Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ulasan jurnal kpt6044 pembelajaran berasaskan elektronik dan web

382 views

Published on

ulasan jurnal

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ulasan jurnal kpt6044 pembelajaran berasaskan elektronik dan web

  1. 1. TAJUK JURNAL: PERKEMBANGAN, CABARAN DAN APLIKASI TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI MALAYSIA DISEDIAKAN OLEH : KHAIRIL AZAM BIN MD YAHYA M20141000727 ULASAN JURNAL KPT6044 PEMBELAJARAN BERASASKAN ELEKTRONIK DAN WEB
  2. 2. Jurnal ini ditulis oleh Johan @ Eddy Luaran Dari Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi MARA, Malaysia ini membincangkan perkembangan teknologi maklumat dalam bidang pendidikan di Malaysia bermula dengan pelaksanaan program Sekolah Bestari sehingga wujudnya Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) serta cabaran yang dihadapi oleh guru-guru dalam mengintegrasikan teknologi maklumat dalam PENGENALAN
  3. 3. Perkembangan teknologi maklumat (IT) begitu dinamik termasuk juga di bidang pendidikan. Sebagai seorang pendidik, kita perlu menguasai kemahiran IT dalam menyempurnakan tugas proses pengajaran dan pembelajaran. Hasil dari perkembangan ini, wujud sekolah bestari dan projek Koridor Raya Multimedia (MSC). Setiap sekolah juga dibekalkan dengan peralatan ICT seperti komputer riba, LCD projektor dan capaian internet . PERKEMBANGAN ICT DALAM PENDIDIKAN
  4. 4. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan sememangnya wajar dilaksanakan ketika itu kerana beriringan dengan hasrat kerajaan untuk menggunakan ICT dalam pendidikan. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010 telah dirancang dan dilaksanakan untuk merealisasikan satu sistem pendidikan yang holistik, progresif, bermoral dan bertaraf dunia dan telah dilancarkan oleh mantan Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi pada 16 Januari 2007. PIPP ini menggariskan enam teras utama dan salah satu teras utamanya iaitu, pembangunan modal insan yang memberikan tumpuan untuk melahirkan tenaga kerja yang PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP)
  5. 5. Menurut Hayes (2006), teknologi komputer membantu dalam pembelajaran pelajar melalui dua cara: Dengan membolehkan pengguna memperoleh maklumat serta kemahiran dan mempraktikkannya dengan membantu pelajar lain untuk menguasai kemahiran tersebut dan seterusnya mengaplikasikannya dalam situasi yang lain. Fine dan Thornbury (2006), sebagai contoh menyatakan bahawa pelajar yang diberikan komputer riba (laptop) menggunakannya lebih kerap untuk kerja sekolah daripada bermain permainan (games). Ia juga mendapati bahawa komunikasi pelajar tersebut dengan pelajar yang lain bertambah baik. Ini menunjukkan bahawa komputer tidak dapat dinafikan berfungsi sebagai alatan teknologi untuk meningkatkan PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM PDP
  6. 6. Secara keseluruhannya guru yang muda mempunyai sikap yang positif terhadap komputer berbanding guru yang lebih berusia. Ini adalah kerana guru-guru muda ini telah terdedah dengan komputer sama ada di sekolah mahupun di universiti sedangkan golongan guru yang lebih berusia tidak mengalaminya. Guru yang lebih muda, yang membesar dan belajar dengan menggunakan komputer lebih berkeyakinan menggunakan komputer berbanding guru-guru yang telah lama berkhidmat. Guru yang bersikap positif terhadap komputer juga adalah lebih SIKAP GURU TERHADAP PENGGUNAAN ICT DALAM PDP
  7. 7. Kesimpulannya, penggunaan ICT dalam pendidikan merupakan aspek yang penting dalam alaf baru ini. Namun begitu, harus diingat bahawa teknologi hanya merupakan alat bantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran, ia tidak akan dapat menggantikan kedudukan guru dalam erti kata yang luas. Pendidikan hari ini adalah untuk kecemerlangan masa hadapan RUMUSAN

×