Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Catalogo 2013

203 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Catalogo 2013

 1. 1. PROCORNELLA 2013 CENTRE D’EMPRESES BAIX LLOBREGAT Suport a la creació i consolidació d’empreses C/ Tirso de Molina, 36 Cornellà de LlobregatTelèfon: 934748042 www.centredempresesprocornella.cat
 2. 2. EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA I ECONÒMICA DE CORNELLÀ, SA (PROCORNELLA)PROCORNELLA és l’empresa municipal de promoció social, urbanai econòmica de Cornellà de Llobregat. Es va crear l’any 2011 fruit dela fusió d’EMDUCSA i PRECSA i consta de les següents àreesfuncionals: Parc Esportiu,Centre Cívic i Ludoteca Promoció Urbana Auditori Fira de Cornellà Plataforma Cornellà Creació Fòrum Centre d’Empreses del Baix LlobregatAl Centre d’Empreses es presten elsserveis de suport a la creació i consolidaciód’empreses des de 4 línies d’activitatTelèfon: 934748042 www.centredempresesprocornella.cat
 3. 3. CENTRE D’EMPRESES BAIX LLOBREGAT Creació d’empreses Allotjament o Gestoria Consolidació i lloguer d’espais creixement - Seminaris de - Despatxos - Constitució - Jornades sensibilització - Naus - Laboral - Tallers de - Sessions informatives - Oficina virtual - Fiscal Networking - Suport Pla d’Empresa - Coworking - Comptabilitat - Suport en la selecció - Formació - Lloguer d’aules - Mercantil - Seguiments - Assessoraments - Operacions econòmics especialitzats societàries - Assessoraments - Suport a la - Serveis especialitzats capitalització de l’atur auxiliars - Observatori - Recerca de administratius - Directori d’empreses finançament - Recerca de recursosEls serveis subvencionats són cofinançats per: Telèfon: 934748042 www.centredempresesprocornella.cat
 4. 4. Serveis de Creació El Departament de Creació ofereix gratuïtament als emprenedors els següents serveis: • Seminaris de sensibilització - Per a conèixer les claus de l’èxit i de fracàs de les empreses - Per a públic general i públic estudiantil • Sessions informatives en grup - Sobre ajuts, finançament i subvencions - Sobre la viabilitat de la idea empresarialEls serveis subvencionatssón cofinançats per:
 5. 5. Serveis de Creació • Suport personalitzat a l’elaboració del Pla d’Empresa en el marc de la Xarxa Inicia – Qüestionari de capacitats emprenedores – Anàlisi del mercat – Anàlisi DAFO – Previsió de vendes, marges i despeses – Comunicació i distribució – Organització dels RRHH – Producció del producte o servei – Aspectes legals – Forma jurídica i de tributació – Estudi econòmic i financerEls serveis subvencionatssón cofinançats per:
 6. 6. Serveis de Creació• Formació: Setmanalment es realitzen sessions de 4h de formació bàsica que donen a l’emprenedor uns coneixements per poder gestionar millor la seva futura empresa. Les temàtiques són: • Capacitats emprenedores • Mercantil • Econòmic - financer • Fiscal • Laboral • Comercial• Assessoraments especialitzats: consultes puntuals personalitzades sobre temes legals, econòmics, financers, comercials i laborals.Els serveis subvencionatssón cofinançats per:
 7. 7. Serveis de Creació• Suport a la capitalització de l’atur: – Càlcul de la capitalització – Informació dels tràmits i terminis de capitalització – Suport en l’elaboració de la memòria de capitalització – Tramitació gratuïta per a societats constituïdes a la gestoria del Centre (SLL,SL i SCCL)• Recerca de Finançament – Microcrèdits: Microbank, FIDEM – Prèstec tous: Inicia, ICO, ICF etc. – Capital risc: Bussines Angels Network de Catalunya(Banc)Els serveis subvencionatssón cofinançats per:
 8. 8. Serveis d’AllotjamentRègims: Durada: Règim Viver: despatxos i Règim viver: Contractes d’un any naus, per a empreses noves o prorrogables a un màxim de 4 per als en procés de consolidació amb despatxos i de 6 anys per a les naus menys de 4 anys d’antiguitat Règim Centre de Negocis: Contractes de 3 anys sense temps Règim Centre de Negocis: màxim d’estada despatxos per a empreses Règim Domiciliació: Contractes de 3 consolidades amb potencial de anys sense temps màxim d’estada creixement i d’ocupació i que, preferentment, hagin estat usuàries del règim viver. Règim Domiciliació: Virtual o amb espai compartit (coworking), per a empreses noves o consolidadesTelèfon: 934748042 www.centredempresesprocornella.cat
 9. 9. Serveis d’Allotjament Instal·lacions: Recepció Office 2 sales de reunions 2 aules de formació 150m2 per a coworking 45 oficines de entre 14-64 m2 6 naus de entre 120-315m2 3.965m2 de superfície edificadaTelèfon: 934748042 www.centredempresesprocornella.cat
 10. 10. Serveis d’AllotjamentServeis comunitaris*: Servei de recepció de trucades de 8 a 20:30h Recepció de correspondència i petita paqueteria Lliurament de claus a personal autoritzat Telèfon, extensió i nº directe Wi-Fi (per a ús de navegació i consulta de correu) Calefacció i aire condicionat Connexió elèctrica amb comptador Seguretat nocturna i en dies festius Videovigilància 24h Manteniment Equipament extinció incendis Banys comuns Sales de reunions Aules amb material audiovisual (20h/any) Neteja d’espais comuns Zones comuns: coffee, menjador, màquines de vending i zona d’espera Premsa diària *Aquests serveis van lligats a unes despeses de comunitat (63,16 €/mes) que es poden bonificar al 100% durant el primer any d’activitat de les empreses
 11. 11. Serveis d’AllotjamentServeis opcionals: Serveis de copisteria (fax, fotocòpies, escàner, enquadernacions...) Línia de telèfon directa (DDI) Avisos per SMS Targetes d’accés al centre fora de l’horari habitual Servei de neteja individual Lloguer d’Aules amb material audiovisual Gestoria bonificada (tramitacions laborals, comptables, fiscals i mercantils) Servei de pàrquing Les empreses no allotjades al Centre també poden gaudir dels serveis de pàrquing, lloguer d’aules i de tramitacions (segons disponibilitat)Telèfon: 934748042 www.centredempresesprocornella.cat
 12. 12. Servei de Tramitacions La Gestoria del Centre d’Empreses ofereix als seus usuaris, parcialment bonificats, els següents serveis: • I. Tramitacions d’obligacions empresarials regulars • II. Constitució d’empreses • II. Operacions societàriesTelèfon: 934748042 www.centredempresesprocornella.cat
 13. 13. Servei de Tramitacions I. Tramitacions d’obligacions empresarials regulars Les empreses poden contractar convenis o forfaits, i assegurar-ne l’observació de la legalitat en les obligacions regulars incloses en els següents àmbits: Laboral: altes i baixes de treballadors, nòmines, aplicació de convenis, retencions IRPF, etc. Fiscalitat: presentació de les obligacions tributàries (IVA, IRPF, Impost de Societats, etc.) Comptabilitat: adequació al Pla General Comptable, en el cas de societats mercantils. Mercantil: dipòsit de comptes anuals, legalització de llibres mercantils, etc.Telèfon: 934748042 www.centredempresesprocornella.cat
 14. 14. Servei de Tramitacions II. Constitució d’empreses Al Centre d’Empreses es compta amb els mitjans per a constituir empreses a mida de les necessitats dels promotors, però també es disposa de la possibilitat de constituir empreses estàndards de manera telemàtica en 48 hores. III. Altres operacions societàries • Ampliacions i reduccions de capital social • Altres modificacions estatutàries • Compra venda d’accions o participacions. • Fusions i escissions de societats • Transformacions en altres tipus societaris • Dissolucions de societatsTelèfon: 934748042 www.centredempresesprocornella.cat
 15. 15. Servei de Consolidació El Departament de Consolidació i Creixement ofereix gratuïtament a les micro i petites empreses de Cornellà els següents serveis: • Jornades de caràcter empresarial: periòdicament s’organitzen jornades, seminaris, conferències, etc., que ajudaran a l’empresari a estar informats sobre temes actuals i/o del seu interès. • Tallers de Networking: per fomentar la interrelació entre empreses i augmentar la xarxa de contactes • Suport en la selecció de personal i estudiants en pràctiques: donem informació i suport administratiu per a la contractació de personal i estudiants en pràctiquesEls serveis subvencionatssón cofinançats per:
 16. 16. Servei de Consolidació• Seguiments econòmics: seguiments pressupostaris mensuals o trimestrals, per tal d’implementar la cultura del control de gestió entre les micro i petites empreses de Cornellà• Assessorament a empreses: consultes puntuals personalitzades sobre un tema concret de les àrees: – Comercial – Mercantil – RRHH-Laboral – Econòmic-Financer• Directori d’empreses de Cornellà: Base de dades de les empreses de Cornellà amb informació sobre vendes, activitat, nº de treballadors, etc.• Recerca de recursos: Informació sobre els Programes de l’administració pública de recolzament a micro i petites empreses (Subvencions i Finançament, assessorament tecnològic, suport a la internacionalització i innovació, consultes gratuïtes sobre BBDD d’empreses i d’estudis de mercat etc.)Els serveis subvencionatssón cofinançats per:
 17. 17. Contacte Serveis de Creació: Serveis de Gestoria: David Mesa Daniel Broto dmesa@procornella.cat dbroto@procornella.cat Serveis d’Allotjament: Serveis de Consolidació: Ana Del Rincón Jordi Martinez arincon@procornella.cat jmartinez@procornella.catTelèfon: 934748042 www.centredempresesprocornella.cat
 18. 18. Localització El Centre d’Empreses Baix Llobregat es troba al Polígon Almeda de Cornellà, accessible en vehicle, per la Ronda de Dalt i Litoral, comunicat amb transport públic (en FFCC parada Almeda i en autobusos nº57, 67, 68 i 95); i a 10 minuts de l’Aeroport de Barcelona -El Prat- i de la Zona Franca de Barcelona. c/Tirso de Molina, 36 Telèfon: 93 474 80 42 Fax: 93 474 24 66 e-mail: cempreses@procornella.cat www.cornellaempren.comTelèfon: 934748042 www.centredempresesprocornella.cat

×