Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació Oral Tdr

 • Be the first to comment

Presentació Oral Tdr

 1. 1. FREUD I LA INTERPRETACIÓ DELS SOMNIS Cèlia Garcia Moreno
 2. 2. Presentació oral <ul><li>Introducció </li></ul><ul><li>Justificació del tema </li></ul><ul><li>Objectius </li></ul><ul><li>Contingut del treball </li></ul><ul><li>Marc teòric </li></ul><ul><li> Treball de camp </li></ul><ul><li>Conclusions </li></ul><ul><li>Del treball de camp </li></ul><ul><li>Generals </li></ul>
 3. 3. Justificació del tema <ul><li>Odisea IV, 804-840: </li></ul><ul><li>Ay, Penélope, duermes y en sueños tu pecho atormentas, mas los dioses felices no habrán de dejar por más tiempo que te apenes ni llores. De cierto tendrás a tu hijo de regreso en tu hogar, pues de nada es culpable ante aquéllos. [...] Ten valor y no sumas del todo en temores tu alma. Un gran dirige sus rutas, aquél cuyo auxilio los demás solicitan también porque puede otorgarlo: es la diosa Atenea; movida a piedad por tus males me ha enviado hasta ti con esta razón que has oído. </li></ul>
 4. 4. Objectius <ul><li>Marc teòric </li></ul><ul><li>Familiaritzar-nos amb els textos de Freud sobre la interpretació dels somnis i extraure'n els conceptes i hipòtesis bàsiques. </li></ul><ul><li>Conèixer el món dels somnis i el seu funcionament. </li></ul><ul><li>3. Extreure’n una tipologia dels somnis per després aplicar-la a l’anàlisi del material oníric recollit. </li></ul><ul><li>Treball de camp </li></ul><ul><li>1. Estudiar els somnis de dos grups de població per intentar establir diferències. </li></ul><ul><li>2. Fer una tipologia dels somnis obtinguts seguint les pautes. </li></ul><ul><li>3. Detectar en el material oníric els mecanismes d’elaboració. </li></ul><ul><li>4. Estudiar el simbolisme present en el material oníric. </li></ul>
 5. 5. Marc teòric <ul><li>Interpretació dels somnis </li></ul>
 6. 6. <ul><li>1. El somni és el guardià del son. </li></ul><ul><li>2. Els somnis no són un fenomen somàtic sinó psíquic. </li></ul><ul><li>3. El significat dels somnis està en el propi subjecte tot i que aquest ho desconegui. </li></ul><ul><li>4. Per facilitar la interpretació del somni podem seguir una sèrie de tècniques. </li></ul><ul><li>5. La lliure associació ens condueix al contingut latent del somni. </li></ul><ul><li>6. El contingut manifest és tan sols un vehicle que ens ha d’obrir la porta i conduir-nos a l’inconscient. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Metodologia </li></ul>Treball de camp
 8. 8. <ul><li>Correlacions per edat i sexe </li></ul><ul><li>Les restes diürnes venen determinades per les seves experiències diürnes pròpies. </li></ul><ul><li>Els joves sovint tenen somnis d’impaciència o mandra i els adults són nuls. </li></ul><ul><li>Els homes tendeixen a tenir més somnis infantils que les dones. Això podria indicar un nivell de repressió més alt en les dones. </li></ul><ul><li>Els adults inclouen en els seus somnis de mort la por o melancolia a perdre la joventut o quedar-se sols. </li></ul><ul><li>Es confirma que en els somnis hi abunden les referències sexuals implícites i explícites. Referències explícites i clares a la sexualitat n’hem trobat aproximadament en un 50%. Destaca un treball més intens de la censura que en el cas dels homes. </li></ul><ul><li>El nombre dels malsons augmenta considerablement en els adults respecte dels joves, per tant, hi ha major activitat del súper jo en els adults. </li></ul>Conclusions del treball de camp
 9. 9. <ul><li>Mecanismes d’elaboració </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Simbolisme </li></ul>
 11. 11. Conclusions generals <ul><li>Sobre la psicoanàlisi: </li></ul><ul><li>a) A definir l’inconscient com un sistema on els impulsos reprimits perduren i que s’expressa com un llenguatge en els somnis. </li></ul><ul><li>b) Que la vida psíquica ve molt marcada per la pulsió sexual i pels processos de repressió. Que perduren en l’inconscient restes de sexualitat infantil. </li></ul><ul><li>c) Que els somnis poden ser analitzats com a realitzacions fantàstiques de desitjos inconscients o com a expressió de conflictes i preocupacions latents i que la seva interpretació pot ser una font d’autoconeixement. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Jutjaríem amb més certesa a un home </li></ul><ul><li>pel que somia que pel que pensa. </li></ul><ul><li>Victor Hugo </li></ul>

×