Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Av silahlari ve atıcılık hakkında bilgiler
Superpoze ( Bindirikli )Üst üste iki namludan oluşur, çoğunlukla alt namluyarım şok ( Modified ) üst namlu ise tam şok ( F...
Kırma çifteler yan yana iki namludan oluşur, kubuzdakimafsaldan kırılarak doldurulan av tüfeğidir Standartolarak sağ namlu...
Namlusu kabuzdaki mafsal etrafında kırılarakdoldurulan türden tüfeklerdir bunlar birkere atışyapmak için imal edilen atıld...
Pompalı silahlar manüel kullanım özelligi taşıdıklarındanyarıotamatiklere göre çok daha güvenilir türden silahlardır.pompa...
Yarı otomatik silahlarda amaç, tetiğin çekilmesini takiben boş kovanınatılması ve yerinin yenisi ile doldurulması ile ilgi...
Standart namlu boyları olarak av tüfeklerinde ağırlıkla65cm, 70cm ve 75cm boylar kabul görse de, günümüzde50cm den 86cm ye...
Şok, namlu iç çapının namlu ağızının 8-10cm içindenbaşlayarak çok hafif daralmaya uğramasıdır. 12 çaptasıradan bir namlunu...
Av tüfeklerinin namlu altlarında, şok bildirimininyanısıra damgalanmış olan örnek:12/65, 12/70 veya 16/65, 16/70 veya 20/6...
Bir av tüfeğinin atış mükemmelliğinin yanısıra, atıştakullanılan av fişeği de önemlirol oynar. Belli başlı fişek imal eden...
ÇAP / FĠġEK YATAĞI   12/65   12/70  16/65    16/70  20/65   20/70     SAÇMA ADETLERİNo.9-2mmØ   700  ...
Bu deyimden maksat, tüfeği tutma ve omuza dayama şeklidir. Ateş etmeduruşunun atıcıdan atıcıya oldukça değişmesine mukabil...
Atıcıların fiziki yapıları büyük ölçüde bir birinden farklıolduğundan, her duruma ve herkese uyacak kesin vedeğişmez bir d...
Bunun için atıcı sol ayağını öne adım atar gibi ilerikoyup, ayaklarını abartmadan birbirinden ayırır. Vücuthafifçe öne doğ...
Yukarıdaki genel bilgilerden sonra sıra, uçar veya koşar hareketlihedefe atışta kabul edilmiş üç temel teknik vardır.1- No...
Çok özel eğitim ve deneyimle geliştirilebilen bu teknikteavcı tetiği çektiği an avın olabileceği yeri hissederekuçuş yolun...
Korunan önleme tekniğinde hedefin açı, mesafe ve hızıtahmin edilir ve bu tahmine dayanarak hedefin önündeboşluktaki bir no...
Ava ilk başlayan acemi avcılar için en kolay ve başarıyagiden en kısa yol süpürme tekniğidir. Hali hazırda buteknik avcıla...
Avcılıkta ustalık, tüfeğin atıcıya uyması ile mümkündür.Burada “Uyma” deyimi, bir elbisenin vücuduna oturmasıanlamındadır....
Tüfek kundağının avcının kendisine uygunluğu aşağıdaki metodlabelirlenebilir.Bir ucu iyice ince ve sivri üçgen şeklinde bi...
1- Avcının heyecanla etrafına bakmadan , sadece önünden kalkanava bakarak ateş etmesi.2- Saçmanın menzili ve etkili olduğu...
Avcılarımızın çoğu , saçmanın etkisini pekönemsemez ve menzilini de hesap etmezler. Yıldızdangeçen bir kazı 4 numara ile n...
Ara sıra böyle tesadüf vuruşlar olabilir. Bu bize saçmanınuzak mesafelerde hala ne kadar güçlü olabileceğiningöstergesidir...
Saçmalar küçüldükçe bu mesafeler azalır.Ama yinede 8-9numara saçmanın menzili 200 metrenin altına düşmez. Bununyanında 32 ...
Yine fişek doldurma hatalarından olan; Barut fazlalığı ve ağızkıvırma esnasında aşırı basınç oluşmaktadır.Bu etkenler ve h...
Düz veya az eğimli arazilerde yapılan bıldırcın ve çilavlarında , serseri saçma yaralanmalarına daha çokrastlanır. Bu tür ...
3 ve 7 nolu saçmalarla yapılan araştırmalarda , bu saçmalarınuzaklığa göre dağılışı incelendiğinde düz bir arazide bizden ...
40 metre uzaklıktaki bir ava attığımız saçmanın dağılımıda 3,8 metre çapında bir daire içinde ve bu mesafede kisaçmanın hı...
Yani tüfeği yüzümüze alıp ava doğrulttuğumuzda 100 metreileride ve hedef istikametinin 8 metre sağında ve solunda olanarka...
1 – Tüfeğinizi boş olsa bile hiçbir zaman kimseyedoğrultmayınız. Dolu bir tüfeği ağaca , çalıya , kayaya , arabayadayayıp ...
6 – Her atıştan sonra ve/veya dengimizi kaybedip düştüğümüzdurumlarda (özellikle karlı ve çamurlu ortamlarda) mutlakatüfeğ...
Evet değerli arkadaĢlar av esnasında her zaman dikkatliolunuz . Önünüzdeki , sağ ve solunuzda ki , yamaçlardaaltınızda ve ...
Av silahları
Av silahları
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Av silahları

3,516 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Av silahları

 1. 1. Av silahlari ve atıcılık hakkında bilgiler
 2. 2. Superpoze ( Bindirikli )Üst üste iki namludan oluşur, çoğunlukla alt namluyarım şok ( Modified ) üst namlu ise tam şok ( FullChoke ) olur Superpozeler de tıpkı klasik çifteler gibitek, çift tetikli veya selektörlü olabilirler. Çift tetiklitüfeklerde ön tetik alt namluyu arka tetik ise üstnamluyu ateşler
 3. 3. Kırma çifteler yan yana iki namludan oluşur, kubuzdakimafsaldan kırılarak doldurulan av tüfeğidir Standartolarak sağ namluları yarım şok ve sol namluları tamşokludur; ancak istek ve arzuya göre namlular farklılıkgösterebilir Çiftelerin kullanıma yansıyan en iyiözelliklerinden bir tanesi bu silahların mükemmel dengeözelliğine sahip olmasıdır Denge noktası olan kubuzla elkundağı arasındaki nokta, nişan alma pozisyonunda heriki el arasındadır Dolayısıyla eller arasında eşit bir dengedağılımı sözkonusu olur Kırma çiftelerin geniş yüzeyi,avcılar tarafından özellikle yakın kalkan avlarda biravantaj olarak kabul edilir
 4. 4. Namlusu kabuzdaki mafsal etrafında kırılarakdoldurulan türden tüfeklerdir bunlar birkere atışyapmak için imal edilen atıldıktan sonra tekrardoldurulmaları gerekir her av tüfegi gibi degişikkalibrede ve gelişmiş olanlarıda degişik şoklardadır .Bu tüfekler de açma mekanizmasını tetikleyecekmandal altta veya üstte olabilir.atıştan sonra boşkavanın tasfiyesi için EKSTRAKTÖR tırnak yardımıile kartuşun bir miktar dışarı çekilip ,el aracılıgı iledışarı alınmasına yardımcı olan bir duzenektir.
 5. 5. Pompalı silahlar manüel kullanım özelligi taşıdıklarındanyarıotamatiklere göre çok daha güvenilir türden silahlardır.pompa hareketli tüfekler fişek yatagını kapatan sürgümekanizması el kundagına baglıdır.kundagın geri hareketiile bu parçada geri gelerek boş kovanı dışarı atar.sonrasında ,kundagın ileri itilmesi ile yeni fişek yatagınayerleştirilir ve tetik mekanizması kurulmuş olur. Tutuklukyapma olsılıgı son derece zayıftır . Güvenlik güçleritarafından da yakın muharebe silahı olarak;ta kullanılır.
 6. 6. Yarı otomatik silahlarda amaç, tetiğin çekilmesini takiben boş kovanınatılması ve yerinin yenisi ile doldurulması ile ilgili işlemlerin, kullanıcınınmüdahalesiolmaksızın yapılmasıdır. Bu tip silahlarda bunu sağlamak için tepmeli vegaz kaçırmalı. olmak üzere iki ayrı sistem kullanılır.Sistem ne olursa olsun, bu tür silahlarda mantık, boş kovanın dışarıatılıp yenisinin namluya sürülmesi ve tetik sisteminin kurulması ile ilgiliişlemlerin otomatik olarak yapılması prensibine dayanır. İlk hareket,kurma kolunun el yardımı ile geri çekilerek serbest bırakılması ile fişeğinyatağa yerleştirilmesi ile olur. Yarı otomatik yivsiz av tüfeklerininhazneleri 9+1 e kadar fişek barındırabilir. Bu tip tüfeklerin en büyükhandikabı fişek kullanıldıkça değişen ağırlık merkezine sahipolmalarıdır.
 7. 7. Standart namlu boyları olarak av tüfeklerinde ağırlıkla65cm, 70cm ve 75cm boylar kabul görse de, günümüzde50cm den 86cm ye kadar değişik uzunluklarda namlulutüfekler bulmak mümkündür.Namlu boyu bir tüfek tasarımı meselesidir, namlu boyununmenzile bir etkisi bulunmamaktadır. Aynı şartlarda 60cm birnamlunun menzili ne ise 85cm namlunun da aynıdır.
 8. 8. Şok, namlu iç çapının namlu ağızının 8-10cm içindenbaşlayarak çok hafif daralmaya uğramasıdır. 12 çaptasıradan bir namlunun 0,729 inç olduğunu varsayarsak, bunamlunun tam şok olan ağız kısmı ortalama olarak 0,689inç boyuta daralır.Çeşitli amaçlara uygun olarak değişik şok tiplerigeliştirilmiştir,
 9. 9. Av tüfeklerinin namlu altlarında, şok bildirimininyanısıra damgalanmış olan örnek:12/65, 12/70 veya 16/65, 16/70 veya 20/65, 20/70 gibirakamlarda birinci hane tüfeğin çapını gösterirken,ikinci hane fişek yatağının uzunluğunu belirtmektedir.Bu sebeple söz konusu tüfekte kullanılabilecek fişeklerbu standarda uygun olmalıdır.Yanlış fişek kullanımı ciddi kazalara sebebiyet verebilir.
 10. 10. Bir av tüfeğinin atış mükemmelliğinin yanısıra, atıştakullanılan av fişeği de önemlirol oynar. Belli başlı fişek imal eden firmalar, avcılarındeğişik şartlardaki istekleri çerçevesince, en uygunfişek, barut hakkı ve saçma miktarlarını tesbitederek çok geniş bir spektrumda fişekler imaletmektedirler.Burada; yurdumuzda en yaygın kullanılan, 12 çap, 16çap ve 20 çap tüfeklerin fişeklerihakkında bilgi verilecektir.
 11. 11. ÇAP / FĠġEK YATAĞI 12/65 12/70 16/65 16/70 20/65 20/70 SAÇMA ADETLERİNo.9-2mmØ 700 760 580 630 520 545No.7-2,5mmØ 370 390 310 335 270 285No.4-3mmØ 214 220 180 192 160 164No.3-3,5mmØ 136 140 113 129 100 107No.0-4mmØ 91 94 70 84 68 71DOLU FĠġEKTESAÇMA GRAMI 34,5 35,5 28,5 31 25,5 26,5
 12. 12. Bu deyimden maksat, tüfeği tutma ve omuza dayama şeklidir. Ateş etmeduruşunun atıcıdan atıcıya oldukça değişmesine mukabil, usta vetecrübeli atıcıların tüfeği omuza dayaması ve tutması çoğunlukladeğişmez.Tüfek kaldırılıp dipçik önce çeneye getirildikten sonra omuzayerleştirilir. Diğer bir ifade ile çene dipçiğe değil, dipçik çeneye getirilir.Dipçik daima omuzda aynı yere konmalıdır. Yivsiz av tüfekleri nişanhattı ile omuzdan omuza vücut hattı 45 derece teşkil edecek şekildetutulur. Tüfeğin omuzlanması hatta daha doğru bir tabirleyanaklanması için tüfeğin omuz, el kundağını tutan el ve teteği çeken elile sıkıca kıstırılarması ve yanağında kundağa kararlı bir şekildebastırılmasından ibarettir. Burada gücümüzü kullanırken makuldavranmamız gerekir.Yeniler bu konuda tecrübeli atıcılardan çok şey öğrenebilirler vedikkatlerini onların vuruşlarına değil, tüfeği tutuşlarına teksifetmelidirler. Bu amaçla onların arkalarında durarak, hem tüfeğitutuşlarına, hem nişan alma durumlarına ilave olarak, hedefivuruşlarını da görebilir, takip edebilirler.
 13. 13. Atıcıların fiziki yapıları büyük ölçüde bir birinden farklıolduğundan, her duruma ve herkese uyacak kesin vedeğişmez bir duruş şekli tatbik ve tavsiye etmek mümkündeğildir. Ancak avcılığa yeni başlayanlar, başarılı olmakistiyorlarsa kendilerine has bir atış duruşu aramaktansastandart duruş şekillerini benimsemedirler. Atıcı birboksör gibi vücudunun elastikiyetini ve kontrolunusağlamalıdır. Bir halterci gibi kolu, bacakları ve beli güçlüolmalıdır. Vücut ve tüfek bir birinin bir parçası gibi, aynıyöne kolayca dönebilmelidir. Sağ elle ateş edenler solayaklarını ileri atarak vücut ağırlığını bu ayağa vermelidir.
 14. 14. Bunun için atıcı sol ayağını öne adım atar gibi ilerikoyup, ayaklarını abartmadan birbirinden ayırır. Vücuthafifçe öne doğru eğilir. Sol ayak atıcının hedefe atışyapacağı noktayı gösterir. Vücut herhangi bir adelekasılması yapılmadan mümkün olduğu kadar gevşek verahat tutulmalıdır. Ancak silahın geri tepmesine belli birşekilde karşı konulması gerekir. Yeniler, çömelerek ateşeden, ayakta iki ayağı bitişik olarak atış yapan ve büyükbaşarılı sonuç alan, usta uçar avcıları görmüş tanımışolabilirler. Bu atıcının uzun eksersizler ve tecrübelersonucu standart duruştan farklı, kendilerine has bir atışduruşuna sahip olmalarının özel nedenleri bulunabilir.Ancak bu herkes için uygun ve geçerli değildir
 15. 15. Yukarıdaki genel bilgilerden sonra sıra, uçar veya koşar hareketlihedefe atışta kabul edilmiş üç temel teknik vardır.1- Nokta veya insiyaki atış tekniği (ing- point, instictive veya snapshooting).2- Korunan veya muhafaza edilen önleme tekniği (ing- sustainedlead),3- Süpürme tekniği (ing- swing through),Ayrıntıya girmeden önleme kavramına bir göz atmak gerekir.Hareket eden hedef daima yer değiştirdiğinden hiçbir zaman sabitbir hedef gibi nişan alınan noktada durmaz. Dolayısıyla atıştekniğinin de bu şarta göre geliştirilmesi gerekir. Bu sorun bazıilave faktörlerin de ele alınması ile daha da karmaşık bir hal alır.Birinci faktör; tepki süresidir (reaction time). Bu süre, beynin kararvermesi ile parmağın tetiği çekmesi arasında geçen zamandır. Birçok kişi için bu süre saniyenin beşte biri kadardır.
 16. 16. Çok özel eğitim ve deneyimle geliştirilebilen bu teknikteavcı tetiği çektiği an avın olabileceği yeri hissederekuçuş yolundaki veya koşu yolundaki bir noktaya sabitbir atış yapmış olur. Önleme bu teknikte içgüdüselolarak kullanılır.
 17. 17. Korunan önleme tekniğinde hedefin açı, mesafe ve hızıtahmin edilir ve bu tahmine dayanarak hedefin önündeboşluktaki bir noktaya ateş edilir. Silah daima harekethalindedir, tetiği çekerken tüfek asla durdurulmaz. Buteknikte, tepki süresi, mekanik geçikme ve saçmanınhedefe varıncaya kadar geçecek zamanın tahmini sonderece önemlidir.
 18. 18. Ava ilk başlayan acemi avcılar için en kolay ve başarıyagiden en kısa yol süpürme tekniğidir. Hali hazırda buteknik avcılar ve atıcılar arasında son derece rağbetgörmektedir. Bu teknikte hedefin uçuş veya kaçışhattının arkasında bir noktadan başlayarak hatüzerinden tüfek bir süpürme (swing) hareketiylesavrulurken hedefin tam üstünde (tetik çekilir) atışyapılır.Burada önemle belirtmek gerekir ki bu takip sırasındaavcının ava olan uzaklığı ve avın hızı diğer tekniklerdeolduğu gibi önemli bir faktördür.
 19. 19. Avcılıkta ustalık, tüfeğin atıcıya uyması ile mümkündür.Burada “Uyma” deyimi, bir elbisenin vücuduna oturmasıanlamındadır. Ancak nasıl ki ısmarlama bir elbise sahibinetam oturmaya bilirse, bir tüfeğinde avcıya yüzde yüzuyması beklenmemelidir.Rahat bir tüfek tutuşunda bir el el kundağını tutar. Diğer eltetiği kolayca çekebilecek bir şekilde kabzayı kavrar. Tüfekomuzda belli bir yere oturtulur ve yanak baş eğilmedenkundağa yaslanmıştır.
 20. 20. Tüfek kundağının avcının kendisine uygunluğu aşağıdaki metodlabelirlenebilir.Bir ucu iyice ince ve sivri üçgen şeklinde bir kâğıdı tüfeği kırarak sivri uçtüfek kapandığında bandın bir cm. üstünde kalacak şekilde ve tamkoyarak tüfeği kapatın. Bu kâğıt gez işini görecektir. Aynı şekilde bir kâğıdıda yine bandın üstünde kalacak şekilde namlunun ucuna yapıştırın. Bu daarpacık işini görecektir.Şimdi tüfek elinizde “hazır” duruma geçin ve belli bir noktaya bakın vetüfeği gözünüz kapalı omuzlayıp tetiği çekin (Unutmayınki tüfek boşolmalıdır. İğnelerinize zarar vermek istemiyorsanız boş kovan veya özeltetik düşürme kovanı “snap cap” kullanabilirsiniz.) ve gözlerinizi açın.Tüfeğin nereye işaret etmekte olduğunu yaptığınız gez ve arpacıküzerinden tespit edin. Bu işlemi birçok kere değişik cisimlere doğru tüfekomuzlayarak tekrar edin. Bu durumda kendinizi tüfeğe uydurmaya değil,tüfeğin kendinize uyup uymadığını tespite çalışmalısınız. Benzerdenemeler av merası veya kırda tüfeği doldurup fiilen atış yapılaraktaçeşitli şekillerde denenebilir. Zira bu deneylerden maksat kendinizi aniatışlara da hazırlayabilmenizdir. Belli yönlerdeki atışlarınızdaıskalamalarınız sebebi öncelikle tüfeğinizin kundağının size uymamasındakaynaklanıyor olabilir.
 21. 21. 1- Avcının heyecanla etrafına bakmadan , sadece önünden kalkanava bakarak ateş etmesi.2- Saçmanın menzili ve etkili olduğu mesafeler hakkında bilgisahibi olmaması .3- Saçmanın mesafelere göre dağılışı , yanlara dağılan saçmalar veatış istikametinde objelere çarparak seken saçmalarıntehlikesinden haberdar olmamasıdır.
 22. 22. Avcılarımızın çoğu , saçmanın etkisini pekönemsemez ve menzilini de hesap etmezler. Yıldızdangeçen bir kazı 4 numara ile nasıl indirdiklerini veya çokuzaktan kalkan bir kekliği 90-100 bazen 120 adımdannasıl indirdikleri ile övünürler.
 23. 23. Ara sıra böyle tesadüf vuruşlar olabilir. Bu bize saçmanınuzak mesafelerde hala ne kadar güçlü olabileceğiningöstergesidir.Av tüfeklerinden 3 numaralı bir fişekle ve 30 derecelikeğimle atılan bir saçmanın mesafesinin 300 ile 400 metrearası olduğunu bir çoğumuz tahmin etmeyiz.En yakınadüşen saçma ile en uzağa düşen saçma arasında 120 ile150 metre arası fark vardır.Zira saçma çok geniş birdağılım gösterir.
 24. 24. Saçmalar küçüldükçe bu mesafeler azalır.Ama yinede 8-9numara saçmanın menzili 200 metrenin altına düşmez. Bununyanında 32 gr saçmanın dağılımı 40 metre mesafede 3,8 metreçapında bir daire içindedir. Mesafe arttıkça bu dairenin ne kadargenişlediği düşünülürse saçmalar bu mesafeler içinde bulunankişiler için büyük tehlike oluşturmaktadır.Fişek hatalarından olan; Saçmalar genelde yuvarlak olmasınarağmen, bazı saçmalar imalat hatalarından köşeli olabilmektedir!.
 25. 25. Yine fişek doldurma hatalarından olan; Barut fazlalığı ve ağızkıvırma esnasında aşırı basınç oluşmaktadır.Bu etkenler ve hava muhalefetide bir araya gelince. Fişekateşlendikten sonra saçmalar namluyu terkederken 180 Derecesapmalar meydana gelebilmektedir.Bu nedenle; Güvenli korunma alanı, Namlunun arkasındadurmaktır.İşte 8-10 metre sağınız da duran arkadaşınızın eline gelen ve haladerisinde duran saçma böyle sapmış bir saçma olabilir.
 26. 26. Düz veya az eğimli arazilerde yapılan bıldırcın ve çilavlarında , serseri saçma yaralanmalarına daha çokrastlanır. Bu tür kazalar saçmanın serseriliği vesapkınlığından ziyade , avcının saçma menzilini vesaçmanın dağılış mesafesini bilmeden , bunu hesabakatmadan , av heyecanına kapılıp önündeki , sağ vesolundaki arkadaşlarını unutup tetiği çekmesindenkaynaklanmaktadır.
 27. 27. 3 ve 7 nolu saçmalarla yapılan araştırmalarda , bu saçmalarınuzaklığa göre dağılışı incelendiğinde düz bir arazide bizden 100– 150 metre uzaklıkta ve giden avın 15-35 metre sağında veyasolunda olan kişinin rahatlıkla tehlike bölgesinde olduğugörülmüştür. Zira bu mesafeden 7 numaralı saçmanın kinetikenerjisi deri altına nüfus edecek veya göze gelirse kör edecekkadar tehlikelidir.Bu mesafede 9-10 numaralı saçmalar 100 metre mesafeyedüşer. Ama bu saçmaların dağılımı 100 metrede , 5 nolusaçmanın iki mislidir. Bunu da unutmamak gerekir.
 28. 28. 40 metre uzaklıktaki bir ava attığımız saçmanın dağılımıda 3,8 metre çapında bir daire içinde ve bu mesafede kisaçmanın hızı 200 m/sn nin üzerindedir. Bu mesafedeava isabet eden saçma sayısı 3-10 u geçmez , diğersaçmalar yollarına devam ederler.Saçmanın dağılımı 100 metrede 17 metre , 120 metrede26 metre , 150 metrede 46 metre , 180 metrede 80 metreçapında bir daireye ulaşır.
 29. 29. Yani tüfeği yüzümüze alıp ava doğrulttuğumuzda 100 metreileride ve hedef istikametinin 8 metre sağında ve solunda olanarkadaşımıza veya oralarda çalışan bir köylüye saçmalarrahatlıkla ulaşır.Bu sırada hızı 100 m/sn civarında olan 7 numara bir saçmarahatlıkla deriyi deler , gözü de kör edebilir. Bu tehlike 250metreye kadar devam eder . Bundan sonra hızlı azalarak 250-300 metre civarında saçma menzilini tamamlar.
 30. 30. 1 – Tüfeğinizi boş olsa bile hiçbir zaman kimseyedoğrultmayınız. Dolu bir tüfeği ağaca , çalıya , kayaya , arabayadayayıp bırakmayınız.2 – Dolu bir tüfekle arabaya binmeyiniz. Binmeden önce mutlakaboşaltınız.3 – Atlamak zorunda kaldığınız hendek , derecikleri , aşmakzorunda kaldığınız yüksek çitler ve dikenli telleri dolu tüfekleatlamayınız. Önce tüfeğinizi boşaltınız.4 – Tüfeğinizi arabadan iner inmez değil av merasındadoldurunuz.Av esnasında gezerken tüfeğin namlusunumutlaka yere yada havaya doğru tutunuz , hiçbir zamanarkadaşınıza doğru tutmayınız.5 – Ördek ve kaz hariç diğer kuş avlarında kamuflajelbiseler giymekten kaçınınız. Turuncu renkte şapka veyelek giyerek kolay görülmenizi sağlayınız. Eğer ormaniçinde sıkta avlanıyorsanız mutlaka sık sık seslenerekarkadaşlarınızın nerede olduğunu , ormanda çalışan veyaavlanan birileri olup olmadığını kontrol ediniz.
 31. 31. 6 – Her atıştan sonra ve/veya dengimizi kaybedip düştüğümüzdurumlarda (özellikle karlı ve çamurlu ortamlarda) mutlakatüfeğinizin namlu içini kontrol ederek namlu içini tıkayan herhangibir şey olup olmadığını kontrol ediniz.7 – Namludan çıkan saçmanın 300-400 metre menzili olduğunu ,120 metre uzaktan bile yaralayıcı güce sahip olduğunu aslaunutmayınız. Önünüzden kalkan avın gittiği istikamette , tahminedemeyeceğiniz mesafede avlanan bir avcı veya çalışan bir köylüvarsa ateş etmeyiniz.8 – Namludan çıkan saçmaların kısa mesafe sonra dağılıpyayılacaklarını , etkili oldukları 120 metre mesafede 30 metrelik biralana dağıldıklarını her zaman aklınızda tutunuz. Avın gidişistikametinin sağında , solunda , bu mesafe içinde avcı veya köylüolup olmadığını kontrol ediniz. Varsa tetiği çekmeyiniz.9 – Çalıların , otların , sazların yüksek olduğu yerlerde , ormanlıkalanlarda çarpan saçmaların sekerek istikamet değiştireceğini vetehlikeli olabileceklerini asla unutmayınız. Görmediğiniz ava aslatetik
 32. 32. Evet değerli arkadaĢlar av esnasında her zaman dikkatliolunuz . Önünüzdeki , sağ ve solunuzda ki , yamaçlardaaltınızda ve üstünüzde ki hatta arkanızda bulunanarkadaĢlarınızı kendinizin ve onların emniyeti için herzaman kollayınız. Av heyecanına kapılıp sadece namlununucundaki ava bakmayınız . Siz siz olun bütün tedbirleriönceden alınız.

×