Successfully reported this slideshow.

Presspad

432 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presspad

 1. 1. Start-up – PressPadSystem publikacji mobilnych dla wydawców Pawe! Nowak presspadapp.com Aula Polska #68, 30 czerwca 2011 rok, Warszawa
 2. 2. Aula, Warszawa 30.06 Pawe! Nowak, PressPad co-founder
 3. 3. „ PressPad w jednym zdaniu: System publikacji tre!ci na urz"dzenia mobilneAula, Warszawa 30.06 Pawe! Nowak, PressPad co-founder
 4. 4. „ PressPad w jednym zdaniu: System publikacji tre!ci na urz"dzenia mobilne (Czyt. robimy magazyny na iPady…)Aula, Warszawa 30.06 Pawe! Nowak, PressPad co-founder
 5. 5. Dzisiejsze problemy wydawców: 1. SK!AD DTP ZAJMUJE ZA DU"O CZASU, SZTYWNY FORMAT (PDF) ZAMYKA DROG# NA WI#CEJ NI" JEDN$ PLATFORM#Aula, Warszawa 30.06 Pawe% Nowak, PressPad co-founder
 6. 6. Dzisiejsze problemy wydawców: 1. SK!AD DTP ZAJMUJE ZA DU"O CZASU, SZTYWNY FORMAT (PDF) ZAMYKA DROG# NA WI#CEJ NI" JEDN$ PLATFORM# 1. BRAK PIENI#DZY NA WDRO"ENIA + NIECH#% DO DZIELENIA SI#&DOCHODEMAula, Warszawa 30.06 Pawe Nowak, PressPad co-founder
 7. 7. Dzisiejsze problemy wydawców: 1. SK!AD DTP ZAJMUJE ZA DU"O CZASU, SZTYWNY FORMAT (PDF) ZAMYKA DROG# NA WI#CEJ NI" JEDN$ PLATFORM# 1. BRAK PIENI#DZY NA WDRO"ENIA + NIECH#% DO DZIELENIA SI#&DOCHODEM 1. WYDAWCA ≠ FIRMA IT ≠ WYDAWCA PAPIEROWYAula, Warszawa 30.06 Pawe Nowak, PressPad co-founder
 8. 8. Dzisiejsze problemy wydawców: 1. SK!AD DTP ZAJMUJE ZA DU"O CZASU, SZTYWNY FORMAT (PDF) ZAMYKA DROG# NA WI#CEJ NI" JEDN$ PLATFORM# 1. BRAK PIENI#DZY NA WDRO"ENIA + NIECH#% DO DZIELENIA SI#&DOCHODEM 1. WYDAWCA ≠ FIRMA IT ≠ WYDAWCA PAPIEROWY 1. BRAK POMYS!U NA PRZYSZ!O%Aula, Warszawa 30.06 Pawe( Nowak, PressPad co-founder
 9. 9. Nasza propozycja: • WPROWAD! RAZ, PUBLIKUJ WSZ"DZIEAula, Warszawa 30.06 Pawe# Nowak, PressPad co-founder
 10. 10. Nasza propozycja: • WPROWAD! RAZ, PUBLIKUJ WSZ"DZIE • MODEL SAAS I ABONAMENT OD ZERO Z#Aula, Warszawa 30.06 Pawe$ Nowak, PressPad co-founder
 11. 11. Nasza propozycja: • WPROWAD! RAZ, PUBLIKUJ WSZ"DZIE • MODEL SAAS I ABONAMENT OD ZERO Z# • WSPARCIE I KONSULTACJEAula, Warszawa 30.06 Pawe$ Nowak, PressPad co-founder
 12. 12. Nasza propozycja: • WPROWAD! RAZ, PUBLIKUJ WSZ"DZIE • MODEL SAAS I ABONAMENT OD ZERO Z# • WSPARCIE I KONSULTACJE • PRZYSZ#O$% PRESSPADA: &YWE ARCHIWUM, OBEJ$CIE 30% APPLE, REKLAMY Z ZEW. !RÓDE#, SPRZEDA& POJEDYNCZYCH TEKSTÓW, BUNDLE WYDA I TEKSTÓW, KIOSKI TEMATYCZNE, SPO#ECZNO$CI…Aula, Warszawa 30.06 Pawe( Nowak, PressPad co-founder
 13. 13. Demo
 14. 14. Nie ma ró!y bez kolców: • SZABLONY NIE S! PIXEL PERFECT • NIE OBS"UGUJEMY PROGRAMÓW DTP • NIE MO#NA MIE$ PRESSPADA NA WY"!CZNO%$Aula, Warszawa 30.06 Pawe& Nowak, PressPad co-founder
 15. 15. Nie ma ró!y bez kolców: • SZABLONY NIE S! PIXEL PERFECT • NIE OBS"UGUJEMY PROGRAMÓW DTP • NIE MO#NA MIE$ PRESSPADA NA WY"!CZNO%$ • ZAMKN&LI%MY JU# I RUND& FINANSOWANIAAula, Warszawa 30.06 Pawe Nowak, PressPad co-founder
 16. 16. Rynek i konkurencjaAula, Warszawa 30.06 Pawe! Nowak, PressPad co-founder
 17. 17. Pytania i odpowiedziAula, Warszawa 30.06 Pawe! Nowak, PressPad co-founder
 18. 18. Dzi!kuj!! PAWE! NOWAK 603 855 969pawel@presspadapp.com

×