Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programa de Recursos Humans al Centre d'Empreses Baix Llobregat

170 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Programa de Recursos Humans al Centre d'Empreses Baix Llobregat

  1. 1. M VOLS ACONSEGUIR UN MILLOR RENDIMENT DEL TEU PERSONAL ?Participa en el programa de millora de la gestió dels Recursos Humans (TOTALMENT SUBVENCIONAT)En el marc del Programa de PROJECTES SINGULARS MUNICIPALS DEDINAMITZACIÓ DEL TEIXIT PRODUCTIU i amb el cofinançament de la DIPUTACIÓDE BARCELONA i de PROCORNELLÀ, el Centre d’Empreses Baix Llobregatdesenvoluparà fins al 15 de desembre de 2012 un programa de suport a la millora dela gestió dels Recursos Humans per a les microempreses de Cornellà.Dirigit aMicroempreses preferentment de Cornellà de Llobregat amb menys de 10 treballadors quevulguin millorar els resultats de la seva empresa gestionant de forma eficient els seusRecursos Humans.El nombre màxim de participants és de 10 empreses que se seleccionaran segons la sevaidoneïtat i ordre d’inscripció.Objectiu • Adaptar el lideratge directiu a la situació actual. • Potenciar l’automotivació per a generar equips professionals d’èxit. • Oferir eines de gestió dels RRHH: suport a la selecció de personal, retribucions en espècie, retribucions variables, etc..)RequisitsPer a participar és necessari: Ser una microempresa preferentment de Cornellà de Llobregat amb menys de 10 treballadors Realitzar l’entrevista de selecció que es realitzarà amb cita prèvia al Centre d’Empreses de Cornellà de Llobregat Presentar la Sol·licitud d’Inscripció que es recollirà i omplirà el dia de l’entrevista de selecció Trobar-se al corrent de pagament amb les administracions públiques (AEAT, SS, etc.)Programa / Metodologia1. Presentació i inici del programa : Setembre-Octubre 2012
  2. 2. 2. Visita a l’empresa per recollir dades i informacióL’objectiu és la recollida de dades per a conèixer la situació econòmica i financera del’empresa així com l’organització dels RRHH.3. Coaching individual amb el gerent de les empreses2 sessions a hores convingudesL’objectiu d’aquestes sessions és reforçar les decisions adoptades i el lideratge4. Reunions entre empresa- treballadors 1ª Reunió d’equip entre gerent i treballadors: Explicació de la situació de l’empresa i identificació de propostes de millora 2ª Reunió d’equip entre gerent i treballadors: Implementació d’accions 3ª Reunió d’equip entre gerent i treballadors: Anàlisi dels resultats obtingutsL’objectiu de les reunions és aconseguir la implicació de tots el treballadors en el canvis opropostes a implementar.Informació i cita prèvia per a l’entrevista de selecció:Per a realitzar l’entrevista de selecció podeu reservar cita trucant al telèfon 93 474 80 42 oper e-mail a: cempreses@procornella.cat.Lloc de l’entrevista: CENTRE D’EMPRESES BAIX LLOBREGAT (c/Tirso de Molina 36 deCornellà de Llobregat)Equip Consultor:Clara Núñez, diplomada en Educació Física, titulada en Direcció de RRHH i Psicoterapeutaexperta en PNL, Intel·ligència Emocional i Rel. Coach executiva i empresarial. Cofundadora deTerra de Cavalls: lideratge guiat per cavalls.Jordi Martínez, llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses amb 20 anys d’experiènciacom a director financer de multinacional i consultoria d’empreses.Mª Pilar Romero, Graduada Social amb 22 d’experiència en consultoria d’empreses a l’àmbitde les relacions laborals.Amb el cofinançament de:

×