20
40
60
80
100
120
140
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Russische markt
Bron:ToerismeVlaande...
Toerisme binnen de Vlaamse economie
2 benaderingen: bruto toegevoegde waarde en
directe bruto toegevoegde waarde:
 Bruto ...
Toerisme binnen de Vlaamse economie
 Relatieve belang van verschillende
bedrijfstakken in directe bruto TW
TW
toeristisch...
Toerisme als werkgever
 Sommige sectoren tellen groot percentage
deeltijdse arbeid
24% 24% 30% 32% 35% 38% 42%
63%
76% 76...
Couchsurfing.org/statistics
Jongerentoerisme ‘onder de radar’
Airbnb.com – Brussels search
Hamvraag?
Aangemeld/
vergund logies 82,3
Informele logies,
17.7
Hotel, 52.8
Hostel, 18.1
Camping, 2.4
Vakantiewoning,
stud...
Meer info
Vincent Nijs
Research manager Toerisme Vlaanderen
vincent.nijs@toerismevlaanderen.be
@centNijs
Toerisme in de wereld en in Vlaanderen, een economische kijk
Toerisme in de wereld en in Vlaanderen, een economische kijk
Toerisme in de wereld en in Vlaanderen, een economische kijk
Toerisme in de wereld en in Vlaanderen, een economische kijk
Toerisme in de wereld en in Vlaanderen, een economische kijk
Toerisme in de wereld en in Vlaanderen, een economische kijk
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0

Share

Download to read offline

Toerisme in de wereld en in Vlaanderen, een economische kijk

Download to read offline

Uiteenzetting gegevens tijdens Tobos Symposium Antwerpen, Juni 2014.
Meer info: www.toerismevlaanderen.be/cijfers

 • Be the first to like this

Toerisme in de wereld en in Vlaanderen, een economische kijk

 1. 1. Vlaanderen als toeristische bestemming Een economische kijk @CentNijs Vincent Nijs
 2. 2. = TELLEN = VERTELLEN
 3. 3.  Internationaal  In Vlaanderen  Volumes  Trends  Economisch gewicht
 4. 4. Internationale aankomsten (UNWTO) One-billionth tourist!
 5. 5. Bron: UNWTO 64% 22% 8% 52% 16% 23% 5% 5% X 1.000.000 Internationale aankomsten (UNWTO)
 6. 6. Internationale aankomsten (UNWTO) Maandevoluties
 7. 7. Internationale ontvangsten (UNWTO) Maandevoluties
 8. 8. 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Jan 14 forecast Sep 13 forecast 10 year trend Global Overnight Visits mns
 9. 9. Internationale aankomsten Top 10 België 37e met 7,6 miljoen
 10. 10. Internationale ontvangsten (groei) 24e plaats in de wereld 13,5 miljard $
 11. 11. Top 10 outbound markten (in miljard $) n België 13e!
 12. 12. Kerncijfers basics
 13. 13. Buitenlandse aankomsten in Vlaanderen 2012 – 6,4 miljoen Nederland Frankrijk Verenigd Koninkrijk Duitsland Spanje V.S. Amerika Italië Japan China Rusland Andere 1,5mlj 24% 900.000 14% 815.000 13% 700.000 11% 300.000 5% 310.000 5% 1,6mlj 25% buurlanden:62%
 14. 14. 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 som buitenlandse aankomsten Evolutie aankomsten in Vlaanderen 2005-2012-2016 Vlaanderen: +12,9% +9,8% W. Europa: +13,4% +10,7% Som concurrenten*: +13,7% +9,5% Aandeel Vlaanderen/concurrenten(‘05-’12-’16): 2,1% 2,1% 2,1% (2,08%) (2,06%) (2,07%) Bron:Toerisme Vlaanderengebaseerd op TDM, 2005-2012effectieve waarden,2013-2016voorspelling *concurrenten:Nederland,VerenigdKoninkrijk,Duitsland, Frankrijk,Luxemburg,Ierland,Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië, Italië, Spanje Op basis van voorspellingen Tourism Decision Metrics (OxfordEconomics)
 15. 15. som buitenlandse aankomsten - concurrenten relatieve groei in Vlaanderen, West-Europa en ‘som concurrenten’ -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 Vlaanderen West-Europa som concurrenten Bron:Toerisme Vlaanderengebaseerd op TDM, 2005-2012effectieve waarden,2013-2016voorspelling *concurrenten:Oostenrijk,Tsjechië, Frankrijk,Duitsland, Ierland,Italië, Luxemburg,Nederland, Spanje, Zwitserland, VerenigdKoninkrijk
 16. 16. 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Nederlandse markt Bron:ToerismeVlaanderen gebaseerd op TDM,2005-2012 effectievewaarden, 2013-2016 voorspelling *concurrenten : Frankrijk,Duitsland,Spanje, VerenigdKoninkrijk, Wallonië Vlaanderen: +19,6% +1,3% W. Europa: +7,0% +9,1% Som concurrenten*: +5,8% +8,1% 8,7% 9,9% 9,3% evolutie aankomsten in Vlaanderen 2005-2012-2016 Aandeel Vlaanderen/concurrenten(‘05-’12-’16):
 17. 17. Kerncijfers basics
 18. 18. 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 UnitedKingdom Ireland Belgium Germany Switzerland Spain Denmark France Netherlands Austria Turkey Finland Italy Malta Poland Romania Greece Hungary Russia Estonia CzechRepublic Portugal Slovakia Lithuania 2013 2014 Hotel occupancy rates Feb-Mar year to date occupancy, % Source: STR Global
 19. 19. Kerncijfers basics Hotelbarometer Toerisme Vlaanderen
 20. 20. Kerncijfers basics
 21. 21. 0 20 40 60 80 100 120 140 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Russische markt Bron:ToerismeVlaanderen gebaseerd op TDM,2005-2012 effectievewaarden, 2013-2016 voorspelling *Concurrenten: (Nederland), Luxemburg, Verenigd Koninkrijk,Frankrijk,Duitsland,Tsjechië Vlaanderen: +107,2% +26,2% W. Europa: +227,8% +38,4% Som concurrenten*: +185,2% +33,9% 4,5% 3,2% 3,1% evolutie aankomsten in Vlaanderen 2005-2012-2016 Aandeel Vlaanderen/concurrenten(‘05-’12-’16):
 22. 22. Toerisme binnen de Vlaamse economie 2 benaderingen: bruto toegevoegde waarde en directe bruto toegevoegde waarde:  Bruto TW:  TW gegenereerd door de toeristisch recreatieve industrie (ongeacht of consumptie door toeristen is gebeurd)  €12,2 miljard in 2010  5% van totale toegevoegde waarde in Vl.(**ongeacht of consumptie is gebeurd in toeristische of niet-toeristische industrie) (*ongeacht of consumptie door toeristen is gebeurd)
 23. 23. Toerisme binnen de Vlaamse economie  Relatieve belang van verschillende bedrijfstakken in directe bruto TW TW toeristisch verbruik Accommodatie 13,7% Accommodatie tweede verblijven 1,3% Voeding en drankverstrekking 17,4% Personenvervoer over weg, spoor en water 12% Personenvervoer door de lucht 9% Reisagentschappen, touroperators en gidsen 6,9% Culturele, recreatie en sportbedrijven 5,8% Andere bedrijfstakken 33,9% 33,9% van directe bruto TW komt van niet- toeristische bedrijfstakken! Bron: Studiedienst van de Vlaamse Regering
 24. 24. Toerisme als werkgever  Sommige sectoren tellen groot percentage deeltijdse arbeid 24% 24% 30% 32% 35% 38% 42% 63% 76% 76% 70% 68% 65% 62% 58% 37% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Voltijds Deeltijds
 25. 25. Couchsurfing.org/statistics Jongerentoerisme ‘onder de radar’
 26. 26. Airbnb.com – Brussels search
 27. 27. Hamvraag? Aangemeld/ vergund logies 82,3 Informele logies, 17.7 Hotel, 52.8 Hostel, 18.1 Camping, 2.4 Vakantiewoning, studio of appartement, 2.7 B&B, 6.3 Informele logies , 17.7 Couchsurfing, hospitalityclub , ..., 1.4 Vakantiewo- ning, studio of appartement via Airbnb; 1,2 Studentenkot, 1.3 Verblijf bij familie, 4.2 Verblijf bij vrienden , 9.3 Ander informeel logies, 0.3 Aangemeld/ vergund logies; 82,3 Logiestype? Jongeren 18-34 jaar in de 6 Kunststeden
 28. 28. Meer info Vincent Nijs Research manager Toerisme Vlaanderen vincent.nijs@toerismevlaanderen.be @centNijs

Uiteenzetting gegevens tijdens Tobos Symposium Antwerpen, Juni 2014. Meer info: www.toerismevlaanderen.be/cijfers

Views

Total views

468

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

24

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×