Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
YAHUDİLİKTE AHLAK
• Yahudiliğin en temel özelliği kendilerini seçilmiş bir toplum olarak görmeleridir. Dolayısıyla din sadece onlara ...
• Yahudi ahlakının temelini Hz.Musa’ya verilen on emir oluşturmaktadır:1.Seni Mısır diyarından, esaret evinden çıkara...
• 4.Cumartesi gününü daima hatırlayıp onu kutsal bileceksin.• 5.Babana ve annene hürmet edeceksin.• 6.Öldürmeyeceksin.•...
• 8.Çalmayacaksın.• 9.Komşuna karşı yalancı şahitlik yapmayacaksın.• 10.Komşunun evine tamah etmeyeceksin, hiçbir şey...
• Eğer İsrailoğulları bu on emri yerine getirirlerse mutlu yaşayacak, bu emirlere itaat etmezlerse acı ve ısdırap ç...
Aile Hayatı• Yahudiliğe göre insan Tanrının kendi suretinde yarattığı bir varlıktır.
• Erkek ve kadına verilen cinsel duygu ve davranışın amacı insan neslinin ve ilahi yaratışın devamının sağlanmasıdır.
• Bu yüzden Yahudilik hem bekarlığa hem de ruhbanlığa karşıdır.
• Evlilik dini bir görevdir.• «Evlenmeyen insan tam bir insan değildir.»
• Evlilik kutsal olunca evlilik işleri de haham nezaretinde yapılır ve ketuba denilen bir evlilik sözleşmesi imzalanır.
Ketuba kadınınhaklarını garanti altınaalan dini bir belgedir.Damat ketubayı imzalarve geline «Musaşeriatına ve israilkanun...
• Bekarlık hoş karşılanmamıştır. Hahamlar da evlenirler. Yüksek rütbedeki din adamlarının evlenmesi zorunludur.
• Yahudi din adamlarına göre kutsal ruh ancak evli bir erkeğe iner.
Erkeklerin 18yaşında evlenmesitavsiye edilir.Geleneksel olarakerkeklerin bir evinşa etmesi, birüzüm bağı dikmesive sonra b...
• 20 yaşına kadar Kutsal Varlık onun evlenmesini bekler, eğer bu konuda başarısız olursa ona lanet eder.
• Kızların ise 12 yaşında evlenmesi tavsiye edilir ve kızın ben şu özelliklere sahip biriyle evlenmek istiyorum deme hak...
• Evlenen erkek savaştan muaf tutulur ve ona bir iş yükletilmez. Bir yıl evinde serbestçe oturmasına izin verilir.
• Kıza eş bulmak babanın görevidir. Kızının dengi bir erkeğe vermesi tavsiye edilir.
• Erdemli kadın, ev halkından önce şafakta kalkar, yün ile gergef işi yapar ve elleriyle keten kumaşı yapar.
• Bir bahçe edinir ve yetiştirdiği yiyeceklerden fakir ve muhtaç olanlara verir.
• Çok evlilik İsrail peygamberleri zamanında uygulanmış ve daha sonraları uzun süre devam etmiştir.
• Süleyman (AS) ın 700 hanımı ve 300 cariyesinin olduğu söylenmektedir. Ancak Tekvinin ikinci yaratılış hikayesinde sıkı...
• Yahudilikte çok evlilik 11. asırdan sonra uygulamadan kalkmıştır. Günümüzde ise çok evli insanlar toplumdan dışlanmakt...
• Evliliğin en önemli yanlarından biri neslin devamının sağlanmasıdır. Tevrattaki «semereli olun ve çoğalın, yeryüzünü d...
• Yahudiler, dünyanın yeniden doldurulması için en azından iki çocuk yapılmasını tavsiye etmektedirler.
• Ortodoks yahudileri yahudi olmayanlarla evliliği hoş karşılamazlar. Bunun nedeni, yahudi geleneğinin ve mirasının koru...
• Reformist yahudiler evlenilecek kişinin dinini değiştirip yahudi olması halinde evlenilebileceğini kabul ederken Ortod...
• Yahudi olmayan kişiyle evlenilirse başta anne-baba olmak üzere tüm akrabaları, yahudi olmayan kişiyi dışlamaktadırlar.
• Çocukların ebeveynlerine karşı en büyük görevleri onlara itaat etmektir.
• Ebeveynin en büyük görevi de çocuklarına ticareti ve yüzmeyi öğretmeleri; Yahudilik dini ve uygulamaları hakkında bilg...
• Tüm yahudiler birbirlerini akraba olarak görürler. Bu yüzden yahudi geleneğinde geniş aile şekli yaygındır.
• Saygı konusunda baba anneden önce gelir.
• Gayrı meşru ilişkiler şiddetle cezalandırılır.
Erkeğin kadın elbisesi, kadının da erkek elbisesigiymesi Tanrıya karşı iğrenç bir eylem olarak kabuledilir.
BoşanmaErkek içinboşanmaoldukça kolaybir işti.Talmuddaboşamakonusundaerkeğe öncelikverilmiştir.
• 11. asırda Haham Gershom çok evliliği ve boşanma konusunda erkek egemenliğini kaldırarak, hanımın rızasını şart koşmuş...
• Daha sonraları boşanmak için yüklü miktarda para ödeme şartı getirilmiştir. Ancak kadın kötü bir fiil işlerse o zaman ...
• Kötü fiiller şunlardı: toplumda duyulacak seviyede yüksek sesle ağlamak• Kocasının yanında çocuklarını lanetlemek
• Dışarıya başını örtmeden çıkmak• Aklı noksanlığı• Cüzzam gibi ciddi hastalık vs .boşanmak için bir nedendir.
• Teorik olarak erkeğin birden çok kadınla evlenmeye hakkı olmasına rağmen kadının böyle bir hakkı yoktur.
• Eğer erkek boşanma akdini kadına vermezse o kadın yahudi toplumunda bir başka erkekle evlenemez.
KürtajBu konuda kilit noktafetüsün ne zamancanlandığıdır. Dinadamlarının çoğufetüsün doğumanında tam bir insanolacağıdüşün...
• Eğer meseleye böyle bakılırsa kürtaj bir cinayet olarak algılanmaz. Ancak fetüse saygı gösterilmeli ve kürtaj rastgele...
• Eğer bir kadın doğum yaparken zorlanırsa kürtaj yapılabilir. Annenin hayatı daha önemlidir.
Eşitlik• Yahudi din alimlerine göre insanların farklı yaratılması, sadece fıtri bir özellik olmayıp aynı zamanda so...
• Önemli olan doğuştan gelen farklılıkların ortadan kaldırılması değil insanların sonradan oluşturduğu farklılıkların or...
• Midrash din adamlarına göre Allah Adem’i dünyanın dört bir tarafından aldığı toprakla yarattı. Böyle olunca hiç kimse ...
• Dolayısıyla hiçbir nesil diğer nesilden ve hiçbir ırk da diğer ırktan iyi olduğunu iddia edemez. Zira herkesin ve her ...
Kadın erkek   eşitliğiYahudilikte cinslerarasındaki ayırımbebeğin doğumuylabaşlar. Levililer:Kadın erkek çocukdoğurursa ...
• İlk erkek çocuk kuvvetin başlangıcı kabul edildiğinden mirastan daha çok pay alır. Kızlar ise erkek çocuk olmadığı zam...
• Kadının temel görevi, çocuk doğurmak, çocuğunu yetiştirmek ve onların ekonomik ve manevi gelişimini sağlamaktır.
• Kadın ve erkek ayrılığının temel nedeni, kadınların cinsel cazibelerinin ibadet anında erkeklerin zihinlerini meşgul e...
• Erkelerle kadınların tek başlarına birlikte kalması yasaklanmakta, kadınların başlarını örtmesi ve vücutlarını tamamen...
Sosyo-ekonomik adalet• Yahudilikte hep varlıklı ve güçlü olmak en büyük hedeflerden sayılmıştır. Tzedeka prensibi sadece...
• Dünyadaki yoksulluk yahudilere göre kaynakların yetersizliğinden ziyade sosyo ekonomik adaletsizliğin bir sonucudur.
• Yahudi hukukuna göre bir kişi eğer yapabiliyorsa ihtiyaç içindeki tüm fakirleri giderlerini karşılamaya çalışmalıdır. ...
Malının onda birini vermek ortalama bir durumdur vebir kimse bundan daha azını verirse o cömert değildir.
Savaş ve Barış• Yahudilik geleneği başlangıçtan itibaren savaş olayları ile dolu olup savaşın Tanrı tarafından kutsandığ...
• Zira Tanrının kendisinin de bu savaş ortamlarında ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir.
• Çıkış 15:3 te Hz. Musa ve kavminin «Rab, cenk eridir» diyerek şarkı söylediği belirtilmektedir.
• Yahudiliğin savaşa bu kadar önem vermesinin sebebi, İsrailoğullarının asker millet olması ve Tanrının her şeye gücünün...
• Savaş taraftarı olmalarının diğer nedeni ise, tüm Yahudilerin kötülere karşı mücadele etmelerinin gerekmesidir. Zira d...
• Savaşın amacı yıkıcılık olmayıp, olumlu sonuçlar almaya yönelik olmalıdır. Buna göre şehir dışında meyve veren ağaçlar...
• Meyve ağacını kesenin cezası kırbaçlanmaktır.
• Aynı zamanda ev eşyalarına zarar vermek, elbiseleri yırtmak, bir binayı yıkmak, kaynak suyun akışını engellemek veya y...
• Barış konusundaki temel görüşlerini shalom(selam) kelimesi oluşturmaktadır. Shalom iyi olma, barış, huzur ve refah anl...
• Bazı Yahudi alimleri, Tanrının Ademi yalnız yaratmasını, barışa verdiği önemin göstergesi olarak kabul etmektedirler.
• Talmud’a göre bir insanın hayatına son vermek tüm dünyayı yok etmek gibi kabul edilirken bir insanın hayatını kurtarma...
Kudüs
Ağlama Duvarı
Sabrınız için Teşekkür Ederim.Hazırlayan: Celal BÜYÜKcelalbuyuk@hotmail.com
Yahudi̇li̇kte ahlak
Yahudi̇li̇kte ahlak
Yahudi̇li̇kte ahlak
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Yahudi̇li̇kte ahlak

5,178 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Yahudi̇li̇kte ahlak

 1. 1. YAHUDİLİKTE AHLAK
 2. 2. • Yahudiliğin en temel özelliği kendilerini seçilmiş bir toplum olarak görmeleridir. Dolayısıyla din sadece onlara indirilmiştir.
 3. 3. • Yahudi ahlakının temelini Hz.Musa’ya verilen on emir oluşturmaktadır:1.Seni Mısır diyarından, esaret evinden çıkaran benim. Benden başka Tanrı olmayacak.2.Kendin için yontma put yapmayacaksın.3.Tanrı’nın adını boş yere ağzına
 4. 4. • 4.Cumartesi gününü daima hatırlayıp onu kutsal bileceksin.• 5.Babana ve annene hürmet edeceksin.• 6.Öldürmeyeceksin.• 7.Zina yapmayacaksın.
 5. 5. • 8.Çalmayacaksın.• 9.Komşuna karşı yalancı şahitlik yapmayacaksın.• 10.Komşunun evine tamah etmeyeceksin, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.
 6. 6. • Eğer İsrailoğulları bu on emri yerine getirirlerse mutlu yaşayacak, bu emirlere itaat etmezlerse acı ve ısdırap çekeceklerdir.
 7. 7. Aile Hayatı• Yahudiliğe göre insan Tanrının kendi suretinde yarattığı bir varlıktır.
 8. 8. • Erkek ve kadına verilen cinsel duygu ve davranışın amacı insan neslinin ve ilahi yaratışın devamının sağlanmasıdır.
 9. 9. • Bu yüzden Yahudilik hem bekarlığa hem de ruhbanlığa karşıdır.
 10. 10. • Evlilik dini bir görevdir.• «Evlenmeyen insan tam bir insan değildir.»
 11. 11. • Evlilik kutsal olunca evlilik işleri de haham nezaretinde yapılır ve ketuba denilen bir evlilik sözleşmesi imzalanır.
 12. 12. Ketuba kadınınhaklarını garanti altınaalan dini bir belgedir.Damat ketubayı imzalarve geline «Musaşeriatına ve israilkanunlarına göre senbana bu yüzüklebağlısın» der ve gelineyüzük takar. Bu işlerdenbiri eksik olursa evlilikgeçersiz olur.
 13. 13. • Bekarlık hoş karşılanmamıştır. Hahamlar da evlenirler. Yüksek rütbedeki din adamlarının evlenmesi zorunludur.
 14. 14. • Yahudi din adamlarına göre kutsal ruh ancak evli bir erkeğe iner.
 15. 15. Erkeklerin 18yaşında evlenmesitavsiye edilir.Geleneksel olarakerkeklerin bir evinşa etmesi, birüzüm bağı dikmesive sonra bir hanımalması istenmiştir.
 16. 16. • 20 yaşına kadar Kutsal Varlık onun evlenmesini bekler, eğer bu konuda başarısız olursa ona lanet eder.
 17. 17. • Kızların ise 12 yaşında evlenmesi tavsiye edilir ve kızın ben şu özelliklere sahip biriyle evlenmek istiyorum deme hakkı vardır.
 18. 18. • Evlenen erkek savaştan muaf tutulur ve ona bir iş yükletilmez. Bir yıl evinde serbestçe oturmasına izin verilir.
 19. 19. • Kıza eş bulmak babanın görevidir. Kızının dengi bir erkeğe vermesi tavsiye edilir.
 20. 20. • Erdemli kadın, ev halkından önce şafakta kalkar, yün ile gergef işi yapar ve elleriyle keten kumaşı yapar.
 21. 21. • Bir bahçe edinir ve yetiştirdiği yiyeceklerden fakir ve muhtaç olanlara verir.
 22. 22. • Çok evlilik İsrail peygamberleri zamanında uygulanmış ve daha sonraları uzun süre devam etmiştir.
 23. 23. • Süleyman (AS) ın 700 hanımı ve 300 cariyesinin olduğu söylenmektedir. Ancak Tekvinin ikinci yaratılış hikayesinde sıkı bir şekilde tek evlilik tavsiye edilmiştir.
 24. 24. • Yahudilikte çok evlilik 11. asırdan sonra uygulamadan kalkmıştır. Günümüzde ise çok evli insanlar toplumdan dışlanmaktadır.
 25. 25. • Evliliğin en önemli yanlarından biri neslin devamının sağlanmasıdır. Tevrattaki «semereli olun ve çoğalın, yeryüzünü doldurun» ifadesi çok çocuğa teşvik olarak algılanmıştır.
 26. 26. • Yahudiler, dünyanın yeniden doldurulması için en azından iki çocuk yapılmasını tavsiye etmektedirler.
 27. 27. • Ortodoks yahudileri yahudi olmayanlarla evliliği hoş karşılamazlar. Bunun nedeni, yahudi geleneğinin ve mirasının korunmasıdır.
 28. 28. • Reformist yahudiler evlenilecek kişinin dinini değiştirip yahudi olması halinde evlenilebileceğini kabul ederken Ortodoks yahudiler böyle bir durumda bile evliliği hoş karşılamazlar.
 29. 29. • Yahudi olmayan kişiyle evlenilirse başta anne-baba olmak üzere tüm akrabaları, yahudi olmayan kişiyi dışlamaktadırlar.
 30. 30. • Çocukların ebeveynlerine karşı en büyük görevleri onlara itaat etmektir.
 31. 31. • Ebeveynin en büyük görevi de çocuklarına ticareti ve yüzmeyi öğretmeleri; Yahudilik dini ve uygulamaları hakkında bilgi vermeleridir.
 32. 32. • Tüm yahudiler birbirlerini akraba olarak görürler. Bu yüzden yahudi geleneğinde geniş aile şekli yaygındır.
 33. 33. • Saygı konusunda baba anneden önce gelir.
 34. 34. • Gayrı meşru ilişkiler şiddetle cezalandırılır.
 35. 35. Erkeğin kadın elbisesi, kadının da erkek elbisesigiymesi Tanrıya karşı iğrenç bir eylem olarak kabuledilir.
 36. 36. BoşanmaErkek içinboşanmaoldukça kolaybir işti.Talmuddaboşamakonusundaerkeğe öncelikverilmiştir.
 37. 37. • 11. asırda Haham Gershom çok evliliği ve boşanma konusunda erkek egemenliğini kaldırarak, hanımın rızasını şart koşmuştur.
 38. 38. • Daha sonraları boşanmak için yüklü miktarda para ödeme şartı getirilmiştir. Ancak kadın kötü bir fiil işlerse o zaman koca parayı ödemek zorunda değildi.
 39. 39. • Kötü fiiller şunlardı: toplumda duyulacak seviyede yüksek sesle ağlamak• Kocasının yanında çocuklarını lanetlemek
 40. 40. • Dışarıya başını örtmeden çıkmak• Aklı noksanlığı• Cüzzam gibi ciddi hastalık vs .boşanmak için bir nedendir.
 41. 41. • Teorik olarak erkeğin birden çok kadınla evlenmeye hakkı olmasına rağmen kadının böyle bir hakkı yoktur.
 42. 42. • Eğer erkek boşanma akdini kadına vermezse o kadın yahudi toplumunda bir başka erkekle evlenemez.
 43. 43. KürtajBu konuda kilit noktafetüsün ne zamancanlandığıdır. Dinadamlarının çoğufetüsün doğumanında tam bir insanolacağıdüşüncesindedirler.
 44. 44. • Eğer meseleye böyle bakılırsa kürtaj bir cinayet olarak algılanmaz. Ancak fetüse saygı gösterilmeli ve kürtaj rastgele yapılmamalıdır.
 45. 45. • Eğer bir kadın doğum yaparken zorlanırsa kürtaj yapılabilir. Annenin hayatı daha önemlidir.
 46. 46. Eşitlik• Yahudi din alimlerine göre insanların farklı yaratılması, sadece fıtri bir özellik olmayıp aynı zamanda sosyal bir realitedir.
 47. 47. • Önemli olan doğuştan gelen farklılıkların ortadan kaldırılması değil insanların sonradan oluşturduğu farklılıkların ortadan kaldırılmasıdır.
 48. 48. • Midrash din adamlarına göre Allah Adem’i dünyanın dört bir tarafından aldığı toprakla yarattı. Böyle olunca hiç kimse diğerine karşı daha mükemmel olduğunu iddia edemez.
 49. 49. • Dolayısıyla hiçbir nesil diğer nesilden ve hiçbir ırk da diğer ırktan iyi olduğunu iddia edemez. Zira herkesin ve her ırkın babası tek ve aynı kişidir.
 50. 50. Kadın erkek eşitliğiYahudilikte cinslerarasındaki ayırımbebeğin doğumuylabaşlar. Levililer:Kadın erkek çocukdoğurursa yedi günmurdar olacaktır.Kız doğurursa ikihafta murdarkalacaktır.
 51. 51. • İlk erkek çocuk kuvvetin başlangıcı kabul edildiğinden mirastan daha çok pay alır. Kızlar ise erkek çocuk olmadığı zaman mirastan pay alırlar.
 52. 52. • Kadının temel görevi, çocuk doğurmak, çocuğunu yetiştirmek ve onların ekonomik ve manevi gelişimini sağlamaktır.
 53. 53. • Kadın ve erkek ayrılığının temel nedeni, kadınların cinsel cazibelerinin ibadet anında erkeklerin zihinlerini meşgul edeceği düşüncesidir.
 54. 54. • Erkelerle kadınların tek başlarına birlikte kalması yasaklanmakta, kadınların başlarını örtmesi ve vücutlarını tamamen kapatacak elbise giyinmesi ve konuşma anında seslerini yükseltmemeleri gerekmektedir.
 55. 55. Sosyo-ekonomik adalet• Yahudilikte hep varlıklı ve güçlü olmak en büyük hedeflerden sayılmıştır. Tzedeka prensibi sadece adaleti değil, yardımlaşmayı da içerir. Bu yüzden toplumda sosyal adaleti gerçekleştirmek dini bir görevdir.
 56. 56. • Dünyadaki yoksulluk yahudilere göre kaynakların yetersizliğinden ziyade sosyo ekonomik adaletsizliğin bir sonucudur.
 57. 57. • Yahudi hukukuna göre bir kişi eğer yapabiliyorsa ihtiyaç içindeki tüm fakirleri giderlerini karşılamaya çalışmalıdır. Bunu yapamıyorsa kazancının beşte birini vermelidir.
 58. 58. Malının onda birini vermek ortalama bir durumdur vebir kimse bundan daha azını verirse o cömert değildir.
 59. 59. Savaş ve Barış• Yahudilik geleneği başlangıçtan itibaren savaş olayları ile dolu olup savaşın Tanrı tarafından kutsandığına inanılmıştır.
 60. 60. • Zira Tanrının kendisinin de bu savaş ortamlarında ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir.
 61. 61. • Çıkış 15:3 te Hz. Musa ve kavminin «Rab, cenk eridir» diyerek şarkı söylediği belirtilmektedir.
 62. 62. • Yahudiliğin savaşa bu kadar önem vermesinin sebebi, İsrailoğullarının asker millet olması ve Tanrının her şeye gücünün yeteceğine olan inançlarıdır.
 63. 63. • Savaş taraftarı olmalarının diğer nedeni ise, tüm Yahudilerin kötülere karşı mücadele etmelerinin gerekmesidir. Zira dünyada iyi ile kötü sürekli mücadele halindedir.
 64. 64. • Savaşın amacı yıkıcılık olmayıp, olumlu sonuçlar almaya yönelik olmalıdır. Buna göre şehir dışında meyve veren ağaçların kesilmesi, su kanallarının kullanılamaz hale getirilmesi yasaklanmıştır.
 65. 65. • Meyve ağacını kesenin cezası kırbaçlanmaktır.
 66. 66. • Aynı zamanda ev eşyalarına zarar vermek, elbiseleri yırtmak, bir binayı yıkmak, kaynak suyun akışını engellemek veya yiyecek maddelerini imha etmek de yasaklanmıştır.
 67. 67. • Barış konusundaki temel görüşlerini shalom(selam) kelimesi oluşturmaktadır. Shalom iyi olma, barış, huzur ve refah anlamlarına gelmektedir.
 68. 68. • Bazı Yahudi alimleri, Tanrının Ademi yalnız yaratmasını, barışa verdiği önemin göstergesi olarak kabul etmektedirler.
 69. 69. • Talmud’a göre bir insanın hayatına son vermek tüm dünyayı yok etmek gibi kabul edilirken bir insanın hayatını kurtarmak da tüm insanları kurtarmak olarak kabul edilir.
 70. 70. Kudüs
 71. 71. Ağlama Duvarı
 72. 72. Sabrınız için Teşekkür Ederim.Hazırlayan: Celal BÜYÜKcelalbuyuk@hotmail.com

×