Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Internet Tabanli Yildiz Teknik Universitesi Bilgi Sistemi

4,149 views

Published on

Cem Eraslan Tarafından 2003 yılında Hazırlanan yüksek lisans tezinin sunumudur.

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

Internet Tabanli Yildiz Teknik Universitesi Bilgi Sistemi

 1. 1. İnternet Tabanlı Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi Jeo.ve Fot. Müh. Cem ERASLAN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü
 2. 2. İnternet Üzerinde CBS Nedir?  İnteraktif  Hızlı  Yaygın  Paylaşılabilir
 3. 3. İnternet Üzerinde CBS Hangi Amaçlarla Kullanılabilir  e-Devlet uygulamaları  Yazılım maliyetinin düşürülmesi  Gündelik kullanım amaçlı veri sunumu  Satış amaçlı veri sunumu  Veri paylaşımı ve koordinasyon
 4. 4. İnternet Üzerindeki CBS Verileri Vektör Veriler +Küçük Boyutlu Transferi Kolay - Kullanıcıda Yüklü Yazılım +Analizleri Daha kolay ve güvenilir - Veri güvenliği +Sunucuda işlem yükü az Raster Veriler -Boyut Problemi +Görsel -Sunucunun işlem yükü fazla + Extra yazılım genelde gerekli değil +Sıkıştırma Yöntemleri
 5. 5. Veri Kalitesi ve Standartizasyon  Meta Veri Verinin Verisi Güvenilirlik /Doğruluk  Standartizasyon ANSI ISO DCDSTF NCDCDS FICCDC-SWG NIST NCDCDS OSF FIPS UNIX IEEE X/open
 6. 6. Standartizasyon  İşletim Sistemi Standartları  Kullanıcı Arabirimi Standartları  Ağ Standartları  Veritabanı Sorgulama Standartları  Gösterim ve Baskı Standartları  Veri Değişim Standartları
 7. 7. Başlıca Sistem Yapıları  Sunucu Taraflı  İstemci Taraflı Web Sunucu CBS Sunucu İnternet
 8. 8. Sunucu Taraflı Yapı (Server Sided /Thin Client-Fat Server) HTML Html Browser İstem CBS HTML Yazılımı Html Konumsal İstem Konumsal Veri Veritabanı Client Server
 9. 9. Kullanıcı Taraflı Yapı (Client sided / Fat Client – Thin Server) HTML Applet Browser İstem CBS CBS HTML Appleti Yazılımı Veri İstem Konumsal Konumsal Veri Veritabanı İstemci Sunucu
 10. 10. Temel İki Yapının Başlıca Avantaj ve Dezavantajları  Sunucu Taraflı Yapı  İstemci Taraflı Yapı +İstemcinin extra yazılım +Analiz olanakları daha kullanımı azalıyor yüksek +İstemciye sunulan +Veri alışverişi daha verinin kontrolü daha rahat kolay +Sunucu yapısı - Sunucuda işlem yükü problemsiz fazla - Ek yazılım gerekli - Veri güvenliği problemi
 11. 11. Kullanılabilecek Yazılım Dilleri ve Kullanım Amaçları  Server taraflı kullanılabilen yazılım dilleri – Cgi – Perl – Asp – Php  Kullanıcı Taraflı Kullanılabilen yazılım dilleri – Java – VRML – XML
 12. 12. Piyasada Yaygın Olan CBS Yazılımları ve İnternet Çözümleri  Esri / ArcGIS/ ArcIMS  Map info / MapXtreme  Intergraph/ Geomedia Web Map  Autodesk / Autocad Mapguide  Bentley / Geographics / Publisher
 13. 13. Bazı Ücretsiz İnternet CBS çözümleri  ALOV Map /http://alov.org/index.html  GeoTools http://www.ccg.leeds.ac.uk/geotools/  iMapper /http://www.imapper.com/  Jshape /http://www.jshape.com/  MapIt! / http://www.mapit.de/index.en.html  MapServer / http://www.mapit.de/index.en.html
 14. 14. Örnekler  e-Devlet Uygulaması http://gis.doa.state.mt.us/
 15. 15. Örnekler  TerraServer http://terraserver.homeadvisor.msn.com/default.asp
 16. 16. Örnekler Gündelik Kullanım amaçlı veri sunumu www.mapquest.com
 17. 17. Örnekler  İnternet Üzerinde Veri Sunumu ve satışı USGS http://mapping.usgs.gov/ USGS Data Viewer
 18. 18. Türkiyeden Örnekler  Bahçelievler Belediyesi uygulaması http://maps.islem.com.tr/asp/bahceli_asp06/
 19. 19. Türkiyeden Örnekler İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Kent Planı
 20. 20. Türkiyeden Örnekler Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Online Harita Satış Sistemi http://www.shodb.gov.tr/ChartServer/jsp/indexS.jsp
 21. 21. Diğer İnternet Haritacılığı Kaynakları  Geography Network - http://www.geographynetwork.com/  Web GIS - http://gislounge.com/ll/webgis.shtml  GRASSLinks - http://www.regis.berkeley.edu/glinks/about_gl.html  CommonGIS Project - http://commongis.jrc.it/  GeoServer Project - http://geoserver.sourceforge.net/  Digital Map Archive - http://dma.jrc.it/  phpGIS - http://www.phpgis.org/  OpenGIS Organisation http://www.opengis.org
 22. 22. Kampüs Bilgi Sistemi Üniversite kampüsü içerisindeki konumsal nesneleri ve sözel verileri CBS ortamında birleştiren, analiz eden sonuçları kullanıcılara sunan bir bilgi sistemidir.
 23. 23. Kampus Bilgi Sistemi  Genel Kullanım Alanları – Planlama ve Fiziksel Analizler – Bina Yönetimi – Kayıt Yönetimi – Halkla İlişkiler
 24. 24. Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi
 25. 25. Amaçlar  Kısıtlı Kaynakların Yönetimi  Kolay Ulaşılabilen Güvenilir Veriler  Doğru Veriye Dayanan Hızlı Kararlar  Üniversite içi Eşgüdüm  Tasarruf – Zaman – İş Gücü – Yazılım Maliyeti
 26. 26. Yöntem  Coğrafi Bilgi Sisteminin Oluşturulması  Oluşturulan Sistemin İnternet Ortamına Sunulması
 27. 27. Coğrafi Bilgi Sisteminin Oluşturulması  Beklentilerin Belirlenmesi  Mevcut Durum Analizi  Yazılım Donanım Seçimi  Eksik Verilerin Toplanması  Sistemin Kurulması Çalıştırılması
 28. 28. Beklentilerin Belirlenmesi  Kampus içi otomasyon sistemlerinin coğrafi veriler ile ilişkilendirilmesi  Kağıt ortamındaki verilerin sayısal ortama geçirilmesi  Üniversite sakinlerine ve dışarıdan gelenler için bilgi sağlayıcı bir araç  Kaynak Yönetimi ve İzlenmesi
 29. 29. Mevcut Durumun Analizi  Veriler Kağıt Ortamda  Güncelliğini Yitirmiş  Ölçekli Değil  Üstlerindeki Ölçü Değerleri Tutarsız  Numaralandırmada Sorunlar var  Sözel Veriler Kayıtlı Değil
 30. 30. Yazılım Donanım Seçimi  Kriterler – Mevcut Lisans / Donanım Durumu – Beklentileri Karşılayabilmesi – Yazılım için bilinirlik
 31. 31. Yazılım / Donanım Cad Yazılımı  İşletim Sistemi Microstation SE Microsoft 2000 Server Microstation Descartes (Bentley)  Donanım Görüntü İşleme Yazılımı Intel Pentium 4 1600 mhz işlemci 512 Mb DDR Ram İmage Analyst (ZI) 64 Mb Geforce4 Ekran Kartı Veritabanı Yazılımı 40 GB Sabit disk Kapasitesi Microsoft SQL Server 2000 ArcSDE 8.2 (ESRI) CBS Yazılımı ArcGIS (ESRI) ArcView 3.2a (ESRI)
 32. 32. Eksik Verilerin Toplanması  Kat Planlarının Sayısallaştırılması – Tarayıcı ile tarayarak – Kağıt Plan Üzerindeki Ölçü Değerlerini El İle Girerek – Ölçüm Yaparak  Sözel Verilerin Toplanması – Anket – Diğer Otomasyon Sistemleri
 33. 33. Eksik Verilerin Toplanması  Kampus Haritasının Oluşturulması – Fotogrametrik Haritalar – Yersel Ölçümler
 34. 34. Sistemdeki Veri Akışı ÖĞRENCİ ARCINFO İŞLERİ OTOMASYONU PERSONEL Dönüştürücü ARCVIEW BİLGİLERİ Program SQL SERVER ARC SDE VERİ TABANI AKADEMİK ÇALIŞMALAR VERİ TABANI ARCIMS WWW
 35. 35. Coğrafi Bilgi Sisteminin Oluşturulması
 36. 36. Coğrafi Bilgi Sisteminin Oluşturulması
 37. 37. Coğrafi Bilgi Sisteminin Oluşturulması
 38. 38. Coğrafi Bilgi Sisteminin Oluşturulması
 39. 39. Coğrafi Bilgi Sisteminin İnternet Üzerinden Sunumu  Kullanılan Yazılımlar Servlet Exec 4.1.1 ISAPI ArcIMS ArcSDE Microsoft IIS 5.0
 40. 40. Coğrafi Bilgi Sisteminin İnternet Üzerinden Sunumu  Sistemin Yapısı
 41. 41. Kullanılan Yazılım Dilleri  HTML  ASP  Java  Javascript
 42. 42. Sonuçlar  Günümüzde coğrafi verinin paylaşlaşılması kaçınılmaz olmuştur. Bu paylaşımı gerçekleştirebilecek en iyi platform internettir.  Mevcut sistemler incelendiğinde sunucu taraflı sistem yapılarının şu an daha popüler olduğu görülmektedir.  Şu an yazılım donanım standartları tam olarak oturmadığı için sunucu taraflı sistemler önerilmektedir.  Ancak veri alış veriş yoğunluğu ve kullanıcıların istekleri göz önüne alınarak istemci taraflı sistemler üzerinde de düşünülmelidir
 43. 43. Sonuçlar  Pilot Proje Sonuçlandırılmıştır  Yönetimin kararlarını kolaylaştıracak bir sistem üretilmiştir.  Üniversiteye Dışarıdan Gelenler için tanıtıcı bir sistem ortaya konmuştur.  Üniversite İçerisindeki otomasyon sistemleri ve coğrafi varlıklar ilişkilendirilmiştir.  Sistem İnternet Tabanlı olması nedeni ile pek çok kullanıcıya ulaşabilecektir.
 44. 44. Öneriler  İdari Düzenlemeler  Katılımda Artış Sağlanması  Üniversite Bünyesinde Bir CBS Birimi  Devamlı Çalışan Personel  Diğer Analog verilerde Sayısallaştırılmalıdır.
 45. 45. Teşekkürler

×