Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sunum

Uretim ve Surec Yonetiminde Yeni dinamikler Zirvesi

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Sunum

 1. 1. İşbirliği ile Cenk YÜKSEL 3M Türkiye Fabrika Üretim Müdürü Global Değişimlerin Üretime Etkileri Global Üretimde Neredeyiz?
 2. 2. Geleneksel Şirket Dizayn Eder Geliştirir Üretir Pazarlar Satar Örnek: (Ford, Caterpillar...) GlobalizasyonGlobalizasyon ve Rekabet Dve Rekabet Düünyadanyada ŞŞirketirket YapYapıılarlarıınnıı DeDeğğiişştirditirdi
 3. 3. Platform Şirket Sadece katma değeri korur, geri kalanı “Outsource” eder. Az yerde üretir, her yerde satar. Müşteri nerededir, ne ister, bilir. Üretime sermayesini bağlamaz, stok tutmaz. Örnek: (Dell, Wall Mart, IKEA...) GlobalizasyonGlobalizasyon ve Rekabet Dve Rekabet Düünyadanyada ŞŞirketirket YapYapıılarlarıınnıı DeDeğğiişştirditirdi
 4. 4. ““Yeni Ekonomik DYeni Ekonomik Düüzenzen”” • Globalizasyon → Çin ve Hindistan ekonomilerinin dünyaya entegre olması • Global verimlilik artışı • Gelişmekte olan ülkelerde yapısal değişim ve şoklara karşı daha dayanıklı yapı
 5. 5. •Gelişmiş ülkelerdeki ulusal pazarların doymuş olması ve bu ülkelerin gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde yeni pazarlar araması, •Rekabetin artması ile yeni pazarlar arama surecinin başlaması, •Gelişmiş ülkelerin ucuz işçilik hatta bundan daha çok ucuz hammadde ve malzeme nedeni ile başka ülkelerde yatırımlar yapması, •Değişen dunya ekonomileri ve yabancı sermayeyi destekleyen yeni anlayışlar, •Ürün miyadının, ürün hayat çevrim süresinin kısalması, •Degişen şirket ve ülke yonetim felsefeleri... “Yeni ekonomik düzen”i destekleyen bazı faktörler
 6. 6. Dünyada Üretim ve Sanayi sektörleri sürekli yer değiştiriyor. •Çin ve Hindistan (Outsourcing, offshoring) •Her ülkede bazı sektörler ölüyor, bazıları ise hızla büyüyor. •Üretim tesislerinin elinizin altında olması artık eskisi kadar önemli değil. Mesele tasarımdan pazarlama bütün üretim sürecini kontrol edebilmekte. •Günümüzün başarılı şirketleri, tasarladıkları ürünleri ise en ucuz ve en kaliteli üretim fırsatı hangi ülkedeyse orada ürettiriyorlar.
 7. 7. • Serbest Ticaret • Sürekli Teknolojik Gelişim (Komünikasyon ⇒ Üretimin Dağılımı) • Bir Çok Üretim Sektöründe Aşırı Kapasite ve Emtialaşma • Ulaşım ve Nakliyatın Kolaylaşması, Hızlanması, Ucuzlaması ⇓ Şiddetli Global Rekabet Yeni Ekonomik DYeni Ekonomik Düüzeninzenin AltYapAltYapııssıı
 8. 8. • Niçin bazı ülkelerdeki şirketlerin innovasyon kapabiliteleri daha yüksektir? • Niçin bu ülkeler sürekli gelişmektedirler? • Niçin bu ülkelerin şirketleri zorlu ekonomik engelleri kolaylıkla aşarlar? PorterPorter Elmas ModeliElmas Modeli ⇓ ŞŞiddetli Global Rekabetiddetli Global Rekabet
 9. 9. Elmas Modelindeki her nokta ve elmas modelinin bütünü ulusal nispi avantajlara götürecek dört bileşeni etkiler; •Kaynaklara ve becerilere erişim; •Kuruluşun, bu kaynaklarla ve becerilerle hangi fırsatları değerlendireceği kararı; •İş birimlerinin hedefleri; •Kuruluşlar üzerindeki yenilik ve yatırım baskısıdır. Şirket Stratejileri ve Rekabet Yapısı Şirket Stratejileri ve Rekabet Yapısı Talep KoşullarıTalep KoşullarıFaktör-Girdi KoşullarıFaktör-Girdi Koşulları İlgili ve Destekleyici Sanayiler İlgili ve Destekleyici Sanayiler PorterPorter Elmas ModeliElmas Modeli
 10. 10. Şirket Stratejileri ve Rekabet Yapısı Şirket Stratejileri ve Rekabet Yapısı Talep KoşullarıTalep KoşullarıFaktör-Girdi KoşullarıFaktör-Girdi Koşulları İlgili ve Destekleyici Sanayiler İlgili ve Destekleyici Sanayiler •Özelleşmiş Girdiler, •İşgücü Niteliği, •Sermaye •Fiziki Altyapı •Bilgi Altyapısı •Bilim ve Teknoloji Altyapısı •Tedarikçiler •Ara Mallar •Hammaddeler •Sofistike Ürün- Çözüm Talebi •Küresel Talebi Önceden Gören Müşteriler •Hızlı ve Büyüyen Talep •Uluslararası Talep ile Uyumlu İç Talep Önemli ortak faaliyetleri, teknolojileri, dağıtım kanallarını, müşteri ilişkilerini kullanan endüstriler. Yerel tedarikçilerin ve rakip şirketlerin etkin varlığı, bağlantıları güçlü şirketler PorterPorter Elmas ModeliElmas Modeli
 11. 11. Girdi Koşulları •Bir ülke kaynaklar ve teknoloji gibi kendi önemli girdilerini yaratabilir. •Bölgesel girdi dezavantajları kuruluşları ulusal nispi avantaj oluşturabilecek yeniliğe ve yeni metodlar geliştirmeye zorlar. Şirket Stratejileri ve Rekabet Yapısı Şirket Stratejileri ve Rekabet Yapısı Talep KoşullarıTalep KoşullarıFaktör-Girdi Koşulları Faktör-Girdi Koşulları İlgili ve Destekleyici Sanayiler İlgili ve Destekleyici Sanayiler Talep Koşulları •Bir ürüne iç pazardaki talep, dışarıdaki pazarlardaki talepten daha yüksek olduğu zamanlarda, bölgesel kuruluşlar bu ürüne daha önem verirler. Bu ürün ihraç edilmeye başlandığında, rekabet avantajınıda beraberinde getirir. •Daha talepkar iç pazar, rekabet avantajı doğurur. •Güçlü ve değişimleri takip eden pazar, bölgesel firmaları küresel değişimleri takibe zorlar. İlgili ve Destekleyici Endüstriler •Bölgesel destekleyici endüstriler rekabetçi ise, kuruluşlar maliyete etkili ve yenilikçi girdilerin rahatlığını yaşar. •Bu etki tedarikçiler küresel rekabet yaşadığında güçlenir. Firma Stratejisi ve Rekabet Yapısı •Bölgesel şartlar firma stratejilerini etkiler. •Sektördeki düşük rekabet o sektörü çekici kılar. Bu açıdan bakıldığında firmalar düşük rekabeti tercih ederler fakat bölgesel rekabet firmaları yeniliğe ve gelişmeye zorlar. Sonuç olarak yüksek bölgesel rekabet, düşük küresel rekabeti doğurur. •Bölgesel rekabet, firmaların temel avantajlardan öteye gitmeye zorlar.
 12. 12. 1.Faktör/Girdi AŞAMASI 2.Verimlilik AŞAMASI 3.İnnovasyon AŞAMASI PORTER ELMAS MODELİ ULUSLARIN GELİŞİMİ “Verimlilik Aşaması” Verimliliği artan üretim prosesleri “İnnovasyon Aşaması” Ekonomi sofistike üretim metodları kullanarak yenilikçi/innovative ürünler üretir “Faktör/Girdi Aşaması” Firmalar fiyatta rekabet ederler, ucuz girdi avantajlarını kullanırlar. Şirket Stratejileri ve Rekabet Yapısı Şirket Stratejileri ve Rekabet Yapısı Talep Koşulları Talep Koşulları Faktör-Girdi Koşulları Faktör-Girdi Koşulları İlgili ve Destekleyici Sanayiler İlgili ve Destekleyici Sanayiler Şirket Stratejileri ve Rekabet Yapısı Şirket Stratejileri ve Rekabet Yapısı Talep Koşulları Talep Koşulları Faktör-Girdi Koşulları Faktör-Girdi Koşulları İlgili ve Destekleyici Sanayiler İlgili ve Destekleyici Sanayiler Şirket Stratejileri ve Rekabet Yapısı Şirket Stratejileri ve Rekabet Yapısı Talep Koşulları Talep Koşulları Faktör-Girdi Koşulları Faktör-Girdi Koşulları İlgili ve Destekleyici Sanayiler İlgili ve Destekleyici Sanayiler
 13. 13. World Economic Forum Global Rekabet Programı http://www.weforum.org
 14. 14. Global Rekabet Programı Rekabetin 9 Temel Faktörü 1. Kurumlar 2. Altyapı 3. Makroekonomi 4. Sağlık ve İlköğretim 5. Yüksek Öğretim ve Eğitim 6. Pazar verimliliği (malzemeler, işçilik, finansal) 7. Teknolojik altyapı 8. İşlerde gelişmişlik 9. İnnovasyon Temel İhtiyaçlar Girdi temelli ekonomiler için anahtar Verimlilik Artırıcı Etkenler Verimlilik temelli ekonomiler için anahtar İnnovasyon ve Gelişmişlik İnnovasyon temelli ekonomiler için anahtar 1.Faktör/Girdi AŞAMASI 2.Verimlilik AŞAMASI 3.İnnovasyon AŞAMASI TÜRKİYE 9629.1
 15. 15. World Economic Forum Global Rekabet İndeksi -Global Competitiveness Index- “GCI” introduced in 2004 http://www.weforum.org Rekabetin 9 Temel Faktörü
 16. 16. 2008-2009 Ekim 134 ülke içerisinde Türkiye Global Rekabet Sıralaması
 17. 17. •Hem halka açık istatistik datalar hem de üst düzey yönetici anketleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. •Anketler her yıl tekrarlanan, detaylı ve derinlikli bilgiler içerir ve Dünya Ekonomik Forumu’nun ülkelerdeki partner kurumlar tarafından gerçekleştirilirler.(ülkelere ait önde gelen araştırma kurumları ve iş organizasyonları.) Turkey TUSIAD Sabanci University Competitiveness Forum A. Gunduz Ulusoy, Director and Professor Hande Yegenoglu, Project Specialist •Bu yılki ankete 134 global ekonomiden 12.000 iş lideri katılmıştır. •Anket ekonomideki iş yapma iklimini etkileyen, içerik ve çeşit bakımından zengin faktörlerin analizini kapsamak üzere tasarlanmıştır. •Bu raporlar ayrıca ülkelerin politika reformları yapabilmeleri için gerekli anahtar önceliklerin detaylı listesini de içerir. Global Rekabet Sıralaması
 18. 18. TÜRKİYE
 19. 19. Türkiye göreli yüksek rekabeta sahip lokal pazar büyüklüğünün(46th) faydasını görmektedir. Fakat bazı temel konular halen iyileşme ihtiyacı göstermektedir; •Altyapı kalitesinin iyileştirilmesi (özellikle limanlar ve elektrik tedariği), •İyileştirilmiş temel eğitim ve sağlık koşulları ile insan kaynaklarının gelişimi (78th), •İşgücü pazarında ortaya çıkan verimsizliklerin belirlenmesi ve iyileştirilmesi (125th), •Kamu kurumlarındaki verimlilik ve şeffaflığın artırılması. The Global Competitiveness Report 2008-2009 Türkiye için notlar:
 20. 20. Verimlilik
 21. 21. Verimlilik
 22. 22. – Sermaye ve teknoloji – Ölçek ve kapasite kullanımı – Personelin yetenek seviyesi – Tüm operasyonel faktörlerin düzgün organizasyonu Kişi başı GSMH İstihdam İşgücü VerimliliğiNüfus x= Verimlilik
 23. 23. 27 JAPONYA’DA İKİLİ EKONOMİ Relative productivity levels Index U.S. = 100 Employment 100% = 12.473 million employees 0 20 40 60 80 100 120 140 160 0 20 40 60 80 100 Steel Automotive parts Metal working Cars Consumer electronics Retail Housing construction Food processing U.S. = 100 Beer Soap and detergent Computers 10 30 50 70 90 11 Industries
 24. 24. – Ekonomik performansı etkileyen sebepleri belirleyebilmek için sekötör seviyesinde analiz gereklidir. – Eğitim temel işgücü verimliliğinde sanıldığı kadar önemli değildir, düzgün yapılan işbaşı eğitimi verimliliği garanti edecektir. – Pazardaki rekabet durumundaki değişimler, şirketler için işgücü veya sermayeden daha önemlidir. – Tüketiciler, üreticileri, büyük hükümetleri, teknokratları ve iş dünyasını harekete geçirebilecek tek politik güçtür. Verimlilik • 1960, John F. Kennedy “The consumer is the only man in our economy without a high-powered lobbyist. I intend to be that lobbyist.”
 25. 25. İnnovasyon
 26. 26. İnnovasyon Yarının dünyasına bugünün ürünlerini sunarak hiçkimse sürdürülebilir başarı sağlayamaz.
 27. 27. İnnovasyon Pazarlar ile kesintisiz temas ve bunun getireceği ticari başarı; Sürekli olarak, insanların gelecekte isteyeceği ve ihtiyaç duyacağı ürün ve hizmetleri piyasaya sunmaktan geçer.
 28. 28. Yaratıcılık, Yeni bir yol belirlemek. İnnovasyon, Başkalarının da bu yeni yolu benimsemelerini / izlemelerini sağlamaktır. İnnovasyon, Yaratıcılık ile ilgili bir kavramdır.
 29. 29. 3M Mobile Projector for Smartphones, Cameras, Multimedia Players Unveiled at 2008
 30. 30. İnnovasyon, şans eseri oluşmaz … Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere teknoloji ve yaratıcılıktan destek ve güç alan kompleks ilke ve uygulamaların ürünüdür. insanlar tarafından başarılır… - Liderler yetki ve cesaret verir - Çalışanlar hayalgüçlerini kullanarak kararlılık ile çalışırlar - Müşteriler bu işleme sürekli girdi ve geribildirim sağlarlar
 31. 31. İnnovasyon hakkında kendinize sormanız gereken sorular ? •Örgütünüzde yenilikçilerin doğuşunu teşvik edecek yerleşik kurumsal değerler mevcut mu? (pes etmeme, hataların yapıcı yönde kullanılması, merak, sabır, bireysel insiyatif...) •Örgütünüzde herkes innovasyonu nasıl tanımlayacağını biliyor mu? (Yeni fikirler ve hayata geçirilebilir yaratıcılık) •İşyerinizdeki mucit-girişimciler (inventorpreneurs) kimler? Siz veya ekibiniz bir mucit- girişimcinin işini nasıl yapabilirsiniz ya da onu nasıl destekleyebilirsiniz? •Örgütünüzün çalışanlara yenilik hakkında yol gösterecek öyküleri var mı? •Sizin teknoloji platformlarınız nelerdir? •Uzun dönem araştırma guruplarınız müşterilerle temas halindeler mi? Gerekli olduğu takdirde kısa dönem gelişimi de destekleyebilirler mi? Kısa döneme odaklanan geliştirme projeleri uzun dönem çalışmalarına zaman bırakıyor mu? •Hangi gönüllü faaliyetler yeniliği güçlendirir ve bunlar nasıl teşvik edilebilir? •Şirketiniz yenilikçi başarıları anlamlı şekilde ödüllendiriyor mu? •Yeni fikir ve teknolojilere kucak açmanın yanısıra başarılı olduğunuz alanları da biliyor ve bu alanları desteklemeye devam ediyor musunuz?
 32. 32. Teşekkürler... email: yuksel.cenk@gmail.com Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Mustafa Kemal Atatürk

×