Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Circular reunions inici de curs 2013-14

835 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Circular reunions inici de curs 2013-14

  1. 1. REUNIONS D’INICI DE CURS 2012-‘13 i gestió dels comunicats escola-família Benvolguda família, Agrairem la vostra assistència a les REUNIONS col·lectives d’INICI DE CURS, de gran importància per informar-vos de quin serà el funcionament del curs i els criteris d’avaluació. Les dates i horari de les reunions de cada nivell per tal que pugueu organitzar-vos i assistir-hi són: DILLUNS 16 SETEMBRE 12:30h REUNIÓ 2n DIMECRES 18 SETEMBRE 12:30h REUNIÓ 3r DIJOUS 19 SETEMBRE 12:30h REUNIÓ P3 * DILLUNS 23 (FESTA de Sta. Tecla) i DIMARTS 24 (FESTA de LLIURE DISPOSICIÓ): L’escola romandrà tancada. DIMECRES 25 SETEMBRE 12:30h REUNIÓ P5 “ “ 16:45h REUNIÓ 5è DIJOUS 26 SETEMBRE 12:30h REUNIÓ P4 DILLUNS 30 SETEMBRE 12:30h REUNIÓ 1r A les famílies de 6è se us convocarà més endavant per informar-vos sobre el pas a secundària. D’altra banda, informar-vos que el sistema de comunicacions de circulars del centre canvia i es gestionarà via telemàtica a través del correu electrònic dels progenitors i/o tutors legals de l’alumnat. És per això que us demanem que retorneu al/la tutor/a del vostre fill/-a la part inferior d’aquest full degudament emplenada, amb BONA LLETRA (que s’entengui), amb una adreça de correu electrònic (d’e-mail) que empreu només vosaltres (no accessible als vostres fills/-es) i que caldrà que consulteu habitualment de forma assídua. Molt cordialment, La direcció Tarragona, a 12 de setembre de 2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Escola Sant Pere i Sant Pau: Gestió dels comunicats per correu electrònic ALUMNE/A .................................................................................................................. NIVELL .......... GRUP .......... Dades del pare/tutor legal: Nom i cognom/s .................................................................................................. DNI/NIE .................................. e-mail: .................................................................................................................... Dades de la mare/tutora legal: Nom i cognom/s .................................................................................................. DNI/NIE .................................. e-mail: .................................................................................................................... Tarragona, a .......... de setembre de 2013 Signatura pare/tutor legal Signatura mare/tutora legal Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Sant Pere i Sant Pau Rambla de Sant Pere i Sant Pau, s/n 43007 Tarragona Tel/fax 977 201 227 e3003321@xtec.cat http//www.xtec.cat/centre/e3003321

×