CENTRE: CP. PUIG D’EN VALLS MEMÒRIA CURS 11-12Psicopedagoga: Teresa Mató PetitTreballadora Social: Hortensia Gallego del V...
aportant informació i material adient a les necessitats          comuns.                 exposad...
Col.laborar en el blog  membres...                               hagin sorgit altres prop...
cicles.                A principi de curs es va realitzar una xerrada per a pares dels           ...
VALORACIÓ                    GRAU DE CONSECUCIÓ, ESTRATÈGIES     OBJECTIUS             ...
afavorint la        de NEE a una altra alumna que havia danar a lIES). Aquest    centre, en la recollida    ...
resposta educativa,    nee i nese DEA, tot i que s’ha treballat especialment amb        famílies davant algun ca...
repercussió escolar i  davaluació psicopedagògica. Shan donat orientacions i         demandes plantejades.   ...
ha assistit mensualment a la reunió de lequip de suport, i s’ha   el centre com a preferent, donant          ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Memoria eoep

430 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
430
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Memoria eoep

 1. 1. CENTRE: CP. PUIG D’EN VALLS MEMÒRIA CURS 11-12Psicopedagoga: Teresa Mató PetitTreballadora Social: Hortensia Gallego del Valle (atenció no preferent)Persones amb les que s’ha realitzat l’avaluació: Equip de suport i orientadora ÀREA D’INTERVENCIÓ: ASSESSORAMENT AL CENTRE EN ELS ASPECTES ORGANITZATIUS I DE CONCRECIÓCURRICULAR MITJANÇANT LA COL·LABORACIÓ A LA CCP, A L’EQUIP DE SUPORT I/O ALTRES ESTRUCTURES DE COORDINACIÓ DEL CENTRE VALORACIÓ GRAU DE CONSECUCIÓ, ESTRATÈGIES OBJECTIUS METODOLÒGIQUES, TASQUES (temps, implicació, consens, estratègies,...)  Col·laborar amb - L’objectiu s’ha dut a terme principalment a les reunions amb  La valoració daquest objectiu és l’Equip Directiu en els l’equip de suport (incloent la cap d’estudis). Durant el curs no positiva tenint en compte els aspectes organitzatius i sha assistit a cap CCP ja que es fan un altre dia, en un horari indicadors d’avaluació. funcionals del Centre. que coincideix amb latenció de lorientadora amb un altre  Aquest any no sha participat en centre. cap de les reunions de CCP.  Es valora molt positivament que - El que s’ha treballat bàsicament en les reunions amb l’ED i la cap destudis assisteixi sempre ES ha estat en relació a l’alumnat (derivacions, seguiment, a les reunions dES. avaluació...), intercanvi d’informació, i assessorament en  Valorem molt positivament que la aquells aspectes que l’equip de suport, i/o directiu ha anat PTSC pugui venir al centre i demandant… Cal dir que des de lEOEP s’ha col.laborat poder treballar sobre casos
 2. 2. aportant informació i material adient a les necessitats comuns. exposades sempre que ha estat possible. - Aquest curs també ha començat a venir la PTSC de manera mensual, coincidint en les reunions amb leducadora social de lAjuntament de Sta Eulàlia.Propostes per al proper curs  Continuar en la mateixa línea de treball.  Com les CCP es fan en dies diferents a latenció al centre de la orientadora, aniria bé tenir un planning amb les dates i temes a tractar en cadascuna de les reunions, per tal dintentar assistir a les que es consideri pertinent.  Col.laborar en la - Tenint en compte el que ens haviem plantejat a principi de  Aquest objectiu es valora revisió/aplicació del curs, l’objectiu està assolit. positivament. A més, voldria PAD sempre que sigui remarcar que ha estat un any de necessari. - En relació al PAD s’ha buscat informació i s’han aportat molta feina, sobretot per la PT del (per part de tots els membres de l’ES, cap d’estudis i centre, que a més dincorporr-se orientadora) diferents materials en funció de la necessitat. enguany al centre, ha estat la coordinadora de lequip de suport. - Shan revisat totes les AC, així com els informes nese (revisió, aplicació del nou informe nese per al curs 2011-12, elaboració de nous informes...).Propostes per al proper curs  Continuar en la mateixa línea de treball  Participar amb l’equip - Aquest objectiu no sha treballat per manca de temps però  Podríem dir que l’objectiu no sha de suport en la detecció queda pendent per al curs vinent, on ho distribuirem per assolit, però sí valoro com a de situacions de risc en trimestres. Enguany ha hagut molts canvis en la dinàmica de positiu el fet que del que ens educació infantil. treball, reorganització de lequip de suport i funcions dels seus proposàrem en un primer moment
 3. 3. Col.laborar en el blog membres... hagin sorgit altres propostes de de lequip de suport feina, o shagi considerat (aportació de recursos, Al tercer trimestre sha aplicat el qüestionari CESC important tenir la intenció de materials...) (sociograma) als grups de 6è, que sha entregat a lIES en la portar-les a terme en altres reunió de traspàs dinformació. cursos. El punt 7.5 del pla de convivència es va realitzar durant el curs passat. Enguany sha treballat en aspectes relacionats amb el pla de convivència però no sobre aquest punt en concret, i sobretot per aspectes molt puntuals que han ocorregut al centre.Propostes per al proper curs  Seguir col.laborant en la mateixa línea.  Intentar seguir aplicant de nou el qüestionari CESC.  Col.laborar amb - En tot moment s’ha col.laborat amb l’equip de suport en  La valoració que es fa d’aquest l’equip de suport en l’elaboració (orientacions per a pares, guies per a la objectiu és positiu tenint en l’elaboració i/o preparació de xerrades...) i/o recopilació de materials, s’han compte els indicadors del pla. recopilació de buscat els recursos adients per a cada alumne nese i altres  Considero important remarcar la materials, programes aspectes per atendre la diversitat (informació sobre nova bona predisposició i relació i/o recursos adients a normativa...). Sha elaborat un document sobre ACA i ACNS existent amb l’equip de suport, fet les NESE i/o altres (resum de: Orientacions per facilitar l’aplicació de les que ha afavorit molt el treball de situacions per atendre adaptacions curriculars no significatives i d’accés previstes a la orientadora de l’EOEP. la diversitat de l’article 9 del Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’alumnat. l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics), que sha entregat a tots els mestres en la reunió de coordinació de
 4. 4. cicles. A principi de curs es va realitzar una xerrada per a pares dels nens/es d’Ed. Infantil 3 anys amb pautes sobre llenguatge (AL),ja portada a terme el curs passat. Enguany shi ha inclòs la participació de la orientadora de lEOEP, parlant sobre la importància de posar límits i normes als infants. Tot i que lassistència va ser molt reduida, la valoració que sen fa és molt positiva.Propostes per al proper curs  Seguir col.laborant amb l’equip de suport de la mateixa manera.  En relació a les reunions de coordinació de cicle, pel curs vinent sha acordat fer un canvi en la organització (generalment es parla de tots els alumnes i no dóna temps a atendre tots els grups) i fer-les més operatives (entregar a principi de curs una còpia de linforme nese i/o AC i en les reunions anar treballant sobre aquests documents) parlant únicament de lalumnat nese. Per alumnes concrets dels que es vulgui parlar (però que no són nese) entregar un full de derivació intern a lequip de suport amb la problemàtica concreta o els aspectes que més preocupen al professorat.  Considero important continuar amb les xerrades per als pares dEI 3 anys, però caldria valorar fer- les en un altre format, horari...per tal que hi hagi una major assistència. ÀREA D’INTERVENCIÓ: AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA I ASSESSORAMENT SOBRE LA RESPOSTA EDUCATIVA.
 5. 5. VALORACIÓ GRAU DE CONSECUCIÓ, ESTRATÈGIES OBJECTIUS METODOLÒGIQUES, TASQUES (temps, implicació, consens, estratègies,...)  Ajustar la resposta - Aquest objectiu sha realitzat seguint les estratègies previstes  La valoració és positiva tenint en educativa dels alumnes al pla de treball. compte els indicadors d’avaluació que puguin presentar recollits al pla (implicació dels NESE, sistematitzant Al llarg d’aquest curs s’han realitzat diverses demandes professionals, establiment l’aplicació del model davaluació derivades pel professorat tutor o provinents de la d’acords, coordinacions...) propi d’avaluació família i/o servei de pediatria. Shan introduit quatre alumnes psicopedagògica de a les butlletes nese DEA (TDAH, TA, TGL). En tot moment l’EOEP. sha seguit el procés davaluació psicopedagògica sistematitzat per lEOEP.  En ocasions ha estat complicat coordinar-se amb altres serveis. - Durant el curs s’ha intentat mantenir una bona coordinació També és important remarcar que amb USMIA i SPM, ja que alguns dels casos que tenim també aquest curs shan fet vàries estan sent atesos per aquests serveis. reunions de coordinació al CEIP amb SSCB i SPM.Propostes per al proper curs  A principi de curs seria convenient, a través de la CCP, i si pogués ser possible, en un claustre, recordar el procés de derivació d’avaluació psicopedagògica, i els protocols dabsentisme i de derivació a serveis externs.  Realitzar lavaluació - A principi de curs, i al tercer trimestre la orientadora sha  L’objectiu es valora positivament, psicopedagògica dels coordinat amb els orientadors/es dels IES pel traspàs tant per la coordinació portada a alumnes amb NEE que d’informació. (enguany passen dos alumnes amb NEE i 3 terme amb els IES, com per la promocionen d’etapa, alumnes amb nese DEA a l’IES. Sha decidit donar de baixa col.laboració dels mestres del
 6. 6. afavorint la de NEE a una altra alumna que havia danar a lIES). Aquest centre, en la recollida coordinació amb els any, com shavia proposat el curs passat, sha fet la reunió d’informació sobre els alumnes IES de referència en els conjunta de final de curs EOEP-ES-IES pel traspàs com per establir pautes comuns casos que pertoquin. dinformació. Per a parlar més específicament dels alumnes de feina. amb NEE i DEA es farà una reunió específica amb lequip de suport de lIES al mes de setembre). També sha mantingut coordinació amb la orientadora de lIES per la realització duna visita dels pares dun alumne amb NEE (finalment no sha portat a terme, per la família) - Aquest curs (segon trimestre) també sha iniciat un cicle de "xerrades" per pares, "Moments de..." basat en un document aportat per lEOEP sobre els cafès-tertúlia. Aquesta trobada es va preparar entre la PT del centre, leducadora social de lAjuntament de Sta Eulàlia i la orientadora de lEOEP, per tal de poder parlar amb els pares dels alumnes de 6è del pas a lIES (preocupacions, pors, expectatives...). Es va convidar a lED del IES, però no hi varen poder assistir. La valoració que sen va fer va estar molt positiva.  Continuar amb la mateixa línea de treball.Propostes per al proper curs  Tornar a fer la trobada amb pares per al pas a lIES.  Realitzar el seguiment - Aquest objectiu s’ha treballat fent servir les estratègies Es considera que l’objectiu està dels alumnes amb esmentades al pla: entrevistes amb professorat, reunions assolit. Al llarg de tot el curs s’ha NESE col·laborant en específiques amb l’equip de suport, famílies, aportació de fet un seguiment, més o menys l’elaboració, seguiment materials específics, reunions amb serveis externs... acurat (depenent de les i avaluació de les AC necessitats actuals de cada infant) per tal d’ajustar la seva - Aquest any s’ha realitzat el seguiment de tots els alumnes de tot l’alumnat nese, citant a les
 7. 7. resposta educativa, nee i nese DEA, tot i que s’ha treballat especialment amb famílies davant algun canvi i/o seguint els quatre alumnes amb nee, quatre amb dificultats específiques proposta de treball amb el nen/a i procediments establerts d’aprenentatge (adaptacions metodològiques, derivacions a parlant de manera periòdica amb al Pla d’Atenció a la altres serveis, reunions amb les famílies, pautes i orientacions els mestres que l’atenen i amb el Diversitat del centre. educatives, coordinacions amb els mestres...).Shan realitzat seu tutor/a. L’equip de suport ha coordinacions amb serveis externs per facilitar la coherència estat clau per poder fer els dactuacions en lajustament de la resposta educativa. També seguiment d’una manera shan realitzat nombroses actuacions amb alumnat que no organitzada. presenta cap tipus de nese (entrevistes amb famílies, coordinacions amb servei de pediatria, USMIA..., orientacions per a classe i per la família, etc)Propostes per al proper curs  Seguir en la mateixa línea de treball. ÀREA D’INTERVENCIÓ: COL·LABORAR AMB EL CENTRE EN L’ESTABLIMENT DE MESURES AFAVORIDORES DE LES RELACIONS AMB LES FAMÍLIES I ALTRES INSTITUCIONS DEL SECTOR. VALORACIÓ GRAU DE CONSECUCIÓ, ESTRATÈGIES OBJECTIUS METODOLÒGIQUES, TASQUES (temps, implicació, consens, estratègies,...)  Assessorar en els casos - Durant tot el curs s’han realitzat reunions amb famílies en  La valoració de l’objectiu és plantejats per la família resposta a diferents demandes: peticions del centre, dels positiva. En tot moment s’ha o el centre amb SSCCB i/o SPM, de les pròpies famílies, o dins del procés intentat respondre a totes les
 8. 8. repercussió escolar i davaluació psicopedagògica. Shan donat orientacions i demandes plantejades. que requereixen la pautes educatives per a la família, així com la devolució de la  Es valora també positivament la intervenció de l’EOEP. informació als tutors/es i altres professionals implicats en el implicació de les famílies per les treball amb els alumnes. pautes i assessorament rebut. Durant tot el curs shan realitzat coordinacions quinzenals amb leducadora social de lAjuntament de Sta Eulàlia, pels casos amb problemàtica social, i mensualment amb la PTSC de lEOEP. Des de lEOEP sha fet el seguiment sobretot de vuit alumnes, varis dells germans. - La PTSC ha col·laborat amb el centre oferint informació a les famílies de la convocatòria de beques per alumnes amb NESE (previsió de deu alumnes). S’ha citat a les famílies a una reunió per explicar-los el procediment i revisar la documentació.Propostes per al proper curs  Seguir en la mateixa línea de treball.  Seguir incidint en la importància de treballar en xarxa amb tots els serveis per tal de millorar la qualitat i eficàcia de les actuacions. - Aquest any no s’han donat casos d’absentisme escolar. A les  Penso que l’objectiu es potCol·laborar en la intervenció reunions setmanals amb l’equip de suport hi assisteix valorar positivament. Es fa unals casos d’alumnes amb leducadora social de l’Ajuntament de Sta Eulària bon seguiment d’aquest alumnat,absentisme escolar. quinzenalment, fent un seguiment acurat dels casos dels que que en el cas d’aquest centre és parla el centre, i que pertanyen a aquest municipi. El PTSC de força reduït. D’altra banda, el l’EOEP no té aquest centre com a preferent; tot i així enguany suport de la PTSC, tot i no tenir
 9. 9. ha assistit mensualment a la reunió de lequip de suport, i s’ha el centre com a preferent, donant continuat fent un seguiment Orientadora-PTSC dels casos les pautes concretes a seguir en treballats, fent les gestions necessàries. cada cas demandat, encara ha facilitat més la nostra tasca.  A principi de curs, en un claustre i/o CCP, recordar el protocol d’absentisme escolar.  Seria molt interessant que la PTSC de lEOEP pogués seguir assistint, de manera mensual, a lesPropostes per al proper curs reunions de lES i es pogués seguir coincidint amb leducadora social de lAjuntament de Sta Eulàlia  Seguir treballant de la mateixa manera, realitzant una feina conjunta.

×