Pga 2013 14 centreok

787 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
787
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pga 2013 14 centreok

 1. 1. CEIP PUIG D’EN VALLS 1 Programació General Anual CP Puig d’en Valls Curs 2013-14
 2. 2. CEIP PUIG D’EN VALLS ÍNDEX 1.- Diagnòstic inicial. a) Anàlisi del context. b) Anàlisi de la Memòria: propostes de millora. 3 2.- Objectius. a). Objectius de la PGA. b). Objectius del Pla de direcció. c). Monogràfic. FEIM POBLE. 6 3.- Organització i funcionament. a) Dades generals. b) Distribució d’aules i espais. c) Criteris pedagògics: - Agrupament d’alumnes. - Adscripció del professorat. - Elaboració d’horaris. d) Criteris d’organització del suport, de les substitucions i dels torns d’esplai. e) Criteris d’organització de les hores d’obligada permanència en el centre. f) Calendari anual i horari general del centre. 18 4.- Plans i estratègies pedagògiques i de gestió: 4.a.- Calendari de les activitats de coordinació docent i del seguiment del rendiment acadèmic. 4.b.- Programes i recursos. 25 5.- Programació d’activitats complementàries i extraescolars. 35 6.- Pla d’activitats de la comissió de normalització lingüística. 39 7.- Pla de formació del professorat. 41 8.- Documents per les famílies. 41 Annexes: Pla d’actuació de l’equip de suport. Pla d’actuació de l’EOEP. Programa de centres ecoambientals. A21 Escolar 2
 3. 3. CEIP PUIG D’EN VALLS 1.- Diagnòstic inicial. a) Anàlisi del context. . Durant el present curs funcionaran en el col·legi 6 grups d’Educació Infantil i 12 d’Educació Primària. El nombre de mestres és de 30, (29 d’EI i EP i 1 mestre de religió). D’aquestos 2 són interins; 2 amb comissió de serveis i la resta són definitius. Al present curs al centre hi ha una ATE per dos alumnes d’EI de nee. Per al projecte Pla Pilot Plurilingüe al centre té adjudicat jn auxiliar lingüístic. Hi ha una mestra que s’ha acollit a la mitja jornada i quatre amb més de 55 anys que s’han acollit a la reducció de tres hores setmanals. La directora té hores dedicades a l’ajuntament ja que és la regidora d’educació. Hi ha una professora amb permís de lactància. Es continuara amb els cursos de formació en centre d’acord amb el canvi metodològic acordat pel claustre per a poder millorar el rendiment de l’alumnat d’acord amb els resultats de l’avaluació de diagnòstic. Es continua amb el Pla Pilot Plurilingüe ampliat al 5è nivell. Nombre total d’alumnes: EI................: 150 EP…1r cicle: 102 2n cicle: 89 3r cicle: 93 TOTAL CENTRE: 434 Aquest curs continua el servei d’Escola matinera amb horari de 7:45 fins a 9 h Organitzat per l’APiMA i amb la col·laboració del centre. El centre gestiona el servei complementari de Transport escolar amb 55 alumnes que l’ho han sol·licitat, el Programa de reutilització de llibres amb un 92% d’alumnes adscrits Des del present curs el centre compta amb servei de menjador-custòdia de 14 a 16h. b) Anàlisi de la Memòria: propostes de millora. Propostes realitzades: - Tenir personal administratiu a secretaria.  Les famílies haurien de respectar l’horari de tutoria i no intentar parlar a les 9h o a les 14 h quan finalitza les classes.  La festa de convivència hauria d’organitzar-se de manera que tots estassim junts al pati. Organitzar més tallers i més manipulatius i també més temps fora.  Que les activitats extra de festivals estiguin programades i contemplades. Que es faci amb els tutors per coordinar tots els festivals i delegar. Que els mestres d’infantil haurien d’estar a la classe de música preparant els festivals sempre que sigui necessari. 3
 4. 4. CEIP PUIG D’EN VALLS  Millorar i treballar conjuntament tot el claustre i alumnes el tema de les entrades i sortides al i del centre (a les 9'00 h., abans i després del pati i a les 14'00h.). Implicar-se per igual tot el claustre en la revisió i vigilància de les normes que s'hagin adoptat. També, tothom ha de saber a la perfecció les zones permeses a l'hora del pati per així fer-ho complir tots per igual.  Més puntualitat a l'hora de sortir al pati a fer vigilància.  Continuar controlant a la porta d'entrada aquells alumnes que arriben tard. Ha estat positiu.  Conèixer, dominar i aplicar més i millor i amb el mateix grau d'exigència per part de tot el professorat el pla de convivència. Ser més rigurosos i estrictes en l'aplicació. Anar tots a una.  Acordar reunions d'equip docent per revisar, recordar, acordar, controlar totes les actuacions i mesures que es van duent a terme pel que fa a comportament i així tots seguir una mateixa línia.  Tenir un tècnic informàtic per solucionar temes d'ordenadors.  Mantenir més silenci, respecte i atenció a totes les reunions que es van duent a terme durant el curs i que, a vegades, es veuen alterades perquè es parla molt i al mateix temps.  Demanar a l'administració que es pugui repetir a qualsevol nivell i no a final de cicle.  No augmentar les ràtios, sinó disminuir-les.  Plantejar a nivell de centre el treball d'un objectiu que ens afecta a tots com és respectar el torn de paraula.  Que el mestre de mediació que surt a fora al pati ja compti com a mestre que vigila el pati (que no sigui un mestre més acompanyant una parella de mestres)  Necessitat d’un gimnàs.  Posar l’horari d’obertura i tancament del centre i comunicar-lo als pares, així mateix les normes de convivència, remarcar-les als pares, ex. No entrar ni sortir per l’aparcament ni els pares ni els alumnes.  Millorar i treballar conjuntament tot el claustre el tema d’entrades i sortides.  Millorar la WIFI/internet per tal de no trobar-se penjats quan tenim programada una feina amb l’alumnat.  Sembrar acàcies al pati de terra, així com garrovers. - Disposar d’estors foscos per a evitar llum a les aules amb pissarres digitals, ja que no es veu res. - Arreglar finestres. - Arreglar quartet d’EF. - Posar l’horari d’obertura i tancament del centre i comunicar-lo als pares, així mateix les normes de convivència, remarcar-les als pares, ex. No entrar ni sortir per l’aparcament ni els pares ni els alumnes. - Sol·licitar més atenció per part de l’EOEP. Un dia a la setmana (d’atenció directa) és insuficient. - Continuar l’activitat de l’Aposta. Programar activitats més adaptades a EI per a què entenguin millor la necessitat d’estalvi energètic. - Seguir aplicant els acords presos al projecte de l’alimentació. - Aplicar les proves d’avaluació inicial de l’Equip de Suport sols quan es consideri oportú i necessari (a aquells alumnes que es pensa que ho necessiten). - Crear la carpeta de comportament. - Organitzar reunions mensuals amb la coordinadora de convivència. - Optimizar les reunions amb l’equip de suport - És necessari un major compliment del PL. - És necessari que el membre de l’EOEP estigui més temps a l’escola per agilitzar el procés de derivació i diagnòstic dels alumnes que presenten alguna dificultat en el seu ensenyamentaprenentatge. - Sol·licitar un espai cobert per a que els alumnes de primària puguin sortir al pati quan plou. - Eliminar les barreres arquitectòniques. 4
 5. 5. CEIP PUIG D’EN VALLS - És necessari un ascensor. Arreglar la junta de dilatació per filtració d’aigua quan plou davant l’aula de música. Potenciar la pàgina web de l’escola. Treballar la implicació de la família per aconseguir millorar els hàbits d’estudi i la constància en la feina. 5
 6. 6. CEIP PUIG D’EN VALLS 2.- Objectius . Organització interna Aplicar el Pla de Convivència 1. Consensuar normes d’aplicació entre el professorat. 2. Desenvolupar el Pla de mediació. 3. Continuar amb el carnet de convivència. Reconèixr més freqüentment el bon comportament. 1.a- Reunions d’equip de cicle per parlar de la convivència una vegada al mes.. 2.a- Organització de la mediació al pati: primers mediadors són els alumnes, després els profesors de pati i els casos de mediació pasen a les persones responsables de la mediació. 3.a – Distribuir el carnet de convivència i aplicar les normes. 3.b- Elaborar la carpeta de comportament dels alumnes 3c- Organitzar, a final de curs, la Festa 1. Mensual. 2. Diari. 3.a- i 3.b.Principi de curs. 3.c- 20 de juny 4. Setmanalment. 1. Coordinadors de cicle i coordinador Convivència. 2. Professors de l’equip de mediació. I coord. Convivència. 3.a- Coordinadora de convivència i tuitors. 3.b- Cap d’estudis, Coordinadora Convivència, coordinadora activitats complementàries. 5. Cap d’estudis i/o coordinadora convivència. - Pla de convivència. - Carnets de Convivència - Taller com espai per la mediació. 1. Trimestral. Mitjà per fer la mesura Freqüècia mesura Recursos Responsables Temporalització Accions Indicadors Objectius Àmbit d’intervenció 2.a.- Objectius de la PGA. 1- Actes de la CCP i cicles. 2. Mensual. 3. Quinzenal. 2.a- Actes de mediació. 2.b- Actes de la Comissió de Convivència 4. mensualment. 3. Actes reunions de cicle.. 5.Sempre Taules de classes. 4. Control missatges que es comunicaran als tutors. 5. Sempre 5. Aces de reunions
 7. 7. CEIP PUIG D’EN VALLS de la Convivència. Entregar els diplomes a les aules. . 4.Treballar les habilitats socials en les reunions. 5.- Crear la figura del pare respresentante de l’aula. Organització interna Optimitzar la gestió administrativa del centre. Recursos humans Formació del professorat Continuar en la utilització del Gestib i l’ampliació a les famílies. 1. Participar en cursos de formació específica sobre TICS. 2. Formació sobre competències bàsiques. Sol·licitar continuar el seminari del curs 12-13 específic d’avaluació. 4.- Exigir en les reunions de professors, de famílies i alumnes un comportament adequat amb un to de veu correcte, amb respecte al torn de paraula i amb la utilització de normes de cortesia. Introducció de les autoritzacions de les famílies des de P3 Tot el curs 1. a. Realització de cursos. 1.b.- Crear la Xarxa Virtual MOODLE al centre. 2.a- Recopilació de nous curriculums i estudi 2.b- Assessorament sobre competències bàsiques. 2.c- Formació del professorat sobre programació i avaluació de les competències bàsiques. 2.d- Programar el monogràfic del centre com a unitat didàctica. 1.a – Durant el curs. Impartit pels membres de la Comissió TIC. 1.b- Cursos a distàcia. 2.a, b, c.Quinzenalment en cicles. Setmanalment entre coordinadors de cicles, cap d’estudis i directora. Equip directiu i coordinadora 1.a i b- Comissió TICS i professorat interessat. 2.a,b,c- Equip directiu i coordinadors. Ordinadors de secretaria Anual Sala d’informàtica Curriculum de les Balears d’EP. Valoració de les famílies. 1.ai b- Control d’assistència. 2.b- Actes de l’equip de suport. Documents del centre. Mensual. 2.c- Actes de cicle. 2.d- Programacions elaborades. . 7
 8. 8. CEIP PUIG D’EN VALLS 3.- Assessorament entre iguals en experiències pràctiques de medi. 2. Ensenyament /aprenentatge Revissar i adequar el PEC/ Millorar el rendiment i el procés d’aprenentatge 3.- Curs de 4 h 4.- Grup de treball Plurilingüe. 1. Organització interna. 3.- Curs sol·licitat al CEP per realitzar amb professors de l’IES Sa Blanca Dona 4.- Reunions setmanals i mensuals per elaborar materials i programar activitats relacionades amb el Pla Pilot Plurilingüe 4.- Tot el curs 1. 1.- Elaboració dels documents i passar als cicles pel seu Revissar i actualitzar els documents. 2. Aplicar nous currículums segons LOE. 3. Consolidar la estudi. Tot el curs amb reunions mensuals. 2.a- Concrecció del PCC per àrees. 2.b- Elaboració de la programació didàctica per nivells. 2.c.- Desdoblar les àrees de matemàtiques i català per millorar el rendiment. 3.- Materials presentats pels professors de l’IES 4. Responsables del projecte i equip directiu. Cap d’estudis, coordinadors de cicle i professors membres de la comissió d’elaboració del PEC. Equip de suport. Membres CCP. 3.- Avaluació al finalitzar el curs 3.- Registre d’experiències. 4.- Materials presentats pels professors, Pla Pilot Plurilingüe. 4.- Ac tes d eles reunions 4.- Materials elaborats. Documents del centre: PEC, PL, PCC,. Normativa vigent. Mensual Documents elaborats. 3.a-Seguiment del desenvolupament 8
 9. 9. CEIP PUIG D’EN VALLS participació del centre en programes internacionals amb un nou projecte 4.- Continuar amb el projecte Pla plurilingüe 5.- Posar en pràctica els acords metodològics acordats en juny 2012 i juny2013. dels projectes europeus a traves de la CCP. 3.- Fer la sol·licitud d’un nou COMENIUS oferirmos com a Coordinadors. Professors, membres CCP, equip directiu Professors, membres CCP, equip directiu 4.- Complir el Pla respecte a horaris i avaluació. 4.- Crear la Comissió Plurilingüe de coordinació, seguiment i avaluació del Pla Plurilingüe Pla Plurilingüe. PL Avaluació del projecte PCC 5. Crear la carpeta d’aprenentatge de les llengües. 6- Crear a comissió de seguiment del compliment dels acords. FAMÍLIES Millorar la participació i implicació de les famílies en el procés d’ensenyament dels alumnes. 1. Presentar el centre a les famílies de nova incorporació. 2. Organitzar reunions amb les families 3. Implicar a les famílies en el procés d’aprenentatge. 4. Millorar la puntualitat dels alumnes. 1.a- Reunió a principi de curs amb els pares de nova incorporació. Reunir cada grup per separat i en horaris diferents 2.a- Organitzar una reunió general a principi de curs per nivells on entregar un full d’hàbits d’estudi. 3.a- Entrevistes Anual Anual Trimestral Equip directiu Tutors i professors del grup Tutors i professors del grup. Tutors Pla de Convivència. PGA. RRI. PEC Trimestral 2.ai b- 3 a i bRegistre de persones participants. Enquesta de satisfacció de la reunió. Registre de nombre de reunions. Registre de presentació d efeines i treballas. 9
 10. 10. CEIP PUIG D’EN VALLS 5.Anomenar el representant de pares/mares de l’aula. individuals. 3.b- Entrega de butlletins. 3.c.- Reunió per presentar normes comuns d’hàbits. 4. Control de les entrades i sortide per part de l’equip directiu. Fer un full de registre de la puntualitat. Registre de la puntualitat individualment. Reunió trimestral de l’equip directiu i del representant de pares de cada aula. Diariament S’ha aprovat en claustre i Consell Escolar oferir-mos a l’associació APFEM per concedir un aula per desarrollar el servei psicopedagògic d’alumnes amb trastorn del Espectro Autista i de la seua família. 10
 11. 11. CEIP PUIG D’EN VALLS 2.b.- Objectius del Projecte de direcció. LINIA D’ACTUACIÓ DE L’EQUIP DIRECTIU D’ACORD AMB ELS OBJECTIUS DEL PLA DE DIRECCIÓ. OBJECTIU PLA DIRECCIÓ 1 DEL DE 2 3 i 13 4 5i6 7 i 17 8 3, 8, 9, 10, 16 11 12 14 i 15 18 i 22 ACTUACIONS PROPOSADES - Revissar el PEC a partir de febrer en les CCP i reunions de cicle. - Aprovar en juny revissió del PEC - Revissió dels criteris de promoció per cicles. - Elaborar una programació general basada en les CCBb d’acord amb el monogràfic del centre. - Presentar el Pla d’ús de les TIC i crear la Comissió de TIC. - Desenvolupar el projecte Pla Plurilingüe. - Participar en l’Agenda escolar 21 com a part del projcte de Mediambient. - Programar les propostes de l’equip directiu sobre el monogràfic i altres Fomentar les tradicions de l’illa i de la localitat, l’ús de la llengua, els jocs tradicionals, la cultura popular i la cultura ecològica pròpia del centre. - Elaborar pautes per a les famílies: tècniques d’estudi, animació a la lectura, pautes per a l’estimulació del llenguatge, pautes específiques. - Organitzar el claustre d’inici de curs amb un material de benvinguda per als mestres i de convivència. - Organitzar activitats extraescolars d’acolliment. - Acceptar la proposta de consensuar l’horari complementari. - implicar al claustre en la participació en les diferents comissions. - Elaborar el calendari de coordinació docent. - Adequar l’espai de reunió dels cicles. - Redactar acta de cada reunió. - Equip directiu amb un espai físic conjunt i un calendari de coordinació setmanal. - Acondicionar un espai per les CCP i les reunions de CCBB. - Programar les reunions amb un ordre del dia establert. - Desenvolupar el projecte PlaPlurilingüe. Participar en l’Agenda escolar 21 com a part del projecte de Mediambient. - Presentar al professorat les propostes per al curs. Fer complir les activitats programades pel claustre. - Continuar treballant amb els projectes europeus Comenius i - Animar al claustre a participar en el nou projecte Comenius. - Incloures les propostes de l’equip directiu - Enviar actes i convocatòries per email. - Fer públic un horari de secretaria, direcció i secretaria per a les famílies. - Canviar l’horari de la Junta de Delegats, fer-ho divendres de 13.15h ah 14 11
 12. 12. CEIP PUIG D’EN VALLS 19 20 21 23 i 24 25 26 27 28 29 30 - Fomentar la participació en el respecte de les normes per part dels alumnes en nou horari de pati. - Continuar en l’aplicació del carnet de convivència - Participar en el Ple Infantil Municipal - Seguir amb la mediació. - Fer un seguiment per part de la coordinadora de la implicació dels alumnes per resoldre els conflictes. - Facilitar que a l’hora del pati cada dia pugui haver professors mediadors. - Control de l’assistència per part de la cap d’estudis en les reunions amb els tutors. - Full de registre i comunicar les reincidències als serveis socials. - La directora i la cap d’estudis controlaran les entrades per aconseguir la puntualitat. - Exigir a l’alumnat el certificat de l’ausència: metge, DNI, del pare o mare, etc. - Fer signar als pares un documents en cas d’absentisme per viatges personals, comptarà com a falta no jutificada. - Acolliment de les famílies i els alumnes. - Facilitar que el professor d’acollida pugui tenir el temps i l’espai per acollir als laumnes. - Incentivar al professorat i a l’alumnat per a que s’impliquin en el procés d’acollida. - Implicar a l’alumnat en les propostes de l’equip directiu - Reunió, els primers dies de setembre, de l’equip directiu i les families de nova adscripció al centre ajuntament amb els/les mestres dels/de les futurs/es alumnes. - Assistir l’equip directiu a les reunions d’assemblees de l’APIMA. - Reunió mensual amb la Junta directiva de l’APIMA, el primer divendres de cada mes. - Fer públic l’horari d’atenció a les famílies per part de l’equip directiu. - Fer públiques, al tauler d’anuncis de l’APIMA, les normes recollides al Pla de Convivència referents a les famílies - Gestionar el transport escolar. - Proposar al claustre i a la CCP les normes d’ús del servei complementari de transport escolar. - Continuar amb la col·laboració en la gestió i organització de l’escola matinera. - Fer propostes a l’APIMA del material a renovar de l’espai utilitzat per l’escola matinera. -Gestionar el menjador. Participar en cas de que es propossi des de la conselleria en projectes similars a PROA o Aprofundiment de l’aprenentatge. - Mantenir la relació. - Fer una reunió a final i principi de curs per fer sugeriments o noves propostes. - Facilitar la comunicació i la relació amb l’equip directiu, incloure una tarda setmanal degut a que els horaris són diferents. - Reunió amb l’equip diretiu de l’IES Blanca Dona acordada entre 12
 13. 13. CEIP PUIG D’EN VALLS els dos equips directius: Visitar l’institut el dia del centre i participar als tallers que organitzen (un divendres del mes d’abril de 11 a 13h). L’equip directiu de l’institut ens acompanyarà durant tota la visita. L’escola de Blanca Dona també els visitarà, faran dos grups, un per cada escola per fer la visita. Pagar l’autobús a mitges les dues APIMES. Reunió de pares a l’institut conjunta amb els pares del CP Blanca Dona i amb els pares de CP Puig d’en Valls. El director i exalumnes també ens visitaran per explicar com funciona el centre. Reunió a principi de curs de la directiva dels tres centres: CP Puig d’en Valls, CP Blanca Dona, CEIP S’Olivera i IES Blanca Dona. Fer alguna activitat conjunta per a que els alumnes es coneixen (dia de la Pau o la setmana dels alumnes, coneguem els futurs companys). Trobada dels alumnes del 3er cicle i els de 1er de la ESO. També es pot rotar i celebrar una activitat cada any a un centre (dia de la Pau, del medi ambient, save the chidren,...). Convidarem també al CEIP s’Olivera. 31 32 33-34 35-36-37 - Reunió amb l’equip directiu del CEIP S’Olivera, acords: Fer junts la rua de Carnaval amb l’escola de s’Olivera. - Presentar a l’inspector les propostes del curs. - Facilitar a l’inspecció tota la documentació exigida. - Comunicació directa amb l’inspecció, via email o telèfon. - Invitar a l’inspector als actes del centre. - Mantenir i fomentar les bones relacions amb tots els organismes i institucions que col·laboren amb el centre a través de projectes i les activitats culturals i complementàries. - Mantenir i fomentar les bones relacions amb tots els organismes i institucions que col·laboren amb el centre, bé a través de projectes, bé a través d’activitats culturals i complementàries o de qualsevol fet que demangui ajuda de les institucions: festes del poble, activitats complementàries, necessitats d’infraestructures, etc. 2.c.- MONOGRÀFIC ANUAL FEIM POBLE. Amb el tema FEIM POBLE estudiarem, investigarem i analitzarem la geografia, història, elements arquitectònics, població i serveis del poble. A més es treballaran els sentiments i les emocions.. Objectius de perquè programar una unitat en conjunt: • • • • • Englobar a tot el centre en una activitat. Aconseguir la participació de tota la comunitat. Consensuar metodologia, la planificació de les activitats i l’avaluació de la unitat. Oferir escenaris variats, reals i significatius d’aprenentatge. Dinamitzar els espais del centre i del poble. 13
 14. 14. CEIP PUIG D’EN VALLS • • Afavorir el treball cooperatiu i la reflexió sobre la pràctica docent. Aconseguir que els continguts no siguin un finalitat si no un mitjà per a desenvolupar les competències. . Apreciar als altres PUIG D ’EN VALLS EN EL TEMPS Exposició de fotografies de la gent del poble, any i família. Fer cartells en català amb l’any, lloc i nom de la família o persones. Iniciar en setembre, serà una activitat per tot el curs. Escanejar cada foto i entregar una còpia digital a lÀrxiu Municipal. “Llocs especials a Puig d’enValls” Observau el mapa de Puig d’en Valls. Orientar-se, sebre on estàs. .... Fer l’arbre genealògic de cada alumne. (activitat de matemàtiques) PRIMER CICLE. ARBRES GENEALÒGICS GENT DEL POBLE En grups posar-se d’acord per presentar biografies de gent del poble, Artistes, esportistes, ames de casa, venedors, gent gran, triar un i fer la biografia. Fer venir a la persona de qui hem fet la biografia i presentar-la a la classe. (Cada grup es pot triar diferents biografies utilitzant Plurilingüe). - Marc Torres (artista) - Maria Carreño ( arquitecta) - Hector Escandell (director de cine) - Oscar del Rincón ( aparejador) AGENDA 21 ESCOLAR Reduir- Reutilitzar- Reciclar. Es pretén : -Trobar una forma de treballar que estimuli al professorat i a l’alumnat. • Comunicar idees i generar afectes. • Crear vincles. • Viure emocions positives, aprendre a conviure i regular els sentiments i les conductes cap a un mateix i els altres. Competències a desenvolupar: Social i ciutadana, aprendre a aprendre, autonomia i iniciativa personal. FEIM POBLE 1.- Què volem que aprenguin? Conceptes:. - GEOGRAFIA DE PUIG D’EN VALLS: Límits, muntanyes, torrent. 14
 15. 15. CEIP PUIG D’EN VALLS - HISTÒRIA: Abans de ser parròquia i després de ser-ho. - ELEMENTS ARQUITECTÒNICS DEL POBLE: cases, molins, torres, part moderna ( edificis públics, edificis). - ECOSISTEMES: Torrent, bosc, granja, zona urbana. - SERVEIS DEL POBLE: Serveis públics (metge, policia, ...) professions, associacions ( cor, colla, basquet, futbol, handbol, gaiteros, vesins) personatges importants (escriptors, pintors, artistes, ...) - PERILLS DE CONTAMINACIÓ. - PROPOSTES DE MILLORA DEL POBLE 2.- Metodologia i planificació de les activitats de centre: ACTIVITAT PRÈVIA, PROGRAMAR ACTIVITATS EN JUNY DE 2012 PER PART DEL PROFESSORAT. Relacionar en aquesta planificació: Tema monogràfic. Activitats complementàries. Nova proposta de metodologia al centre. 1R TRIMESTRE GEOGRAFIA: • Límits. • Superfície. • Localització. • Corbes de nivell. • Muntanyes: Monte Cristo i el Puig • El torrent de ses dones. • Assequi de sa Llavanera. • Mapes. • Densitat de població. • Piràmides de població. • Cases i finques del poble. HISTÒRIA: • ORIGEN DE Puig d’en Valls. TOPONIMIA. • Noms de les finques antigues i actuals. • • • • • Visitar el Molí de Puig d’en Valls. Visitar el Molí de S’Olivera. Visitar la torre de Sa Blanca Dona. Visitar la torre de Can Negre. COPLEMENTÀRIES • Trencada de pinyons de tota l’escola a molí de Puig d’en Valls per TOTS SANTS. • BETLEM. Per Nadal d’expressió plàstica, elaborar molins, carros pagesos, figures amb fang i/o pasta de sal. • Concert de Nadal. Concerts al centre cultural. • Concerts de nadales pel poble per compartir amb el poble. • CONCERT DE STA CECILIA. Es cenari a l’entrada de l’escola • CARRERA SOLIDÀRIA. Save the children. • Campanyes solidàries: regals vells, aliments càrites. 2N TRIMESTRE ÉSSERS VIUS I ECOSISTEMES. • Estudi de la flora i fauna endèmica. • Estudi dels diferents ecosisteme : torrent, bosc, granges i zona urbana • • Excursió pel Torrent de ses Dones. • Excursió al puig del Cor de Jesús. • Excursió pel Camí vell de Sant Mateu. COMPLEMENTÀRIES • Dia de la Pau. Celebrar en la plaça del poble. Fer molinets de vent per bufar. • Rua de carnaval dia 27 de febrer Mariol·los. • 3R TRIMESTRE SERVEIS: • PÚBLICS: Metge, oficina municipal, punt jove, policia. • PRIVATS: bancs, botigues, polígon industrial, ... ASSOCIACIONS: • Tercera edat, cor, colles, handbol, futbol, handbol, vesins, gaiters. PERSONES DEL POBLE: • Entrevistar a personatges del poble. PERILLS DE CONTAMINACIÓ DEL POBLE. PROPOSTES DE MILLORES DEL POBLE. • Visitar el polígon industrial de can Negre I LA TORRE. COMPLEMENTÀRIES FESTES DEL POBLE: • Concurs literari. Gent del poble, l’entrevista. • Concurs de dibuix: Un dibuix sobre un lloc o paisatge del poble.. • Concerts per les festes del poble 15
 16. 16. CEIP PUIG D’EN VALLS • • • Exposició “Puig d’en Valls en el temps”. QUÈ SONA A PUIG D’EN VALLS? EIX CRONOLÒGIC • Els del tercer cicle marcaran en matemàtiques tots els anys i al 2n cicle li donarem que senyalin els moments claus de l’història per després començar a investigar. • Per exemple hi ha una que marca els anys molt adaptat a lels aconteciments i artistes: http://antoniofernandezescuriola.jimdo..xtw eeeeeecom • Altre pàg www.xtec.cat/-almagra/webquest/ • Posar sempre en català tots els fets històrics, posar en anglés els grans invents de l’història, posar en castellà els de la literatura castellana i biografies que hem fet a classe. • Posar en català fts, història Balears i Eivissa, el poble. • En artística reproduir dibuixos de una l’època treballada. MATEMÀTIQUE En acabar l’activitat, individualment recollir per escrit el que s’ha fet seguint un guió. Què voliem fer? Com ho hem fet? Qué hem aprés?. • • • • • • • Mesures de longitud. Distàncies dels llocs. Altura del Puig. Altura de Monte Cristo. Dimensions aula, escola. Perímetre de l’escola, de la classe, ... Mesures de superficie . Superficie de PDV, escola, aula, finques, habitació, taula classe. Tercer cicle: - Congrés de RRR. Escales. Formes geomètriques: planes i amb volum. Anglés. ARTÍSTICA • Pintar bancs de pedra del pati. • Arquitectura local: fotografies per observar formes de les cases. • Dibuixar línies rectes: paral·leles, secants, perpendiculars, ... • Dibuixar i identificar formes geomètriques. • Portades dels treballs. • Targetes de Nadal. • Concurs ONCE? • Figures i objectes Betlem. • Minibooks, decoració. • Pasta de sal • Plastilina reproduir els molins o torres. • Dibuix lliure. • Dibuixos eix cronològic EIX CRONOLÒGIC En artística reproduir dibuixos de l’època trbeballada.AL 1R TRIMESTRE EIX CRONOLÒGIC En artística reproduir dibuixos de l’època treballada. IGUAL 2R TRIMESTRE. TOT IGUAL MATEMÀTIQUES En acabar l’activitat, individualment recollir per escrit el que s’ha fet seguint un guió. Què voliem fer? Com ho hem fet? Qué hem aprés?. • • • Mesures de temps: dies, setmanes, mesos, estacions, anys, segles. Hora, minut i segons. Temps de les plantes i els animals. Operacions matemàtiques: càlcul i problemes. Arbre genealògic: quadrats homes, cercles dones ARTÍSTICA • Poema, slogan o dibuix per la PAU. • Pintar bancs de pedra del pati. • Arquitectura local: fer dibuixos artístics ... • Portades dels treballs. • Concurs AQUALIA per 3r i 4t. • Concurs PARLAMENT per 6è. • Concurs del bosc per 5è. • Minibooks, decoració. • Fang. • Plastilina reproduir MATEMÀTIQUES En acabar l’activitat, individualment recollir per escrit el que s’ha fet seguint un guió. Què voliem fer? Com ho hem fet? Qué hem aprés?. • PROBLEMES. • MESURES DE PES. • MONEDES. ARTÍSTICA • Arquitectura local. • Portades dels treballs. • .Concurs de les festes del poble. • Concurs literari de les festes del poble. • Minibooks, decoració. • Fang. • Plastilina reproduir edificis o cases que les agradaria contruir. • Dibuix lliure. 16
 17. 17. CEIP PUIG D’EN VALLS • • • • • • • • • • • MIREM PUIG D’EN VALLS DES DE LA GEOMETRIA “LES FORMES DE PUIG D’EN VALLS” La geometria és , identificar i conèixer formes noves. (ex. Molí base circular i cono part superior, el de S’olivera prisma cuadrangular, etc... de les formes presents a la natura i al poble. Fem una excursió pel poble per observar, fotografiar Destacar formes, colors, mides cases Dibuix lliure. Dibuixos eix cronològic Concurs literari Institut Balearic de Formentera CONCURS ILDEFONS JUAN Concurs de poesia Punts de llibres. Entendre que ens hem acostat a la historia del poble i al coneixement de les construccions. Ara ve el moment d’inventar i sabent que el nou Poliesportiu és una necessitat podem investigar sebre on anirà, que ha de tenir ( fer enquesta i preguntar als clubs esportius) fer una maqueta del que volem que es pugui construir. Planificar bé . Observem altres poliesportius. En grup fer la maqueta.:pensar, debatre i consensuar abans les característiques de l’edifici cobert. Fer en escala pel tercer cicle i utilitzant els altres utilitzant la mida aproximada. Fer una exposició en l’entrada de l’escola de com volem el poliesportiu • • Dibuixos eix cronològic Concurs de phonix Festes poble. El concurs de dibuix. Acabar la maqueta del poliesportiu És necessari que en EF ens expliquin possibles esports a fer dins I.- RECOLLIR INFORMACIÓ: - ARXIU MUNICIPAL. - CATASTRE. - BIBLIOGRAFI ESPECÍFICA. II.- METODOLOGIA DE CADA ÀREA III.- AVALUACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA : - El grau de confecció dels murals. Compliment de les bases dels concursos: fotos, dibuix, redacció. 17
 18. 18. CEIP PUIG D’EN VALLS - Taules i gràfics elaborats. Llibre de sentiments de l’escola. Participació en les campanyes del centre. Materials elaborats pels alumnes. Passar una prova escrita adaptada a cada cicle amb moltes activitats de comprensió lectora i relacionades amb el tema .. Valoració del professorat: del procés, del tractament de la unitat i la seua implicació en el treball cooperatiu. 3- Organització i funcionament. a) Dades generals. NIVELLS P3 P4 P5 Matrícula: Alumnes Alumnes NESE 50 50 50 50 1R 52 2N 3R 45 44 4T 44 5È 49 6È 1NEE 1NEE 2DEA 2 CP/HE, 1DEA, 1NEE 3CP/HE, 1DEA, 1 NEE 3 CP/HE 2 DEA, 1 IT, 1 NEE 1CP/HE, 1 DEA, 1 IT, 1 NEE 2 CP/HE 2 DEA 1 IT 2 NEE TOTAL: 434 150 102 89 93 -5 alumnes de 3 anys i 2 alumnes de 5 anys han triat com a llengua de primer ensenyament el castellà. b) Distribució d’aules i espais. - - Aules: 1r i 2n d’EI a l’edifici B anex a l’edifici A. Planta baixa de l’edifici A els 2 grups d’EI de 3r, els 2 grups de 1r d’EP i 2 de 2n d’EP, menjador sala d’usos múltiples, sala de psicomotricitat, biblioteca i sala d’usos múltiples Primer pis de l’edifici A: la resta de grups: grups del 2n i 3r cicle, aula de música, aula d’idiomes i laboratori habilitat com a aula de desdoblament 18
 19. 19. CEIP PUIG D’EN VALLS per al tercer cicle i EA. Una aula s’ha acondicionat com a aula d’informàtica. Un aula de 6è s’utilitza com aula d’Educació Física pels dies de pluja i la part teòrica, s’ha preparat una aula amb material específic de matemàtiques i una altra per anglés. - Les pistes per a EF d’EP. (*) L’aula d’idiomes té reservada una hora per cada curs. També s’ha adaptat l’aula 26 per fer classes d’anglès. (*) El laboratori s’utilitza a la tarda per fer les activitats que organitza l’Ajuntament. (*) La Biblioteca serà utilitzada pel matí com a biblioteca escolar i a la tarda com a biblioteca pública de la xarxa de biblioteques del Consell. (*) Les pistes i la sala d’usos múltiples són utilitzats, a la tarda, per es activitats extraescolars que organitza l’APIMA o l’Ajuntament. - S’ofereix un espai a l’associació APFEM per ubicar una aula per alumnes autistes, d’acord amb el conveni que tenen a Conselleria. c) Criteris pedagògics: - Agrupament d’alumnes.  EI 3 anys: El criteri per agrupar-los ha estat el següent: equilibrar els dos grups segons el sexe i la llengua materna. També s’ha de tenir en compte els que tenen el mateix nom. Adscripció del professorat. D’acord amb els criteris del ROF l¡adscripció és la següent NOM CÀRREC PLAÇA MONICA PASCUAL BREA TUTORA 3 ANYS B DEFINITIVA GUADALUPE MORCILLO GONZÁLEZ SUPORT TUTORA 5 anys A SUSANA Mª BENET GUASCH TUTORA 5 anys B ADELA MARTÍNEZ CLIMENT Mª ROSA MOREY CASTELLÓ MIRIAM MERINO FAJARNÉS NURIA SANTOS TORRES Mª LLUISA LLODRÀ DOMENGE Coordinadora lingüística Suport Coordinora cicle TUTORA 3 anys A Professora anglès plurilingüe TUTORA 4 anys A Professora anglés plurilingüe TUTORA 4ANYS B INTERINA DEFINITIVA DEFINITIVA DEFINITIVA DEFINITIVA DEFINITIVA INTERINA 1er CICLE NOM CÀRREC PLAÇA EVA SEMPERE SEGUÍ TUTORA 2N A Professora Plurilingüe TUTORA COORD-. REVISTA TUTOR 1R B TUTORA 2N B COORDINADORA CICLE DIRECTORA COORDINADORA TIC AL COMISSIÓ DE SERVEIS CATINA SANTANDREU GARRANDÉS JOAN BIEL MORANTA ALORDA EDITH BRACHS SERRA EDUVIGIS SÁNCHEZ MEROÑO MªNURIA TORRES TUR DEFINITIVA INTERÍ DEFINITIVA DEFNITIVA DEFINITIVA 19
 20. 20. CEIP PUIG D’EN VALLS Mª DEL CARMEN FRANCO FERRER MÚSICA COORDINADORA QUÈ SONA A PUIG D’EN VALLS DEFINITIVA NOM CÀRREC PLAÇA ANTONI MARÍ MARÍ TUTOR COORD AMBIENTAL AN DEFINITIU 2n CICLE CANDELARIA SANCHEZ GARCIA DE LA CRUZ INTERINA (SUBSTITUCIÓ DE Mª JOSÉ FERRANDO DEFINITIVA CRISTINA SUREDA GÓMEZ ARITZ RUEDA HERNÁNDEZ CAP D’ESTUDIS. -COORD COMENIUS PROFESSORA PLURILINGÜE TUTORA 4T A COORDINADORA CICLE TUTORA 4TB PT ( FUNCIONS DE CAP D’ESTIU PER BAIXA DEL TITULAR) TUTOR 6È A COORD. CICLE COORD SEMINARI EN CENTRE RELIGIÓ RELIGIO CATALINA VIÑAS TUR ½ JORNADA Contrate bisbat Subtitut de na Cristina Sureda DEFINITIVA NOM CÀRREC PLAÇA CARME CLAPÉS TORRES TUTORA 6È A Coordinadora bibliopati i material TUTORA .5È B COORDINADORA ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I MATERIAL TUTOR 6È B COORDINADOR FONS DE LLIBRES DEFINITIVA TUTORA 5È A COORDINADORA DE CICLE SECRETARIA COORDINADORA I PROFESSORA PLURILINGÜE AD COORD CONVIVÈNCIA AN PROFESSORA PLURILÍNGÚE DEFINITIVA MªJOSÉ FERRANDO POQUET Mª LUISA GARCÍA JUNQUERA IRENE CABANELLAS CABEZAS MARIA MARTÍN RICARDO LÓPEZ NOGUERA DEFINITIVA COMISSIÓ DE SERVEIS DEFINITIVA DEFINITIVA 3er CICLE MªISABEL FERRER ROIG JUAN NOEL RAMÓN FERRER PILAR SERRA GÓMEZ VIRGINIA GUASCH TORRES JOANA Mª TORRES BALANZAT SILVIA GARCIA-FOGEDA COMPANY EFINITIVA DEFINITIVA DEFINITIVA DEFINITIVASILVIA DEFINITIVA 20
 21. 21. CEIP PUIG D’EN VALLS RAQUEL SEGURA CRUZ PT MITJA JORNADA INTERINA - Elaboració d’horaris. 9-9:10 9:10-10 1010:45 10:4511:30 11:3012 1212:30 DILLUNS assemblea DIMARTS Assemblea DIMECRES assemblea DIJOUS assemblea DIVENDRES assemblea Primer cicle a 11:20projecte alimentació PATI PUNT VERD BIBLIOPATI Primer cicle a 11:20projecte alimentació PATI PUNT VERD BIBLIOPATI Primer cicle a 11:20projecte alimentació PATI PUNT VERD BIBLIOPATI Primer cicle a 11:20projecte alimentació PATI PUNT VERD BIBLIOPATI Primer cicle a 11:20projecte alimentació PATI JCOS TRADICIONALS LECTURA LECTURA LECTURA LECTURA LECTURA APADRINAMENT LECTOR 12:3013:15h 13:1514h CAP DE SETMANA Organitzar amb la família el cap de setmana Cotmpartir amb la família l’aprés durant la setmana TUTORIA ASSEMBLEA: Recordar el què farem durant el dia. Comunicar si portam la feina feta de casa. Mesura l’estam d’ànim de la classe. Un termòmetre a classe de 0 a 10 per mesurar l’estat d’ànim 0 Estic molt desanimat 6 estic de bon humor 10 Estic molt animat. Fer la pregunta “I tu com et sents ara?” que ho posin la puntuació del termòmetre a l’agenda i alguna manera de millorar l’estat d’ànim. “El termòmetre anímic indica com ens sentim però si volem podem pujar la temperatura” Aparegut al protagonista podem fer un tauler “el meu talent”. Cada dia un alumne diu quin és el seu talent especial, ho escriu en un paperet i ho posa al tauler amb el seu nom. En acabar de presentar tots el talent un dia en assemblea que cadun trii el dos talents que més li agraden, de qui són i per què li agraden. ELABORACIÓ DELS HORARIS: S’han prioritzat dos desdobles per grup, en català des de 1r fins a 6è, i 2 desdobles per grup en matemàtiques en el 3r cicle. S’han elaborat els horaris per cicles. L’horari de la llengua estrangera és l’especificat en el Pla Plurilingüe al 1r i 2n cicle. Les instruccions de la Conselleria per EI 1 hora setmanal a EI (dues sessions de 30 min) a 3 i 4 anys, i dues sessions de 45 minuts per a 5 anys Les sessions de castellà a EI són 6 i es desenvolupen a la classe amb més alumnes amb petició de satellà. Cada dia, de 12-12.30h, es realitzarà la mitg hora de lectura a tota l’etapa d’EP. 21
 22. 22. CEIP PUIG D’EN VALLS De les sessions de lectura i haurà: dues dedicades a l’anglès (en quasi tots els grups de 1er i 2n cicle), 2 dedicades a castellà, 1 dedicada a apadrinament lector entre el 1r i el 3r cicle, entre quart i 5 anys, la resta serà en català. En 5è nivell una sessió serà lectura de l’àrea de Ciutadania. S’ha destinat una sessió a la Tutoria en grup. En EI es dedicaran 15 min per esmorzar a l’aula, en 1r cicle 10 min, en 2n cicle 5 minut, dins la classe, d’acord amb el Projecte d’alimentació. S’ha establert un horari per a cadascuna de les dependències d’ús comú: sala d’ordinadors, aula d’idiomes, biblioteca, taller, vídeos, pistes esportives, hort escolar, punt verd. S’ha elaborat l’horari de neteja del pati i utilització de les pistes. El centre tancarà les portes a les 9h. Després d’aquesta hora no és permesa ni l’entrada ni la sortida del recinte escolar sense autorització familiar (Instruccions al Pla de Convivència). Per una millor adaptació a l’activitat escolar, els alumnes de 3 anys tendran un horari reduït els primers dies de curs. Hi haurà a les aules un full de registre per controlar les faltes de puntualitat i avissar als serveis socials en cas de reiteració. A EI l’organització temporal respectarà la globalitat del nen disposant els ritmes, les freqüències, tenint cura de l’equilibri entre el temps d’activitat i de descans, el temps per al joc espontani i el temps d’activitats dirigides, el temps per a activitats grupals i el temps per a les iniciatives de cada nen/a. Tots els grups tendran una sessió amb ordinadors, a EI impartida pel tutor o les professores de TIC. Hi haura un professor de TIC per a cada cicle. La religió serà impartida per una professora contratada pel bisbat. En les sessions de tutoria s’organitzarà, una vegada al mes, una sessió de tot el nivell on es realitzaran exercicis no competitius, lúdics per reforçar les habilitats bàsiques. Els alumnes d’incorporació tardana, previa matricul·lació, començaran les classes dos dies després de la data de formalització de la matrícula a fi de poderr organitzar la seua recepció i acolliment. Sempre i quan ho permeti la situació familiar. Si no fos possible s’incorporaria al dia següent. d) Criteris d’organització del suport, de les substitucions, els torns de guàrdies i els torns d’esplai. El suport a EI el realitzan les mestres de reforç (s’ha d’intentar que els suports no coincideixin el mateix día) i els alumnes amb nee i problemes d’audició i llenguatge rebran també l’atenció de les PT i AL. També rebran suport de les especialistes de Música i Anglès. A 5 anys els nouvinguts també reben el suport d’un/a mestre/a d’AD, però també sería necessari a 3 i 4 anys. També sería necessari el suport d’un/a AT pels casos d’alumnes que no controlen esfínters. A EP els alumnes proposats a final del curs passat, per a PT, AL i AD seguiran amb aquest suport. Els grups amb alumnes de nee i compensatòria tendran una atenció preferent. El reforç d’EP el realitzaran mestres d’EP per a completar el seu horari lectiu. El responsable de la tasca a realitzar és el mestre tutor de l’alumne. Substitucions del professorat –en cas de malaltia, permisos i llicències; ...: A EI les substitucions les cubreix les mestres de suport. A EP les substitucions es cubriran utilitzant les sessions de reforç o desdobalemnts ( si afecta a professors implicats en el desdoblament) Seguidament s’utilitzaran les sessions dels professors amb reducció horaria per 55 anys, els coordinadors, els encarregats de material. En darrer lloc seran cubertes per l’equip de suport i l’equip directiu. 22
 23. 23. CEIP PUIG D’EN VALLS Torns d’esplai: I) Educació Infantil: D’11:30 h a 12:15 h. A la zona específica d’EI. Hi haurà quatre mestres de vigilància i un de mediació. II) Educació Primària: D’11:30-12 h. Pistes i zona dels pins. Hi haurà dos mestres de vigilància per a cada una de les zones: zona 1 Zona de terra, zona 2 Pins i pista basquet, zona 3 entrada i pista handbol)Hi haurà cada dia: 1 mestre de mediació, 1 mestre o alumnes al bibliopati, 1 mestre al punt verd. Criteris d’organització de les hores d’obligada permanència en el e) centre. HORARI LECTIU: - - - Tots els mestres sense cap càrrec (equip directiu, coordinadors o de més de 55 anys) tendran 25 sessions d’atenció directa amb alumnes. Les sessions de reforç que fa el professorat seran sempre dins del seu cicle i dins l’aula. El professorat sense tutoria té 25 sessions d’atenció directa. Imparteix una àrea o fa el reforç assignat. El professorat que té assignada la coordinació del cicle té assignades dues sessions de coordinació. Les dues mestres encarregades de material tenen assignada dues sessions setmanals. La responsable del projecte xarxipèlag té assignades 6 sessions setmanals de coordinació. Quatre professores de més de 55 anys han sol·licitat reducció horària d’atenció directa a alumnes. Es faran càrrec, en horari lectiu, del material del centre de recurs del centre, de la biblioteca, de coordinacions i de la farmaciola del centre. A la coordinadora lingüística se li han assignat dues sessions setmanals. A la coordinadora de les activitats complemetàries se li han assignat tres sessions. Hi ha un encarregat de l’hort amb sis sessions pel manteniment del mateix, amb la col·laboració dels alumnes del centre on s’impartirà classes amb grups reduïts com a màxim de 8 alumnes. Al coordinador mediambiental se li han assignat dues sessions de coordinació. Al coordinador de l’Equip de Suport se li han assignat dues sessions setmanals de coordinació i una de CCBB. Els coordinadors de cicle tenen assignades 2 sessions de coordinació i una d’aquestes de CCBB. La Coordinadora de Plurilingüe te assignades dues sessions de coordinació. L’Equip directiu tindrà un horari específic d’atenció a les famílies.. HORARI COMPLEMENTARI D’OBLIGADA PERMANÈNCIA EN EL CENTRE: L’horari complementari del professorat es realitza de dilluns, divendres de 8 a 9 h: Dilluns reunions de nivell i/o àrea, dimarts tutoria de pares, dimecres coordinació equip de suport i cicles ( la resta coordinació de nivell), dijous reunions mensuals de les comissions Lingüística, europea, mediambiental, 23
 24. 24. CEIP PUIG D’EN VALLS revista i pàgina web, divendres coordinació de nivell i/o àrea, divendres reunions de cicle. Els claustres es celebraran en dijous i divendres. Les juntes d’avaluació seran una per cicle a la tarda. Els Consells escolars i les Comissions seran a la tarda excepte aquelles que els seus integrants tenguin disponibilitat horaria i serien dijous o divendres de 8 a 9 h. Calendari anual i horari general del centre: Horari pel curs 2013-14: 9-.10 SESSIÓ DE 60 MIN. 10-10:45 SESSIÓ DE 45 MIN 10:45-11:30h SESSIÓ DE 45 MIN. primer cicle 11:20-11:30 ESMORZAR segon cicle: 11:25-11:30 ESMORZAR 11:30-12: PATI temps d’esbarjo, de mediació, de punt verd i de bibliopati. 12-12:30: SESSIÓ DE 30 MIN. 12:30-13:15 SESSIÓ DE 45 MIN. 13:15-14: SESSIÓ DE 45 MIN. Horari projecte “Què sona a Puig d’en Valls?” 08:50-09. Cançó o peça musical seleccionada. 11:30-12: Cançons o peces variades de l’autor seleccionat 13:55-14:05. Cançó o peça de l’horari d’entrada. Horari guàrdies professors a la tarda: De 16 a 18 h. Horari de l’APIMA d’atenció als alumnes i famílies: Cada dia d’11:30 a 12 h. Per alumnes que necessiten esmorzar ( d’acord al projecte d’alimentació del centre). Atenció a les famílies: dimarts i dijous de 12 a 14 h. Activitats extraescolars de dilluns a divendres de 16 a 18h. Horari activitats dels basquet PDV: De dilluns a divendres de 16 a 18:h. Dissabtes competicions. Horari activitats de handbol PDV: De dilluns a divendres de 16 a 18:h. Dissabtes competicions. Horari de transport escolar: Anada: Avda Ignasi Wallis, C/ Pais Valencià 8.20h Creu Rotja 8:25h, Vara de rei 8:30h, Port, Avgda 8 d’agost parada Pacha 8:35h i parada centre de salut, Hotel Victoria 8:40h, Pizzeria Carpen Die, Jesús 8:45h, CEIP Puig d’en Valls 8:50h Tornada: CEIP Puig d’en Valls 14h, Jesús 14:20h, Pizzeria, Hotel Victoria 14:15h, P 24
 25. 25. CEIP PUIG D’EN VALLS Avga. 8 d’agost parada centre de salut 14:20h i parada Pacha, Port, Creu Rotja 14:30h, Vara de Rei 14:35h. Horari menjador-custòdia De 14h a 16h. DATES D’AVALUACIONS 1a- 9 de desembre de 16:00 a 18:00h primer cicle, 10, 11 desembre de 8 a 9h segon cicle, dia 12 I 13 desembre de 8 a 9 h tercer cicle.d’abril 2a- 7 d’abril de 16:00 a 18:00h segon cicle, 8 a 9 h primer cicle 10 i 11 de 8 a 9h tercer cicle. 3a- 9 de juny de 16:00 a 18:00h tercer cicle, 10 i 11 de 8 a 9 h primer cicle, 12 i 13 de 8 a 9h tercer cicleENTREGA DE NOTES 1a- 19 i 20 de desembre 2a- 16 i 17 d’abril 3a- 19 i 20 de juny Inici de curs el die 13 de setembre: El dia 13 de setembre inicien el curs els alumnes d’EI(4 i 5 anys) de 9 a 14 h. Els alumnes de 3 anys, durant la primera setmana, tendran un període d’adaptació. Els d’Educació Primària s’incorporaran a les 9 h el dia 14. Les primeres hores , fins al pati, cada tutor estarà amb el seu grup d’alumnes, després es seguirà l’horari normal. Període d’adaptació dels alumnes de 3 anys: durant tres dies es faran dos torns d’adaptació, un de 9’30 a 11’00 h i l’altre de 12’00 a 13’30 h. Dos dies, torn únic amb tots els alumnes des de les 9’30 fins les 13’30 h. Dies festius: 1 de novembre, 6 de desembre, 1 maig Dies no lectius: 12 de febrer Sta Eulària (festa local), 28 de febrer (festa escolar unificada), 19 de maig festa de Puig d’en Valls, 3 de març (acord Consell Escolar del dia de lliure elecció). Vacances: Del 21 de desembre al 4 de gener (inclosos). Del 17 d’abril al 26 d’abril (inclosos). Acord del Consell Escolar de no realitzar activitats extraescolars els dies: 20 desembre i 17 abril Final de curs: El dia 21 de juny finalitzaran les classes per a tots els alumnes del centre. 4.- Plans i estratègies pedagògiques i de gestió. 25
 26. 26. CEIP PUIG D’EN VALLS dimarts SETEMBRE dimecres dijous divendres Dilluns 2 3 9:00 CCP TOT EL MATÍ 4 9:00 Reunió pares nova adscripció. 9:00 CLAUSTRE. Arreglar aules. -Cicles i cap d’estudis per triar coordinadors i representats a la comissió lingüística, comissió ambiental, comissió projectes europeus i revista. 11-11:30 Descans 11-11:30 Descans 11-11:30 Descans 11:30 CCP CICLES PGA 10 FOTO de mestres 11 9:00 CLAUSTRE + convivència 9:30 CCP (PGA, programacions...) 11:30 Comissions: lingüística, ambiental, projectes europeus i revista. 12:00 Entrega d’horaris 12 Preparar classes del primer dia Portar FOTO de l’estiu 13 1r DIA DE CLASSE Presentació per part dels coordinadors dels acords presos 11-11:30 Descans 11:30 Reunió 1er cicle-2n cicle 16 EQUIP DE SUPORT + EDUCACIO INFANTIL 6 9:00 Reunió Comissió Plurilingüe 11-11:30 Descans 9:00 CICLES PGA 9 9:00 Reunió de traspàs: -EI-1er cicle -2ncicle-3er cicle 5 9:00 Cicles PGA 17 18 -EQUIP DE SUPORT+1er CICLE 19 EQUIP DE SUPORT+2n CICLE 24 25 -EQUIP DE SUPORT + EI A 26 -TUTORIA PARES 20 -EQUIP DE SUPORT+3erCICLE -REUNIO CICLE 23 -COORDINACIÓ NIVELL/ÀREA -TUTORIA PARES Reunió Comissió plurilingüe 27 -REUNIÓ CICLE 30 COORDINACIÓ NIVELL/ÀREA - Consell escolar. PGA 4.a.- Calendari de les activitats de coordinació docent i de seguiment del rendiment acadèmic. DILLUNS DIMARTS DIMECRES 1 DIJOUS 2 DIVENDRES 4 5 -REUNIÓ CICLE -TUTORIA PARES. 7 -COORDINACIÓ NIVELL/ÀREA 8 -TUTORIA PARES. 9 -EQUIP DE SUPORT + EI A 14 -COORDINACIÓ NIVELL/ÀREA -Reunió pares de 2n. 15 -TUTORIA PARES - Reunió pares de 5 anys. 16 -EQUIP DE SUPORT + EI B -Reunió pares de 1r. 23 -EQUIP DE SUPORT + 1r CICLE - Reunió pares de 5è. - Comissió lingüística. 21 -COORDINACIÓ NIVELL/ÀREA -Reunió de convivència 3r cicle. -Reunió de pares de 4t. -CONSELL ESCOLAR (aprovació PGA) 22 -TUTORIA PARES -Reunió pares de 3r. 28 -COORDINACIÓ NIVELL/ÀREA -Reunió convivència EI. 29 -TUTORIA PARES 10 -CCP -Reunió de pares de 4 anys. 17 CLAUSTRE: Aprovació de la PGA. 24 -REUNÍÓ EQUIP DOCENT D’EI. -COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA. -Reunió pares de 6è. 30 -EQUIP DE SUPORT + 2n CICLE 11 -REUNIÓ DE CICLE 18 CLAUSTRE 25 -REUNIÓ CICLE. Entregar PGA a inspecció (CD). -REUNIÓ DE DELEGATS 13:15h MEMBRE PLE INFANTIL NORMES DE CLASSE 31 -REUNIÓ EQUIP DOCENT DE 1r NIVELL. -TRENCADA DE PINYONS 26
 27. 27. CEIP PUIG D’EN VALLS DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 1 4 -COORDINACIÓ NIVELL/ÀREA -Reunió convivència 1r cicle 5 -TUTORIA PARES -PLANETARI. 11 -COORDINACIÓ NIVELL/ÀREA. -Reunió convivència 2n cicle - Reunió CONCERTS DE NADAL EI. 12 -TUTORIA PARES 18 - COORDINACIÓ NIVELL/ÀREA -Reunió convivència 3r cicle. -Reunió CONCERTS DE NADAL 2n CICLE. 19 -TUTORIA PARES 25 6 - EQUIP DE SUPORT + 3r CICLE -PLANETARI. 13 -EQUIP DE SUPORT + EI A - Reunió CONCERTS DE NADAL 1r CICLE. - REUNIÓ EQUIP DOCENT 3r NIVELL. 20 -EQUIP DE SUPORT + EI B -Reunió CONCERTS DE NADAL 3r CICLE. -SAVE THE CHILDREN 26 7 -COMISSIÓ LINGÜÍSTICA -COMISSIÓ AMBIENTAL -COMISSIÓ REVISTA -PLANETARI. 14 -CCP REVISSAR SUPORTS. PROGRAMACIÓNS D’AULA ACS 8 -REUNIÓ CICLE. -REUNIÓ EQUIP DOCENT 2n NIVELL. -Entregar les AC dels alumnes NESE. 15 -REUNIÓ CICLE. 21 -REUNIÓ EQUIP DOCENT 4t NIVELL. 22 -REUNIÓ CICLE. -REUNIÓ EQUIP DOCENT 5è NIVELL. CELEBRACIÓ DIA STA CECILIA. 27 28 29 -REUNIÓ CICLE. -COORDINACIÓ NIVELL/ÀREA. -Reunió convivència EI. -TUTORIA PARES DILLUNS -EQUIP SUPORT + 1r CICLE -REUNIÓ EQUIP DOCENT 6è NIVELL. DIMARTS 2 -COMISSIÓ PROJECTES EUROPEUS / PLURI DIMECRES DIJOUS 3 -REUNIÓ DE DELEGATS 13:15h DIVENDRES 4 -TUTORIA PARES -EQUIP SUPORT +2n CICLE -ACORDS AVALUACIÓ (NOTES) 2n cicle (equip docent) 5 -ACORDS AVALUACIÓ (NOTES) 3r cicle (equip docent) 6 -COORDINACIÓ NIVELL/ÀREA - ACORDS AVALUACIÓ (NOTES) 1r cicle (equip docent) - Reunió convivència 1r cicle 9 -COORDINACIÓ NIVELL/ÀREA JUNTA D’AVALUACIÓ DE 1r cicle de 16:00-18:00. 10 JUNTA D’AVALUACIÓ DE 2n cicle de 8:009:00. 11 JUNTES D’AVALUACIÓ 2n cicle de 8:00-9:00. 12 JUNTES D’AVALUACIÓ 3r cicle de 8:00-9:00. 13 JUNTES D’AVALUACIÓ 3r cicle de 8:00-9:00. - CENTRE CULTURAL EI-A -CENTRE CULTURAL EI-B 16 -COMISSIÓ EUROPEA - COORDINACIÓ NIVELL/ÀREA -CENTRE CULTURAL 1r CICLE -Reunió convivència 2n. 17 -TUTORIA PARES -CENTRE CULTURAL 2n CICLE 18 -EQUIP DE SUPORT + 3r CICLE -CENTRE CULTURAL 3r CICLE 19 20 -CLAUSTRE -Concert Nadales a Reina Sofia i Cas Serres. Entrega de regals. -CLAUSTRE -ENTREGA DE NOTES ALS PARES AMB MÉS -ENTREGA DE NOTES ALS PARES AMB MÉS -XOCOLATADA -ENTREGA DE NOTES 27
 28. 28. CEIP PUIG D’EN VALLS DE 3 ASSIGNATURES SUSPESES. DILLUNS DIMARTS DIMECRES 7 DIJOUS DIVENDRES 8 9 10 -REUNIÓ CICLE -COMISSIÓ ECONÒMICA -TUTORIA PARES -EQUIP DE SUPORT + EI - A - COMISSIÓ ECONÒMICA 19h. 13 -COORDINACIÓ NIVELL/ÀREA -CONSELL ESCOLAR -Reunió convivència 3r cicle. -REUNIÓ EQUIP DOCENT EI. 20 -COORDINACIÓ NIVELL/ÀREA -Reunió convivència EI. 14 21 16 -COMISSIÓ LINGÜÍSTICA -COMISSIÓ AMBIENTAL -COMISSIÓ REVISTA 22 -TUTORIA PARES 28 17 -REUNIÓ CICLE -REUNIÓ EQUIP DOCENT4t NIVELL. -REUNIÓ DE DELEGATS 13:15H 23 -EQUIP DE SUPORT + 1r CICLE 24 -COMISSIÓ PROJECTES EUROPEUS / PLURI. 29 -REUNIÓ CICLE. 30 -EQUIP DE SUPORT + 2n CICLE -TUTORIA PARES 31 -REUNIÓ CICLE. -REUNIÓ EQUIP DOCENT 6è NIVELL. CELEBRACIÓ DIA DE LA PAU -REUNIÓ EQUIP DOCENT 5è NIVELL. DILLUNS DIMARTS 3 -COORDINACIÓ NIVELL/ÀREA -Reunió convivència 2n cicle. DIMECRES 4 -TUTORIA PARES 10 -COORDINACIÓ NIVELL/ÀREA. -Reunió convivència 3r cicle DIJOUS 5 -EQUIP SUPORT + 3r CICLE 11 -COORDINACIÓ NIVELL/ÀREA -Reunió convivència EI. 6 12 18 19 -EQUIP SUPORT + EI - A 25 14 15 -REUNIÓ CICLE -REUNIÓ EQUIP DOCENT 2n NIVELL. 20 -COMISSIÓ LINGÜÍSTICA -COMISSIÓ AMBIENTAL -COMISSIÓ REVISTA 26 7 -REUNIÓ CICLE -REUNIÓ EQUIP DOCENT 1r NIVELL. -TUTORIA PARES -COMISSIÓ CONVIVÈNCIA. 24 DIVENDRES -CCP (CARNAVAL) -TUTORIA PARES 17 -COORDINACIÓ 15 -EQUIP DE SUPORT + EI – B -REUNIÓ EQUIP DOCENT 3r NIVELL. 27 -COORDINACIÓ NIVELL/ÀREA -Reunió convivència 1r cicle. -CCP (PAU I CARNAVAL) PROGRAMACIONS -TUTORIA PARES DE 3 ASSIGNATURES SUSPESES. 27 21 -REUNIÓ CICLE. 28 -EQUIP SUPORT 28
 29. 29. CEIP PUIG D’EN VALLS NIVELL/ÀREA -Reunió convivència 1r cicle -TUTORIA PARES DILLUNS + EI - B DIMARTS 3 DIMECRES 10 11 17 5 -EQUIP DE SUPORT + 1r CICLE -TUTORIA PARES -ENTREPÀ SOLIDARI (Mans Unides) - COORDINACIÓ NIVELL/ÀREA -Reunió convivència 3r cicle - Reunió FESTIVAL FESTES DE MAIG 3r CICLE. DIJOUS 4 -TUTORIA PARES -COORDINACIÓ NIVELL/ÀREA -Reunió convivència 2n cicle. -DIJOUS LLARDER -CARNAVAL (RUA) 18 12 -EQUIP DE SUPORT + 2n CICLE - Reunió FESTIVAL FESTES DE MAIG EI 19 -TUTORIA PARES -EQUIP DE SUPORT + 3r CICLE 24 -COORDINACIO NIVELL/ÀREA 25 -TUTORIA PARES 26 -EQUIP DE SUPORT + EI – A DIVENDRES 6 -CCP 7 -REUNIÓ CICLE 13 - Reunió FESTIVAL FESTES DE MAIG 1r CICLE. 14 -REUNIÓ CICLE - Reunió FESTIVAL FESTES DE MAIG 2n CICLE. 20 -COMISSIÓ PROJECTES EUROPEUS / PLURI 21 -REUNIÓ CICLE 27 CLAUSTRE 28 CLAUSTRE -Reunió convivència EI. 31 -COORDINACIO NIVELL/ÀREA -Reunió convivència 1r cicle 29
 30. 30. CEIP PUIG D’EN VALLS DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS 1 -TUTORIA PARES -EQUIP DE SUPORT + EI – B -ACORDS AVALUACIÓ NOTES 1r cicle -ACORDS AVALUACIÓ NOTES 2n cicle 7 -COORDINACIÓ NIVELL/ÀREA -Reunió convivència 2n cicle. - JUNTES D’AVALUACIÓ 2n CICLE de 16:00-18:00 8 -TUTORIA PARES - JUNTES D’AVALUACIÓ 1r CICLE de 8:00-9:00 14 2 CCP PROGRAMACIONS. 9 - JUNTES D’AVALUACIÓ 1r CICLE de 8:00-9:00 15 DIVENDRES 3 4 -REUNIÓ CICLE. -ACORDS AVALUACIÓ NOTES 3r cicle 10 - JUNTES D’AVALUACIÓ 3r CICLE de 8:00-9:00 11 - JUNTES D’AVALUACIÓ 3r CICLE de 8:00-9:00 16 17 18 22 23 24 25 29 30 -EQUIP DE SUPORT + EI - A -TUTORIA PARES -COORDINACIÓ NIVELL/ÀREA -Reunió convivència 3r cicle -ENTREGA DE NOTES ALS PARES AMB MÉS DE 3 ASSIGNATURES SUSPESES. -ENTREGA DE NOTES ALS PARES AMB MÉS DE 3 ASSIGNATURES SUSPESES. -ENTREGA DE NOTES 21 28 -COORDINACIÓ NIVELL/ÀREA -Reunió convivència EI. -TUTORIA PARES -REUNIÓ EQUIP DOCENT 5è NIVELL -CONSELL ESCOLAR DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 1 5 -COORDINACIÓ NIVELL/ÀREA - Reunió convivència 1r cicle -DECORAR EL CENTRE AMB EL MONOGRÀFIC. 6 -TUTORIA PARES -DECORAR EL CENTRE AMB EL MONOGRÀFIC. 12 12 h CONCERTS EI-A FESTES PDV 13 12 h CONCERTS EI-B FESTES PDV - COORDINACIÓ NIVELL/ÀREA -TUTORIA PARES -Jurat concurs de dibuix i concurs literari. -Reunió convivència 2n cicle. -REUNIÓ EQUIP DOCENT 1r NIVELL. -EQUIP SUPORT + 3r CICLE Proposta d’alumnes que no promocionen i alumnes que necessitin suport (AD, AL, PT, altres). 8 -COMISSIÓ CONVIVÈNCIA. -REUNIÓ DE DELEGATS 12:45 15 16 12 h CONCERTS 2n CICLE FESTES PDV 12 h CONCERTS 3r CICLE FESTES PDV -COMISSIÓ AMBIENTAL -COMISSIÓ FONS DE LLIBRES -COMISSIÓ LINGÜÍSTICA -COMISSIÓ AMBIENTAL -COMISSIÓ REVISTA. -REUNIÓ CICLE. -REUNIÓ EQUIP DOCENT 2n NIVELL. 19 20 -TUTORIA PARES 26 -COORDINACIÓ 7 -EQUIP DE SUPORT + EI - B -DECORAR EL CENTRE AMB EL MONOGRÀFIC. -MOMENTS DE CANVI A L’INSTITUT. -Entregar redaccions i dibuixos pel concurs. 14 12 h CONCERTS 1r CICLE FESTES PDV 2 -DECORAR EL CENTRE AMB EL MONOGRÀFIC. -REUNIÓ EQUIP DOCENT 6è NIVELL. 9 -REUNIÓ CICLE 27 -TUTORIA PARES 21 -EQUIP DE SUPORT + 2n CICLE Proposta d’alumnes que no promocionen i alumnes que necessitin suport (AD, AL, PT, altres). 28 -EQUIP DE SUPORT 22 CCP: Festa de la Convivència de final de curs. Proposar la compra d’altres materials didàctics que puguin incorporar-se al fons de llibres de text. Altres temes. 29 -COMISSIÓ REVISTA 23 -REUNIÓ CICLE 30 -COMISSIÓ REVISTA 30
 31. 31. CEIP PUIG D’EN VALLS NIVELL/ÀREA -Reunió convivència cicle + 1r CICLE Proposta d’alumnes que no promocionen i alumnes que necessitin suport (AD, AL, PT, altres) 3r -REUNIÓ EQUIP DOCENT 3r NIVELL. -CCP: pautes memoria, calendari final de curs -Memòria Comissió ambiental -Memòria comissió lingüística -Memòria Pla plurilingüe. -REUNIÓ EQUIP DOCENT 4t NIVELL. DILLUNS DIMARTS DIMECRES 2 3 -TUTORIA PARES -ACORDS AVALUACIÓ (NOTES) 1r cicle - COORDINACIÓ NIVELL/ÀREA -Reunió convivència EI 9 -COORDINACIÓ NIVELL/ÀREA - JUNTES D’AVALUACIÓ 3r CICLE de 16-18h 10 JUNTES D’AVALUACIÓ 1r CICLE de 8:00-9:00 DIJOUS 4 - EQUIP DE SUPORT: MEMÒRIA ES+EOEP. -ACORDS AVALUACIÓ (NOTES) 3r cicle -REUNIÓ EQUIP DOCENT EI. 11 JUNTES D’AVALUACIÓ 1r CICLE de 8:00-9:00 -Reunió convivència 1r cicle 16 REUNIÓ CICLES: memòria i propostes de llibres de lectura i material addicional pel curs vinent. 17 -ENTREGA DE NOTES ALS PARES AMB MÉS DE 3 ASSIGNATURES SUSPESES. 18 -MEMÒRIA EQUIP DE SUPORT - CICLES: prearació festa de la convivència i el medi ambient. DIVENDRES 5 COMISSIÓ LINGÜÍSTICA 24 9:00 CCP -Ordenar expedients alumnes (introduir autoritzacions, AC avaluades, Informes NESE i altres documents d’importància). 25 9:00 CCP / CICLES. -COMISSIÓ ECONÒMICA. -ACORDS AVALUACIÓ (NOTES) 2n cicle -REUNIÓ CICLE 12 -Memòria Comissió de Convivència. -Memòria comissió ambiental -Memòria Comissió lingüística -Memòria Projectes Europeus/plurilingüe JUNTES D’AVALUACIÓ 2n CICLE de 8:00-9:00 19 - CICLES: prearació festa de la convivència i el medi ambient. -SORTIDES A LA PLATJA I FESTA EI. 13 -COMISSIÓ CONVIVÈNCIA JUNTES D’AVALUACIÓ 2n CICLE de 8:00-9:00 20 FESTA DE LA CONVIVÈNCIA I ECOAMBIENTAL Jornada portes obertes -ENTREGA NOTES -ENTREGA DE NOTES ALS PARES AMB MÉS DE 3 ASSIGNATURES SUSPESES. 23 9:00 –CICLES (Estudi de la memoria) 12:00 6 26 9h CIcles: inventaris aula, material, recollida materials, etc (Les aules i passadissos han de quedar totalment recollits). 27 -CLAUSTRE 30 CLAUSTRE - CONSELL ESCOLAR COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS: COMISSIÓ LINGÜÍSTICA EVA EUROPEES PLURILÍNGÜE MEMBRE ADELA MARTÍNEZ COORD CARMEN FRANCO RICARDO LÓPEZ SILVIA GRARCIA-FOGEDA EDU SÁNCHEZ MIRIAM MERINO NURIA SANTOS VIRGINIA GUASCH COORD. PLURILING CICLE AL QUE PERTANY EI 1R CICLE 2N CICLE 3r cicle EQUIP DIRECTIU EI 1R CICLE 1R CICLE ( EQUIP DIRECTIU 31
 32. 32. CEIP PUIG D’EN VALLS ECOAMBIENTAL COMISSIÓ TIC SA REVISTA CONVIVÈNCIA FONS DE LLIBRES Mª JOSÉ FERRANDO COORD COMENIUS EVA SEMPERE SILVIA GARCIA GUADALUPE MORCILLO TONI MARÍ COORD Mª JOSÉ FERRANDO EDU SÁNCHEZ EVA SEMPERE CARMEN CLAPES EDU SÁNCHEZ COORD CARMEN FRANCO MARIA MARTÍ CATIANA SANTANDREU COORD MARIA MARTÍN ROSA MOREY ISABEL FERRER EDU SÁNCHEZ Mª JOSÉ FERRANDO VIRGINIA GUASCH JOANA TORRES COORD SUSANA VEGA BENITO SUSANA BENET IRENE CABANELLAS EDU SÁNCHEZ VIRGINIA GUASCH NOEL RAMON 2N CICLE (EQUIP DIRECTIU) 3R CICLE EI 1R CICLE 2N CICLE (EQUIP DIRECTIU) (EQUIP DIRECTIU) 2N CICLE 3R CICLE 3R CICLE 1R CICLE EI 1R CICLE 2N CICLE 3R CICLE Directora Cap d’estudis Secretària COORD I EQUIP D ESUPORT PARES MESTRA CONSELL ESCOLAR MMESTRA EP Directora Secretària COORD. PARE/MARE 4.b.- Programes i recursos PLA DE CONVIVÈNCIA I MEDIACIÓ: Aprovat en juny de 2011 s’està aplicant. PROJECTE DE CENTRE ECOAMBIENTAL. (S’adjunta projecte). Inclou: - Projecte l’Alimentació. - L’Aposta. - Punt verd. - Centre ecoambiental. - Agenda escolar 21 ( organitzat per l’ajuntament) PROJECTE QUÈ SONA A PUIG D’EN VALLS? Aprovat en setembre 2011 s’està aplicant. PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: Aprovat el curs 2000-2001. Ampliat al curs 2001-02 amb l’acolliment lingüístic i cultural. Revissat el curs 2009-10. Continuar aplicant el pla d’atenció a la diversitat. PLA D’ÚS DE LES TICS : Aprovat en 2011-12, es revisarà durant el curs. S’ampliarà amb el Moodle com a xarxa virtual de centre PLA PLURILINGÜE: Pla pilot aprovat en juny de 2012, s’ha ampliat a 5è d’EP. Projecte d’animació a la lectura: Desenvolupar el projecte d’animació a la lectura amb els alumnes. Seguint les pautes del curs passat s’organitzarà la setmana de la biblioteca. 32
 33. 33. CEIP PUIG D’EN VALLS Propostes generals EDUCACIÓ Infantil Propostes per les sessions de Altres propostes lectura - Presentar la biblioteca. El material i l’espai. - Norrmes i ús de la biblioteca. - Contar contes. - Fer xarrades a les famílies per promoure la lectura. - Prèstec de contes a 5 anys. - Els alumnes de 6è podrien baixar a contar un conre a EI. -Demanar que cada alumne porti un conte per renovar i/o ampliar les biblioteques d’aula. Apadrinament lector entre 5 anys i quart de Primària. PRIMER CICLE EP SEGON CICLE EP 3R EP CICLE - Perquè els alumnes assimilin i utilitzin correctament un conjunt de tècniques per millorar la seva agilitat lectora i adquirir una autonomia en el seu treball, es llegirà en totes les àrees, es realitzaran lectures col·lectives i individuals i en veu alta. Biblioteca d’aula i préstec de llibres. - Anomenar encarregats de biblioteca. - Intercanvi de llibres. - Treballar a la biblioteca del centre. - Participar en les activitats de la biblioteca. - Fer letures de llibres i resums de contes participant així en el foment de la lectura. Incloure un sobre individual les fixes de lectura realitzades al 2n cicle. - Participar en Dilluns poètics. l’activitat - Fer un seguiment del la quantitat de llibres que llegeixen els alumnes i fer, per nivells, un reconeixement als alumnes millors lectors. - Participar en el concurs de Punts de llibres organitzat per l’Ajuntament i la Biblioteca Municipal. - Dedicar cada dia 30 min. a la lectura, a primera hora. 1 sessions de lectura en català, una en castellà, 2 en anglès, una de matemàtiques. - Presentar la biblioteca: normes i ús. - Fer contes animats amb titelles i juguerolls. (Titelles amb guants o titelles amb les mans pintades). - Organitzar la campanya APADRINA UN LECTOR entre alumnes de 1r – 6è i de 2n – 5è. - Entregar els diplomes als millors lectors de cada classe a la festa del Dia del llibre, Jornada de portes obertes amb la col·laboració de l’APIMA ( Venda de llibres amb recaptació per l’APIMA). Entrega de punts de llibres i llibres del Govern Balear. - Dedicar cada dia 30 min. a la lectura, de 12 a 12:30h. Dedicar cada dia 30 min. a la lectura, a primera hora. 1 sessions de lectura en català, una en castellà, 2 en anglès, una de problemes de matemàtiques - Dedicar cada dia 30 min. a la lectura, a primera hora. Una sessió a la setmana serà en anglés. Es llegirà també un llibre en anglés, una en castellà, una per a Ciutadania i la resta en català.. - Organitzar la campanya APADRINA UN LECTOR entre alumnes de 1r – 6è i de 2n – 5è. - Bibliopati. Cistellò amb llibres de lectura per poder oferir aquesta alternativa als alumnes. BIBLIOPATI: Activitat a desenvolupar en el temps de pati. OBJECTIUS: 1.- Incentivar el gust per la lectura. 2.- Relacionar la lectura amb una activitat divertida. 3.- Potènciar l’hàbit lector. DESENVOLUPAMENT: 33
 34. 34. CEIP PUIG D’EN VALLS - Els alumnes de 6è en torns rotatius, de dos en dos, seran els encarregats del Bibliopati supervissat per una professora , enguany per la tutora de 6è B. L’activitat serà lliure i per a tot l’alumant de Primària que tenga ganes de llegir o jugar amb els llibres. Hi haurà un registre del servei amb la data, títol del llibre, nom de l’alumne i curs. Amb l’objectiu de potenciar la lectura, cada quinze dies es sortejarà un petit obsequi entre els voluntaris del Bibliopati. MATERIALS: - Llibres, revistes educatives, còmics, poemes, entreteniments, ... - S’intentarà renovar el material cada quinze dies. sopes de lletres, NORMES D’ÚS: - Primer es berena i després es llegeix. - Els llibres es demanaran d’un en un. - Es tornaran els llibres abans de tocar la sirena que finalitza el pati. - Els llibres no s’emporten a casa. AVALUACIÓ: - Valorar la participació de l’alumnat a través del registre. Observar l’actitud de l’alumant usuari. Recollir a les tutories de grup la valoració que fan els alumnes del servei. Tècniques de treball individual: Insistir amb elles un any més. Les tècniques de treball han de ser considerades com a aprenentatges a realitzar pels alumnes i són d’una importància fonamental per ensenyar a estudiar i aconseguir una major autonomia en l’estudi.Estaran integrades en tots els continguts d’aprenentatge de les diferents àrees, és a dir, estaran present en les activitats escolars de cada dia. Han de ser una eina eficaç per comprendre i assimilar les ensenyances dels/de les professors/es i dels llibres. Objectiu: L’objectiu general és que l’alumne assimili i utilitzi correctament un conjunt de tècniques que l’ajudin a millorar la seua qualitat d’estudi, i a adquirir una autonomia en el seu treball. Distribució de les tècniques per etapes:  Primer cicle d’EI i EP: Memorització: cançons, poemes, refaranys, endevinetes. Expressió oral.  Segon cicle: 1r nivell: Introduir el subratllat. Memorització. 2n nivell: Subratllat Introduir l’esquema de l’arbre. Memorització. 34
 35. 35. CEIP PUIG D’EN VALLS Recopilació de les activitats de classe a un llibre individual (Es farà a tutoria). Treball individual.  Tercer cicle: 1r nivell: Subratllat Esquema de l’arbre. Esquema de claus. Memorització. Iniciar el resum. 2n nivell: Subratllat Esquema de l’arbre. Esquema de claus. Introduir el resum. Memorització. Programes europeus COMENIUS: 2012-14 TEMÀTICA: L’ESTALVI PAÏSOS PARTICIPANTS: ESPANYA, IRLANDA, SUÏSSA, DINAMARCA VISITES CURS 2012-13: IRLANDA I SUÏSSA VISITES CURS 2013-14: DINAMARCA I ESPANYA ACTIVITATS COMUNS ALS PAÏSSOS: Activitats d’estalvi. Activitats de presentació dels països. ACTIVITATS ESPECÍFIQUES DEL CENTRE: El calcetí estalviador: un calcetí, pasta per modelar, fer un cercle i adaptar-la a la base d’un got o llauna, fer l’obertura per introduir els diners, decorar la part superior, fer una ranura pels costats, posar el calcetí pels costats de la ranura i lligar-lo amb un cordellí. Estudi factures aigua al tercer cicle. Fer el pressupost de posar unes fonts al poble com s’habia exposat al Ple Infantil. Estavi de consum d’aigua suposa estalvi econòmic . Fer problemes amb el llistat de preus de l’escola per sebre quant es gasta. Des de 3r els alumnes, per nivell, fer el pressupost inicial. SA REVISTA: 1.- Existeix una comissió amb membres de cada cicle per coordinar els treballs de la revista. 2.- La comissió elaborarà les normes de presentació i els plaços d’entrega del material. 3.- La revista recollirà una activitat de cada grup classe a més les de caràcter general. 4.- Sa Revista serà editada per la conselleria en blanc i negre i en format digital. 5.- A l’inici del curs s’entregarà la revista que conté el recull d’activitats del curs anterior. 5.- Programació d’activitats complementàries i extraescolars. - Criteris aprovats pel Consell Escolar del Centre: Tendran un caràcter educatiu-formatiu. Seran voluntàries (les extraescolars). 35
 36. 36. CEIP PUIG D’EN VALLS - No podran ser discriminatòries. No tendran caràcter lucratiu. Estaran incloses en el Pla Anual. Estaran supeditades a la normativa vigent i al que preveu el Reglament d’Organització i Funcionament i el Pla de Convivència Acompanyants: No paguen autobús, han de complir les normes establertes al Pla de Convivència. Número d’acompanyants per grup: 3 anys 1 professor 3 mares/pares, 4 i 5 anys 1 professor i dos pares/mares, per a Educació Primària 1 professor i un pare/mare per grup. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DEL CENTRE: Activitat curricular Activitat Planetari Nadal: -Visites i donació de regals a l’Hospital Cas Serres i Residència Reina Sofia. Activitats de - Concerts de Cançons nadalenques al Saló Cultural de Puig d’en Valls i al poble. caràcter solidari - Decorar el centre amb motius nadalencs. - Treballar les tradicions d’Eivissa: betlem (de pasta de sal) cançons, decoració, menjars, etc. - Participar en la Mostra de Nadales de l’Ajuntament. Calendari 4 al 8 nov Desemb. Responsable Col·labora Isabel Ferrer La caixa Tutors APiMA Celebració de Sta. Cecilia. 22 Professora de APIMA Escenari A l’entrada de l’escola Novembre música Km de solidaritat. Dia del Drets del nins. 20 de Professors Claustre i Col·laboraran els alumnes del IES Sa Blanca Novembre d’EF i tutors famílies. Dona. Dia de la Pau i no Violència, a la plaça del poble Treballs a les aules: 30 de gener Tutors i especialista Activitats del dia 30 de gener, acte simbòlic a la de música plaça del poble. 12:45h sortir del centre, a 13 h. Es cantarà una cançó i s’amollaran coloms. Campanya contra la fam de Mans Unides Entrepà solidari. Apadrina un ximpanzé. Campanya de recollida de mòvils. Campanyes de solidaritat en col·laboració amb el Fons pitiús. Dijous Llarder. Tots emmariol·lats. Rua de carnaval emmariol·lats. l’APiMA ens convida a bisquit i suc. Hi haurà 11 de març Isabel Ferrer Tot el curs Toni Marí Tot el curs Tutors 7 i 8 de Claustre i famílies Claustre i famílies ApiMA, Fons Pitiús APiMA Claustre 36
 37. 37. CEIP PUIG D’EN VALLS un jurat per cicle per triar els millors mariol·los. Rua amb col·laboració amb s’Olivera divendres Trenet d el’ajuntament febrer Tutors Celebració amb activitats en horari lectiu: Teatre, activitats al pati, actuacions musicals, etc. Es decorarà l’entrada amb motius alusius al tema Claustre monogràfic del centre. Cada cicle triarà un motiu per Festes decorar la seva zona. Del 12 al 16 del de maig. poble Concurs de dibuix i literari especificat al monogràfic Categories 3 anys 4 anys 5 anys 1r EP 2n EP 3r EP 4t EP 5è EP 6è EP Activitats esportives. DIBUIX DIBUIX DIBUIX I LITERARI DIBUIX I LITERARI DIBUIX I LITERARI DIBUIX I LITERARI DIBUIX I LITERARI DIBUIX I LITERARI DIBUIX I LITERARI Entrega treballs 5 al 7 Tutors de maig Maig Tutors d’EF Diades esportiva a Sta. Eulària. Festa de la Convivència i del medi ambient. 21 de juny Tutors Jocs cooperatius, tallers d’ONGs, tallers en anglés, venda de productes de l’hort per al Fons Pitiús. Excursions de convivència de final de curs: Juny 1r cicle d’EP. Ses Salines, 19- de juny Tutors 2n cicle d’EP Cala Bassa , 19- de juny Aplicació Pla 3r cicle d’EP Cala LLenyaa, 19- de juny de Festa de l’aigua per Infantil 19 de juny convivència Famílies CEIP S’Olivera Ajuntam. APiMA APiMA Ajuntament Consell d’Eivissa. APiMA Ajuntament Claustre APiMA, Fons Pitiús. ApiMA ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES EXTRAESCOLARS. 37
 38. 38. CEIP PUIG D’EN VALLS Activitat Calendari ESCOLA MATINERA De dilluns a divendres de 7:45 a 9 h Iniciació al handol Anglès Iniciació al basquet De dilluns a divendres i dissabtes competicions De dilluns a divendres i dissabtes competicions Escoles obertes De dilluns a divendres de 16 a 18h Menjador-custòdia De dilluns a divendres INFORMÀTICA TEATRE ALEMANY ESCACS ANGLÈS PER INFANTIL 1 hora a la setmana 2 DIES 2 DIES 1 DIA 2 DIES Responsable APIMA Monitors PDV Quota 30 € Gratuit Monitors PDV Monitors ajuntament Catering s’Olivera CEIP Puig d’en Valls APIMA APIMA APIMA APIMA APIMA Gratuit Monitors. 6,50 € menú diari. 7,15€ menú esporàdic. BONOS de 10 o 5 tiquets a 6,50 € 35 € 20€ 20€ 20 € 20 € ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES D’ED. INFANTIL Activitat 3 anys Calendari Responsable Col·labora Visita a l’escola. Trenacada de pinyons Nadales Carnaval Festes del poble Excursions pel poble 1r trim 1r trim 1r trim 2n trim 3r trim 1r – 2n – 3r trim 1r trim. 1r – 2n – 3r trim 3r trim Tutors APiMA, ajuntament I famílies Trencada de pinyons . Excursions del poble Festes del poble 4 anys Pla de corona amb trenet i carnaval APiMA, ajuntament I famílies Tutors Famíliesi APIMA, ajuntament 2n trimestre Granja Can Caus 3r trim Trencada de pinyons. Nadales 5 anys Tutors 1r trim Can Pere Mussons Sant Agnes, trenet, Carnaval Graduació Festes del poble Excursió pel poble Parc aquàtic Centre de Salut de Vila TOT Teatre i/o cinema. EL CICLE Tallers a l’aire lliure. 1r trim 2n trim 2n trim 3r trim 3r trim Tot el curs Per determinar Per determinar 1r - 2n – 3r trim Tot el curs Tutors Tutors APiMA APIMA ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DEL 1r CICLE D’EP: 38
 39. 39. CEIP PUIG D’EN VALLS 2n Tot el cicle Activitat Camp d’aprenentatge. Cala Sant Vicent (dos dies) Teatre a Can Ventosa. Cinema. Centre cultural de Puig d’en Valls. Can Pere Mussons, i torres de Balàfia. Sant Llorenç. Sa Tardor. Trencada de fruits secs. Molí de Puig d’en Valls Calendari 3r trim Responsable “ Tot el curs Tot el curs Tot el curs “ “ “ Per determinar Tutors 1er trimestre Col·labora APIMA, Famílies, ajuntament Tutors ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DEL 2N CICLE D’EP Activitat Necròpolis de sa Capelleta Dalt Vila i Museu contemporani Can Pere Mussons centre d’interpretació dels Amunts. Sant Llorenç Calendari Per determinar Responsable Tutor Col·labora 2n trim “ Viu la cultura Teatre a Can Ventosa i cinema. Tot el curs “ Concerts, cinema i teatre Tot el curs “ APIMA, famílies, ajuntament Centre cultural de Puig d’en Valls. Trencada de pinyons El poble 4t i 5è , dos alumnes seran membres del Ple Infantil Municipal Tot el curs Novembre Tot el curs “ “ “ Tot el cicle Totes les activitats dependran de l’oferta: preus i calendaris ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DEL 3 r CICLE D’EP Activitat Trencada de fruits secs al Molí Sortides dins del poble 3r cicle Camp d’aprenentatge 6è Visita Hospitas, regals solidaris I concert Carnaval Calendari 31 octubre i 2 de nov Tot el curs 6 novembre Nadal Responsable tutors tutors Col·labora APiMA, famílies, ajuntament Tutors “ Camp apren família ÁPIMA, família, ajuntament Consell Policia local Consell 2n trim Parc de tràfic per 6è 2n trim “ Visita Dalt Vila I Puig des Molins 2n trim “ 39
 40. 40. CEIP PUIG D’EN VALLS 5è deixalleries Congrés de RESIDUS al Palau de Congressos Teatre o cinema Can Ventosa Centre cultural de Puig d’en Valls. 4t i 5è , dos alumnes seran membres del Ple Infantil Municipal Tot el curs Tot el curs “ “ “ “ 6.- Pla d’activitats comissió de normalització lingüística. Objectius 1. Realitzar el seguiment del PL del centre. Es procurarà que també és compleixi l’ensenyament en llengua catalana a les activitats complementàries. Actuacions Recollir les aportacions que fan els cicles. 2. Fomentar l’ús del català en contextos no educatius: pati, activitats complementàries i extraescolar Recordar el PL entre el professorat i l’alumnat. 3. Procurar que la fonètica i el vocabulari s’adeqüin a la parla local. 4. Fomentar els jocs tradicionals com a activitat de pati. Festa als nouvinguts a l’aula i presentar la nostra cultura i tradicions Comunicar-ho al professorat. Explicar els jocs durant les sessions de psicomotricitat o educació física i tutoria. Responsables Comissió de normalització lingüística Claustre Temporalització observacions Tot el curs El model lingüístic que emprem els mestres és molt important per fomentar la llengua. Hem de fer l’ús del català ent totes les situacions comunicatives així com als Tot el curs actes culturals, de portes obertes, i altres activitats complementàries organitzades pel centre. Tots els membres del claustre Tot el curs Tot el claustre Tot el curs Divendres el dia dels “Jocs al pati” Famílies Organitzar un taller de jocs per part de les famílies el dia de la festa de la convivència. 40
 41. 41. CEIP PUIG D’EN VALLS 5. Informar el professorat de les activitats relacionades amb la llengua que organitzin les institucions. Informar en la Comissió reunió de comissió lingüística de coordinació pedagògica. Tot el curs 6. Distribuir el material que arribi de les diferents institucions. Repartir-lo en la Comissió reunió de comissió lingüística de coordinació pedagògica i carpetes de coordinadors. Tot el curs Recordar que encara es pot treballar l’obra i vida dee Marià Villangómez 7. Col·laborar amb l’edició de la revista escolar. 8. Diccionari de paraules eivissenques Quan sigui necessari Treballar en grup d’aula una paraula eivissenca durant un mes i fer després un diccionari visual a tota l’escola Comissió lingUística selescciona les paraules i les distribueix per grups Tot el curs 7.- Pla de formació del professorat. Participació del professorat en cursos a distància organitzats per la conselleria. Formació respecte a Competències bàsiques:Sol·licitar Seminari de formació en centres al CEP. Formació entre iguals. CEP 8.- Documents per les famílies. Registre de dades familiars per a EI. Registre de control de puntualitat. Sol·licitud de baixa del centre. Comunicacions de conductes contràries a les normes de convivència del centre. Autorització de participació en activitats complementàries. Comunicació per escrit d’absentisme escolar per motius de viatges personals. Justificació de faltes d’assistència. 41
 42. 42. CEIP PUIG D’EN VALLS Autorització de l’ús de la imatge. Sol·licitud de religió. 42

×