Memòria comissió ambiental curs 2010 11

696 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
696
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Memòria comissió ambiental curs 2010 11

 1. 1. Memòria de la Comissió AmbientalCurs 2010-2011Memòria de la Comissió Ambiental Curs 20010-2011
 2. 2. Memòria de la Comissió AmbientalCurs 2010-2011  ACTUACIONS PREVISTES DURANT EL CURS 2010-11 Projecte d’alimentació El projecte d’alimentació és una iniciativa quecontempla tres grans blocs: alimentació, aprofitament de residus i hort. Aqueststres temes estan fortament relacionats entre ells i per a cadascun d’ells hemprogramat una sèrie d’actuacions concretes a nivell curricular que van desd’establir un horari adaptat per alumnat d’ infantil per poder esmorzar a l’aula,passant per realitzar cada dimecres el dia de la fruita, fins arribar aconfeccionar compost a partir dels residus generats i adobar les plantes del’hort de l’escola. Amb els objectius proposats per enguany teniem prevista l’ampliació del’horari d’esmorzars que actualment es feia a infantil a 1r de primària (quedavafixat dia a dia l’esmorzar que s’havia de dur: dilluns làctis, dimarts entrepà,dimecres fruita,....). Ho hem valorat molt positivament. Altres qüestions que estaven previstes realitzar varen ser: - Continuar realitzant diferents sistemes d’agricultura que permeti compara-les amb la parada en crestall. - Sol·licitar a l’ajuntament la instal·lació càmeres de seguretat a l’escola per evitar nous actes vandalics. - Mantenir les safates amb les fitxes de l’hort a cada aula. - Instal·lar un mapa d’Eivissa amb les diferents finques agrícoles ecològiques que hi ha - Sembrar varietats autòctones. - Realitzar un jardí vertical - Realitzar el taller de compostatge d’amics de la terra :Recicla en seny - Realitzar un diari de l’hort fent el respectiu recull de fitxes de l’hort. - Fer recollida de residus organics per fer compost - Oferir l’activitat d’ hort a infantil
 3. 3. Memòria de la Comissió AmbientalCurs 2010-2011 Punt verd i tallers Durant el present curs 08/09 es va posar enmarxa un aula de recursos d’educació ambiental. Aquesta iniciativa partí dela necessitat d’englobar tota una sèrie de material de temática mediambientalque tenim a l’escola i alhora, de crear un indret que tractàs de dinamitzar totsels projectes que portam a terme com al nostre centre centre: l’hort, l’Aposta,etc. Aixi mateix el punt verd ha oferit en l’horari de pati tota una sèrie detallers relacionats amb el medi ambient. Enguany han set els següents:invents, instruments musicals, contacontes, tallers variats (fruits ambsentiments, sembrar llavors,.....). D’altra banda s’han complert una sèrie d’objectius que es fixaren aprincipi de curs: - Facilitar la consulta i l’emmagatzematge de tot tipus d’informació i materials relacionats amb el medi ambient. - Mantenir aquest espai obert durant els patis (11’15 a 11’45 i de 11’45 a 12’15) - Oferir al professorat el servei de prestec - Dotar aquest espai de mestres encarregats - Mantenir el panell econoticies amb les novetats que van arribant - Ampliar el fons bibliogràfic amb llibres i Cds - Realitzar un concurs fotogràfic (Què hi veus) entre tots els membres de la comunitat educativa amb fotografies ampliades o distorsionades on es tracti d’endevinar el que és. - Mantenir l’ordinador connectat a la xarxa i a internet - Tancar amb lones el pati de columnes de davant el punt verd. Comissió Mediambiental A principi de curs es va fer el calendari dereunions de totes les comissions, entre elles la comissió Ambiental. Aquestacomissió va quedar representada per persones de diferents etapes i cicles. Lacomposició fou la següent:
 4. 4. Memòria de la Comissió AmbientalCurs 2010-2011 Coordinador i representant del primer cicle: Antoni Marí Marí Representant Equip directiu (cap d’estudis) Eduvirgis Sanchez Meroño Infantil: Maria Rosa Morey Castelló Segon cicle: Maria Luisa Junquera Tercer cicle: Vicenta Roig Riera Coordinadora Comenius: Maria José Ferrando Poquet Cada reunió va servir per fer un seguiment dels diferents projectes iactivitats que s’anaven realitzant a l’escola i decidir sobre l’oferta d’activitatsque anaven arribant a l’escola (sortides, cursos, etc) de cada reunió es vaaixecar acta, quedant així reflectits tots els acords presos. A principi de curs es repartiren una sèrie de carpetes tutorials a cadarepresentant de cicle perque llavors distribuís a cada membre del seu cicle totala informació d’aquestes carpetes (graelles de l’Aposta, granotes, normes delpunt verd, fitxes de l’hort, adhesius per fer el reciclatge, etc) Projecte europeu Comenius Durant aquest curs tancarem el projectecomenius i es va encetar un període de converses amb altres païsosinteressats en iniciar un nou projecte Comenius pel curs vinent. En una primerafase els nostres companys feren un viatge a Anglaterra- Gales i varen serElena Gacia Morell, Carmen Franco i Maria Jose Ferrando les encarregades defer un primer intercanvi escolar a nivell europeu. En una segona fase varen serels nostres companys Raül Pons, Nuria Torres i Maria Jose Ferrando quianaren a Noruega i varen concloure el comenius de l’any passat. Per aquestacloenda es va preparar un Còmic on es mostrava un poc la història del projecteacabat. L’intercanvi va permetre posar en coneixement les diferents actuacions anivell mediambiental de centres d’arreu d’europa i implantar noves actuacions anivell mediambiental a cada centre. El nostre centre va realitzar un llarg llistatd’activitats.
 5. 5. Memòria de la Comissió AmbientalCurs 2010-2011 Algunes activitats que es van fer d’aquest projecte varen ser realitzadesen anglès i formaven part d’altres blogs . Per exemple: el taller d’invents elrealitzà Sergio Cardona i el va fer en anglès. Pel que fa a activitat realitzades podem destacar: - Estudiar les races autòctones - realitzar una fitxa per treballar les mascotes (aprofitant que enguany eltema monogràfic anava sobre la vida) - Dibuixar empremtes d’animals - Fer herbaris a tercer cicle - Confeccionar un arbre de lectura amb fulles per inventivar la lectura - Oferir activitats al punt verd / green point - Penjar novetats ala pàgina del green point - Fer preguntes per avaluar el projecte al Junior parliament - Continuar recollint piles usades Dia de la Convivència / Medi Ambient , enguany es va celebrar eldia 21 de Juny coincidint amb la festa de la convivència. La previsió d’enguany va comptar amb algunes sorpreses respecte d’altrescursos. Vegem-ne el programa: - Venda de productes de l’hort* (amb la col·lacoració de vàries finques ecològiques que participaren de forma desinteressada amb els seus productes). Les finques participants van ser: Botiga torres costa, Ca na Berri, can Mussón, can Vileta i Mercat pagès de Vila. - Mostra de diaris de l’hort - Jornada de portes obertes - Mostra dels efectes dels incendis als boscs i distribució de Pins (IBANAT) - Arts and craft - Contacontes - Taller de clauers - Tallers de bombolles de sabó - Taller de ball - Taller del Fons Pitiús
 6. 6. Memòria de la Comissió AmbientalCurs 2010-2011* Tota la recaptació de la venda de productes (424’39) anà destinada alsprojectes solidaris que realitza el Fons Pitiús de Cooperació al tercer món. També hem de dir que intentarem que l’associació de races autòctonesfes acte de presència en aquesta festa però que després d’una sèrie deconverses i visites, varem veure que no podíem fer front al pagament de 300euros que sol·licitaven per assitir-hi. Finalitzada la primera part de la festa tota la comunitat educativa vacelebrar la concessió del Premi Marta Mata amb la presentació del llibreQuadern d’activitats de tutoria per a mestres per part de Neus Tur i lainterporetació per part dels alumnes de la cançó: un mon més feliç i l’entregad’un present (un quadre ) d’una alumne que ens deixa per anar a l’institut.Seguidament es va fer un petit àpat per als presents. Altres activitats relacionades - Instal·lació i recanvi de les lones i ferros de l’hivernacle. Durant el primer trimestre es va fer canvi dels plàstics i ferros del nostrehivernacle. Aquestos estaven molt deteriorats i podien inclús causar algun malals alumnes. Es valora molt positivament haver pogut realitzar aquesta milloradurant aquest curs i per això volem felicitar a l’equip directiu per la rapidesa enla solució d’aquest problema i a n’Alaim per haver fet el canvi tant eficientment - Blog de l’hort Durant tot el curs (i aprofitant el curs de formació que tenguerem alcentre) vàrem fer un blog de l’hort de puig d’en Valls on s’anaven penjantfotografíes, articles, vídeos, etc. Ha set un èxit i una forma més de divulgar lanostra tasca com a professionals. L’adreça éshttp://hortdepuigdenvalls.blogspot.com - Entrega de guardons centres ecoambientals
 7. 7. Memòria de la Comissió AmbientalCurs 2010-2011 Durant el primer trimestre el nostre centre va rebre la noticia que havíemd’assistir l’entrega de guardons del programa de centres ecoambientals queacreditava la feina ben feta durant el dos darrers anys. A l’entrega van asistir-hirepresentats del CP Puig d’en Valls (la Cap d’estudis, la Srta. Maria JoseFerrando, alumnes de diferents cicles i el coordinador Ambiental del CentreAntoni Marí Marí). En aquesta entrega de guardons reberem un diploma queens acreditava com a centre ecoambiental. - Parades en cretall El passat curs 2009- 2010 la nostra excompanya Eva Sempere Seguírealitzà un curs de formació sobre aquest sistema de producció agraria iaconseguí dotar al centre del material necessari per implantar una parada encrestall. Enguany l’ hem posat en marxa i hem pogut contrastar i comparar delsdiferents sistemes de producció que hi ha ara mateix al nostres hort enriquintaixí aquesta activitat del projecte d’alimentació. - Quants Planetes Consumim? Durant aquest curs escolar el Segon cicle continuà amb el projected’Amics de la Terra: Quants planetes Consumim? Aquest projecte pretenia ferreflexionar l’alumnat de l’ impacte que tenen els nostres hàbits de consumsobre el medi ambient. D’aquest projecte n’hem de destacar la seva flexibilitatde continguts i llibertat a l’hora d’escollir activitats. El nou format permeté unmajor dinamisme i funcionalitat del projecte.. - Campanya de recollida de mòbils usats Aprofitant la posada en marxa d’aquesta iniciativa el curs passat i lavisita durant l’entrega de premis ecoambientals d’un membre de la fundacióJane Goodal, el nostre centre s’adherí a una nova causa que portava per títol:Mobil·litzat per la selva. Aquesta iniciativa pretenia donar a conèixer la realitatd’un país com és el Congo i la problemàtica que aquest té amb un mireral comés el Coltan. On multinacionals del món de la telefonia i l’electrònicacompeteixen per obtenir aquest preuat mineral comportant això una sèrie de
 8. 8. Memòria de la Comissió AmbientalCurs 2010-2011perjudicis per aquest país (corrupció, explotació dels drets humans, conflictesarmats i destrucció del territori) L’objectiu de l’activitat era sensibilitzar la comunitat educativa (pares,mares, professors i alumnes) envers aquesta problemàtica i recollir quants mésmòbils millors per tal d’apadrinar els primats els quals els han destruit el seuhàbitat i que actualment es troben a la Fundació Jane Goodal. El resultat de lacampanya fou el següent: TOTAL 113 mòbils - Pla europeu de consum de fruita El nostre centre participà en una iniciativa que pretenia fomentar elconsum de fruita entre els escolars de les Illes Balears. Durant una sèrie desetmanes el nostre centre rebé sucs naturals i peces de fruites de formagratuita. Fou tot un èxit de participació. - Activitats incloses a la Programació General Anual – PGA, relaciones amb el medi ambient (vegeu PGA)  PROPOSTES DE MILLORA Pel que fa al Projecte d’alimentació. Tots els membres de la comissiómediambiental coincideixen en valorar molt positivament aquest projecte idemanaren que segueixi l’any que ve. De tota manera es vol deixar reflectit enaquesta memòria una sèrie de qüestions: - Ampliar l’horari d’esmorzars a tot el primer cicle. - S’ha de continuar recordant que cada dimecres els alumnes encarregats de cada classe han de buidar les papereres de residus orgànics al contenidor de l’hort per després poder confeccionar el compost. - Incloure un apartat sobre compostatge a les fitxes de l’hort
 9. 9. Memòria de la Comissió AmbientalCurs 2010-2011 - Mantenir l’hort el dimecres per poder fer la recollida selectva de residus orgànics. - Seguir potenciant les varietats autòctones de les Pitiüses al nostre hort. - Fer en verdet pels alumnes d’Infantil (personatge fantàstic) - Continuar celebrant el dia del Medi ambient - Implicar associacions i col·lectius com ara (fons Pitiús , Amics de la terra,...) - Revisar la normativa recentement aprobada per tal de fer un plantejament real del projecte de l’alimentació per tal d’evitar que hi hagi un consum desmesurat de Pel que fa a projecte de l’Aposta . Pel que fa a aquest projecte ésnecessari: - Mantenir les carpetes de la comissió ambiental on s’engloba tot el material relacionat amb els diferents projectes mediambientals (granotes= piles, graelles de seguiment de l’Aposta,...) - Implicar més a l’alumnat a través d’”encarregats verds” per tal de fer efectiva la recollida selectiva i el buidatge de les papereres, el reciclatge de residus organics, la recollida de piles,etc. Els patis queden bruts i no es fan nets. Hi ha poca conscienciació a l’hora de netejar els patis. - Pel que fa al Punt verd. L’obertura del punt verd durant l’horari de patiha permès que molt d’infants coneguin tot tipus d’informacions relacionadesamb el mediambient. Ja sigui participant amb els diferents tallers o simplementjugant amb els jocs que allí tenim. De tota manera cal encara fer-hi molta feinaa fer i a final de curs es van suggerir tota una sèrie de millores: - Seguir ampliant el fons bibliogràfic del punt verd - Demanar la implicació i ús del professorat (hi ha hagut cap usuari que hagi emprat el material del punt verd)
 10. 10. Memòria de la Comissió AmbientalCurs 2010-2011 - Mantenir els tallers que allí s’hi realitzen cercant sempre que tenguin relació amb el medi ambient i que engresquin a l’alumnat. - Mantenir el panell (Econoticies) amb la informació que va arribant al centre sobre informació vària: excursions i sortides, cursos, material, etc. - Es valora molt positivament el tancament amb lones que s’ha fet el present curs, ja que era una de les demandes que es va fer a principi de curs i s’ha pogut veure complit. - Dotar el punt verd de professorat encarregat - Mantenir l’ordinador portátil connectat a la xarxa i a internet. - Oferir tallers per dinamitzar i ensenyar qüestions mediambientals Pel que fa a l’ hort escolar. L’ hort ha funcionat molt bé , s’han produitaliments, i s’ha pogut fer un seguiment exhaustiu de les plantes durant tot elcurs. De tota manera hi ha algunes de les qüestions i propostes que cal revisarpel curs que ve són: - Mantenir els sistemes de producció agrícola alternatius com són les parades en crestall - Mantenir dos persones encarregades en la gestió i funcionament de l’hort escolar - Mantenir les safates amb les fitxes de l’hort a cada aula. -Incorporar un apartat de compostatge a les fitxes de l’hort dels alumns de tercer cicle. - Sebrar varietats autòctones de les Pitiüses - Continuar amb el blog - Pel que fa al curs de compostatge: Recicla en seny hem de dir que aquest taller de compostatge destinat a alumnes del tercer cicle ha anat molt bé. Enguany la quantitat i qualitat del compost ha set major que l’ay passat i el seguiment que s’ha fet també ha set més exhaustiu.. Tots coincidim en continuar demanant aquesta activitat el curs vinent.
 11. 11. Memòria de la Comissió AmbientalCurs 2010-2011 Pel que fa al Projecte europeu Comenius Durant la darrera reunió de la comissió ambiental quedà demostrat elnostre interés per a continuar l’any vinent amb aquest tipus d’intercanvis.Pel que fa a la celebració del dia de la Convivència / Medi Ambient La festa organitzada el dia 21 de juny de 2010 va ser tot un èxit i es vaposar de manifest l’interès que té la nostra escola pels temes mediambientals.Es valorà molt positivament la participació de les finques ecològiques queparticipàren amb la donació de productes i la seva ajuda desinteressada ( canVileta, can mussón, ca na Berri, Botiga Torres Costa i Mercat pagès de vila) També es va valorar molt positivament la feina l’Ibanat per la cessió depins i coscolls per a la reforestació dels boscos cremats Així mateix es vol agrair la participació i implicació de tot el professoraten el bon funcionament d’aquesta diada de convivència. En aquesta edició es va atendre la demanda que es va fer en edicionsanteriors de distribuir els productes de l’hort per cursos i no per cicles , i aixòha fet que aquesta edició anàs molt bé. Tothom ha pogut comprar productes ila recaptació ha set de 424’39 euros que anirà integrament al Fons Pitius deCooperació per als projectes de desenvolupament que realitza al tercer món.De tota manera els membres de la comissió remarquen i sol·liciten que enproperes edicions es faci una nota de premsa per passar als mitjans decomunicació presents i evitar així que surtin noticies distorsionades o que notenen a veure amb la festa. Pel que fa al projecte: Quants planetes consumim? Es valora moltpositivament el nou format del projecte i sobretot la llibertat a l’hora d’escollir lesactivitats. S’ha realitzat en l’horari de tutoria i el programa ha anat molt benseqüenciat, permetent als alumnes adquirir el valor de la resposabilitata l’horade consumir. Així mateix dins d’aquest mateix projecte hem cregut necessarimantenir la campanya de recollida de mòbils usats pel proper curs 2010-2011.
 12. 12. Memòria de la Comissió AmbientalCurs 2010-2011 Pel que fa a la Comissió Mediambiental. El calendari de reunions fixata principi de curs s’ha realitzat a mitges. Les reunions que no s’han realitzathan set per manca de temps dels membres de la comissió donat que hi haviaaltres activitats que necessitaven programar-se (festes de Puig d’en Valls,Comenius,…) o per l’absència del coodinador. De tota manera el coordinador valora molt positivament la feina feta pelsmembres d’aquesta comissió i vol agrair la seva implicació i esforç. També volfer especial esment a na Vicenta Roig que el curs vinent no estarà ambnosaltres però que ha destacat en aquesta comissió amb les seves aportacionsi experiència. Des d’aquí desitjar-li tot lo millor. Data de la reunió Realitzada No realitzada 21 d’octubre X 11 novembre X 20 gener X 17 febrer X 12 maig X 23 juny X

×