Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PLA DE CONVIVÈNCIA I DE   MEDIACIÓ ESCOLAR.   CEIP Puig d’en Valls.    Revisió aprovada pel Consell Escolar:    ...
Pla de convivència i de mediació escolar.                          ÍNDEX0.- INTRODUCCIÓ………………………...
Pla de convivència i de mediació escolar.Primer Pla de Convivència elaborat curs 2007-08.Primera revisió curs 2008-09.Prim...
Pla de convivència i de mediació escolar.1.- CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE: UBICACIÓ, ALUMNAT, EQUIPDOCENT, ESPAIS.   1.1...
Pla de convivència i de mediació escolar.   MITJÀ DE TRANSPORT PER ANAR A ESCOLA: el 53% ve en cotxe,   el 45,1% ve ...
Pla de convivència i de mediació escolar.   Estudis Primaris: 49% dels pares i 41,9% de les mares.   Estudis secundari...
Pla de convivència i de mediació escolar.  REP SUFICIENT INFORMACIÓ DEL SEU FILL/A opina un  93,3%.  ESTÀ D‟ACORD AM...
Pla de convivència i de mediació escolar.               JOCS HORES               JOCS AL  ...
Pla de convivència i de mediació escolar.formació en pràctiques de l‟UIB i desenvolupar projectes europeus com el projecte...
Pla de convivència i de mediació escolar.    L‟edifici actual va ser construït en 1977 per aquesta raó és necessarireal...
Pla de convivència i de mediació escolar.comunicació com a vies per a la resolució de conflictes. (RRI pàgines .... i PECp...
Pla de convivència i de mediació escolar.7. En la seva opinió , quins dels fenòmens i problemes de la següent llista succe...
Pla de convivència i de mediació escolar.   Les respostes d‟aquesta pregunta no són significatives, primer per què no l...
Pla de convivència i de mediació escolar.                 Bé: 95,2%    Normal: 4,8%    2. I amb els...
Pla de convivència i de mediació escolar.“Paraulotes” a classe                 9,5   42,8  33,3  14,3...
Pla de convivència i de mediació escolar.Es recullen totes per a poder-les incloure-les en el Pla de Convivència.Depèn de ...
Pla de convivència i de mediació escolar.    3.- OBJECTIUS DEL PLA DE CONVIVÈNCIA.       1.- Aconseguir La integ...
Pla de convivència i de mediació escolar.         EDUCACIÓ PRIMÀRIA         Accions que es realitzaven aba...
Pla de convivència i de mediació escolar.ACCIÓ        TIPUS     DESTINATA   OBJECTIU         ACTIVIT...
Pla de convivència i de mediació escolar.ACCIÓ      TIPUS    DESTINATA    OBJECTIU        ACTIVITATS ...
Pla de convivència i de mediació escolar.ACCIÓ        TIPUS     DESTINATA   OBJECTIU        ACTIVITA...
Pla de convivència i de mediació escolar.ACCIÓ        TIPUS     DESTINATA   OBJECTIU        ACTIVITAT...
Pla de convivència i de mediació escolar.ACCIÓ       TIPUS    DESTINATA   OBJECTIU        ACTIVITATS  ...
Pla de convivència i de mediació escolar.        EDUCACIÓ INFANTIL .                 Accions que e...
Pla de convivència i de mediació escolar.ACCIÓ    TIPUS     DESTINATARIS  OBJECTIU   ACTIVITATS     METOD...
Pla de convivència i de mediació escolar.                      26
Pla de convivència i de mediació escolar.         Accions que es realitzaven des de que es va aprovar el Pla de c...
Pla de convivència i de mediació escolar.ACCIÓ      TIPUS      DESTINATARIS  OBJECTIU       ACTIVITATS ...
Pla de convivència i de mediació escolar.ACCIÓ     TIPUS      DESTINATARIS   OBJECTIU      ACTIVITATS  ...
Pla de convivència i de mediació escolar.ACCIÓ     TIPUS     DESTINATARIS  OBJECTIU      ACTIVITATS    ...
Pla de convivència i de mediació escolar.ACCIÓ     TIPUS      DESTINATARIS  OBJECTIU      ACTIVITATS   ...
Pla de convivència i de mediació escolar.Els carnets de convivència és una eina molt eficaç al centre. Cada cicle a princi...
5.- NORMES DE CONVIVÈNCIA.   5.1.-GENERALS DEL CENTRE   Incloses al RRI del centre modificat en juny de 2011   5.2.-...
Pla de convivència i de mediació escolar.1. Tots els alumnes tenen els mateixos drets i deures, sens perjudici que l‟exerc...
Pla de convivència i de mediació escolar.4. Els alumnes tenen dret a rebre els suports necessaris per compensar les carènc...
Pla de convivència i de mediació escolar.3. Els alumnes o, si són menors d‟edat, els seus representants legals tenendret a...
Pla de convivència i de mediació escolar.Article 15. Dret de participació en el funcionament i en les activitats del centr...
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pla de convivència i mediacio 2011

1,568 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pla de convivència i mediacio 2011

 1. 1. PLA DE CONVIVÈNCIA I DE MEDIACIÓ ESCOLAR. CEIP Puig d’en Valls. Revisió aprovada pel Consell Escolar: 29 de juny de 2011.
 2. 2. Pla de convivència i de mediació escolar. ÍNDEX0.- INTRODUCCIÓ………………………………………………………………………………… 31.- CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE: UBICACIÓ,ALUMNAT, EQUIP DOCENT, ESPAIS. ………………………………………………………… 4 1.1.- Contexte socioeconòmic i cultural de l’alumnat del centre 1.2.- Característiques del centre,2.- SITUACIÓ ACTUAL DE LA CONVIVÈNCIA AL CENTRE………………………………….10 2.1.- Valoració de la convivència actual i anàlisi dels conflictes per part dels alumnes. 2.2.- Valoració de la convivència actual i anàlisi dels conflictes per part dels Mestres. 2.3.- Valoració de la convivència actual i anàlisi dels conflictes per part dels pares. 2.4.- Protocol d’actuació actual en la convivència del centre.3.- OBJECTIUS DEL PLA DE CONVIVÈNCIA………………………………………………….. 284.- ACCIONS DEL PLA DE CONVIVÈNCIA. ........................................................................285.- NORMES DE CONVIVÈNCIA…………………………………………………………………..346.- Actuació en cas d’un accident o denuncia.7.- Guió per la recepció de les famílies…………………………………………………………………. 528.- Pla d’actuació en cas d’absentisme …………………………………………………………………. 539.- Assetjament escolar ……………………………………………………………………….... 5410.- Asstetjament escolar virtual …………………………………………………………………………. 5411.- COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA. ………………………………………………………………57 Composició Funcionament12.- MECANISMES DE DIFUSIÓ, SEGUIMENT I AVALUACIÓDEL PLA DE CONVIVÈNCIA. ……………………………………………………………………..5813.-Documents per informar a les famílies sobre la convivencia …………………………59MEDIACIÓ: 1.- Introducció ............................................................................ 64 2.- Marc normatiu ...................................................................... 65 3.- Fases de la mediació ........................................................... 68 4.- Equip de mediació ............................................................... 69 5.- Propostes d’activitats per presentar l’equip de mediació.... 70 6.- Exemples de mediació ......................................................... 88 7.- Documents, actes, ............................................................... 93 2
 3. 3. Pla de convivència i de mediació escolar.Primer Pla de Convivència elaborat curs 2007-08.Primera revisió curs 2008-09.Primera ampliació curs 2010-11.Redacció adaptada al Decret 121/2010 realitzada en juny de 2011.INTRODUCCIÓ. La millora de la convivència en l‟àmbit escolar del CP Puig d‟en Valls ha de seruna feina en la qual estiguin implicats tots els sectors de la comunitat educativa iconstituir el referent per donar desposta a la complexitat que suposa el treballdocent amb alumnes que no han adquirit suficients hàbits de convivència, derespecte mutu i de participació responsable en la vida del centre. El Pla de Convivència té caràcter preventiu i és una eina que ens permettreballar per a que la convivència sigui una realitat. També intervenir en laprevenció de la violència amb la transmissió de valors. No és possible aconseguir un ensenyament de qualitat si no afavorim lapresència de les condicions favorables per que l‟ambient de treball a l‟aula i forade l‟aula afavoreixin la transmissió de coneixements i valors. És per tant urgentcorregir les situacions que no contribueixin a aquest objectiu. Per aconseguir els objectius que es recullen en aquest Pla de Convivència ésimprescindible la col·laboració de tots els sectors de la comunitat educativa i eldesenvolupament d‟activitats que afavoreixin la millora del clima de convivènciaescolar i el seguiment tutorial i pedagògic que ens alerti i ajudi a prevenirconductes que alterin el clima de convivència escolar. El plantejament de l‟elaboració d‟aquest Pla ha estat en: - Per a la millora de les relacions. - Per a facilitar el desenvolupament integral de l‟alumne. - Per a donar resposta als problemes de convivència. “Respeto, justicia, solidaridad, cooperación”. Ballester i Calvo 2007. Un pla per millorar la convivència.http://die.caib.es/normativa/pdf/2010/2010_12_10_Decret121-2010_BOIB_187_23-12-2010_estableixdretsideuresdelsalumnesinormesdeconvivenciacentres.pdf 3
 4. 4. Pla de convivència i de mediació escolar.1.- CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE: UBICACIÓ, ALUMNAT, EQUIPDOCENT, ESPAIS. 1.1.- CONTEXTE SOCIOECONÒMIC I CULTURAL DE L’ALUMNAT DEL CENTRE. ( dades recollides en gener 2007) 1.1.a.- DADES FAMILIARS I DELS ALUMNES.El centre té un cens de 379 famílies.L‟enquesta elaborada pel centre l‟han contestat 253 famílies, un 66,8 %. Les dades que recull l‟enquesta ens permeten conèixer la realitat de lesfamílies, la seua situació econòmica i cultural, la seua procedència, l‟opinió quetenen del centre i de l‟APIMA, i el que pensen sobre la convivència al centre. Amés les propostes de millora per al centre. Tota la informació recollida es pot contrastar amb l‟enquesta que es varealitzar als pares durant el curs 1994/95, la qual ens ha servit per realitzarl‟actual. Valoració i observació dels resultats 1.- Lloc de naixement.Els pares han nascut en un 44,7% a Eivissa, 39,5% a altres Comunitats i el 10,3% al‟estranger.Les comunitats on han nascut majoritàriament són: 45% a Andalusia i el 15% aCatalunya.Les mares han nascut també majoritàriament a Eivissa, un 53,8 %, el 31,2% aaltres comunitats i el 4,7 % a l‟estranger.En altres comunitats destaquen el 39,2% que nasqueren a Andalusia i el 24,1% aCatalunya.Els/les alumnes han nascut a Eivissa en un 88,1%.Aquestes dades no han variat significativament respecte l‟anterior enquesta. 2.- Lloc on han residit més temps.És molt important conèixer aquesta dada i que, contrastant-la amb els resultats del‟any 199, la majoria dels pares i mares han residit més temps a Eivissa.Pares un 79,1%, les mares 83% i el 92,9% els fillsAquesta dada ha variat. Ara els membres de les famílies porten més tempsvisquent a Eivissa. 3.- Dades de les famílies.  LLOC ON VIUEN: el 61,7% a Puig d‟en Valls, el 21,7% a Eivissa i el 7,9% a Jesús. 4
 5. 5. Pla de convivència i de mediació escolar.  MITJÀ DE TRANSPORT PER ANAR A ESCOLA: el 53% ve en cotxe, el 45,1% ve caminant. El centre té transport escolar.  PROPIETAT DEL DOMICILI: Vivenda pròpia un 78,7%, de lloguer un 15,4%.  VESISNS A PROP en tenen un 93,3% de les famílies.  ELS/LES FILLS/ES CONVIUEN: un 81,8% amb els pares, un 14,6% amb la mare i el 2% amb el pare. El motiu dels que no conviuen amb els pares és en un 54,3% per separació dels pares i un 21,7% per divorci. Aquesta dada ha variat considerablement respecte a l‟anterior enquesta.  QUAN NO HI HA ESCOLA ELS/LES FILLS/ES QUEDEN un 45,8% amb els pares, un 22,9% amb els “güelos” i un 16,2% amb pares i “güelos”.  NÚMERO DE FILLS PER FAMÍLIA: Un 59,6% tenen dos fills/es Un 21,3% tenen un fill/a Un 14,6% tenen tres fills/es.L‟estabilitat familiar i econòmica és la norma general de les famílies. Aquestaspecte es manté com a l‟enquesta de fa 12 anys. 4.- Situació laboral i cultural de les famílies.  LABORAL: o PARES: un 88,9% treballen tot l‟any, un 7,5% de temporada i un 0,4% està en atur. o MARES: un 56,5% treballa tot l‟any, un 17,4% ho fa de temporada, un 20,6% realitza feines domèstiques i un 2,8% està a l‟atur. L‟estabilitat laboral de les famílies s‟ha incrementat i la incorporació de la dona al món del treball ha augmentat considerablement en aquest darrers anys. L‟atur dels pares/mares ha baixat considerablement. La diversitat de feines és molt àmplia i segueixen sent les més freqüents les dedicades al sector serveis.  CULTURAL: o NIVELL D‟ESTUDIS: Sense estudis: 2,4% dels pares i el 2% de les mares. 5
 6. 6. Pla de convivència i de mediació escolar. Estudis Primaris: 49% dels pares i 41,9% de les mares. Estudis secundaris: 32,8% dels pares i 37,9% de les mares. Estudis superiors: 12,6% dels pares i 16,2% de les mares. El nivell d‟estudis també ha millorat, ha baixat el número de persones sense estudi i ha pujat el de persones amb estudis de Secundària. o ON CERCA INFORMACIÓ?: A les cases hi ha diccionaris, enciclopèdies i llibres de consulta. El que sorprèn en els resultats és que les famílies, que en un 71,1% utilitzen internet, només el 51,8% el té a casa. També el 67,2% llegeixen els diaris però només el 34% el compra cada dia.o LA FEINA DE CASA ES REALITZADA PER: Les tasques de casa són compartides entre el pare i la mare en un 51% de les famílies. El 37,9% les fa només la mare i un 7,5% ajuda el servei domèstic. També aquest apartat ha baixat considerablement en benefici de la dona. o LLENGUA PARLADA A CASA HABITUALMENT : El domini del castellà és clar sobretot en els pares. Un 51,4% dels pares, un 47% de les mares i un 37,2% dels fills/es tenen el castellà com a llengua habitual.. El català s‟utilitza habitualment en un 35,6% dels pares, el 39,9% de les mares i el 30,8% dels fills/es. o NIVELL D‟ENTENIMENT DE LES LLENGÜES OFICIALS:En aquest apartat s‟ha avançat molt respecte a l‟enquesta del 1994/95i reflexa un enteniment més alt de les dues llengües oficials. L‟enteniment de les dues llengües a nivell alt és de 59,3% dels pares, 57,7% de les mares i el 68 % dels fills. L‟enteniment alt de només una de les llengües és: Del català: els pares 12,6%, les mares el 13,8% i els fills/es el 13,8% Del castellà: el 20,2% dels pares, el 17,4% de les mares i el 8,3% dels fills/es.El domini de les dues llengües oficials no s‟ha assolit, per la qual cosas‟ha de seguir treballant per aconseguir –ho. 5.- Relació de les famílies amb el centre.  L‟OPINIÓ DEL CENTRE és, entre un 95,2% de les famílies, positiva. 6
 7. 7. Pla de convivència i de mediació escolar. REP SUFICIENT INFORMACIÓ DEL SEU FILL/A opina un 93,3%. ESTÀ D‟ACORD AMB LA DISCIPLINA un 89,7%. CONEIX LES NORMES DE CONVIVÈNCIA I COM S‟APLIQUEN un 52,6% de les famílies, en canvi un 71% diu que són correctes i alguns no les coneixen . Però l‟alarma que un 36,7% no contesti sobre tot la pregunta si les coneix les normes?. Un 33,2% no contesten sobre si són correctes o no. Això ens ha de plantejar els mecanismes de difusió del Pla de Convivència. Ha d‟estar molt especificat. VENEN A PARLAR AMB EL/LA TUTOR/A quan ho consideren oportú el 68,8% de les famílies, quan els criden el 12,3% i el 15,4% habitualment. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. L‟opinió és que n‟hi ha poques, 45,1%, un 35,2% creu que són suficients i un 15% no les coneix. L‟APIMA: Un 80,6% pertany a l‟APIMA però només un 27,7% reconeix assistir a les reunions. 6.- Respecte al treball i l‟estudi de l‟alumne/a. HORES D‟ESTUDI DIARI: el 49,4% dedica les necessàries. El 26,1% entre una i una hora i mitja. Destaca que un 4,7% no dedica cap hora a l‟estudi. LES FAMÍLIES REVISSEN EL TREBALL DE L‟ALUMNE: un 67,6% ho fan diàriament i el 26,5% a vegades. REALITZACIÓ DEL TREBALL DE L‟ALUMNE un 29,2% ho fa tot sola, el 56,5% ajuden els pares/mares i només un 4% va a repàs. UTILITZACIÓ DE L‟AGENDA COM A MITJA DE COMUNICACIÓ AMB EL PROFESSORAT ho fa un 49% de les famílies. 7.- Temps d‟oci. 7
 8. 8. Pla de convivència i de mediació escolar. JOCS HORES JOCS AL TELEVISIÓ A ESPORTS LECTURA VIDEOJOCS ORDINADOR ALTRESSETMANALS CARRER CASA CAP 2,8% 3,2 15,4 8,7 14,2 32 28,4 5,5ENTRE 1 I 2 28,9 29,6 27,7 26,1 39,1 24.1 34 12,6 h.ENTRE 2 I 3 15,4 13,8 11,9 15,8 13 8,7 6,3 4,3 h.ENTRE 3 I 4 6,7 7,9 6,3 8,3 7,1 5,5 4,3 2,4 h.ENTRE 4 I 5 6,7 8,3 6,7 6,3 5,1 3,2 2 0,8 h.ENTRE 5 I 6 4,3 5,5 3,6 7,5 3,6 0,8 3,2 2 h.ENTRE 6 I 7 9,1 7,1 4,3 5,5 2,8 0,8 1,2 1,6 h.ENTRE 7 I 8 7,5 9,1 1,6 5,5 1,2 0,8 0,8 h.ENTRE 8 I 9 7,1 4,7 3,2 4 1,6 0,8 0,4 1,6 h.MÉS DE 9 h. 5,9 5,1 2 1,2 4 16,7 0,4 1,6 N / C 5,1 9,5 17,4 11,1 9,1 15,4 19 67,6 Pensam que aquesta pregunta no és fiable i contestaren algunes hores per cada dia. Dades obtingudes de l‟enquesta realitzada en maig del 2007. 1.1.b.- CARACTERÍSTIQUES DEL PROFESSORAT. El claustre de professors està format per 32 professors organitzats per cicles i etapes: Etapa d‟Educació Infantil integrada per 8 professors/es, Etapa d‟Educació Primària, el primer cicle integrat per 8 professors, segon cicle integrat per 7 professors i el tercer cicle integrat per 9 professors/es. Cada cicle té un coordinador que juntament amb el director i la cap d‟estudis, la coordinadora d‟activitats complementàries, la coordinadora de l‟equip de suport i la coordinadora lingüística formen la Comissió de Coordinació Pedagògica que és la responsable del compliment de la PGA i PEC. El 81,25 % del professorat és definitiu. El director del centre exerceix aquesta funció des de fa 23 anys, la cap d‟estudis des de fa 18 i la secretària 10 anys. Aquesta situació ha donat una estabilitat que ha permès involucrar el centre en molts de projectes i el compliment de la línia de treball proposada per l‟equip directiu. El professorat està immers en un procés de formació permanent com a conseqüència de l‟ús de les noves tecnologies de la comunicació, de ser centre de 8
 9. 9. Pla de convivència i de mediació escolar.formació en pràctiques de l‟UIB i desenvolupar projectes europeus com el projecteComenius. 1.1.c.- ANÀLISI DEL CONTEXT SOCIOECONÒMIC I CULTURAL DEL BARRI DE PUIG D‟EN VALLS. Puig d‟en Valls és un poble dormitori ja que la gran majoria dels seushabitants treballen en altres municipis, sobre tot a Eivissa que està a dos km. També hem de reconèixer que la història de la creació del poble de Puigd‟en Valls està molt lligada a la construcció d‟aquesta escola. Hi ha dos escoles properes, la de S‟Olivera oberta fa dos cursos, moltnecessària per descongestionar el nostre centre; també n‟hi ha una altra depropera que pertany a un altre municipi, el CP Blanca Dona, i l‟institut al que estamadscrits juntament amb el CP Blanca Dona i és l‟IES Sa Blanca Dona.Al barri també hi ha centre metge, oficines municipals, pistes esportives i una granaportació recent, un centre cultural i un auditori ideal per fer celebracions i actesacadèmics. 1.2. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE.(dades abril 2011) 1.2.a.- CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES DEL CENTRE. El CP Puig d‟en Valls està situat al C/ Ciutat Jardí s/n del poble de Puig d‟enValls. Té una superfície del solar de 11.500 m2 i d‟edifici de 2.347 m2. L‟escolaestà formada per dos edificis, ambdós situats dins del mateix recinte. L‟edifici A,inaugurat el 1977 i l‟edifici B, una ampliació de quatre unitats destinades aeducació infantil, realitzada els cursos 97-98 i 99-00. El col·legi compta amb: 6 aules d‟Educació Infantil, 15 aules de primària, untaller, un laboratori, aula de música, aula d‟idiomes, aula d‟informàtica, sala d‟usosmúltiples, biblioteca dins de la Xarxa de Biblioteques del Consell d‟Eivissa iFormentera, sala de professors, secretaria, direcció, sala de material i sala del‟APiMA. A l‟exterior hi ha un hivernacle, dues pistes poliesportives, una pista deterra i un pati per a E. Infantil. El centre té amplis espais a l‟exterior i zones de jardí i prou arbres quedonen al centre un aspecte relaxant i còmode. Del que no disposa és de cap espai cobert pels als dies de pluja, ni gimnàs niascensor, i a més, presenta barreres arquitectòniques. 9
 10. 10. Pla de convivència i de mediació escolar. L‟edifici actual va ser construït en 1977 per aquesta raó és necessarirealitzar algunes obres d‟adequació, fa dos cursos es van realitzar unes milloresque s‟han de completar amb el canvi de totes les canonades. Els avantatges de la ubicació del centre són la d‟estar molt integrat en elbarri, és una zona molt tranquil·la i és molt propera a Eivissa ciutat. Aferrat alcentre hi ha un parc infantil que durant els mesos de Primavera i estiu és utilitzatpels nostres alumnes d‟Educació Infantil. També hem de reconèixer que la història de la creació de la parròquia dePuig d‟en Valls està molt lligada a la construcció d‟aquesta escola. Hi ha dos escoles properes, la de S‟Olivera oberta fa dos cursos, moltnecessària per descongestionar el nostre centre; també n‟hi ha una altra properaque pertany a un altre municipi, el CP Blanca Dona, i l‟institut al que estam adscritsjuntament amb el CP Blanca Dona: és l‟IES Sa Blanca Dona.Al barri també hi ha centre metge, oficines municipals, pistes esportives i una granaportació recent, un centre cultural amb un auditori ideal per fer celebracions iactes acadèmics. (Més informació al Pla d‟autoprotecció escolar del centre. 2001). 1.2.b.- SERVEIS DEL CENTRE. El centre està obert cada dia, matí i tarda de dilluns a divendres i elsdissabtes de matí, per a les activitats extraescolars (activitats esportives, decatalà, de pintura, de psicomotricitat, de conta contes, de teatre, ...) que l‟APiMA il‟ajuntament organitzen, a més de la biblioteca pública integrada en la Xarxa debiblioteques del Consell Insular. Serveis a les famílies: - Escola matinera. - Transport escolar. - Menjador escolar. (Pendent d‟adjudicació). - Biblioteca pública.2.- SITUACIÓ ACTUAL DE LA CONVIVÈNCIA AL CENTRE. (2007-08) L‟actual tractament de la convivència al centre té un enfocamentconstructivista i positiu; les actuacions van encaminades al desenvolupament decomportaments adequats per a conviure millor i resoldre conflictes a través de laparticipació, de la comunicació i la prevenció de problemes de conductes. S‟han elaborat unes normes que recull el R.R.I. i regulen el funcionamentdel centre. A més els principis del PEC marquen el diàleg, el respecte i la 10
 11. 11. Pla de convivència i de mediació escolar.comunicació com a vies per a la resolució de conflictes. (RRI pàgines .... i PECpàgines ....) En l‟actualitat el clima de convivència és bo, no hi ha problemes molt greus,però això no lleva que s‟hagi produït alguna situació greu però molt puntual. 2.1.- VALORACIÓ DE LA CONVIVÈNCIA ACTUAL I ANÀLISI DELS CONFLICTES PER PART DELS ALUMNES. (Anàlisi realitzat en gener de 2007). El centre ha iniciat el procés per l‟elaboració del seu Pla de Convivència i coma pas previ es va plantejar conèixer la situació sobre la convivència al centre pertal de millorar-la. A més de fer un diagnòstic sobre la situació real també s‟ofereixl‟oportunitat que els alumnes proposin mesures per tal de millorar-la.Es va considerar oportú que aquesta enquesta fos contestada pels alumnes deltercer cicle. ALUMNES MATRICULATS AL CICLE: 145 ALUMNES QUE CONTESTEN L‟ENQUESTA: 139 un 95,8%. 1. Com et dus amb els teus companys/es? Els resultats els consideram adequats i no hi ha res alarmant. 2. I amb els professors? Els resultats els consideram adequats i no hi ha res alarmant. 3. Quina opinió creus que tenen de tu els teus companys/es? Els resultats els consideram adequats i no hi ha res alarmant, però s‟estima oportú ressaltar que hi ha un 10% d‟alumnes que contesten regular i un 1,5% malament, a pesar de ser baix és important tenir-ho en compte a l‟hora de reflexionar sobre el Pla de Convivència. Reforçar l’autoestima i treballar les habilitats socials. 4. Quina opinió creus que tenen de tu els teus professors/es? Els resultats els consideram adequats i no hi ha res alarmant, però es considera oportú ressaltar que hi ha un 17,2% d‟alumnes que contesten regular i un 7,8% malament, a pesar de ser baix és important tenir-ho en compte a l‟hora de reflexionar sobre el Pla de Convivència. Reforçar l’autoestima i treballar les habilitats socials. 5. Hi ha diferències a les normes de classe d’uns/es professors/es i altres? Un 74,8% dels alumnes opinen que hi ha algunes diferències. És important recollir aquesta opinió que implica tots els professors; s‟han de consensuar decisions puntuals del dia a dia, s’h de tenir més coordinació. 6. Participen els pares i mares a la vida de l’escola? Els resultats 51%, algun, i 20%, quasi cap, ens ha de portar a contemplar els mecanismes per afavorir la participació de les famílies. 11
 12. 12. Pla de convivència i de mediació escolar.7. En la seva opinió , quins dels fenòmens i problemes de la següent llista succeeixen dins elcentre.En aquesta pregunta hem trobat molt alarmant els resultats. S‟ha de reflexionar molt i teniren compte que el Pla de Convivència;volem elaborar-lo en positiu i poder arribar a reduiraquests comportaments que per ara tan arrelats estan. També les habilitats socials hand‟estar molt presents com una eina per combatre les situacions i en especial a 6è on mésconductes no desitjades es manifesten. Enfrontament entre els alumnes i els professors : Està clar que n‟hi ha i en especial al 6è curs, mirant el resultats per nivells. En general el 43,8% diu que poc, però n‟hi ha, el 22,3% que regula i el 6,5% que molt. “Paraulotes” a classe. Els insults i “paraulotes” també s‟han d‟erradicar, en especial a 6è. El 32,3 % utilitzen algunes “paraulotes”, el 30,9% diu que regular i el 23% que moltes. Els alumnes s’insulten. Una altra conducta a treballar, sobre tot en 6è. El 26,6% diu que poc, el 37,4% diu que regular i el 34,5% que molt. Els alumnes es barallen. Una altra conducta, que ja es generalitza més: les baralles. El 31,7% es baralla un poc, 45,3% pensa que hi ha més baralles i el 15,8% que hi ha moltes baralles. No es respecten les normes. Una altra conducta a treballar. Els alumnes pensen que hi ha un 31,7% que més o menys no respecten les normes, un 33,8% que regularment no respecten les normes i un 19,4% que no respecten les normes mai. Hi ha grupets que es duen malament. El 37,4% diu que pocs, el 27,3% que bastants i el 15,8% que n‟hi ha molts. També hem de tenir-ne en compte aquest resultat i elaborar plans d‟actuació per poder apropar-los. Hi ha alumnes que no estan integrats i es senten tots sols. Els resultats d‟aquest apartat no són alarmants però per poc elevat que sigui és preocupant que el 46% pensi que hi ha algun alumne tot sol, el 13,6% que pensi que hi ha més alumnes tots sols i el 6,5 % que n‟hi ha molts. És aquest 20%, que després es confirmarà a un altre apartat d‟alumnes que estan tots sols. Els alumnes pensen que els professors no els entenen. El 29,5% manifesta que és un poc cert, el 18,7% que és més general i el 24,5% que els professors no els entenen mica. Els alumnes estan desmotivats s’avorreixen. És alarmant que un 80% s‟avorreixi a la classe, els mestres a més en la seua enquesta es recollirà que són conscients de que els alumnes s‟avorreixen. Dels alumnes un 25,9% diu que poc, un 24,4% diu que regular i un 30,2% diu que molt. 8. De les situacions anteriors, quines i de quina manera t’afecten personalment? 12
 13. 13. Pla de convivència i de mediació escolar. Les respostes d‟aquesta pregunta no són significatives, primer per què no l‟han contestat tots, per què un alumne podia donar més d‟una resposta i per què pareixia que no s‟entenia entre l‟alumnat. Però els resultats tornen a reflectir una situació insults, alumnes que estan tots sols, professors que no entenen als alumnes i alumnes desmotivats que s’avorreixen. També serveix per indicar que aquestes situacions no agradables es produeixen sobre tot al 6è nivell. (Mirar gràfics). I per últim per remarcar que hi ha alumnes que pateixen més d‟una aquestes situacions. 9. Què proposaries fer per millorar les relacions entre tots/es? Tenen valor totes les respostes i s‟accepten per després contemplar-les al Pla de Convivència. 10. Qui hauria de fer aquestes coses? Aquesta tampoc l‟han contestat tots. El 17,2% pensa que han de ser els professors, el 24,5% pensa que els alumnes, el 34,5% pensa que entre tots, el 4,3% que el director i el 19,5% no contesta.. 11. Què creus que has de fer tu mateix/a per millorar les relacions entre tots/es? Tenen valor totes les respostes i s‟accepten per després contemplar-les al Pla de Convivència. 2.2.- VALORACIÓ DE LA CONVIVÈNCIA ACTUAL I ANÀLISI DELS CONFLICTES PER PART DELS MESTRES. A més de fer un diagnòstic sobre la situació real també s‟ofereixl‟oportunitat de que el professorat proposi mesures per tal de millorar-la. Els nostres alumnes han d‟aprendre a RESOLDRE CONFLICTES de formadialogada i democràtica, tractant d‟evitar fenòmens indesitjables de VIOLÈNCIAESCOLAR, n‟és responsabilitat de tota la comunitat educativa. MESTRES QUE FORMEN PART DEL CLAUSTRE: 32 MESTRES QUE CONTESTEN L‟ENQUESTA: 21 que representen el 65,6% del claustre. L‟enquesta reflecteix el bon clima que hi ha entre el professorat així com lafeina feta durant els darrers anys que ha servit per marcar les línies generals aseguir. De totes formes és important sabre que dels resultants alarmants entre elsalumnes en té coneixement el professorat, inclús en alguns casos reconeix lasituació. El nostre Pla de Convivència ha de servir també per facilitar i canviaraquesta visió tan conformista i fer més participatiu el professorat a l‟hora demotivar i entendre l‟alumnat. 1. Com diries que et dus amb els teus companys/es? 13
 14. 14. Pla de convivència i de mediació escolar. Bé: 95,2% Normal: 4,8% 2. I amb els/les teus/ves alumnes? Bé: 90,5% Normal: 9,5% 3. Com creus que et perceben els teus companys/es? Quina visió creus que tenen tu?  Molt positiva 33,3%  Ni bona ni dolenta 66,7% 4. I els teus alumnes?  Molt positiva 52,4%  Ni bona ni dolenta 47,6% 5. Creus que hi ha diferències entre les teues normes de classe i les d’altres professors/es? Algunes, poc importants 85,7% Cap 9,5% Aquest resultat ens confirma el que els alumnes diuen, que hi ha diferències,és per aquesta raó que la coordinació entre el professorat s’ha d’ aprofundir més cadadia en els petits detalls, ja que els trets generals del centre sí que estan moltconsensuats. 6. Com és la teva relació amb les famílies dels teus alumnes? Molt bona: 14,3% Bona: 71,4% Regular: 4,8% Inexistent: 9,5% Els professors que contesten inexistent no són tutors ni d’àrea ni de grup. 7. En quina mesura creus que les famílies han de participar en la convivència de l’escola?  Mitjançant l’APIMA 66,7%  Atenció als resultats acadèmics. 66,7%  Si el seu fill va malament 47,6%  Mitjançant activitats complementàries 47,6%  Amb els plans de convivència. 66,7%  Si són cridats/citats. 76,2% El professorat ha ampliat aquesta pregunta aportant altres situacions: - Tenint comunicació permanent amb el centre. - .En tots els aspectes. - Les famílies han de ser part de l’escola. - Col·laborant amb l’escola. - Respectant les normes del centre. - Sempre que es consideri oportú. 8. En la seva opinió , quins dels fenòmens i problemes de la següent llista succeeixen dins el centre. Res Poc Regular Molt No/C % % % % %Enfrontament entre els alumnes i els professors 23,8 57,1 9,5 9,5 14
 15. 15. Pla de convivència i de mediació escolar.“Paraulotes” a classe 9,5 42,8 33,3 14,3Els alumnes s’insulten 28,6 47,6 19 4,8Els alumnes es barallen 4,8 38,1 38,1 19No es respecten les normes 4,8 38,1 42,8 9,5 4,8Hi ha grupets que es duen malament 4,8 61,9 14,3 9,5 9,5Hi ha alumnes que no estan integrats i es senten 4,8 76,2 14,3 4,8tots solsEls alumnes pensen que els professors no els 19 42,8 28,6 9,5entenenEls alumnes estan desmotivats i s’avorreixen 14,3 42,8 23,8 14,3 4,8 Els mestres coincideixen amb els alumnes en les situacions problemàtiques.Els mestres hem de reflexionar en l’elaboració del Pla de Convivència ; aquestesconductes s’han de reduir i ens hem d’implicar. 9. De les situacions anteriors quines i de quina manera t’afecten personalment? Aquesta pregunta recull el que normalment distorsiona el bon funcionament dela classe i del centre. Als professors els afecta que els alumnes s’insultin, es barallin,es diguen paraulotes, que s’entin que no els entenen. Tot això influeix en la dinàmicade la classe i crea malestar entre professorat. Es manifesta en les reunions de cicle,en els claustres i en les reunions informals del temps d’esbarjo. 10. Quines propostes o activitats suggeriries que es realiltzacin a l’escola per millorar les relacions entre tots/es?Es recullen totes per a poder incloure-les al Pla de Convvivència.Els pares s’han d’involucrar.Potenciar la tutoria al pati.Més tutoria.Més activitats conjuntes.Tallers fets pels pares.Activitats lúdiques.Tallers, activitats entre mestres, pares i alumnes.Activitats col·laboratives.Parlar amb els alumnes quan tenen problemes.Dinàmiques de grup.Motivar els alumnes.Jornades de convivència .Xerrades als pares.Jocs entre cursos.Cursos de formació al centre.Filosofia 3/18.Projecte d’habilitats socials . 11. Qui les duria a terme? Professors: 14,3 5%Equip de suport i tutor: 9,5%Professorat i pares 4,8%Professors i alumnes 9,5%Professorat, pare i alumnes: 28,6%No contesten: 33,3% 12. En quines activitats t’involucraries tu personalment? 15
 16. 16. Pla de convivència i de mediació escolar.Es recullen totes per a poder-les incloure-les en el Pla de Convivència.Depèn de l’activitat i el temps.En les que pugui ajudar.Manualitats i balls.Xerrades amb els alumnes.Les necessàries per millorar el comportament dels alumnes.A les meves classes i les reunions amb els mestres.Quan tengui algun problema amb els alumnes. 2.3.- VALORACIÓ DE LA CONVIVÈNCIA ACTUAL I ANÀLISI DELS CONFLICTES PER PART DELS PARES.  L‟OPINIÓ DEL CENTRE és positiva entre un 95,2% de les famílies.  OPINA QUEREP SUFICIENT INFORMACIÓ DEL SEU FILL/A un 93,3%.  Un 89,7% ESTÀ D‟ACORD AMB LA DISCIPLINA.  CONEIX LES NORMES DE CONVIVÈNCIA I COM S‟APLIQUEN un 52,6% de les famílies, en canvi un 71% diu que són correctes i alguns no les coneixen . Però és preocupant que un 36,7% no contesti sobre tot la pregunta si les coneix les normes?. Un 33,2% no contesten sobre si són correctes o no. Això ens ha de plantejar que els mecanismes de difusió del Pla de Convivència han d‟estar molt especificats.  VENEN A PARLAR AMB EL/LA TUTOR/A quan ho consideren oportú el 68,8% de les famílies, quan els criden el 12,3% i el 15,4% habitualment.  OPINIÓ SOBRE ALGUNS PROBLEMES SEGÜENTS: Res Poc Regular Molt N/ % % % % CEnfrontament entre els alumnes i els 22,9 45,8 22,1 7,9 1,2professors“Paraulotes” a classe 21,7 30,4 19 8,3 20,6Els alumnes s’insulten 18,6 35,2 15,8 11,1 19,3Els alumnes es barallen 15,8 37,9 19,4 7,5 19,4No es respecten les normes 19 29,2 20,9 10,7 20,2Hi ha grupets que es duen malament 22,5 33,6 14,6 4,3 24,9Hi ha alumnes que no estan integrats i es 38,7 19,4 12,3 2,8 26,9senten tots solsEls alumnes pensen que els professors no els 21,7 33,2 25,7 13 6,3entenenEls alumnes estan desmotivats s’avorreixen 36,4 27,3 13,8 4,3 18,2 En aquesta taula coincideixen alumnes, mestres i famílies; les reflexions de comerradicar aquestes situacions les hem de fer en conjunt i s‟ha de consensuar un pla d‟actuacióconcret. 16
 17. 17. Pla de convivència i de mediació escolar. 3.- OBJECTIUS DEL PLA DE CONVIVÈNCIA. 1.- Aconseguir La integració de tot l‟alumnat sense discriminació per raó de raça, religió, sexe o edat. 2.- Fomentar la implicació de les famílie 3.- Millorar les relacions entre tots els membres de la comunitat educativa. 4.- Preveure conflictes.Decret 121 de desembre de 2010.Entre d‟altres, han de preveure:a) Aconseguir la integració efectiva de tots els membres de la comunitat educativa.b) Promoure la participació dels alumnes i de les famílies.c) Impulsar les relacions positives entre els membres de la comunitat educativa.d) Prevenir els conflictes i, si se‟n produeixen, facilitar-ne la gestió positiva.e) Prevenir la violència per raó de gènere i l‟assetjament sexual.4.- ACCIONS QUE ES REALITZEN AL CENTRE ENLes experiències i accions que es desenvolupen al centre per afavorir laconvivència són: Accions que es realitzaven abans del Pla de convivència, del curs 2007-08. 17
 18. 18. Pla de convivència i de mediació escolar. EDUCACIÓ PRIMÀRIA Accions que es realitzaven abans del Pla de convivència, del curs 2007-08.ACCIÓ TIPUS DESTINATA OBJECTIU ACTIVITATS METODOLOGIA RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ RECURSOS RISPla d‟acolliment Organitzatiu professors Propiciar una ràpida Rebuda per part Reunió i Equip directiu. Quan arriba el Documents deldel professorat integració. del director. entrevista professor centre Afavorir un clima de Acompanyar i confiança i mostrar les col·laboració. Per a instal·lacions. un millor Facilitació de la desenvolupament de documentació l‟activitat docent. necessària.Difusió de les Organitzatiu Professors Millorar Entregar una Reunió de cicles Cap d‟estudis i El mes de setembre RRInormes del l‟organització i còpia del RRI a coordinadors de PECcentre RRI i l‟aplicació de les cada cicle InstruccionsPEC normes i línia del coordinador i anuals de la centre. llegir-la al cicle. Conselleria.Difusió dels Preventiu Alumnes Conscienciar Difusió en les Sessions de Tutors i cap Mes de setembre i Rd de drets idrets i deures l‟alumnat dels sessions de tutoria. d‟estudis quan arribi un alumne deures delsdels alumnes. beneficis de tutoria del mes Explicar als nou alumnes, RRI, respectar les de setembre. alumnes nous. Pla d‟acció normes de Comentar en les tutorial convivència. Juntes de Consensuar unes Delegats. normes de classe 18
 19. 19. Pla de convivència i de mediació escolar.ACCIÓ TIPUS DESTINATA OBJECTIU ACTIVITATS METODOLOGIA RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ RECURSOS RISPla d‟acollida Preventiu Alumnes Informar als Recepció per Acompanyar-lo a Equip directiu. Primera setmana de Pla d‟acollimentdels alumnes de alumnes nous sobre l‟equip directiu i l‟aula, presentar Tutors. la seua incorporació. del centre.nou ingrés el funcionament pels tutors. als companys Equips de suport. RRI general. També per EOEP l‟equip de suport en cas de necessitar compensació lingüísticaDisseny Organitzatiu Cicles Proposar activitats Comunicar la Reunions de Professors, Tot el curs Pla d‟acciód‟activitats i preventiu de tutoria motiva- proposta cicle per coordinadors de tutorial.complementàries dores integracionals, d‟activitats a la presentar-les. cicle i cap Materialsde tutoria per interrelacionades i CCP per Reunions amb d‟estudis elaborats permillorar el clima que millorin la convi- incloure-les a la l‟equip de l‟equip dede convivència vencia dels alumnes. PGA. suport. suport.Difusió de les Preventiu Pares/mares Millorar la Comunicació de Comunicació oral Tutors Setembre. RRinormes del col·laboració i la les normes i el i escrita de les Després de cada Pla d‟acciócentre RRI i implicació de les funcionament en reunions. avaluació tutorial.PEC i del famílies gran grup. Facilitar tota la Guió de reuniófuncionament Reunió individual informació. amb lesdel centre amb les famílies famílies inclòs després de al PAT. l‟avaluació i/o sempre que sigui necessari. 19
 20. 20. Pla de convivència i de mediació escolar.ACCIÓ TIPUS DESTINATA OBJECTIU ACTIVITATS METODOLOGIA RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ RECURSOS RISRelació amb Preventiu Equips Oferir la informació Reunions dels Reunions Equips directius. Tercer trimestre Informesl‟IES adscrit directius dels sobre els alumnes equips dels professors. Equips de suport d‟aprenentatge. diferents per que s‟adoptin les diferents Desplaçaments i PAT centres. mesures necessàries centres. visites entre els Professors per evitar situacions Visita d‟antics centres. de 6è i 1r conflictives. alumnes de l‟IES cicle d‟ESO Facilitar als alumnes al centre per la incorporació a presentar el nou l‟IES. centre. Visita dels grups al nou centre per realitzar el primer contacte. Omplir els informes d‟aprenentatge de cada alumne.Programa Preventiu Alumnes Millorar la Les proposades Programa de Tutors. Tot el curs Tots elsd‟habilitats convivència del al Pla d‟Atenció Manuel Segura i Equip de suport necessarissocials centre. a la diversitat el que es segons el del centre realitza a programa. Educació Infantil 20
 21. 21. Pla de convivència i de mediació escolar.ACCIÓ TIPUS DESTINATA OBJECTIU ACTIVITATS METODOLOGIA RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ RECURSOS RISPla d‟acció Preventiu Alumnes, Facilitar la bona Programació Planificació de la Tutors Tot el curs PAT.tutorial. famílies, integració i d‟activitats amb: tutoria. professors orientació escolar. Les famílies. Seguir les Ser mediadors en les Els mestres. pautes del PAt. relacions del centre El grup Seguir el pla i les famílies i d‟alumnes. d‟actuació del l‟entorn. L‟alumne/a. professors/a.Foment de les Organitzatiu Professors/es Millorar el clima de Dinars de Participar en les Equip de Tot el curs Els necessaris.relacions entre treball i convivència principi i final reunions i professors.el professorat del professorat. de curs. activitats Equip directiu. Incentivar resoldre Dinars conflictes de forma trimestrals. amistosa i dialogada. Compartir en la sala de professors. Col·laboració en les activitats complementàries del centrePla d‟actuació en Intervenció Alumnes/famí Actuar de forma Les proposades Diàleg, Cap d‟estudis i Tot el curs RRi.la correcció de lies equilibrada i al RRI intervenció i tutors Pla deles conductes proporcional. mediació convivènciacontràries a les Complir el RRI.normes deconvivència 21
 22. 22. Pla de convivència i de mediació escolar.ACCIÓ TIPUS DESTINATA OBJECTIU ACTIVITATS METODOLOGIA RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ RECURSOS RISPla d‟actuació en Intervenció Alumnes/famí Detectar els casos Recollir les Seguiment a Cap d‟estudis i Tot el curs Aplicar elel cas lies d‟abentisme el més faltes través de les tutors protocol del Plad‟absentisme. prompte possible. d‟assistència. reunions amb de Convivència. Ajudar a que la Entrevistes amb l‟equip de suport situació es les famílies. i el cicle. normalitzi. Comunicació al cap d‟estudis. Comunicació a l‟assistent social de l‟EOEP.Pla d‟actuació en Intervenció Professors/es Identificar i Elaborar els Seguiment a Cap d‟estudis i Tot el curs Aplicar elels casos detectar els casos. indicadors per través d eles tutors protocol del Plad‟assetjament Aplicar el protocol part de l‟equip reunions amb de Convivència.escolar. d‟actuació del Pla de directiu i l‟equip de suport Convivència difondre‟ls i el cicle. indicadors entre els professors. Difondre el pla d‟actuació. 22
 23. 23. Pla de convivència i de mediació escolar.ACCIÓ TIPUS DESTINATA OBJECTIU ACTIVITATS METODOLOGIA RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ RECURSOS RISParticipació en Preventiu Alumnes, Apropar els Xerrades. Participativa Coordinadora Tot el curs. Els necessaris.les festes del famílies i alumnes al seu Concerts. activitats Festes de Puig d‟enbarri professors. entorn. Exposicions. complementàries. Valls. Aprofitar les Representacions Coordinadors de Festes de Nadal instal·lacions del teatrals. cicle. poble. Trobades. CCP. Fomentar les Jornades de relacions entre convivència. l‟escola i el poble. Activitats Fomentar el esportives. respecte . Activitrats multiculturalsActivitats Preventiu Alumnes i Fomentar el Jornades Participativa Coordinadora Tot el curs. Lescomplementàries famílies respecte. esportives. activitats necessàries.multiculturals Fomentar la Tallers. complementàries. Pla d‟acolliment convivència. Jornades al CCP. lingüístic centre.Recollida Preventiu Alumnes Atendre les Reunió de tutoria Reunions, Professors i cap Cada trimestre Reunionsd‟informació necessitats dels en grup. entrevistes i d‟estudis programades.dels alumnes. alumnes. Juntes delegats enquestes. PAT. Detectar Informe individual conflictes. d‟alumnes. Reunions amb l‟equip de suport. Juntes d‟avaluació. 23
 24. 24. Pla de convivència i de mediació escolar. EDUCACIÓ INFANTIL . Accions que es realitzaven abans del Pla de convivència, del curs 2007-08.ACCIÓ TIPUS DESTINATARIS OBJECTIU ACTIVITATS METODOLOGIA RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ RECURSOSPresentació Organitzatiu Alumnes Conèixer Presentació A l‟assemblea Tutor/a 1r trimestre Imatgesde les Preventiu les normes periòdica de les diària Contesnormes de de classe i normes bàsiques Cançonsclasse la seva amb ajuda de utilitat suport visualParticipació Participatiu Pares i mares Fomentar Visita dels Cada setmana es Tutor/a Normalment a partir P.Ade pares i la pares i/o mares rep la visita del 2n trimestremares participació dels alumnes a d‟una família que de les la classe per parla abans amb famílies realitzar una la mestra per activitat i organitzar compartir un dia l‟activitat d‟escola amb els seus fillsProtagonista Participatiu Alumnes Propiciar la Per torn, cada El tutor/a Tutor/a Normalment a partir P.A adquisició alumne serà uns Organitza les del 2n trimestre de la seva dies el/la activitats i identitat protagonista. ajuda al individual Les activitats protagonista a són variades: fer que aquestos Portar alguna dies siguin cosa personal de especials per casa,explicar les l‟alumne seves coses preferides ( color,aliment,joc …) etc 24
 25. 25. Pla de convivència i de mediació escolar.ACCIÓ TIPUS DESTINATARIS OBJECTIU ACTIVITATS METODOLOGIA RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ RECURSOSAssemblea Participatiu Alumnes Fomentar Conversa sobre A l‟assemblea Tutor/a Tot el curs P.A Organitzatiu la conversa els conflictes diària parlam Preventiu i el diàleg dels problemes com a eina Dramatització que van sorgint i per de situacions miram de trobar resoldre conflictives una solució conflictes entre tots. Establiment conjunt de normes i solucionsTutoria Participatiu Alumnes Augmentar Davant un Oferiment de Tutor/a Permanentment P.A la seva problema: models autonomia 1.Stop d‟actuació a l‟hora de 2.Pensar en una resoldre solució problemes 3.ActuarIntercanvi Participatiu Alumnes Fomentar Un dia per Explicació de les Tutor/a A programar P.A.d‟aula la setmana els normes per fer convivència alumnes poden el canvi i ajuda entre els anar a la classe per millorar la alumnes dels companys a Comunicació i l‟hora de racons enfortir les relacions socials…Activitats Participatiu Alumnes Fomentar Tallers , jocs Participació Tutor/a A programar P.Aconjuntes la Danses,audicions d‟alumnes de convivència ….. diferents nivells entre tots els alumnes d´E.I. 25
 26. 26. Pla de convivència i de mediació escolar. 26
 27. 27. Pla de convivència i de mediació escolar. Accions que es realitzaven des de que es va aprovar el Pla de convivència, curs 2007-08.ACCIÓ TIPUS DESTINATARIS OBJECTIU ACTIVITATS METODOLOGIA RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ RECURSOSConcreció Preventiu i Professors Consensuar la Actuar en equip Promoure i Coordinadors i Principi de curs. RRI.en organitzatiu normativa i la per evitar planificar cap d‟estudis. Tot el curs ROF.l‟aplicació forma d‟actuació. contradiccions. activitats. APIMA. Pla dede les Establir Col·laboració des Discussió per Famílies. convivèncianormes. coherència de l‟APIMA amb arribar a normes d‟actuació i el quiosc clares i expressió amb consensuades les intencions educatives estipulades. Establir coherència entre l‟actuació demanada a l‟alumnat i la pròpia.La ma dels Preventiu Alumnes Buscar/planificar Presentar Desenvolupar una Tutors Tot el curs Materal dedrets i activitats activitat en activitat tutorial tutoriadeures. motivadores, tutoria. planificada. elaborat per integradores i Donar eines a l‟equip de(*) socialment l‟alumnat per l?EOEP valorades. elevar les seues Establir normes competències i lligades a drets i capacitats. deures i no a compliments. 27
 28. 28. Pla de convivència i de mediació escolar.ACCIÓ TIPUS DESTINATARIS OBJECTIU ACTIVITATS METODOLOGIA RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ RECURSOSMaterial de Preventiu Alumnes Buscar/planificar Presentar Desenvolupar una Equip de suport Tot el curs Material detutoria activitats activitats al activitat tutorial l‟aula deelaborat motivadores, professorat. planificada. suportper l‟equip integradores i Col·laborar en elde suport socialment desenvolupament valorades. d‟aquestes. Facilitar a Proporcionar el l‟alumnat un material a tota ambient la comunitat. favorable per a l‟aprenentatge i la interacció social.Bústia de Preventiu. Alumnes Promoure la Col·laborar i Cap d‟estudis. Tot el cursconvivència Participatiu. convivència crear vehicles Delegatsdels Buscar elements de comunicacióalumnes. mediadors en els conflictes.Bústia de Preventiu. Famílies Integrar les Col·laborar i Tothom ha de tenir Cap d‟estudis. Tot el cursconvivència Participatiu. famílies en el crear vehicles una presència en APIMAdel les debat quotidià. de comunicació positiu al centre.famílies. Tenir en compte tota la comunitat 28
 29. 29. Pla de convivència i de mediació escolar.ACCIÓ TIPUS DESTINATARIS OBJECTIU ACTIVITATS METODOLOGIA RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ RECURSOSCarnet de Preventiu. Alumnes Tractar el Fer respectar Compliment de les Tutors Tot el curs RRI .convivència. Intervenció conflicte. les normes normes. Pla de Establir vies de establertes. Establir normes i convivència. negociació a Desenvolupar les pactes. l‟hora de habilitats Potenciar les resoldre els socials. situacions que conflictes i possibilitin aprendre d‟ells. activitats d‟autoaprenentatge i autonomia moralJornada de Preventiu. Tota la Promoure la Equip directiu i Festes del poble. Recursosconvivència. Participatiu. comunitat convivència i Junta directiva humans i educativa interconnexió de de l‟APIMA materials les persones. Comissió de del centre i Facilitar un convivència solicitats a ambient Ajuntament l‟ajuntament. favorable per a l‟aprenentatge i la interacció social. 29
 30. 30. Pla de convivència i de mediació escolar.ACCIÓ TIPUS DESTINATARIS OBJECTIU ACTIVITATS METODOLOGIA RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ RECURSOSCurs de Famílies Promoure la Fer de Comunicació. Comissió demediadors convivència i mediador. Mediació. convivència.de interconnexió de Ajudar quan Famílies.conflictes les persones. sigui necessari i Ajuntamentper a Preventiu. Integrar-se en la en el momentfamílies Organitzatiu comunitat. oportú, en laCurs de Professors Actuar en equip quantitat i la Comissió demediadors Establir de qualitat que convivència.de forma habitual calguin. Professors.conflictes espais i vies de Ajuntament.per a negociació i ferprofessors. partícips tots enCurs de Alumnes la resolució de Comissió demediadors conflictes. convivència.de Resoldre Famílies.conflictes conflictes en Ajuntamentper a positiu.alumnes. 30
 31. 31. Pla de convivència i de mediació escolar.ACCIÓ TIPUS DESTINATARIS OBJECTIU ACTIVITATS METODOLOGIA RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ RECURSOSParticipació Preventiu. Famílies Promoure la Activitats dins Tutors Tot el curs Pla d‟acciódels pares Participatiu convivència i l‟horari lectiu: tutoriala les interconnexió de protagonistes,tutories. les persones. acompanyar en Integrar-se en la les sortides etc. comunitat. Xerrada pels alumnes del 3r cicle sobre prevenció i drogadicció a càrrec de Mª José Vidal, mare de l‟APIMA.Cançons i Preventiu. Tutors. Promouredances Participatiu Alumnes activitats entred‟arreu del grups Cap d‟estudis. Tot el curs PGA.món per a Promoure Coordinadora Pla dela campanyes de d‟activitats convivència.convivència. principis de complementàries. PATJunts per Preventiu. Tutors . tolerància, de Professora dela Participatiu. Alumnes intercomunicació, música.convivència. de respecte, deElaboració valors, ...d‟un CD oDVD 31
 32. 32. Pla de convivència i de mediació escolar.Els carnets de convivència és una eina molt eficaç al centre. Cada cicle a principi de curs consensuarà la seua aplicació.Al tercer cicle es va acordar no recuperar punts, després de tants d’anys d’aplicació ha de tenir molta més repercusió portar-se bé.Els especialistes es duran els carnets a les seues classes.En cada Junta d’avaluació s’avaluarà el rendiment i la convivència i s’informarà al Consell Escolar i claustre. 32
 33. 33. 5.- NORMES DE CONVIVÈNCIA. 5.1.-GENERALS DEL CENTRE Incloses al RRI del centre modificat en juny de 2011 5.2.-.REGULACIÓ DE LA CONVIVÈNCIA: “És deure fonamental de tots els membres de la comunitat educativa crear activament un clima de convivència i eficàcia educativa en un procés obert en el qual, amb un màxim de llibertat i un mínim de coacció, prevalgui l‟autorresponsabilitat i el compromís mutu de respectar i garantir els drets dels altres. Així, serà preocupació de tots i cada un dels membres de la comunitat educativa resoldre els problemes de convivència en un ambient de diàleg i debat, procurant arribar a solucions que facin innecessària la correcció. Es consideren incompliments de les normes de convivència les conductes que atentin contra les pautes generals i bàsiques de la convivència. Podran corregir-se els actes contraris a les normes de convivència del centre realitzats pels alumnes en el recinte escolar o durant la realització d‟activitats complementàries i extraescolars. Igualment, podran corregir- se les actuacions de l‟alumne que, encara que realitzades fora del recinte escolar, estiguin motivades o directament relacionades amb la vida escolar i afectin als seus companys o a altres membres de la comunitat educativa. - Tots els integrants de la comunitat educativa estan obligats al reconeixement i respecte dels drets de tots els seus membres segons les disposicions legals vigents. - Es procurarà no elevar el to de veu a l‟interior del centre, i s‟evitaran els jocs, les carreres i qualsevol altre actitud que molesti als altres. - Sempre es procurarà el diàleg directe i respectuós i no el menyspreu ni les males maneres. 5.3.- DRETS I DEURES DELS ALUMNES.TÍTOL IIDRETS I DEURES DELS ALUMNESCapítol IPrincipis generalsArticle 6. Principis generals
 34. 34. Pla de convivència i de mediació escolar.1. Tots els alumnes tenen els mateixos drets i deures, sens perjudici que l‟exercici i elcompliment d‟aquests s‟adeqüin a l‟edat i a les característiques dels ensenyaments quecursin.2. La comunitat educativa ha de respectar els drets dels alumnes.3. L‟exercici dels drets per part dels alumnes implica el reconeixement i el respecte delsdrets de tots els membres de la comunitat educativa.Capítol IIDrets dels alumnesArticle 7. Dret a una formació integral1. Els alumnes tenen dret a rebre una formació que asseguri el ple desenvolupament dela personalitat. La formació dels alumnes ha de comprendre:a) El respecte dels drets i les llibertats fonamentals, en l‟exercici de la tolerància i de lallibertat, dins els principis democràtics de convivència.b) El coneixement de l‟entorn social i cultural, en particular de la llengua, la cultura i larealitat social de les Illes Balears, i el respecte i la contribució a la millora de l‟entornnatural i del patrimoni cultural.c) L‟adquisició d‟habilitats intel·lectuals, de tècniques de treball, d‟hàbits socials i deconeixements científics, tècnics, humanístics, històrics i artístics i d‟ús de lesecnologies de la informació i de la comunicació.d) L‟educació emocional que els capaciti per desenvolupar relacions harmòniques ambells mateixos i amb els altres.e) La capacitació per a l‟exercici d‟activitats intel·lectuals i professionals.f) La formació religiosa i moral d‟acord amb les seves conviccions o, en el casd‟alumnes menors d‟edat, les dels seus pares o persones en qui recau l‟exercici de latutela, dins el marc legalment establert.g) La formació en coeducació i en igualtat entre ambdós sexes per prevenir ladiscriminació i la violència de gènere.h) El respecte envers la pluralitat lingüística i cultural.i) La formació per a la pau, la cooperació, la participació i la solidaritat entre els pobles.j) L‟educació que asseguri la protecció de la salut i el desenvolupament de les capacitatsfísiques.2. Els centres docents, per organitzar la jornada de treball escolar, han de prendre enconsideració l‟edat i els interessos dels alumnes i planificar de forma equilibrada lesactivitats lectives, complementàries i extraescolars, d‟acord amb els criteris pedagògicsaprovats pel claustre de professors.3. Els alumnes tenen dret a un ambient de treball que afavoreixi l‟aprofitament del‟activitat programada.4. La Conselleria d‟Educació i Cultura i els òrgans de govern dels centres educatius hande garantir el dret dels alumnes a un ensenyament de qualitat.Article 8Dret a la no-discriminació i a la igualtat d’oportunitats1. Els alumnes no poden ser discriminats per raó de naixement, sexe, capacitateconòmica o nivell social, així com per discapacitats físiques, sensorials o psíquiques, oqualsevol altra condició o circumstància personal o social.2. La Conselleria d‟Educació i Cultura ha de promoure polítiques educativesd‟integració i de compensació de situacions de desavantatge social i personal, amb laimplicació d‟altres institucions i organismes públics.3. Els centres han de desenvolupar iniciatives que evitin la discriminación dels alumnesi els plans de convivència escolar han de garantir la plena integración de tots elsalumnes del centre. La Conselleria d‟Educació i Cultura ha de garantir aquest dretmitjançant l‟adjudicació dels recursos necessaris a cada centre. 34
 35. 35. Pla de convivència i de mediació escolar.4. Els alumnes tenen dret a rebre els suports necessaris per compensar les carències i elsdesavantatges de tipus personal, familiar, econòmic, social i cultural que els impedeixino dificultin l‟accés i la permanència al sistema educatiu. L‟Administració ha de vetllarperquè els alumnes rebin aquests suports.5. Els alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu han de ser atesos d‟acordamb les seves necessitats al centre docent on estiguin matriculats, amb els recursosordinaris i específics del centre.6. Els alumnes tenen dret a la protecció social, en l‟àmbit educatiu, en els casosd‟infortuni familiar o accident.7. Els alumnes tenen dret a gaudir d‟unes condicions adequades que els facilitin podercontinuar els estudis que cursin i finalitzar-los.Article 9. Dret a la valoració objectiva del rendiment escolar1. Els alumnes tenen dret que el seu rendiment escolar sigui avaluat amb plenaobjectivitat.2. Els centres docents han de fer públics els criteris i els procediments d‟avaluació i dequalificació de les assignatures, àrees o mòduls impartits, així com els criteris depromoció i titulació dels alumnes. Correspon a l‟equip directiu de cada centre garantir iassegurar la publicitat d‟aquests criteris.3. Els alumnes o, si són menors d‟edat, els seus pares o tutors tenen dret a accedir alstreballs, les proves, els exercicis i altres informacions que tenguin incidència enl‟avaluació de les distintes matèries, i a rebre una explicació raonada de la qualificació.4. El professor tutor i la resta de professors han de mantenir una relació fluida amb elsalumnes i, si són menors d‟edat, els seus pares o tutors pel que fa a les valoracions sobrel‟aprofitament acadèmic i la marxa del seu procés d‟aprenentatge ,així com pel que fa ales decisions que s‟adoptin com a resultat d‟aquest procés.5. Els alumnes o, si són menors d‟edat, els seus pares o tutors poden reclamar per escritcontra les decisions i qualificacions, d‟acord amb el procediment establert per laConselleria d‟Educació i Cultura. Aquest procediment preveu la reclamació davant eldirector del centre. Si el desacord persisteix, contra la decisió del director del centre espot interposar un recurs d‟alçada davant la Direcció General de Planificació i Centres.En aquest darrer supòsit, la resolució que es dicti, amb l‟informe previ del Departamentd‟Inspecció Educativa, posa fi a la via administrativa.6. La reclamació prevista en el paràgraf anterior s‟ha de fonamentar en alguna de lescauses següents:a) Inadequació del procés d‟avaluació o d‟algun dels elements que en formen part enrelació amb els objectius o els continguts de l‟àrea, l‟assignatura o el mòdul sotmès aavaluació.b) Aplicació incorrecta dels criteris d‟avaluació i qualificació establerts.Article 10- Dret a l’orientació educativa i professional1. Els alumnes tenen dret a rebre l‟orientació educativa i professional adecuada peraconseguir el màxim desenvolupament personal, social i professional, segons les sevescapacitats, aptituds i aspiracions i els seus interessos.2. L‟orientació professional s‟ha de basar únicament en les capacitats, les aptituds, lesaspiracions i els interessos dels alumnes, i ha d‟excloure tota diferenciación per raó desexe o qualsevol altre tipus de discriminació.Article 11. Dret al respecte de les pròpies conviccions1. Els alumnes tenen dret a la llibertat de consciència i al respecte de les sevesconviccions polítiques, religioses i morals.2. Els alumnes o, si són menors d‟edat, els seus pares o tutors tenen dret a rebreinformació prèvia i completa sobre el projecte educatiu del centre o, si és el cas, sobre elcaràcter propi del centre. 35
 36. 36. Pla de convivència i de mediació escolar.3. Els alumnes o, si són menors d‟edat, els seus representants legals tenendret a elegir la formació religiosa que estigui d‟acord amb les seves creences.Article 12. Dret a la identitat, la integritat, la intimitat i la dignitat personals1. Els alumnes tenen dret que es respecti la identitat, la integritat, la intimitat i ladignitat personals, així com a la protecció contra tota agressió física o moral.2. Els alumnes tenen dret a dur a terme la seva activitat acadèmica en condicions deseguretat i higiene.3. Els centres docents estan obligats a guardar reserva de la informació de què disposinsobre les circumstàncies personals i familiars dels alumnes, de conformitat amb lanormativa vigent en matèria de protecció de dades personals, sens perjudici decomunicar a l‟autoritat competent tots els fets, les circumstàncies o les situacions quepuguin implicar maltractaments o qualsevol altre incompliment dels deures establertsper les lleis de protecció del menor.Article 13. Dret a la informació i a la llibertat d’expressió1. Els alumnes tenen dret que el centre els informi de tot allò que els afecti.2. Els alumnes tenen dret a rebre informació dels representants del Condell escolar delcentre, d‟acord amb el que estableix l‟article 15.3.c d‟aquest Decret.3. Els alumnes tenen dret a manifestar les seves opinions, individualmente icol·lectivament, amb respecte als drets de la comunitat educativa i de les institucions.Article 14. Dret a la manifestació col·lectiva de discrepàncies1. Els alumnes tenen dret a manifestar les seves discrepàncies respecte deles decisionseducatives que els afectin. Quan la discrepància tengui caràctercol·lectiu, aquesta s‟had‟exposar a través dels representants dels alumnes en laforma que determini elreglament d‟organització i funcionament del centre.2. En el cas que la discrepància a què es refereix l‟apartat anterior es concretien unaproposta d‟inassistència a classe, aquesta no es considerarà com aconducta contrària ales normes de convivència sempre que s‟ajusti al procedimentsegüent:a) Han de presentar la proposta alumnes que cursin tercer o quart curs d‟educaciósecundària obligatòria o alumnes de batxillerat, formació professional o ensenyamentsde règim especial.b) La proposta ha d‟estar motivada en discrepàncies respecte de decisionsde caràctereducatiu.c) La junta de delegats ha de presentar la proposta per escrit davant la direcció delcentre.d) La proposta s‟ha de presentar amb una antelació mínima de deu diesrespecte de ladata prevista i ha d‟incloure la data i, si s‟escau, els actes programats i l‟hora en quès‟hagin de dur a terme.e) Han d‟avalar la proposta, com a mínim, el cinc per cent dels alumnes del centrematriculats en un determinat ensenyament o la majoria absoluta dels delegats delsalumnes d‟aquest nivell.La direcció del centre ha de comprovar si la proposta presentada compleix els requisitsesmentats. Una vegada comprovat, la proposta ha de ser sotmesa a la consideració delsalumnes del corresponent nivell o tipus d‟ensenyament a què es refereix la lletra a)d‟aquest apartat, que prèviament n‟han d‟haver estat informats a través dels seusdelegats i que l‟han d‟aprovar o rebutjar en votación secreta i per majoria absoluta.Si els alumnes aproven la proposta, la direcció del centre ha de perpetre la inassistènciaa classe. Posteriorment, el consell escolar del centre ha de fer una avaluació deldesenvolupament del procés, ha de verificar que s‟han complot els requisits exigits i, sino és així, ha de prendre les mesures correctores que corresponguin.3. El director ha de garantir el dret de romandre al centre dels alumnes que no secundinla decisió d‟inassistència a classe. 36
 37. 37. Pla de convivència i de mediació escolar.Article 15. Dret de participació en el funcionament i en les activitats del centre1. Els alumnes tenen dret a participar en el funcionament i en la vida del centre.2. Els alumnes tenen dret a elegir, mitjançant sufragi directe, igual i secret, els seusrepresentants en el consell escolar del centre.La Conselleria d‟Educació i Cultura ha de regular, en els reglaments orgànics de centre,la participació dels alumnes d‟educació primària en els consells escolars, d‟acord amb elque preveu l‟article 126.5 de la Llei orgànica 2/2006.Als centres concertats, la participació dels alumnes s‟ha d‟atenir al que estableixl‟article 55 de la Llei orgànica 8/1985.3. Els representants en el consell escolar del centre tenen les competències següents:a) Elaborar informes per al consell escolar del centre, a iniciativa pròpia o a requerimentde l‟òrgan de participació esmentat.b) Informar la junta de delegats de l‟ordre del dia de les reunions del Condell escolaramb antelació suficient, així com dels acords adoptats.c) Informar tots els alumnes de les activitats del consell escolar.4. Els alumnes tenen dret a elegir, mitjançant sufragi directe, igual i secret, dels seusdelegats de grup, en els termes establerts pel reglament d‟organització i funcionamentdel centre.5. Els centres docents han de regular el funcionament d‟una junta de delegats, que ha detenir les atribucions, les funcions i els drets que li assigni el reglament d‟organització ifuncionament corresponent.6. Els membres de la junta de delegats, en l‟exercici de les seves funcions, tenen dret aser informats de les mesures adoptades a les sessions del consell escolar i d‟altresactuacions administratives del centre, excepte d‟aquelles el coneixement de les qualspugui afectar el dret a la intimitat de les persones.7. No es poden adoptar mesures contra els delegats per actuacions duites a terme enl‟exercici de les seves funcions o que hi estiguin relacionades, sens perjudici que lesseves conductes, individualment considerades, puguin donar lloc a una correcció, deconformitat amb aquest Decret.Article 16. Dret d’associacióEls alumnes tenen dret a associar-se en els termes prevists per la legislación vigent icrear associacions, federacions i confederacions, que poden rebre ajudes per alcompliment del seu objecte i de les finalitats pròpies.Article 17. Dret a la utilització de les instal·lacions del centre1. Els alumnes tenen dret a utilitzar les instal·lacions del centre amb les limitacionsderivades de la programació d‟altres activitats ja autoritzades i amb les precaucionsderivades de la seguretat de les persones, l‟adequada conservación dels recursos i lacorrecta destinació d‟aquests.2. Els alumnes tenen dret a utilitzar les instal·lacions del centre en horari lectiu, dconformitat amb la programació general anual del centre. En horari no lectiu, elsalumnes han de sol·licitar-ho al director del centre, el qual ha de decidir d‟acord amb lanaturalesa de l‟activitat proposada, amb la disponibilitat de personal per cobrir lespossibles incidències i amb les precaucions necessàries de seguretat, conservació idestinació a què es refereix el paràgraf anterior.Article 18. Dret de reunió1. En els termes prevists en l‟article 8 de la Llei orgànica 8/1985, els alumnes es podenreunir al seu centre per desenvolupar activitats de carácter escolar o extraescolar queformin part del projecte educatiu del centre, així com per a aquelles altres a les qualspugui atribuir-se una finalitat educativa o formativa.Per reunir-se a les instal·lacions del centre per dur a terme activitats no programades,necessiten l‟autorització del director. 37

×