Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

As Redes Sociais

328 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

As Redes Sociais

  1. 1. As redes sociais
  2. 2. <ul><li>As redes sociais son espazos de relacións persoais nos que persoas con intereses comúns establecen grupos de comunicación e intercambio. </li></ul>
  3. 3. TEMATICA <ul><li>Xeneralistas </li></ul><ul><li>Especializadas </li></ul><ul><li>Profesionais </li></ul><ul><li>Contactos </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Os docentes, interésannos as comunidades virtuais de aprendizaxe ou de práctica, que orientan a interacción ao afondamento en aspectos didácticos e á mellora do labor docente, e permiten compartir experiencias, coñecemento e práctica. </li></ul>
  5. 5. <ul><li>A participación en comunidades profesionais é unha das orientacións que aparecen nos estándares da UNESCO de competencias en TIC para docentes. </li></ul>

×