Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

L’estadística4

Treball

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

L’estadística4

 1. 1. L’ESTADÍSTICAFET PER: Esteban Chaves Enrique De Montiano Lucas Johnson Fran Puga
 2. 2. L'estadística és la part de les matemàtiques que s'ocupa dels mètodes per recollir , organitzar, resumir i analitzar dades, així com per treure conclusions vàlides i prendre decisions raonables basades en aquesta anàlisi. QUÈ ÉS L’ESTADÍSTICA?
 3. 3. Ens possibilita quantificar la realitat i disposar dels elements que ens permetin analitzar-la. Per a que serveix?
 4. 4. Què és una variable estadística? Són les diferents característiques que s’analitzen en una enquesta
 5. 5. Què vol dir que hi ha variables quantitatives i qualitatives? Les variables quantitatives són aquelles que es poden mesurar o quantificar, s’expressen en quantitats. Les variables qualitatives, en canvi, són aquelles que expressen una qualitat no mesurable numèricament, exemples són: nacionalitat, estat civil...
 6. 6. Que vol dir la Mostra? Una mostra és un conjunt dels individus d'una pblació
 7. 7. Que vol dir la població? Conjunt d'habitants d'un lloc; poble.
 8. 8. Com es calcula una mitjana aritmètica? Sumant els valors de totes les dades i dividint-lo pel nombre d'elements del conjunt.
 9. 9. METRES 6A 2000 9 4000 3 6000 1 8000 0 10000 4 12000 0 18000 3 20000 2 +30000 2 0 2 4 6 8 10 6A 6A METRES ESCOLA GEM 2000 29 4000 0 6000 1 8000 0 10000 4 12000 0 18000 0 20000 1 +30000 0 0 5 10 15 20 25 30 ESCOLA GEM ESCOLA GEM MITJANA ARITMÈTICA: 7.238 MITJANA ARITMÈTICA: 5.600
 10. 10. TRANSPORT 6A CAMINANT 2 BICICLETA 0 COTXE 15 MOTO 1 AUTOCAR 2 ALTRES 5 TRANSPORT ESCOLA GEM CAMINANT 9 BICICLETA 1 COTXE 21 MOTO 0 AUTOCAR 2 ALTRES 1 ESCOLA GEM CAMINANT BICICLETA COTXE MOTO AUTOCAR ALTRES 6A CAMINANT BICICLETA COTXE MOTO AUTOCAR ALTRES LA MODA ÉS: COTXE LA MODA ÉS: CAMINANT
 11. 11. METRES 6A 6B 6C ESCOLA GEM TOTAL -2000 9 11 9 29 58 4000 3 1 2 0 6 6000 1 1 2 1 5 8000 0 4 1 0 5 10000 4 2 1 4 11 12000 0 1 2 0 3 18000 3 0 0 0 3 20000 2 0 1 1 4 +30000 2 0 1 0 3 0 5 10 15 20 25 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6A 6B 6C ESCOLA GEM TRANSPORT ESCOLA GEM 6A 6B 6C TOTAL CAMINANT 9 2 0 2 13 BICICLETA 1 0 1 1 3 COTXE 21 15 19 16 71 MOTO 0 1 0 0 1 AUTOCAR 2 2 0 0 4 ALTRES 1 5 0 1 7 0 5 10 15 20 25 1 2 3 4 5 6 ESCOLA GEM 6A 6B 6C MITJANA ARITMÈTICA:7.328 LA MODA ÉS:COTXE
 12. 12. CONCLUSIÓ: Per què al GEM va tanta gent en cotxe i no caminant? Per què hi ha tanta gent del GEM que està en el mateix barri? Per què hi ha tan poca gent que va en autocar? Els nens del Centre Escolar Empordà anem amb cotxe perquè vivim a urbanitzacions, com per exemple: Mas Mates, Santa Margarida,...

×